O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

чати та форуми

518 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

чати та форуми

 1. 1. Програми миттєвого обмінуПрограми миттєвого обмінуінформацієюінформацієюФорумиФорумиФорумиФорумитатататачатичатиПідготувала учениця 10 А класу Тимошеко ДіанаПідготувала учениця 10 А класу Тимошеко Діана
 2. 2. ICQICQ• мережевий протокол, забезпечує миттєве відправленнята отримання текстових повідомлень• однойменна програма миттєвого обмінуповідомленнями (клієнт), що реалізує цей протокол.Назва «Назва «ICQ»ICQ» співзвучна англійській фразі «співзвучна англійській фразі «I seek you» (I seek you» (яяшукаю тебе).шукаю тебе).Назва «Назва «ICQ»ICQ» співзвучна англійській фразі «співзвучна англійській фразі «I seek you» (I seek you» (яяшукаю тебе).шукаю тебе).За приблизними оцінками, службою активноЗа приблизними оцінками, службою активнокористується близько 15 мільйонів чоловік, акористується близько 15 мільйонів чоловік, азареєстрованих облікових записів - близько 400зареєстрованих облікових записів - близько 400мільйонів.мільйонів.Найпопулярніші програми-комунікаториНайпопулярніші програми-комунікатори
 3. 3. Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)JabberExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)JabberВідкритий протокол для швидкого обмінуповідомленнями та інформацією між користувачамимережі Інтернет в режимі, близькому до реальногочасу.Проект Jabber був заснований Джеремі Міллером напочатку 1998 року, а перша згадка про нього зявилася4 січня 1999 року на сайті Slashdot.
 4. 4. Google TalkGoogle TalkКлієнт обміну миттєвими повідомленнями,Клієнт обміну миттєвими повідомленнями,розроблений компанієюрозроблений компанією Google.Google.Дозволяє спілкуватися за допомогою голосовогоДозволяє спілкуватися за допомогою голосовогочату та текстових повідомлень.чату та текстових повідомлень.ОсобливістюОсобливістю Google TalkGoogle Talk є тісна інтеграція зє тісна інтеграція зпоштовою службоюпоштовою службою Gmail.Gmail.Клієнт обміну миттєвими повідомленнями,Клієнт обміну миттєвими повідомленнями,розроблений компанієюрозроблений компанією Google.Google.Дозволяє спілкуватися за допомогою голосовогоДозволяє спілкуватися за допомогою голосовогочату та текстових повідомлень.чату та текстових повідомлень.ОсобливістюОсобливістю Google TalkGoogle Talk є тісна інтеграція зє тісна інтеграція зпоштовою службоюпоштовою службою Gmail.Gmail.
 5. 5. SkypeSkypeПриватне ПЗ, створене Ніколасом Зенн Стремомта Янусом Фрігісом.Основа системи – безкоштовна комунікація міжкористувачами програмного забезпеченняSkype.28 мільйонів користувачів Skype одночасно були активні24 січня, 2011
 6. 6. МожливостіМожливості SkypeSkypeНазва Суть ТарифиSkypeOutSkypeOut Дозволяє користувачамДозволяє користувачамSkype зв‘язуватися зSkype зв‘язуватися зтрадиційнимитрадиційнимителефонними номерами.телефонними номерами.USD$0.024USD$0.024 за хв дляза хв длянайрозвиненіших країннайрозвиненіших країнUSD$2.142USD$2.142 за хвза хв для інших.для інших.SkypeInSkypeIn Дозволяє користувачамДозволяє користувачамSkype отримувати викликиSkype отримувати викликина їх компютери зна їх компютери зрегулярних телефоннихрегулярних телефоннихномерів.номерів.В межах однієї країниВ межах однієї країниоплата по тарифу місцевоїоплата по тарифу місцевоїпереплати.переплати.SkypeSkypeVoicemailVoicemailДозволяє людям, якіДозволяє людям, якідзвонять залишатидзвонять залишатиголосові повідомлення дляголосові повідомлення длякористувачів Skype, якікористувачів Skype, якізараз недоступні.зараз недоступні.Безплатна послуга.Безплатна послуга.
 7. 7. Skype videocallingПідтримуєвідеоконференцію.Skype підтримує відеочат лише один на один.Skype chatПідтримує текстовийгруповий чат зінтерфейсом, з 100 людейодночасно
 8. 8. Веб-форум та його особливостіВеб-форум та його особливостіВеб-форум —Веб-форум — цецеклас веб-клас веб-застосунків длязастосунків дляорганізаціїорганізаціїспілкуванняспілкуваннявідвідувачів веб-відвідувачів веб-сайтусайтуВеб-форум —Веб-форум — цецеклас веб-клас веб-застосунків длязастосунків дляорганізаціїорганізаціїспілкуванняспілкуваннявідвідувачів веб-відвідувачів веб-сайтусайтуРобота форуму полягає уРобота форуму полягає устворенні користувачамистворенні користувачамитем у розділах ітем у розділах іможливістю обговоренняможливістю обговореннявсередині цих тем.всередині цих тем.Найпоширеніше діленняНайпоширеніше діленнявеб-форуму: розділи →веб-форуму: розділи →теми → повідомлення.теми → повідомлення.
 9. 9. За дотриманням правил слідкуютьЗа дотриманням правил слідкуютьмодератори та адміністраторимодератори та адміністраториЗа дотриманням правил слідкуютьЗа дотриманням правил слідкуютьмодератори та адміністраторимодератори та адміністраториМодераторМодератор — людина,— людина,що відповідає защо відповідає задотримання встановленихдотримання встановленихнорм поводження нанорм поводження наінтернет-ресурсах, частішеінтернет-ресурсах, частішефорумах.форумах. АдміністраторАдміністратор — учасник,— учасник,наділений можливістюнаділений можливістюредагувати, переміщати таредагувати, переміщати тавидаляти чужі повідомлення увидаляти чужі повідомлення увизначеному розділі чи темі, авизначеному розділі чи темі, атакож контролювати доступ дотакож контролювати доступ доних інших учасників.них інших учасників.
 10. 10. Чати та їх особливостіЧати та їх особливостіЧати та їх особливостіЧати та їх особливостіЧат (англ. chat — "балачка") — засіб для швидкого обмінутекстовими повідомленнями між користувачами Інтернетуу режимі реального часу.За сферою застосування чати поділяються на:•групова комунікація;•персональні комунікації (ICQ, Jabber, Skype, Yahoo! Messenger, AOLInstant Messenger, Hamachi) — для особистого спілкування;•ділові (робота в групах);•споживацькі (підтримка клієнтів компанії на корпоративномусайті).За сферою застосування чати поділяються на:•групова комунікація;•персональні комунікації (ICQ, Jabber, Skype, Yahoo! Messenger, AOLInstant Messenger, Hamachi) — для особистого спілкування;•ділові (робота в групах);•споживацькі (підтримка клієнтів компанії на корпоративномусайті).
 11. 11. Етикет на форумах та чатахЕтикет на форумах та чатахЕтикет на форумах та чатахЕтикет на форумах та чатах1.1. Не розсилати «листів щастя».Не розсилати «листів щастя».2.2. Памятати, що опис теми в комунікаторі має міститиПамятати, що опис теми в комунікаторі має міститипевні відомості.певні відомості.3.3. Якщо ви пишете до людини вперше, потрібноЯкщо ви пишете до людини вперше, потрібнопредставитися, адже співрозмовник бачить лише вашпредставитися, адже співрозмовник бачить лише вашіндефікаційний номер.індефікаційний номер.4.4. Не вставляйте в повідомлення велику кількістьНе вставляйте в повідомлення велику кількістьсмайликів.смайликів.5.5. Не пишіть без потреби великими буквами, найчастішеНе пишіть без потреби великими буквами, найчастішеце означає крик.це означає крик.1.1. Не розсилати «листів щастя».Не розсилати «листів щастя».2.2. Памятати, що опис теми в комунікаторі має міститиПамятати, що опис теми в комунікаторі має міститипевні відомості.певні відомості.3.3. Якщо ви пишете до людини вперше, потрібноЯкщо ви пишете до людини вперше, потрібнопредставитися, адже співрозмовник бачить лише вашпредставитися, адже співрозмовник бачить лише вашіндефікаційний номер.індефікаційний номер.4.4. Не вставляйте в повідомлення велику кількістьНе вставляйте в повідомлення велику кількістьсмайликів.смайликів.5.5. Не пишіть без потреби великими буквами, найчастішеНе пишіть без потреби великими буквами, найчастішеце означає крик.це означає крик.
 12. 12. 6. Пам’ятайте, що написане слово має зовсім іншу6. Пам’ятайте, що написане слово має зовсім іншусилу експресії, ніж слово сказане.силу експресії, ніж слово сказане.7. Не забувайте про правила ввічливості.7. Не забувайте про правила ввічливості.8. Не втручайтеся в конфлікти й не допускайте8. Не втручайтеся в конфлікти й не допускайтеїх:їх: флеймифлейми ((flames) -flames) - це емоційні зауваження,це емоційні зауваження,часто висловлені без урахування думки іншихчасто висловлені без урахування думки іншихучасників розмови.учасників розмови.6. Пам’ятайте, що написане слово має зовсім іншу6. Пам’ятайте, що написане слово має зовсім іншусилу експресії, ніж слово сказане.силу експресії, ніж слово сказане.7. Не забувайте про правила ввічливості.7. Не забувайте про правила ввічливості.8. Не втручайтеся в конфлікти й не допускайте8. Не втручайтеся в конфлікти й не допускайтеїх:їх: флеймифлейми ((flames) -flames) - це емоційні зауваження,це емоційні зауваження,часто висловлені без урахування думки іншихчасто висловлені без урахування думки іншихучасників розмови.учасників розмови.

×