O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Detska gradina tvorchestvo

ДГ

 • Entre para ver os comentários

Detska gradina tvorchestvo

 1. 1. ТЕХНИКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА 1 лектор: д-р Р. Неминска
 2. 2. Защо избрахме темата? Ние Вие 2
 3. 3. Да измерим емоционалната си температура – в началото... 3
 4. 4. Първи модул Съвременни аспекти на принципите и подходите при работа с деца от предучилищна възраст. Мислене. Нагледно-образно и логическото мислене при децата от предучилищна възраст. Прийомът „техника“ в методическата система. Техники за развитие на логическото мислене в предучилищна възраст. Практически упражнения, дидактични игри. 4
 5. 5. Детското въображение и детското творчество. Методи и подходи за стимулиране. Педагогически ситуации и мястото на интерактивните компютърни игри за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у децата. 5 Втори модул
 6. 6. Личностно- хуманен Индивидуален Дейностен Ситуационен Холистичен 6 СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПРИНЦИПИТЕ
 7. 7. ГРУПОВА ЗАДАЧА: Лист за родителя Вие сте родител на 4 годишно дете. На родителска среща получавате Лист за родителя, който трябва да попълните. 7
 8. 8. ГРУПОВА ЗАДАЧА: Лист за родителя Вие сте родител на 6 годишно дете. На родителска среща получавате Лист за родителя, който трябва да попълните. 8
 9. 9. Осъзнаване на ситуацията Присъствие Автентичност Яснота Емпатия 9 УМЕНИЯ /по К. Албрехт/
 10. 10. Казуси Казус 1 Дете от социален дом Казус 2 Дете - бежанец 10
 11. 11. ДИСКУСИЯ: Основни педагогически умения В педагогическата ситуация В разговор с родители 11 В публичното пространство
 12. 12. МИСЛЕНЕ 12 ПИАЖЕ ФРОЙД СЛАВИН
 13. 13. ПРОБЛЕМНОСТ ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ ДЕЙСТВЕНОСТ 13 Особености на мисленето
 14. 14. КЛАСИФИКАЦИЯ 1 Нагледно – образно Конкретно-действено Словено - логическо мислене КЛАСИФИКАЦИЯ 2 Практико-действено Предметно-образно Абстрактно: словесно-логическо 14 МИСЛЕНЕ
 15. 15. МИСЛЕНЕ 2 г. - 6 г. 15 ДООПЕРАЦИОНАЛЕН СТАДИИ СВЕТЪТ Е ТАКЪВ, КАКЪВТО ГО ВИЖДАМ. ОБРАЗ → ДЕЙСТВИЕ → ПОНЯТИЯ. ДЕЙСТВЕНА ФОРМА→ ВЪТРЕШНА ФОРМА/умствено/ НАГЛЕДНО-ОБРАЗНО→ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКО. ФОРМАЛНИ ЗНАНИЯ
 16. 16. ИГРА: НАРИСУВАЙ КЪЩА 16
 17. 17. МЕТОД Начин на действие или дейност за постигане на определена цел, който изисква повече време. ТЕХНИКА Отнема по-малка част от времето (“Визитка”, “Изиграване на името”; Част от метод (Мозъчна атака като стартов елемент на метода панелна дискусия) 17 „Техника“ в методическата система.
 18. 18. опознавателни игри. наблюдение, демонстрации, видеофилми. Разказ, беседа, загадка; Настолни игри. Игри експерименти. Игри с пръсти Развитие на словото и творчески дейности. Римувани истории, приказки с пръсти Загадки 18
 19. 19. Екипна дейност. Състезание ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ НАГЛЕДНО-ОБРАЗНО МИСЛЕНЕ 19
 20. 20. ИГРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИСЛЕНЕТО ИГРА. 20 въпроса Игра. "Как да се пресече реката? 20 Игра на думи.
 21. 21. Лист на родителя Удивително е да гледате своето дете, да се запознавате неговия свят и развиване на нови умения. Като родител и първи учител на детето си, няма кой по- добре наблюдава този проце, да го разгръща и да събира важна информация , за това колко добре се развиват мисленето и уменията. Насоките, които следват, ще Ви помогнат да разберете какво Вашето дете трябва да прави - и как можете да подкрепите развитието му. 21
 22. 22. ВТОРИ МОДУЛ ВЪОБРАЖЕНИЕ? 22 Що е то?
 23. 23. Избери игра ИГРА. „Смешен край“ ИГРА „Чудната търбичка“. 23
 24. 24. Въображението е по-важно от знанието....Въображението стимулира прогреса и е източник на еволюция. /А. Айнщайн/ Виготски - “творческа дейност, основана на комбинаторната способност“ 24
 25. 25. Наполеон Хил – креативно въображение: нагласа на ума да мисли нестандартно; К. Г. Юнг - активното въображение. „вглеждане“, „вслушване“; Левитов - конструктивно въображение 25
 26. 26. ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ Взаимовръзка и взаимоотношения Единство и борба на противоположностите Движение и развитие Неочаквани сходства Преднамерено трансформиране Причинно – следствени вериги 26
 27. 27. ТВОРЧЕСКИ МЕТОДИ Мозъчна атака: генериране на идеи за кратко време; Методи на асоциациите: многоаспектността на идеите; „Граматика на фантазиите“ – „Какво би станало, ако…”... 27
 28. 28. Мозъчна атака: Дъжд Приятно  Неприятно  скачаме в локвите хвърляме камъчета в локвите може да ни изпръска кола трябва да носим чадър 28
 29. 29. Да поиграем.... Как да обезопасим пешеходците от падащите от покрива ледени висулки? Какво много весело нещо да направим? Трябва да разбъркаме захар в чаша с горещ чай, но нямаме лъжичка. Какво да направим? Как можем да поздравим човек? 29
 30. 30. МЕТОД НА АСИЦИАЦИИ ЛИСТ 30
 31. 31. ТВОРЧЕСКИ МЕТОДИ Метод на Морфологичен анализ - намиране на нови, неочаквани решения; Метод на контролните въпроси -задаване на поредица въпроси; Метод на рисуването /по Едуард Де Боно/. 31
 32. 32. Метод на Морфологичен анализ 32
 33. 33. Метод на контролните въпроси Кой? Какво? Защо? Къде? С какво? Как? Кога? 33
 34. 34. Метод на рисуването /по Едуард Де Боно/ Как ще проектираш по-добра маса за хранене? (Проектирай маса, която е специално направена за хранене). 34
 35. 35. 35 Активно Креативно Откривателство Пространство Аглутинация Хиперболизация Пантомима Динамика ПОДХОДИ
 36. 36. Игри за развитие на творческо въображение. Комбинирай смешно!“ – свързване на предмети. „Размени местата“ – замяна на елементи в картинка, така, че да е смешно; „ „Чий е гласът?“ 36
 37. 37. Педагогически ситуации и мястото на интерактивните компютърни игри Планирани ситуации Непланирани ситуации Игри СРИ, Дидактични, Конструктивно- технически Тематични ситуации 37
 38. 38. ДИСКУСИЯ. Педагогически ситуации. Дискусия на методически модели: http://festival.1september.ru/articles/620212/ ДИСКУСИЯ. Разглеждане на детски образователни сайтове с логически игри. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.logics patialintelligencel http://umeia.com/ http://igri.dechica.com/ http://krokotak.com/tag/obrazovatelni-igri/ 38

×