Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Anúncio
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Próximos SlideShares
Báo cáo thực tập cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.docBáo cáo thực tập cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc
Carregando em ... 3
1 de 47
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Báo cáo thực tập tại cửa hàng dịch vụ đồ cúng tâm linh.doc

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỬA HÀNG DỊCH VỤ ĐỒ CÚNG TÂM LINH Họ và tên: Trần Nhựt Trường Lớp: O10B Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thời gian thực tập: 01/11/2015 – 24/01/2016 Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hường
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỬA HÀNG DỊCH VỤ ĐỒ CÚNG TÂM LINH Họ và tên: Trần Nhựt Trường Lớp: O10B Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thời gian thực tập: 01/11/2015 – 24/01/2016 Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hường
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------- XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập:..................................................................... Có trụ sở tại: .......................................................................................................................... Điện thoại: ............................................................................................................................. Website: ................................................................................................................................. Email:..................................................................................................................................... Xác nhận: Anh/chị: ................................................................................................................................. Sinh ngày: .............................................................................................................................. Số CMT: ................................................................................................................................ Sinh viên lớp:......................................................................................................................... Mã Sinh viên:......................................................................................................................... Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: …………..đến ngày.................... Nhận xét: ............................................................................................................................................... ……….Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác hoặc thực tập. II. Thông tin Sinh viên: Họ và tên Sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã Sinh viên:........................................................................................................................................ Lớp: ........................................................................................................................................... Ngành: ............................................................................................................. Đơn vị thực tập (hoặc công tác): ................................................................................................ Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công tác):...................................................... Điện thoại: .................................................................................................................................. Email: ......................................................................................................................................... Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... III. Nội dung bài tập STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GiẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GiẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN 1 …..ngày …. tháng …. năm …. Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập) (Ký tên và đóng dấu) Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên)
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.............................................................1 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh......................................................................1 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng .......................................................................1 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng..................................................................................1 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh.............................................2 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh.........................................................................................2 1.3 Các sản phẩm của cửa hàng...............................................................................3 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của cửa hàng ..................................................................4 1.5 Các yếu tố quyết định thành công......................................................................5 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING .............................................................7 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp ...............................................7 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp........................................7 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp..................................................7 2.1.1.2 Phân tích SWOT .....................................................................................11 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường ........................11 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường...............................................................................11 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu ..................................................................12 2.1.2.3 Định vị thị trường....................................................................................13 2.1.3 Mục tiêu marketing.......................................................................................13 2.2 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) .........................................14 2.2.1 Chiến lược sản phẩm................................................................................14 2.2.2 Chiến lược giá ..........................................................................................14 2.2.3 Chiến lược phân phối ...............................................................................21 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH...............................................................23 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp...............................................................23 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận...................................................23 3.1.1.1 Doanh thu................................................................................................23 3.1.1.2 Chi phí.....................................................................................................25 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm.................................................................................28
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.1.1.4 Lợi nhuận ................................................................................................34 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn.................................................................................35 3.2 Nội dung kế hoạch tài chính ............................................................................35 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ .................................................................36 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự .......................................................................36 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự .............................................................................37 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức................................................................................39 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt ...................................................39 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO......................................................................40 5.1 Rủi ro về tiêu thụ .............................................Error! Bookmark not defined. 5.2 Rủi ro về giá cả và nhà cung ứng ....................Error! Bookmark not defined. 5.3 Rủi ro về đối thủ cạnh tranh ............................Error! Bookmark not defined.
 8. 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng Từ nhu cầu thực tế trong công việc (công trường xây dựng, cơ quan, xí nghiệp, hộ gia đình...) Mong muốn được làm chủ một cửa hàng kinh doanh nhỏ, tạo bước ngoặc khởi đầu cho những ý tưởng kinh doanh sau này. Khảo sát thị trường còn rất nhiềm tiềm năng, khả năng thành công cao. Tâm linh và văn hóa Tâm linh là những vấn đề cao siêu, phức tạp và luôn đồng hành với đời sống hiện thực của con người. Xã hội càng phát triển, đời sống vật chất được nâng cao, đời sống tinh thần càng phong phú thì đời sống Tâm linh cũng nở rộ như hệ quả của quy luật phát triển. Nhu cầu cho những sản phẩm, phẩm vật phục vụ các lễ cúng ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng cho khách hàng một phương thức giao nhận nhanh chóng với giá cả hợp lý. Xuất phát từ những yếu tố trên nên em đã hình thành ý tưởng kinh doanh dịch vụ đồ cúng 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng Qua khảo sát thực tế của bản than và tìm hiểu thong tin trên thị trường, em thấy hiện nay dịch vụ cung cấp đồ cũng chọn gói tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung hầu như chưa phát triển, chỉ xuất hiện một vài công ty cung cấp dịch vụ này Nhu cầu thế giới tâm linh của con người ngày càng đa dạng và phong phú. Một năm có rất nhiều dịp để cúng, chẳng hạn như cúng mừng thôi nôi cho con cháu, cúng đầy tháng, cúng cô hồn, cũng rằm, lễ, tết,…Mà không phải ai cũng biết mua và bày trí một mâm cúng sao cho đúng. Người tiêu dung khi có nhu cầu mua đồ cúng thường hỏi những người lớn tuổi về cách cúng và những vật dụng cần thiết cho việc cúng. Hoặc họ có thể hỏi trực tiếp những quầy, sạp,… bán đồ cúng ngoài chợ. Từ đây cho ta thấy nhu cầu cung cấp dịch
 9. 2 vụ đồ cúng trọn gói là rất cần thiết và quan trọng. 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng Ý tưởng kinh doanh mới lạ, chưa có nhiều người biết đến và thực hiện dịch vụ này Với dịch vụ này hỗ trợ rất nhiều cho các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, công ty trong những dịp cúng về công tác chuẩn bị đồ cúng Đây có thể được coi là một ý tưởng kinh doanh táo bạo và cần có sự hiểu biết rất rõ về thế giới tâm linh cũng như những thứ cần thiết cho một mâm cúng 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh Mô hình kinh doanh được Dự án lựa chọn là: Hộ kinh doanh cá thể, với hình thức là “Cửa hàng dịch vụ đồ cúng Tâm Linh”. Địa chỉ đặt tại Quận Gò Vấp, TP. HCM Cơ sở để Dự án lựa chọn mô hình kinh doanh này với lý do là: Thủ tục đăng kí kinh doanh đơn giản, chỉ cần đăng ký kinh doanh ở Ủy Ban Nhân Dân Quận, nơi đặt cửa hàng kinh doanh Phù hợp với quy mô vốn hiện tại em Mô hình kinh doanh không rắc rối về thủ tục hành chính và thuế Cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của cửa hàng đơn giản, phù hợp với những người mới bước vào kinh doanh Dễ dàng chuyển sang các loại hình kinh doanh khác trong tương lai khi có điều kiện mở rộng kinh doanh Được Nhà nước và Pháp luật khuyến khích phát triển. 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ về mọi mặt để trở thành một trong những cửa hàng có uy tín trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ đồ cúng và hỗ trợ các dịch vụ liên quan tới vấn đề tâm linh Xây dựng cửa hàng cung cấp dịch vụ Tâm Linh trở thành một cửa hàng bán lẻ năng động, hiện đại, có chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất, kịp thời nhất và hiệu quả nhất, đủ khả năng để cạnh tranh và phát triển với các dịch vụ, cửa hàng và công ty khác trong giai đoạn phát triển và kinh doanh.
 10. 3 1.3 Các sản phẩm của cửa hàng Các sản phẩm bao gồm: 1/ Lễ cúng đầy tháng, thôi nôi 2/ Lễ cúng cô hồn (ngày mùng 2 âm lịch và 16 âm lịch hàng tháng) 3/ Lễ cúng động thổ, khởi công, cất nốc, tân gia 4/ Lễ cúng hàng ngày (cúng thiên, cúng miếu...) 5/ Lễ cúng thực hiện các công đoạn trong xây dựng (đỗ bê tông tấm sàn, hợp long...) 6/ Lễ cúng ngày rằm lớn trong năm (tháng giêng, tháng 7, tháng chạp) 7/ Lễ cúng tổ nghề, các sự kiện quan trọng trong năm... 8/ Lễ cúng theo yêu cầu của khách hàng. 9/ Lễ cúng khai trương 10/ Lễ cúng động thổ 11/ Lễ cũng thần tài, ông địa 12/ Lễ cúng tất niên Các dịch vụ bao gồm: 1. Nhận đặt tiệc đầy tháng, thôi nôi tại nhà 2. Tiệc nhẹ văn phòng 3. Tiệc tại nhà, công sở 4. Dịch vụ tổ chức sự kiện khởi công, động thổ 5. Dịch vụ tổ chức khai trương 6.Tư vấn, nhận đơn hàng qua điện thoại, email 7.Cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (miển phí trong bán kính 10km, >10km tính phí dịch vụ) In tời rơi (thông tin sản phẩm, dịch vụ), tiếp thị hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, công trường xây dựng trong khu vực. Khi khách hàng có nhu cầu, liên lạc qua điện thoại hoặc Email sau khi được tư vấn lựa chọn sản phẩm sẽ tiến hành xác nhận đơn hàng. (loại sản phẩm, thời gian giao hàng...)
 11. 4 Mức giá áp dụng cho từng gói sản phẩm (có thể thay đổi số lượng chi tiết hoặc chủng loại), giá đã bao gồm thuế VAT (khấu trừ trực tiếp) Tham khảo biểu giá cho 1 gói sản phẩm: Lễ cúng đổ tấm sàn bê tông nhà chung cư. BẢNG GIÁ THAM KHẢO LỄ CÚNG ĐỔ TẤM SÀN BÊ TÔNG STT SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ 1 Trái cây phần 1 65.000 65.000 2 Hoa bó 1 12.000 12.000 3 Gạo, muối hủ 2 3.000 6.000 4 Rượu chai 1 7.000 7.000 5 Giấy cúng bộ 1 20.000 20.000 6 Nhang không đậu tàn bó 1 32.000 32.000 7 Bánh kẹo bịch 1 20.000 20.000 8 Gà luộc con 1 295.000 295.000 9 Xôi dĩa 1 35.000 35.000 TỔNG CỘNG 492.000 TỔNG CỘNG SAU THUẾ 492.000 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của cửa hàng Mục tiêu: + Hoạt động kinh doanh sản phẩm hàng hóa đúng như đã đăng ký kinh doanh + Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồ cúng mang lại doanh thu, lợi nhuận cho bản thân, gia đình và xã hội + Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động + Đưa cửa hàng đi vào hoạt động, mở rộng kinh doanh trong tương lai, nếu ổn định có thể phát triển thành công ty hoặc chuỗi cửa hàng cung cấp các dịch vụ tâm linh Nhiệm vụ của cửa hàng Tổ chức kinh doanh các mặt hàng theo đúng ngành nghề đăng ký và mục đích thành lập cửa hàng
 12. 5 Phải tiến hành xây dựng chiến lược phát triển sao cho phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu thị trường. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của luật lao động, luật công đoàn. Chăm lo và không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các bộ công nhân viên trong toàn của cửa hàng . Thực hiện đúng quy chế, chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, hạch toán, các chế độ quản lý khác do các cơ quan nhà nước quy định. Chịu trách nhiệm đóng thuế, các nghĩa vụ tài chính trực tiếp cho nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật . 1.5 Các yếu tố quyết định thành công Một nhà kinh doanh thành công trong kinh doanh đồng nghĩa với người chủ kinh doanh phải có tầm nhìn. Những yếu tố giúp tạo nên thành công đó không chỉ nằm ở những phương thức hoạt động kinh doanh, mà nó còn phụ thuộc cả vào kinh nghiệm quản lý của doanh nhân đó. Kinh nghiệm thành công của những người thành đạt có điểm giống và khác nhau. Và, giữ uy tín để thu phục lòng người, sử dụng nghệ thuật dùng người, biết rèn luyện bản thân và có niềm tin vào bản thân và người khác chính là những kinh nghiệm quý báu giúp nhiều nhà kinh doanh đạt được thành công trong công việc. Giữ uy tín để thu phục lòng người Duy trì và nâng cao uy tín kinh doanh, làm đẹp hình ảnh trong mắt khách hàng cũng như đối tác kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Theo em nhà kinh doanh là phải có niềm đam mê và thể hiện trách nhiệm cao, nhất là đối với những đơn vị kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phải có sự chuẩn bị khá kỹ, tìm được mặt bằng tốt thôi là chưa đủ mà còn cần thêm một đội ngũ nhân viên tay nghề thuần thục, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Chính điều này góp phần tạo nên chữ tín của doanh nghiệp và thu được lòng tin của khách hàng cũng như đối tác. Kinh nghiệm dùng đúng người Một trong những điều quan trọng nhất để đạt được thành công đối với một người làm công tác quản lý và lãnh đạo là nghệ thuật sử dụng con người. Bởi có con người thì mới làm nên việc và một doanh nghiệp muốn phát triển phải có được những con
 13. 6 người có hoài bão lớn. Đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân, đặt họ vào đúng vị trí là một thách thức đối với người lãnh đạo. Muốn làm được như vậy thì phải hiểu nhân viên và biết được liệu họ có phù hợp với những định hướng phát triển của công ty hay không. Tin mình nên tin người Trong kinh doanh phải có niềm tin, tin vào chính bản thân và tin vào người khác. Không ít nhà kinh doanh đã thành đạt trong sự nghiệp của mình từ chỗ biết đặt niềm tin của mình đúng nơi đúng chỗ. Tin vào mình tức là tin vào khả năng và năng lực của bản thân, của doanh nghiệp, vào giá trị sản phẩm cũng như tin vào dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Còn tin người là có niềm tin vào con người. Để có sự tự tin vào bản thân, cái quan trọng là phải trả lời được ba câu hỏi: mình là ai? Mình làm gì? Và mình đang ở đâu? Sự tự tin giúp người kinh doanh hiểu được cái mạnh cái yếu của đối tác ra sao và xây dựng được niềm tin vào đối tác, tin rằng đó là đối tác có thể kết hợp làm ăn và phát triển,… Khi có được sự tự tin ấy, kết quả sẽ dễ đạt được như mong muốn.
 14. 7 CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp Sự thành công về marketing tùy thuộc vào việc xây dựng chiến lược và các chính sách marketing đúng đắn (các biểu số có thể kiểm soát được) phù hợp với những thay đổi của môi trường marketing (các biểu số không thể kiểm soát được). Môi trường marketing tiêu biểu cho một loạt các thế lực không chỉ kiểm soát được mà doanh nghiệp phải dựa vào đó để xây dựng chiến lược và chính sách marketing thích hợp. Môi trường marketing của một doanh nghiệp bao gồm những tác nhân và những lực lượng nằm ngoài chức năng quản trị marketing của doanh nghiệp và tác động đến khả năng quản trị marketing, trong việc phát triển cũng như duy trì các trao đổi có lợi đối với các khách hàng mục tiêu. Việc phân tích môi trường marketing sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện các cơ hội và đe dọa đối với hoạt động marketing, vì vậy doanh nghiệp cần phải vận dụng các khả năng nghiên cứu của mình để dự đoán những thay đổi của môi trường. Môi trường marketing được phân tích theo hai nhóm yếu tố: môi trường vi mô và môi trường vĩ mô. 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp Mục tiêu phổ biến của nhà kinh doanh là phục vụ quyền lợi và thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu đã lựa chọn. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải liên kết với các nhà cung cấp và các trung gian marketing để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Các nhà cung cấp - doanh nghiệp - trung gian marketing tạo nên hệ thống marketing cốt yếu của doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động marketing của doanh nghiệp còn chịu sự tác động của các đối thủ cạnh tranh và công chúng. Như vậy, môi trường vi mô của hoạt động marketing là tổng thể các tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động marketing của doanh nghiệp, bao gồm: doanh
 15. 8 nghiệp, các nhà cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các trung gian marketing, các khác hàng và công chúng. Bản thân doanh nghiệp, cửa hàng Phân tích doanh nghiệp với tư cách một tác nhân thuộc môi trường vi mô, nhà kinh doanh sẽ xem xét vai trò của bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp, mối quan hệ và tác động hỗ trợ của các bộ phận sản xuất, tài chính, nhân sự đối với bộ phận kinh doanh. Bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp có trách nhiệm hoạch định và triển khai thực hiện chiến lược, các kế hoạch, chính sách và chương trình marketing thông qua các hoạt động quản trị như nghiên cứu thị trường, quản trị nhãn hiệu, quản trị lực lượng bán,... Đối với dự án kinh doanh theo em cần phải đánh giá khả năng kinh doanh, những điểm mạnh và điểm yếu của hoạt động kinh doanh của dự án so với các đối thủ cạnh tranh để lựa chọn chiến lược kinh doanh cạnh tranh và thiết kế các chính sách kinh doanh phù hợp. Các nhà cung cấp Nhà cung cấp là tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, sản phẩm cho dự án kinh doanh và các đối thủ cạnh tranh. Để quyết định mua các yếu tố đầu vào, nhà kinh doanh cần xác định rõ đặc điểm của chúng, tìm kiếm nguồn cung cấp, chất lượng và lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất về chất lượng, uy tín giao hàng, độ tin cậy và đảm bảo giá cả hợp lý có thể cạnh tranh được trên thị trường. Những biến đổi trong môi trường cung cấp có thể tác động quan trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà quản trị kinh doanh cần theo dõi các thay đổi về giá cả của những cơ sở cung cấp chính yếu của mình. Việc tăng giá phí cung cấp có thể buộc phải tăng giá cả, điều sẽ làm giảm sút doanh số dự liệu của dự án kinh doanh. Các nhà kinh doanh cần phải quan tâm đến mức độ có thể đáp ứng của các nhà cung cấp về nhu cầu các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Sự khan hiếm nguồn cung cấp sẽ ảnh hưởng đến tính đều đặn trong kinh doanh, và do vậy ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng của dự án
 16. 9 Theo em nên mua từ nhiều nguồn cung cấp để tránh lệ thuộc vào một nhà cung ứng có thể dễ dàng nâng giá và cung cấp hạn chế. Nhà kinh doanh cần xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp chủ yếu. Trong những thời kỳ khan hiếm, các nhà kinh doanh cũng cần phải làm marketing đối với các nhà cung cấp để mua được nguồn nguyên liệu cần thiết. Các trung gian phân phối Các trung gian phân phối là những cơ sở kinh doanh hỗ trợ cho các nhà kinh doanh trong việc cổ động, bán hàng và giao hàng của doanh nghiệp đến tận tay người tiêu dùng. Họ bao gồm: Các trung gian phân phối sản phẩm: các nhà buôn (bán sỉ và lẻ), đại lý, môi giới. Các trung gian phân phối tạo nên sự tiện lợi về địa điểm (tồn trữ sản phẩm gần nơi khách hàng cư trú tạo nên sự sẳn có cho việc mua sắm), tiện lợi về thời gian (bằng cách mở cửa nhiều giờ hơn để khách hàng mua thuận tiện), tiện lợi về chủng loại (chuyên môn hóa cửa hàng hay sắp xếp, bố trí các quầy bày sản phẩm tiện cho việc lựa chọn của người mua), tiện lợi về sở hữu (bằng cách chuyển sản phẩm đến khách hàng theo các hình thức thanh toán dễ dàng như trả bằng thẻ tín dụng). Các cơ sở hỗ trợ hoạt động phân phối, bao gồm hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi và bảo quản; các cơ sở vận chuyển...giúp cho doanh nghiệp tồn trữ và vận chuyển sản phẩm từ điểm gốc đến nơi tiêu thụ. Các doanh nghiệp phải quyết định lựa chọn hình thức và phương tiện vận chuyển nào cho hiệu quả nhất trong sự so sánh về chi phí, giao hàng, tốc độ và an toàn. Các nhà kinh doanh cần phân tích đặc điểm và tình hình hoạt động của các trung gian để có chính sách thích hợp nhằm thiết lập và duy trì các quan hệ tích cực, đồng thời nhà kinh doanh cũng có thể có các phản ứng cần thiết nhằm điều chỉnh, thay đổi chính sách phân phối sản phẩm thích hợp với các thay đổi trong hoạt động của các giới trung gian. Khách hàng
 17. 10 Đối với bất kỳ một nhà kinh doanh thì khách hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng và quyết định sự thành công hay thất bại của một nhà kinh doanh, của một dự án kinh doanh Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường khách hàng của mình một cách kỹ lưỡng. Doanh nghiệp có thể hoạt động trong 5 loại thị trường khách hàng: Thị trường người tiêu dùng, gồm những cá nhân và gia đình mua hàng hóa và dịch vụ để tiêu dùng cho chính họ. Thị trường kỹ nghệ hay thị trường doanh nghiệp sản xuất, bao gồm những tổ chức mua hàng hóa và dịch vụ cho công việc sản xuất của họ để kiếm lời, hoặc để hoàn thành các mục tiêu khác. Thị trường người bán lại, gồm những tổ chức mua hàng hóa và dịch vụ để bán chúng kiếm lời. Thị trường chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận, gồm có các cơ quan Nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận mua hàng hóa và dịch vụ để tạo các dịch vụ công ích, hoặc để chuyển nhượng những hàng hóa và dịch vụ này cho những người cần đến chúng. Thị trường quốc tế, là những người mua ở nước ngoài gồm người tiêu dùng, người sản xuất, người bán lại, các cơ quan Nhà nước ở nước ngoài. Các đối thủ cạnh tranh Phân tích cạnh tranh là một trong những nội dung quan trọng và là cơ sở của hoạch định chiến lược. Khi phân tích cạnh tranh, doanh nghiệp cần xác định: Ai là đối thủ cạnh tranh chủ yếu? Quan điểm để hiểu được thực chất của cạnh tranh là tìm cách phân tích đối thủ trong mối quan hệ với khách hàng. Người bán cần biết được quan điểm của khách hàng về nhu cầu, ước muốn, đặc tính của sản phẩm và nhiều điều khác nữa trong sự giới hạn về khả năng mua sắm của họ. Điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ là gì? Sản phẩm, hệ thống phân phối, giá bán, quảng cáo... Đặc điểm thị trường cạnh tranh (cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh có độc quyền v.v...).
 18. 11 2.1.1.2 Phân tích SWOT Điểm mạnh.  Vị trí thuận lợi, nằm gần các công ty, cơ quan, đoàn thuể  Mô hình kinh doanh mới mẻ.  Có đội ngũ nhân viên, bảo vệ phục vụ ân cần, chu đáo và lịch sự khi tiếp xúc với khách hàng  Giá cả hợp lý Điểm yếu.  Cửa hàng mới thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm.  Chưa tạo được uy tín so với đối thủ cạnh tranh.  Chưa được khách hàng biết đến nên tốn khá nhiều chi phí Marketing cho doanh nghiệp.  Nguồn vốn còn eo hẹp để nâng cấp và mở rộng mô hình Cơ hội.  Hồ Chí Minh là thành phố phát triển mạnh về kinh tế, nên số lượng công ty, doanh nghiệp nhiều, nhu cầu của người dân về đời sống tâm linh cũng đa dạng và phong phú.  Lọai hình kinh doanh mới mẽ tạo sự tò mò cho khách hàng.  Nhu cầu của thị trường ngày càng cao đối với khách hàng mục tiêu Đe dọa.  Trong tương lai sẽ xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh.  Sức ép về giá của các đối thủ cạnh tranh.  Nhân viên chưa có kinh nghiệm vê lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường Các nhà kinh doanh ngày nay nhận ra rằng họ không thể thu hút toàn bộ người mua hàng trên thị trường, hoặc ít ra là họ không thể cùng một cách mà có thể thu hút được toàn bộ người mua hàng. Người mua hàng thì quá lớn về số lượng, quá dàn trải về mặt địa lý, nhu cầu và cách mua sản phẩm của họ cũng quá đa dạng. Về phía doanh
 19. 12 nghiệp thì khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của họ cũng rất khác nhau do họ khác nhau về năng lực, về chuyên môn. Như vậy thay vì dàn trải năng lực để phục vụ cho toàn bộ nhu cầu trên thị trường, từng doanh nghiêp cần xác định cho mình một phần của thị trường (hay còn gọi là một phân khúc thị trường) mà họ có khả năng phục vụ tốt nhất, có lợi nhất. Phần thị trường mà một doanh nghiệp chọn để cạnh tranh được gọi là phân khúc mục tiêu. Hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đã rời bỏ chiến lược thị trường chung, họ bắt đầu đi theo hướng thị trường tuyển chọn. Như thế, sẽ có thể có những phân khúc thị trường họ rút lui hoặc chỉ phục vụ cầm chừng, và có những phân khúc thị trường họ quyết tâm, dốc sức phục vụ. Như vậy, có thể nói mục tiêu của phân khúc thị trường nhằm để xác định phân khúc thị trường nào doanh nghiệp sẽ cạnh tranh và phân khúc nào doanh nghiệp sẽ không cạnh tranh. Theo như dự án kinh doanh của em thì thị trường mà em hướng tới sẽ bao gồm: Phân khúc 1 : Các cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ bận kinh doanh buôn bán, không có thời gian chuẩn bị đồ cúng lễ Phân khúc 2: Các công ty, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể,…Có nhu cầu chuẩn bị đồ cúng, lễ cho công ty Phân khúc 3: Các công trình xây dựng, thi công,… 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu Khách hàng: Họ sử dụng sản phẩm như thế nào ? 1/ Hộ gia đình: Công việc bận rộn, không có thời gian chuẩn bị (nhân viên văn phòng), lựa chọn nhiều sản phẩm đa dạng, được tư vấn các vấn đề liên quan (tặng kèm Văn khấn cúng lễ) 2/ Công trình xây dựng: Khách hàng tiềm năng Sự tiện lợi, nhanh chống, đáp ứng nhu cầu công việc. Thư ký công trường sẽ đảm nhận đặt hàng theo yêu cầu của Ban Chỉ Huy công trường. Có chứng từ giải chi (hóa đơn VAT) thuận lợi hơn mua sản phẩm lẻ ngoài chợ.
 20. 13 3/ Cơ quan, xí nghiệp: Sự tiện lợi, nhanh chống phù hợp nhịp sống công nghiệp. Hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định kế toán. 2.1.2.3 Định vị thị trường Để thành công quá trình kinh doanh thì các nhà kinh doanh cần phải có định vị thị trường kinh doanh. Định vị được coi là một trong những yếu tố cơ bản của chiến lược kinh doanh Định vị không chỉ dừng lại ở một cái tên đẹp, một đặc trưng được quảng cáo rầm rộ hay một thương hiệu. Định vị không chỉ đơn thuần liên quan đến việc đúng vị trí và đúng thời điểm. Nó cũng không chỉ dừng lại ở một đội ngũ bán hàng hùng hậu (mặc dù tất cả các yếu tố trên đều mang đến những món lợi trời cho một lần). Định vị thực sự là một nền tảng mà trên đó diễn ra tất cả chương trình kinh doanh khác tập trung vào mục tiêu xây dựng quan hệ với thị trường mục tiêu. Định vị không chỉ dừng lại ở việc vận dụng khôn khéo khái niệm thị trường. Nó thực sự là tuyên ngôn về đặc điểm và giá trị đích thực của doanh nghiệp đối với thị trường mục tiêu. Nó chính là hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng hiện tại và triển vọng. Vì vậy dự án kinh doanh cửa hàng dịch vụ đồ cúng Tâm Linh này em cần định vị dự án của em nằm ở đâu trên thị trường, khách hàng mục tiêu của em là ai và từ đó em xây dựng chiến lược marketing cũng như chiến lược kinh doanh cho phù hợp 2.1.3 Mục tiêu marketing Điều mà dự án kinh doanh này em muốn đạt được tức là mục tiêu đặt được một mức lợi nhuận. Lợi nhuận là tiêu chí để đánh giá hiệu quả của việc đầu tư. Và cách làm như thế nào để đạt được những mục tiêu nầy thì đó chính là chiến lược lược kinh doanh của dự án mà em đang xây dựng Điều ày có nghĩa là những mong muốn được đề cập như là tăng thị phần, tạo ra một hình ảnh thương hiệu mới, đạt được x% tăng trưởng về doanh số .v.v. thực tế là chiến lược phát triển dự án kinh doanh. Và mục tiêu chính của Marketing là: + Doanh thu và lợi nhuận + Thị trường và thị phần + Thương hiệu và định vị thương hiệu
 21. 14 2.2 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) 2.2.1 Chiến lược sản phẩm Các sản phẩm bao gồm: 1/ Lễ cúng đầy tháng, thôi nôi 2/ Lễ cúng cô hồn (ngày mùng 2 âm lịch và 16 âm lịch hàng tháng) 3/ Lễ cúng động thổ, khởi công, cất nốc, tân gia 4/ Lễ cúng hàng ngày (cúng thiên, cúng miếu...) 5/ Lễ cúng thực hiện các công đoạn trong xây dựng (đỗ bê tông tấm sàn, hợp long...) 6/ Lễ cúng ngày rằm lớn trong năm (tháng giêng, tháng 7, tháng chạp) 7/ Lễ cúng tổ nghề, các sự kiện quan trọng trong năm... 8/ Lễ cúng theo yêu cầu của khách hàng. 9/ Lễ cúng khai trương 10/ Lễ cúng động thổ 11/ Lễ cũng thần tài, ông địa 12/ Lễ cúng tất niên Các dịch vụ bao gồm: 1. Nhận đặt tiệc đầy tháng, thôi nôi tại nhà 2. Tiệc nhẹ văn phòng 3. Tiệc tại nhà, công sở 4. Dịch vụ tổ chức sự kiện khởi công, động thổ 5. Dịch vụ tổ chức khai trương 6.Tư vấn, nhận đơn hàng qua điện thoại, email 7.Cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (miển phí trong bán kính 10km, >10km tính phí dịch vụ) 2.2.2 Chiến lược giá Cửa hàng dự kiến đưa ra bảng giá các sản phẩm như sau:
 22. 15 BẢNG GIÁ SẢN PHẨM LỄ CÚNG STT SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG GIÁ MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 1 Trái cây dĩa 1 65,000 100,000 150,000 200,000 280,000 Trọng lượng (kg) 1kg - 1,5kg 1,5kg - 2kg 2kg - 3kg 3,5kg - 4kg 4,5kg - 5kg Thành phần 3 loại trái 5 loại trái (trái cây theo mùa + yêu cầu của khách hàng) 2 Mâm ngũ quả phần 1 350,000 500,000 600,000 800,000 1,000,000 Trọng lượng (kg) 4kg - 5kg 5,5kg - 6kg 6kg - 8kg 8kg - 10kg Thành phần 5 loại trái 5 - 9 loại trái (trái cây theo mùa + yêu cầu của khách hàng) 3 Hoa bó 1 15,000 35,000 45,000 70,000 150,000 Loại hoa cúc thường cúc chén kim cương, cát tường lay ơn, huệ hoa ly 4 Nhang bó 1 4,000 8,000 20,000 32,000 50,000 5 Nhang rồng phụng hộp 1 38,000 50,000 6 Đèn cầy cây/ly 2 4,000 8,000 15,000 30,000 45,000
 23. 16 7 Gạo, muối hủ 2 6,000 10,000 20,000 8 Trà gói 1 3,000 5,000 20,000 50,000 9 Rượu chai 1 7,000 14,000 25,000 >=50,000 10 Nước chai 1 3,000 5,000 10,000 20,000 11 Giấy cúng bộ 1 10,000 20,000 50,000 110,000 >=200,000 12 Bánh kẹo phần 1 4,000 20,000 30,000 50,000 >=100,000 13 Trầu cau/trầu tem cánh phượng phần 1 10,000 35,000 55,000 14 Heo sữa quay con 1 1,030,000 1,180,000 1,245,000 Trọng lượng 1,8kg - 2,2kg 2,8kg - 3,2kg 3,5kg - 4kg 15 Heo quay kg 1 245,000 235,000 230,000 Trọng lượng (5kg - 7kg)/con (7kg - 10kg)/con >10kg/con 16 Thịt heo quay kg 1
 24. 17 220,000 240,000 17 Vịt: luộc, quay con 1 320,000 350,000 18 Gà luộc con 1 275,000 295,000 350,000 19 Gà: nướng, quay con 1 220,000 280,000 20 Tam sên bộ 1 120,000 150,000 180,000 21 Xôi gấc/Xôi lá cẩm dĩa 1 8,500 15,000 35,000 70,000 22 Xôi đậu xanh/Xôi đậu phộng dĩa 1 7,500 14,000 35,000 65,000 23 Xôi ba màu dĩa 1 30,000 80,000 100,000 24 Xôi vò dĩa 1 35,000 70,000 25 Xôi vò/Xôi lá cẩm hạt sen dĩa 1 45,000 85,000 26 Chè trôi nước/Chè đậu trắng chén 1 8,500 15,000 27 Chè đậu xanh chén 1 8,500
 25. 18 15,000 28 Bánh ú tro chục 1 50,000 70,000 29 Bánh hỏi dĩa 1 30,000 30 Bánh bao dĩa 1 20,000 30,000 65,000 100,000 31 Bánh bò cái 1 25,000 50,000 100,000 150,000 >=200,000 Đường Kính & Trọng lượng 5cm - 0,25kg 10cm - 0,5kg 20cm - 1kg 30cm - 1,5kg >=(40cm - 2kg) 32 Món chay: chả giò, sườn, gỏi,… dĩa 1 65,000 85,000 200,000 33 Món mặn: gà, chả, bò xào, cá,… dĩa 1 85,000 100,000 170,000 350,000 BẢNG GIÁ DỤNG CỤ KÈM THEO STT SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ LOẠI 1 LOẠI 2 1 Lư cắm nhang cái 1 40,000 25,000 Lư sứ 2 Bình cắm hoa cái 1 27,000 Bình sứ
 26. 19 40,000 3 Đũa đôi 1 3,000 500 Loại 1: đũa gỗ; Loại 2: đũa tre 4 Ly rót nước, rót rượu cái 1 5,000 500 Loại 1: đồ dùng bằng sứ Loại 2: đồ dùng bằng nhựa (sử dụng 1 lần) 5 Chén cái 1 15,000 700 6 Dĩa cái 1 40,000 2,000 7 Muỗng cái 1 7,000 500 8 Tô cái 1 45,000 1,000 BẢNG GIÁ ĐỔ SÀN BÊ TÔNG STT SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)/LỄ CÚNG GHI CHÚ 1 Trái cây phần 1 65,000 65,000 2 Hoa bó 1 12,000 12,000 4 Gạo, muối hủ 2 3,000 6,000
 27. 20 6 Rượu chai 1 7,000 7,000 7 Giấy cúng bộ 1 20,000 20,000 8 Bánh kẹo bịch 1 20,000 20,000 9 Gà luộc con 1 295,000 295,000 10 Xôi dĩa 1 35,000 35,000 TỔNG 460,000 0% VAT 0 TỔNG CỘNG SAU VAT 460,000
 28. 21 2.2.3 Chiến lược phân phối Dự án dự kiến phân phối qua các kênh sau: (1) : Cửa hàng sẽ bán hàng trực tiếp cho khách hàng (bán lẻ) là người tiêu dung, các công ty, xí nghiệp, đoàn thể, công đoàn,… (2) Bán hàng qua đội ngũ tiếp thị của cửa hàng. Đội ngũ tiếp thị này sẽ đi chào hàng và bán hàng trực tiếp cho khách hàng (3) Bỏ sỉ cho các sạp, quầy bán lẻ ngoài chợ. 2.2.4 Chiến lược xúc tiến thương mại Quảng cáo: Sử dụng những phương pháp tối ưu nhất trong quảng cáo để chiếm giữ được thị phần kinh doanh như: o Phát tờ rơi tại các ngã tư của những trục đường chính, trường học, cao đẳng, đại học. o Đồng phục của nhân viên phải được in logo cũng như tên, địa chỉ của cửa hàng o Dán băng rôn quảng cáo o Dán quảng cáo ngoài trời, trên các phương tiện vận tải như taxi Mục tiêu: Thông báo về sự thành lập của cửa hàng. Quảng bá hình ảnh dochj vụ cửa cửa hàng tới khách hàng. Khuyến mãi: Cửa hàng Tâm Linh Khách hàng, cá nhân, hộ gia đình (1) Các sạp, quầy ngoài chợ (3) Đội ngũ tiếp thị (2)
 29. 22 Nhân dịp khai trương, trong vòng 1 tháng đầu tiên khách hàng tới cửa hàng sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn thanh toán, và được tư vấn dịch vụ lễ cúng miễn phí. Mục tiêu: Tạo được lòng tin cho khách hàng, ra mắt các lọai hình sản phẩm dịch vụ của cửa hàng, thu hút số lượng lớn khách hàng.
 30. 23 CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận Đối với mỗi dự án kinh doanh thì vấn đề doanh thu, chi phí và lợi nhuận luôn là vấn đề được quan tâm và chú ý. Theo như dự kiến vè dự án kinh doanh dịch vụ đồ cúng Tâm Lin hem dự kiến như sau: 3.1.1.1 Doanh thu
 31. 24 DOANH THU DỰ KIẾN NĂM ĐẦU TIÊN Đơn vị tính: Ngàn đồng Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Cá nhân, hộ gia đình 24,320 29,184 35,021 42,025 50,430 60,516 72,619 87,143 104,572 125,486 150,583 180,700 Các cơ quan, công ty 15,430 20,059 26,077 33,900 44,070 57,291 74,478 96,821 125,867 163,627 212,716 276,530 Các công trình xây dựng 33,241 38,560 44,729 51,886 60,187 77,642 100,158 129,204 166,673 215,008 277,360 357,795 Tổng cộng 72,991 87,803 105,827 127,810 154,687 195,448 247,255 313,168 397,112 504,121 640,659 815,025
 32. 25 DOANH THU DỰ KIẾN 5 NĂM ĐẦU Đơn vị tính: Ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Cá nhân, hộ gia đình 962,598 1,061,746 1,171,105 1,291,729 1,424,777 Các cơ quan, công ty 1,146,865 1,379,679 1,659,753 1,996,683 2,402,010 Các công trình xây dựng 1,552,442 1,799,280 2,085,366 2,416,939 2,801,232 Tổng cộng 3,661,905 4,240,704 4,916,225 5,705,352 6,628,020 3.1.1.2 Chi phí Chi phí bao gồm các khoản chi phí ban đầu trước khi dự án đi vào hoạt động và chi phí duy trì dự án hoạt động theo từng tháng. Dự án dự kiến chi phí như sau:
 33. 26 Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lương nhân viên 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 Duy trì quảng cáo 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 Điện 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Điện thoại 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Fax 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Internet 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Mua hàng 43,795 52,682 63,496 76,686 92,812 117,269 148,353 187,901 238,267 302,473 384,395 489,015 Nước 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Thuế 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Chi phí đào tạo 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Tiếp khách 5,000 5,000 5,000
 34. 27 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Dự phòng 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Tổng cộng 112,285 121,172 131,986 145,176 161,302 185,759 216,843 256,391 306,757 370,963 452,885 557,505 BẢNG CHI PHÍ DỰ KIẾN TRONG NĂM ĐẦU TIÊN
 35. 28 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là giá mua vào của hàng hoá, nguyên vật liệu mà cửa hàng mua để cung cấp cho khách hàng
 36. 29 BẢNG GIÁ VỐN SẢN PHẨM LỄ CÚNG STT SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG GIÁ MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 1 Trái cây dĩa 1 37,000 65,000 115,000 150,000 210,000 2 Hoa bó 1 7,000 15,000 25,000 30,000 73,000 3 Nhang bó 1 2,000 40,000 10,000 16,000 25,000 4 Nhang rồng phụng hộp 1 18,000 29,000 5 Đèn cầy cây/ly 2 2,000 4,000 7,000 15,000 25,000 6 Gạo, muối hủ 2 3,000 5,000 10,000 7 Trà gói 1 1,500 2,500 10,000 26,000 8 Rượu chai 1 3,500 7,000 14,500 3,000 9 Nước chai 1 1,500 2,500 5,000 10,000 10 Giấy cúng bộ 1 6,500 55,000
 37. 30 8,500 24,500 100,000 11 Bánh kẹo phần 1 2,000 10,500 15,000 25,000 50,000 12 Trầu cau/trầu tem cánh phượng phần 1 6,000 17,000 25,000 14 Heo sữa quay con 1 679,000 730,000 810,000 Trọng lượng 1,8kg - 2,2kg 2,8kg - 3,2kg 3,5kg - 4kg 15 Heo quay kg 1 105,000 145,000 159,000 Trọng lượng (5kg - 7kg)/con (7kg - 10kg)/con >10kg/con 16 Thịt heo quay kg 1 110,000 155,000 17 Vịt: luộc, quay con 1 166,000 176,000 18 Gà luộc con 1 155,000 184,000 201,000 19 Gà: nướng, quay con 1 120,000 145,000
 38. 31 20 Tam sên bộ 1 60,000 75,000 80,000 21 Xôi gấc/Xôi lá cẩm dĩa 1 4,000 7,500 17,000 35,000 22 Xôi đậu xanh/Xôi đậu phộng dĩa 1 3,000 7,000 17,000 35,000 23 Xôi ba màu dĩa 1 15,000 40,000 55,000 24 Xôi vò dĩa 1 17,000 70,000 25 Xôi vò/Xôi lá cẩm hạt sen dĩa 1 15,000 45,000 26 Chè trôi nước/Chè đậu trắng chén 1 4,500 7,500 27 Chè đậu xanh chén 1 4,500 7,000 28 Bánh ú tro chục 1 25,000 35,000 29 Bánh hỏi dĩa 1 15,000 30 Bánh bao dĩa 1 10,000 15,000 36,000 50,000
 39. 32 31 Bánh bò cái 1 15,000 25,000 50,000 75,000 100,000 Đường Kính & Trọng lượng 5cm - 0,25kg 10cm - 0,5kg 20cm - 1kg 30cm - 1,5kg >=(40cm - 2kg) 32 Món chay: chả giò, sườn, gỏi,… dĩa 1 35,000 55,000 100,000 33 Món mặn: gà, chả, bò xào, cá,… dĩa 1 55,000 54,000 85,000 179,000 BẢNG GIÁ VỐN DỤNG CỤ KÈM THEO STT SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ LOẠI 1 LOẠI 2 1 Lư cắm nhang cái 1 20,000 15,000 Lư sứ 2 Bình cắm hoa cái 1 21,000 14,000 Bình sứ 3 Đũa đôi 1 1,500 200 Loại 1: đũa gỗ; Loại 2: đũa tre 4 Ly rót nước, rót rượu cái 1 2,500 250 Loại 1: đồ dùng bằng sứ Loại 2: đồ dùng bằng nhựa (sử dụng 1 lần) 5 Chén cái 1 8,000 250 6 Dĩa cái 1 20,000 1,000
 40. 33 7 Muỗng cái 1 3,500 250 8 Tô cái 1 25,000 500
 41. 34 3.1.1.4 Lợi nhuận BẢNG LỢI NHUẬN DỰ KIẾN NĂM ĐẦU TIÊN Đơn vị tính: Ngàn đồng Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Doanh thu 72,991 87,803 105,827 127,810 154,687 195,448 247,255 313,168 397,112 504,121 640,659 815,025 Chi phí 112,285 121,172 131,986 145,176 161,302 185,759 216,843 256,391 306,757 370,963 452,885 557,505 Lợi nhuận (39,294) (33,369) (26,159) (17,366) (6,615) 9,689 30,412 56,777 90,355 133,159 187,774 257,520
 42. 35 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn Điểm hoà vốn là điểm mà ở tại thời điểm đó doanh thu thu được bù đặp được khoản chi phí mà dự án đã bỏ ra và lợi nhuận bằng 0. Theo như bảng dự kiến doanh thu và chi phí dự kiến như trên thì thời điểm mà dự án hoà vốn là cuối tháng thứ 5 và đầu tháng thứ 6 thì dự án hoà vốn và bắt đầu có lợi nhuận vào tháng thứ 6 3.2 Nội dung kế hoạch tài chính Để dự án duy trì hoạt động được trước tiên cần chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính cho những chi phí phát sinh ban đầu như: BẢNG CHI PHÍ DỰ KIẾN BAN ĐẦU Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Số tiền Thuê mặt bằng (12 tháng) 120,000,000 Quảng cáo, marketing 15,500,000 Thiết kế, trang trí 9,800,000 Thiết bị, dụng cụ 36,200,000 Dự phòng khác 10,000,000 Tổng cộng 191,500,000
 43. 36 CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển của Nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nào thì con người cũng đứng ở vị trí trung tâm. Quan tâm đến sự phát triển con người sẽ góp phần đảm bảo cho sự phát triển đất nước bởi vì quá trình phát triển nguồn nhân lực là thước đo đánh giá sự phát triển về kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp được mở ra nhiều cơ hội phát triển. Sự phát triển của Doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển của cả quốc gia. Tuy nhiên đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải cạnh tranh, điều đó cũng có nghĩa doanh nghiệp phải phát huy lợi thế của mình. Xây dựng kế hoạch nhân sự đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp nói chung và dự án kinh doanh dịch vụ Tâm Linh của em nói riêng. Chính vì vậy em cần phải xây dựng kế hoạch nhân sự sao cho phù hợp. Số lượng nhân viên ít quá thì không đủ nguồn lực để cửa hàng hoạt động tốt. Nhân lực quá nhiều thì lãng phí chi phí và không tận dụng hết được nguồn lực sẵn có. Em dự tính tuyển dụng nhân sự ở các vị trí sau: + Chủ cửa hàng : 1 người (chủ dự án) + Quản lý : 1 người + Kế toán : 1 người + Thu ngân : 1 người + Nhân viên bán hàng: 2 người (bán tại cửa hàng) + Nhân viên tiếp thị : 3 người + Nhân viên giao hàng: 2 người + Nhân viên vật tư : 1 người + Bảo vệ : 1 người
 44. 37 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự S TT Chức danh Số lượng Nhiệm vụ Điều kiện - yêu cầu Mức lương 1 Chủ cửa hàng 1 Quản lý các hoạt động của cửa hàng, ra quyết định tuyển dụng nhân viên, chiu trách trước luật pháp về hoạt động của cửa hàng. Điều hành quản lý mọi hoạt động kinh doanh của cửa hàng Do chủ cửa hàng tự thành lập và quản lý Không tính lương, hưởng toàn bộ lợi nhuận của việc kinh doanh 2 Kế toán 1 Ghi sổ sách kế toán, ghi hóa đơn thông thường cho khách hàng, tính thuế và làm các báo cáo hàng tháng, năm Nữ, Tốt nghiệp trung cấp trở lên, đã có kinh nghiệm, hiểu biết công việc kế toán 4.5 tr/tháng 3 Bán hàng tại cửa hàng 2 Bán hàng trực tiếp tại cơ sở kinh doanh, nhận điện thoại của khách hàng gọi tới đặt hàng. Và phụ trách một số công việc do chủ cửa hàng giao Nữ, Tốt nghiệp THPT trở lên, có kinh nghiệm về bán hàng 3.5 tr/tháng 4 Thủ quỹ (thu ngân) 1 Quản lý tình hình tài chính của cửa hàng, thu tiền của khách hàng, chấm công cho nhân viên, thanh toán lương… Nữ, Là người thân hoặc bạn bè, biết về sổ sách, trung thực, cẩn thận 3 tr/tháng 5 Kho 1 Kiểm tra việc nhập, xuất Nam hoặc nữ, tốt 3 tr/tháng
 45. 38 (mua hàng) hàng, quản lý hàng trong kho. nghiệp trung cấp trở lên 6 Nhân viên tiếp thị 3 Chịu trách nhiệm chào hàng, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ Nam, tốt nghiệp CĐ trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm trong việc tiếp thị hàng hóa 3.5 tr/tháng 7 Nhân viên giao hàng 2 Chịu trách nhiệm giao hàng tới địa chỉ mà công ty cung cấp. Nhiệm vụ chính là giao hàng và hoàn thành việc giao hàng trong ngày Có sức khỏe, nhanh nhẹn, có xe honda, biết đường 4 triệu/thán g 8 Quản lý 1 Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ mọi hoạt động của cửa hàng. Làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cửa hàng Có bằng Cao đẳng trở lên. Nam hoặc nữ đều được 5 tr/ tháng 9 Bảo vệ Trông và giữ xe cho NV & KH, hướng dẫn khách hàng khi có yêu cầu, đảm bảo an ninh cho công ty Thuê tại công ty bảo vệ 3.5 tr/tháng làm việc 24/24 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự Hiện nay thị trường lao động rất đa dạng và phong phú, nguồn lao động dồi dào, quan trọng dự án phải xác định chính xác nhu cầu cần thiết cho dự án. Theo như phân tích trên thị dự án kinh doanh dịch vụ đồ cúng Tâm Linh cần tối thiểu là 13 nhân viên, bao gồm cả chủ cửa hàng. Dự án cũng đã đặt ra yêu cầu tuyển dụng đối với từng vị trí cần thiết trên
 46. 39 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức SƠ ĐỒ NHÂN SỰ DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt Đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt của cửa hàng kinh doanh trong dự án này bao gồm: + Chủ cửa hàng: chủ dự án, chịu trách nhiệm bỏ nguồn vốn, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết như: tuyển dụng nhân sự, hướng dẫn, đào tạo nhân viên bán hàng. Tìm nguồn hàng (nhà cung ứng) với giá cả hợp lý, tìm địa điểm kinh doanh, làm các thủ tục thành lập cửa hàng, xin giấy phép kinh doanh,… tất cả mọi khâu để đảm bảo cửa hàng có thể đi vào hoạt động + Nhân viên quản lý: là người được chủ cửa hàng tuyển dụng, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và quản lý mọi hoạt động của cửa hàng kinh doanh dưới sự chỉ đạo của chủ cửa hàng Chủ cửa hàng Thu ngân Tiếp thị Bảo vệ Giao hàng Vật tư Kế toán Thu ngân Bán hàng
 47. 40 CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO
Anúncio