O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Grupna kupovina

509 visualizações

Publicada em

Najveci portal grupne kupovine

Publicada em: Estilo de vida
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Grupna kupovina

  1. 1. Prijavi se | Registruj se Beograd Preporuči ponudu prijat elju i ušt edi 17 5 Kupi usluge Kupi putovanja Kupi proizvod Kako kupiti? Forum Partneri Kontakti Prati nas: Prvi f orum grupne kupovine 330 din umesto 900 din za estetski pedikir sa lakiranjem i Svakodnevno aktivno učestvujte u masažom stopala u salonu "Ženska priča". Poklonite ovaj izgradnji što bolje usluge portala kupon vašim stopalima uz popust od 64% grupne kupovine! Otvarajte nove teme, pišite komentare, razmenite vaša iskustva sa ostalim korisnicima grupne kupovine330 Din KUPI i na taj način poboljšajte kvalitet budućih ponuda. Dovoljno je da ste registrovan član i da ste prijavljeni na Vre dno st Po pust Ušt e da portal Akciomat.rs. 900 Din 64% 570 Din Najaktivniji korisnik, sa najvećim brojem korisnih komentara svakog Pokloni ovu ponudu! meseca biće nagrađivan jednodnevnim putovanjem. Poklonit e ovaj neverovat an kupon svojim st opalima. Do kraja po nude je preo stalo Noge su te koje nas nose kroz čitav život. Pristupite forumu 155h : 41m : 42s Baš zato zaslužuju da ih nagradimo tretmanom koji će im dati svežinu. Kao što je već poznato zdrava i negovana stopala Ost ale akt ivne ponude Do sada je kupljeno 10 x utiču na zdravlje celog tela. Po nuda je akt ivna 1200 din umesto 2900 za člansku Iako nam je došlo lepo vreme, koje donosi mnogo lepih stvari, kartu za krstarenje brodovima za moramo biti spremni na dosta naporan period kako za naše sezonu 2012.(od 21.05. do 15.10.) - noge tako i za celo telo. za četiri osobe. Upoznajte Beograd Preporučite ponudu sa reka uz pop ..... prijatelju Estetski pedikir doneće vašim nogama nov izgled, zdrav i Like negovan. Kako bi tretman bio upotpunjen, tu je i masaža PDFmyURL.com
  2. 2. Like stopala koja će veoma prijati umornim stopalim. Akciomat.rs u saradnji sa ekskluzivnim salonom "Ženska 1 200 din Priča" pripremio je samo za vas sjajan popust od 64% na Prikazati link za prepo ruku tretman u koji je uključen estetski pedikir sa lakiranjem u boji i masažom stopala - 330 din.Kako f unkcio niše ?U ko liko vaš prijatelj kupi neku o d naših Osnovni zadatak pedikira je zaštita stopala i noktiju, tepo nuda, ko ju mu vi preko linko va iz Vre dno st Po pust Ušt e dao vo g blo ka prepo ručite, do bijate sprečavanje traumatskih promena na njima. Dok ste namo gućno st izbo ra jedno g o d naših pedikir tretmanu odmaraju se i vaša stopala i vi zajedno sa 2 900 Din 58% 1 700 Dinpo pusta po tpuno besplatno . Što više njima.prijatelja po zo vete i prepo ručite im našpo rtal, i uko liko o ni kupe neku o d naših 990 din umeszo 3000 din za 12po nuda, time po većavate vaše šanseza do bijanje besplatno g kupo na. termina EFS-a koji se sastoji izVažno je napo menuti da vaš prijatelj najboljih elemenata više borilačkihisko risti link ko ji ste mu Vi po slali i ko ji veština + 12 termina teretane usadrži info rmacije o vašo j prepo ruci. fitnes centru " .....Isko ristite neki o d po nuđenih linko va.Napomene 990 din Kupon mož ete iskoristiti tek po isteku ponude Broj kupona po osobi je neograničen Ponuda obuhvata est et ski Vre dno st Po pust Ušt e da pedikir sa lakiranjem i 3 000 Din 67% 2 010 Din masaž om st opala Period važ enja kupona : 31.05.2012 - 10.07.2012 220 din umesto 800 din za manikir Pedikir tretman uključuje sređivanje noktiju, zanoktica sa OPI lakovima u boji ili frenč u Obavez no je z akaz ivanje salonu lepote "Larte". Neverovatna unapred na : Đakovačka 7, i masažu stopala. U salonu lepote "Ženska Priča" će vam prilika da vaši nokti zasijaju pu ..... Zvez dara 011/412- 77- 46 i pružiti najbolju negu. 065/574- 74- 22 ; ili Braće Jerković 227a 011/396- 20- Negovani nokti na nogama i rukama, jedna od osnovnih 62 i 065/574- 74- 28 odlika ženstvenosti! Meko stopalo odaje lepotu jedne negovane zene. Kada je manikir u pitanju, znamo da volite da 220 din Radno vreme : ut o - sub: 09h - 20h, ned: 09h - 17h, menjate boju i oblik noktiju! pon: ne radi U salonu lepote "Ženska Priča" dočekaće vas ljubazno PDFmyURL.com
  3. 3. Adrese na koje mož ete osoblje i potrudiće se da izađu u susret svim vašim željama. iskoristiti kupon: Đakovačka Ljubaznost i profesionalnost su odlike koje krase sturčno 7, Zvez dara ili Braće osoblje salon! Jerković 227a Vre dno st Po pust Ušt e da Po rez ervaciji kupona Podarit e st opalima novu svežinu! 800 Din 72% 580 Din imat e još 72 sat a da uplat it e vaš z akaz an kupon 550 din umesto 2000 din za depilaciju u salonu "Lady Boom". Kupon se prosleđuje u roku Depilacija ruku, depilacija celih nogu od 3 radna dana od dana uplate i brazilska depilacija + GRAT IS korekcij .....Komentari Gde iskoristiti kupon? 550 dinDo dati ko mentar Мапа Vre dno st Po pust Ušt e da 2 000 Din 73% 1 450 Din Pronađit e nas na f acebooku! Akciomat.rs on Facebook По д ац и за м апу - Ус ло ви ко р иш ће ња Like Firm a Beauty centar Ženska Priča Ko nt akt 2,117 people like Akcio mat .rs. Em ail spa.zenskaprica@gmail.co m We b Internet stranica adre sa Te le f o n 4127746 Ma r i j a Ma j a Bojana Ma r i n a Da n i j e l a B r a n i s l a va Vl a d i s l a va Na d a AG RO NI S a n vi l a PDFmyURL.com
  4. 4. Fa ce b o o k s o ci a l p l u g i nAkciomat.rs Ostale informacije Prati nas Nenadmašne ponude za sve naše korisnike!Glavni meni Uslo vi ko rišćenja Akcio mat.rs vam nudi veo ma niske cene za grupnu kupo vinu, Linked InKupi po pust RSS o miljenih usluga u vašem gradu – resto rani, ko zmetički salo ni,Kupi usluge Pregled prepo ruke Facebo o k kursevi jezika, spo rtska dešavanja, bio sko pi, po zo rišta i mno go drugih atraktivnih usluga i pro izvo da.Kupi pro izvo d SEO o ptimizacija TwitterKupi puto vanjaKako kupiti? Do o vo g trenutka je kupljeno 8 389 kupo na. Kako kupiti? Ukupna ušteda 12 4 6 7 6 36 Din Telefo n: +38 16 0 6 26 0 0 6 8 Email: info @akcio mat.rs Akcio mat.rs© 20 11 Sva prava zadržana Skype: akcio mat.rs PDFmyURL.com

×