O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Martin Lidauer, erikoistutkija, Luke

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Martin Lidauer, erikoistutkija, Luke

Baixar para ler offline

Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Martin Lidauer, erikoistutkija, Luke

Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Martin Lidauer, erikoistutkija, Luke

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Martin Lidauer, erikoistutkija, Luke (20)

Anúncio

Mais de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Mais recentes (9)

Anúncio

Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Martin Lidauer, erikoistutkija, Luke

 1. 1. © Luonnonvarakeskus Martin Lidauer Luonnonvarakeskus, Jokioinen Jukka Pösö Faba osk, Vantaa Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Genetiikka avuksi – eläinjalostuksella ympäristö- ystävällisempiä lehmiä Paula Lidauer
 2. 2. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 2 Esityksen runko • Jalostus on tiedettä • Suomen lypsylehmien perinnöllinen edistyminen • Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen Esityksen fokus: Suomen lypsylehmät Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö
 3. 3. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 3 Jalostuksen tavoite VALITA SEURAAVAN ELÄINSUKUPOLVEN VANHEMMIKSI LEHMIÄ JA SONNEJA, JOTKA PERIYTTÄVÄT TUOTANTOA, TERVEYTTÄ, HEDELMÄLLISYYTTÄ, KESTÄVYYTTÄ JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ EDISTÄVÄÄ GENETIIKKAA Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö
 4. 4. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 4 Järjestäytynyt naudanjalostus alkoi Suomessa 1898 • 1898 Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistys alkoi pitää kantakirjaa Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö Kuopion karjanäyttely vuonna 1898Kuva 1
 5. 5. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 JALOSTUS ON TIEDETTÄ Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 5
 6. 6. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Naudanjalostukselle tärkeät tieteelliset virstanpylväät • Perinnöllisyystiede • Tilastotiede • Keinosiemennys • Laskentatiede • Genomitiede Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 6 Gregor Mendel (1822-1884) ”Perinnöllisyystieteen isä” ”Versuche über Pflanzenhybriden” (1865) Sir Ronald A. Fisher (1890-1962) Nykyajan tilastotieteen perustaja ”The Correlation Between Relatives and the Supposition of Mendelian Inheritance” (1918) Biotekninen läpimurto E. Iwanoff, ”De la fecondation artificielle chez les mammiferes” (1907) Keinosiemennysyhdistysten Liitto perustettiin 1948 Tietokonetekniikka Keinosiemennysyhdistysten Liiton ensimmäinen tietokone 1967, IBM370/135, 32Kt RAM Biotekninen läpimurto Affymetrix ”23k SNP siru” (2006) Larry R. Schaeffer, ”Strategy for applying genome-wide selection in dairy cattle” (2006) Jalostus on tiedettä
 7. 7. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Lypsylehmien jalostusarvostelut Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 7 Kalle Saastamoinen 50 - 440 miljoonaa havaintoa jalostettavista ominaisuuksista Polveutumistiedot 2 - 10 miljoonasta eläimestä Eläinten DNA-määritykset 50 000 - 70 000 eläimestä Tilastolliset mallit Teholaskenta klusteri Århus +15 +13 -2 -5 +6 +16 +15 +13 +27 +18 +17 +5 +2 Jalostusarvostelu- tietokoneohjelmisto Perinnöllisyystiede Tilastotiede Jalostusarvot 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 2 1 2 0 2 1 2 2 0 0 1 0 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 2 1 0 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 X′R −1 X X′R −1 H X′R −1 W H′R −1 X H′R −1 H+α H′R −1 W W′R −1 X W′R −1 H W ′ R −1 W+H −1 b h a = X′R −1 y H′R −1 y W′R −1 y Jalostus on tiedettä Ennusteet lasketaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan aineistoista
 8. 8. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 8 Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM • Pohjautuu yli 80 ominaisuuteen • Kaikkia ominaisuuksia painotetaan niiden taloudellisen merkityksen mukaan Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö Ii = w1 × I1i + w2 × I2i + w3 × I3i + w4 × I4i + w5 × I5i + … Tuotos Kasvu Hedelmällisyys Poikimaominaisuudet Utareterveys Terveys Sorkkaterveys Utarerakenne Jalkarakenne Lypsettävyys Luonne Kestävyys Vasikan elinvoima Jalostus on tiedettä
 9. 9. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Lehmien ja sonnien valinta Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 9 +1,3 +31,5 +16,4 Jalostusarvostelu marraskuu 2019 (Nordic Cattle Genetic Evaluation NAV, 2019) Tuotosseurannassa olevat Suomalaiset lypsylehmät ja sonnit Odotettu keskimääräinen geneettinen edistyminen vasikoissa Jalostus on tiedettä Lehmien ja sonnien kokonaisjalostusarvojen jakaumat kaikki lehmät ja sonnit valitut lehmät ja sonnit
 10. 10. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 SUOMEN LYPSYLEHMIEN PERINNÖLLINEN EDISTYMINEN Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 10
 11. 11. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 11 Edistys tuotoksessa, hedelmällisyydessä ja elopainossa • Maitotuotos kasvaa • 2008 lähtien hedelmällisyys parantuu • Elopaino: uusi ominaisuus (2019 lähtien) Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö Maidon valkuaistuotos on tärkein ominaisuusSuomen lypsylehmien perinnöllinen edistyminen
 12. 12. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 ENTISTÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIEN LEHMIEN JALOSTAMINEN Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 12
 13. 13. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 13 Rehunkäyttökyky – ympäristöystävällisyyden mittarina • Lehmien kasvihuonekaasupäästöt tulevat kahdesta päälähteestä – Rehuntuotanto (N2O, CO2) – Lehmien ruuansulatuksesta ja lannankäsittelystä (CH4, N2O) • Lehmien rehunkulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen välillä on lähes lineaarinen yhteys •  rehuntarve energiakorjattua maitokiloa kohden on mittari, joka kuvaa lehmän ympäristöystävällisyyttä Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 14. 14. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 14 Lypsylehmien energian tarve • Eläinravitsemustutkijat Lukessa ylläpitävät rehutaulukkoja ja ruokintasuosituksia (Luke, 2015), jotka kuvaavat Suomen lypsylehmien energiatarvetta ja eri rehujen energiasisältöä • Suomen lypsylehmien rehu sisältää noin 10-12 MJ ME / kg kuiva-ainetta (esim. Mäntysaari ym., 2012) • Niiden avulla voidaan laskea jokaisen lehmän rehuntarve Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö tuottaa 1 kg energiakorjattua maitoa 5.15 ylläpitää 1 kg metabolista elopainoa 0.515 kasvattaa 1 kg elopainoa 34.0 Muuntokelpoisen energian tarve [MJ] Eläinravitsemustiede avuksiEntistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 15. 15. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 15 Suomen lehmien rehunkäyttökyky TAVOITE: laskea lehmien rehuntarve energiakorjattua maitokiloa kohden • Tarkastelun aineisto – 2,8 miljoonaa suomalaista lypsylehmää vuodesta 1985 lähtien – 137,3 miljoonaa havaintoa maito-, valkuais- ja rasvatuotoksesta – 1,3 miljoonaa elopainohavaintoa • Aineiston tunnusluvut* • Koko elinikäinen rehuntarve on otettu huomioon laskelmissa Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö Hiehojen poikimaikä 2.1 vuotta Lehmien elinikä 5.1 vuotta Poikimaväli 407 pv Ummessaolokausi 66 pv (*ProAgria, 2018, Tuotosseuranta) Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 16. 16. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Suomen lehmien rehunkäyttökyvyn kehitys 1990 – 2020 Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 16 -15% Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen Rehunkäyttökyky paranee
 17. 17. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 17 Maidontuotannon kehityksen ennuste vuoteen 2035 asti • Ennusteen tunnusluvut • Rehunsäästöindeksi on vielä osittain kehitteillä – Yksittäisten lehmien syöntimäärien mittaaminen tuo suurimman edistymisen rehunsäästössä Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö Vuosittainen edistys Maidontuotanto +0.57 kg energiakorjattua maitoa päivässä Metabolinen elopaino +0.25 kg0.75 Rehunkulutus -0.20 kg kuiva-ainetta päivässä ✔ ✔ ⚒ CFIT, VikingGenetics rehunsäästö II rehunsäästö I, v. 2020 Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 18. 18. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Maidontuotannon kehityksen ennuste vuoteen 2035 asti Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 18 Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 19. 19. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Rehunkäyttökyvyn ennustettu kehitys 2020 – 2035 Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 19 -21%, rehunsäästö I -27%, rehunsäästö II Rehunsäästöindeksin käyttöönotto nopeuttaa kehitystä -15% -20% Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 20. 20. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 20 • Lehmien metaanituotantoon vaikuttavat kuiva-aineen syönti ja rehun koostumus – Lukessa on tutkittu lehmien metaanipäästöjä vuodesta 2010 lähtien – Suomen ayrshirelehmien CH4-tuotanto: 22,3 g / rehun kuiva-aine syönti kg (Negussie et al., 2017) – Metaanin GWP kerroin: 25.0 (Solomon et al., 2007) • Ennustettu kuiva-aineen syönti energiakorjattua maitokiloa kohden Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö Edistyksen vaikutus Suomen lypsylehmien metaanipäästöihin Vuosi Rehutarve (kg kuiva-ainetta) / kg maito* 1990 0.94 2020 0.80 2035 0.71 (0.68 – 0.74) *koko elinikäinen rehuntarve on otettu huomioon laskelmissa Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 21. 21. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 0 0,5 1 1,5 2 2,5 1990 2020 2035 miljoonatonnia Ennustettu Suomen lypsylehmien metaanipäästövähennys vuodelle 2035 Maidontuotanto Suomessa Rehutarve lypsylehmille Metaani (CO2-ekv.) Edistyksen vaikutus Suomen lypsylehmien metaanipäästöihin Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 21 1.43 1.03 0.92 -28% -36% ±4% Oletus: maidon kokonaistuotanto ei vähene v2020 jälkeen 2.73 2.56 2.31 1.85 1.65 2.31 Entistä ympäristöystävällisempien lehmien jalostaminen
 22. 22. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 Yhteenveto Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta • Lypsylehmien jalostus on esimerkki toiminnasta, jossa on: – työkaluja – tavoitteita – ja tekoja Kiitos! Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö 22 Paula Lidauer
 23. 23. Helsingin keskuskirjasto Oodi, 21. 1. 2020 23 Lähteet • Kuva 1: Ayrshiresonni poseeraa Kuopion karjanäyttelyissä vuonna 1898. ProJasu. http://www.faba.fi/palvelut/lypsykarja/projasu/ (luettu 17.9.2009). • Kuva 2: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gregor_Mendel_2.jpg; 12.6.2014, Author unknown. • Kuva 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher#/media/File:Youngronaldfisher2.JPG; 31.1.1913, Author unknown. • Kuva 4: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefriersperma.JPG; Author: Uwemuell. • Kuva 5: Faban kuva-arkisto. Syväjärvi, 2016. Reikäkorteista digiaikaan. Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy. ISBN 978-952-93- 7315-7. • Kuva 6: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure.svg; Author: Madeleine Price Ball. • Nordic Cattle Genetic Evaluation NAV, 2019, https://www.nordicebv.info/fi/. • Luke, 2015. Rehutaulukot. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Ruokintasuositukset/Marehtijat/Lypsylehmien_energian_tarve. • Mäntysaari ym., 2012. Energy efficiency and its relationship with milk, body, and intake traits and energy status among primiparous Nordic Red dairy cattle. J. Dairy Sci. 95: 3200-3211. • ProAgria Keskusten Liitto, 2018. Tuotosseuranta (henkilökohtainen viestintä). • CFIT VikingGenetics. Lassen ym., 2018. Individual measure of feed intake on in-house commercial dairy cattle using 3D camera system. WCGALP, Auckland, New Zealand. • Negussie ym., 2017. Non-invasive individual methane measurement in dairy cows. Animal 11 5: 890-899. • Solomon ym., 2007. Technical Summary. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge. s. 19-91. • Luke, 2020. Tilastotietokanta. Maidon kokonaistuotanto. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__02%20Maito- %20ja%20maitotuotetilasto/03_Maidon_kokonaistuotanto.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9fe6de71-5e1a-423c-9913-e3e59e156831. Lidauer & Pösö Naudat, ilmasto ja ympäristö

×