Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Anúncio

Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatason ylläpitäjänä

  1. ➢ Terästysrehu lisäsi lehmien rehunsyöntiä, mutta maitotuotos erosi koeryhmien välillä vain vähän ➢ Lehmien energiavaje oli syvimmillään kaksi viikkoa poikimisen jälkeen, perusrehudieetillä olleiden lehmien vaje numeerisesti suurempi ➢ Kokeen aikana perusrehudieetin lehmät menettivät painoaan keskimäärin 38,6 kg ja terästysrehua saaneet lehmät vain 8,4 kg Tutkimuksessa tarkasteltiin aikaisin korjatun nurmen ensimmäisen sadon (”terästysrehun”) vaikutuksia lypsylehmien alkulypsykauden energiataseeseen. Koesäilörehut: ❖ Aikaisin korjattu 1. sato, ”terästysrehu” (D-arvo 707) ❖ Elokuun alussa korjattu jälkisato (D-arvo 707) ❖ Elokuun lopussa korjattu jälkisato (D-arvo 671) Koeruokinnat: Seosrehuja, joiden väkirehuosuus 44 % Perusrehudieetti: ❖ Jälkisatojen sekoitus (60:40) Terästysrehudieetti: ❖ Perusrehudieetin karkearehusta korvattiin 40 % terästysrehulla Auvo Sairanen & Sari Kajava, Luke Maaninka Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiataseen ylläpitäjänä Maataloustieteen Päivät 14.-15.6.2022 Viikki, Helsinki Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) 2019-2022 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 Tuotosviikko Kuiva-ainesyönti, kg ka/pv Terästysrehu Perusrehu 0 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 Tuotosviikko Maitotuotos, kg/pv Terästysrehu Perusrehu -100 -80 -60 -40 -20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Tuotosviikko Korjattu energiatase, MJ ME/pv Terästysrehu Perusrehu Terästysrehusta oli hyötyä lehmien painonmenetyksen hillitsemissä ja energiataseen hallinnassa. Rehusta saatava etu todennäköisesti kasvaa korvattavan rehun laadun heikentyessä.
Anúncio