Guida turistike, Fier

Lili Liljana
Lili Liljanalaburante em azotik
Guida turistike, Fier
Udhetim neper Shqiperi
Numra të dobishëm
Useful Telephone Numbers
KOMISIARIATI I POLICISË
Lagjia: ‘’Kastriot’’
Rruga: “Ramiz Aranitasi”
Tel: 00 355 34 22 08 19
00 355 22 22 22
SALLA OPERATIVE
129 (vodafon card) pa pagesë
126 (amc card) pa pagesë
SPITALI
Lagjia: “1 Maj’’
Rruga: ‘’Çamëria’’
Tel: 00 355 34 22 23 22
URGJENCA
Tel: 00 355 34 22 20 21
ZJARRËFIKËSE
Stacioni i Policisë
së Mbrojtjes nga Zjarri
Tel: 00 355 34 22 22 22
00 355 22 15 08
00355 22 11 28
TELEKOMI
Lagjia: “Kastriot’’,
Rruga: “Brigada XI Sulmuese’’
Tel: 00 355 34 22 24 43
ALBAPOSTA
Lagjia: “Kastriot’’
Rruga: “Brigada XI Sulmuese’’
Tel: 00 355 34 22 22 32
Gjeografia
Klima është e ndryshueshme sipas stinëve. Karakteri mesdhetar i rreshjeve
  bën që dimri dhe vjeshta të jenë të lagësht, pranvera e paqendrueshme
  dhe vera e thatë. Niveli i rreshjeve arrin 900 - 1.200 mm në vit. Muaji më i
  lagësht është nëntori. Numri i ditëve me shi në këtë territor varion nga 85
  në 100. Temperatura mesatare vjetore luhatet nga 14 - 16&C. Muaji më i
  ftohtë është janari me temperaturë mesatare 5.6 -7.5&C, kurse më i
  ngrohti është korriku ose gushti me temperaturë mesatare 24&C. Erërat
  më karakteristike të këtij rajoni janë: jug-lindja, veri-perëndimi dhe veriu.
  Numri i ditët me diell variojnë nga 263 në 278. E shtrirë në gjerësi gjeogra!
  ke 40045‘ dhe gjatësi gjeogra!ke 19030‘, vetëm 25 % e territorit mbulohet
  nga kodrat dhe 75 % e zenë fushat. Rajoni përshkohet nga katër lumenj:
  Shkumbini, Semani, Gjanica dhe Vjosa. Shkumbini dhe Vjosa e ku!- zojnë
  atë përkatësisht me veriun dhe jugun e tij.
Bashkejetesa fetare

           ORTODOKSIA
Krishtërimi në Qarkun e Fierit zë !ll qysh me predikimet e Apostujeve të
 parë të tij. Qenia e një komuniteti kristian shënon që në kohën e
 perandorit Neron, viti 58 e.s. (Faik Konica “Albania”) dhe i përket pjesës
 bregdetare të Ilirikiumit, gjatë së cilës krishtërimi u zhvillua në periudhën
 e Apostujve, ndryshe nga territoret e brendshme të vendit, në të cilat
 pati një periudhë të mëvonshme zhvillimi. Fillimet e tyre shfaqen me
 aktivitetin kalimtar të Shën Pavlit në shekullin e I. Mbas vitit 313, kur
 Shën Kostandini e ligjëroi atë si fe zyrtare të të gjithë perandorisë, në
 shumë pika dominuese të kësaj treve u ngritën objekte të rëndësishme
 kulti (deri në vitin 1923 në këtë trevë kishte 57 kisha dhe manastire
 mesjetare), trashëgimi e patjetërsueshme deri në ditët e sotme. Pas
 shkëputjes së Kishës Lindore nga disiplina dhe hierarkia e Kishës së
 Romës në vitin 1054, kjo trevë i kaloi Kishës Ortodokse.
Kisha Ortodokse
Lagjia.”1 Maj”,
Rruga ”Jani Bakalli”,
Bashkejetesa fetare
               KATOLICIZMI
    Në qytetin e Fierit ka një traditë relativisht të re. Kisha e
     mëparshme u prish nga “furtuna” antifetare e vitit 1966.
     Ndërtimi i saj sërisht filloi më 1993 dhe u shugurua më 25
     mars 1995.

Kisha katolike e Zonjës së Papërlyer-Fier,
Lagjia ”1 Maj” ,
Rruga ”Jani Bakalli”,
Bashkejetesa fetare


           MYSLIMANIZMI
   Rrethanat e predikimit të fesë myslimane në këtë trevë lidhen
    ngushtësisht me gillimet e pushtimit osman. Politika
    intensive e Portës së Lartë, gërshetuar me favoret e
    theksuara ekonomike dhe privilegjet e tyre të shumta, krijuan
    kushte optimale për ndryshime të tilla fetare. Xhamia e parë
    në qytetin e Fierit është ngritur në vitin 1914, në parkun Bar
    Rinia, me inisiativën e Haxhi Qamilit. Me krijimin e
    komunitetit mysliman shqiptar, në vitin 1923, bashkësia e
    besimtarëve në Fier, u organizua në rang Myftie. Në fundin e
    viteve ’90, !llon lëvizja për ripërtëritjen e fesë islame dhe
    institucioneve të sajë. Xhamija ngrihet sot në qendër të
    qytetit.
Guida turistike, Fier
Eshtë qyteti më i madh i Myzeqesë dhe njëkohësish
qendër qarku dhe prefekture. Si fshat, Fieri ka egzistuar
para vitit 1783. “Qyteti është themeluar më
1864, nga Kahreman Pashë Vrioni, i biri i Vezirit Omer
Pasha dhe është rindërtuar sipas sistemit modern, në
vitin 1877, prej Omer Pashë Vrionit (i riu). (T. Selenica:
“Shqipëria më 1927”).
Fillimi i shek. XX e gjeti Fierin me një !zionomi më të
plotë. Në përshkrimin e saj në librin “Brenga e Ballkanit”
udhëtarja angleze Edit Durham për vizitën e
saj në vitin 1904 shprehet “Janë ngritur godina solide
prej guri, me një arkitekturë çuditërisht moderne.”
Sot Fieri është një nga qytetet më të mëdhenj të vendit
me një popullsi gati 100, 000 banorë, me zhvillim
ekonomik dhe kulturor-artistik nga më të konsideruarit,
i cili po synon përherë e më shumë statusin e një
qyteti metropol të Shqipërisë së Jugut.
Qyteti i Fierit është i njohur për tradita të hershme kulturoro
– sportive. Në vitin 1924 është formuar shoqëria
“Apolonia”, me një program teatror, kulturor, sportiv
dhe artistik. Më pas u formuan edhe shoqëri të tjera
si, “Myzeqeja”, ” Lulja e Myzeqesë,” “Ballkanikja” “Anglo-
Persiania” dhe në vitin 1930 ”Sport Klub Fieri.”
Edhe krijimtaria letrare dhe publicistike ka një traditë
mjaft të hershme. Ato zënë fill me botimin e “Divanit”
të N.Frakullës më 1750, vazhdojnë me poezinë “Shqiperia”
të Z. N. Libofshës, botuar në Kalendarin Kombiar
më 1910, për të vazhduar me intensitet në vitet
’30 të shekullit të kaluar. Më 5 shkurt 1922 u botua
gazeta e parë e Myzeqesë “Djersa e bujkut”. Më 1926
u botua drama e parë me autor !erak Z.Xoxa, “Kurorë
trimërie”. Më 1939 botohet vëllimi i parë poetik
“Xixëllimet”, me autor H.Emiri, ndërsa në vitin 1942 u
botua libri i parë shkencor “Raca shqiptare”, me autor
J. Mile.
Periudha pas Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare
e në vazhdim ka njohur një përparim të ndjeshëm
në zhvillimet letrare dhe publicistike të qytetit. Janë
zhvilluar gjini të ndryshme letrare dhe veçanërisht
proza e gjatë, e cila ka arritur nivelet kulmore
mbarëkombëtare me romanin “Lumi i vdekur” i J.
Xoxës. Në mënyrë sistematike kanë dalë breza letrarësh
e publicistësh të shumtë, piktorë e skulptorë,
gjuhëtarë e historianë, muzikantë e sportistë, të cilët
me veprat e tyre e kanë ngritur në shkallë më të lartë
emrin e nderuar të këtij qyteti.
Për disa dekada ka dalë gazeta lokale “Drapër e çekan”.
Ndërsa në vitet e tranzicionit demokratik,
krahas fluksit të pashtershëm të botimeve letrare,
monografive dhe studimeve të ndryshme, kanë
dalë edhe gazetat “Zegali”,”Myzeqeja”, “Xixëllonjat”,
“Frashëri”, “Qyteti im”, etj.
Lëvizja teatrore e ka zanafillën e saj në dekadën e dytë
të shekullit të kaluar. Në lokalet e qytetit, sheshe, dhe
qendra të populluara improvizoheshin herë pas here
shfaqje të ndryshme mbi baza amatore. Zyrtarisht kjo
datë shënohet më 8 shkurt 1936 me vënien në skenë
të dramës historike të K. Floqit, “Fe e kombësi”, me regjizor
Ll. Kola. Sot, teatri “Bylis” përbën një nga qendrat më të rëndësishme
të zhvillimit artistik dhe kulturor të qytetit.
Me godinën e pozicionuar pranë parkut të madh në
qendër të qytetit, arkitekturën moderne bashkëkohore
të saj, ambjentet e brendshme të bollshme e funksionale,
sallën me kapacitet prej 435 vendesh, i përgjigjet
edhe për disa dhjetëra vjet zhvillimeve demogra!ke
të qytetit. Trupa profesioniste e këtij teatri ka një angazhim
të përhershëm artistik. Krahas vënies në skenë
të veprave të ndryshme, ajo zhvillon edhe aktivitete të
rëndësishme mbarëkombëtare. I tillë është Festivali i
Aktrimit “Apollon”, i cili tashmë është bërë një traditë.
Në vlerat e shumta që shpalos ky festival, kon!rmohen
gjithmonë e më tepër prioritetet kulturore dhe ndjenjat
artëdashëse të këtij qyteti
Teatri i Kukullave dhe Qendra Kulturore e fëmijëve janë përkatësisht në godinën e Prefekturës dhe asaj të
Drejtorisë Arsimore të Qarkut Fier. Të dyja janë në gjendje aktiviteti të dobët për arsye mungesash të aksesorëve
përkatës dhe ndërhyrjes restauruese në ambjentet e godinës.
Një muze arti që konservon dhe shpalos veprat më
cilësore në vite, në një periudhë historike mbi 30
vjeçare, ka në inventarin e saj mbi 300 vepra të të
gjitha gjinive artistike në artet pamore, nga autorët
më të njohur shqiptarë. Në Galeri organizohen rreth
10 ekspozita në vit. BIBLIOTEKA
 Është një nga institucionet kulturore mjaft të rëndësishme.
 Ndodhet në një godinë 4 katshe pranë qendrës
 së qytetit. Ka ambjente pune të bollshme dhe
 mjaft të përshtatshme, të cilat e radhisin atë në një
 nga bibliotekat më të mira të vendit. Në fondin e
 saj përfshihen mbi 51,000 tituj. Numri i lexuesve të
 regjistruar arrin mbi 6 000 vetë në vit, ndërsa përdoruesit
 e kompjuterave 800 deri 1000 vetë. Në ambjentet
 e saj zhvillohen mesatarisht 70–80 aktivitete të
 llojeve dhe natyrave të ndryshme, artistike, shkencore,
 sociale, etj.
Në pavionet e tij përfshihet historia që nga periudha e Neolitit të mesëm e deri sot. Një vend të
rëndësishë më pavioni arkeologjik i cili përmban një iventar të pasur të objekteve antike të
zbuluara në , Dimal, Margelliç, Bylis etj. Një vend të rëndësishëm zë pasqyrimi i momenteve
kulmore të historisë së rrethit si: aktivitetet patriotike, kryengritjet fshatare, luftërat për liri e
pavarësi kombëtare, etj. Aty përfshihet edhe kultura materiale popullore, kultura etnografike,
religjoni, etj. Iventari i tij përfshin mbi 800 eksponate të periudhave të ndryshme historike.
Qyteti antik i Apolonise

Qyteti antik i Apolonise Kryeqendra e historisë se Fierit ka qenë qyteti antik i
Apolonise I themeluar ne vitin 587 p.e.s. nga kolonet korkyras. Apolonia jetoi rreth
1200 vjet dhe ne kulmin e lulezimit te saj ne një siperfaqe prej 140 ha jetonin 60 000
banorë.
Zhvillimi i madh kulturor qe mori qyteti vërtetohet me faktin se se ne shekullin e I
p.e.s. Perandori i parë romak Oktavian Augusti studioi ne Akademine e Apolonise.
Apolonia është një qendër qe tërheq me tepër vizitore e turiste të huaj te apasionuar
pas arkeologjise dhe histories se lashtë te këtij qyteti. Monumentet kryesore te qytetit
antik te Apolonise janë Sheshi i Portikeve, Odeoni, Temosi, Nimfeu, Buletarioni.
Prane Apolonise ndodhet Manastiri i Pojanit një symbol i historisë dhe kulturës se
shekullit XIII. Me një stil bizantin ai konsiderohet si një kompleks arkitektonik mjaft
interesant se bashku me kishen dhe inferieret ne dekorimet dhe pikturat murale te
veçantë. Para 30 vjetësh ky manastir u shnderrua ne një muzeum, ku ruhen statujat e
periudhes iliro – helenike dhe asaj romake, duke u shnderruar kështu ne një qendër
mjaft te rëndësishme kulturore artistike qe pasurohet dhe me zbulimet e reja
arkeologjike.
Guida turistike, Fier
Guida turistike, Fier
Etnografia

ETNOGRAFIA
Në Qarkun e Fierit dallohen dy rrethina kryesore kostumologjike:
Mallakastra dhe Myzeqeja. Më vonë, me
zgjerimin demogra!k të zonës janë përfshirë edhe
komunitetet vllehe (1789), rome, kosovare (1925)
dhe çame (1945).
VESHJE QYTETARE BURRASH
Që nga mesi i shek. XIX e deri në prag të Pavarësisë
Kombëtare, kostumi tipik popullor ka qenë ai me fustanellë
dhe kostumi me poture, të dy kostume festive.
Në mes mbahej një brez i gjerë prej mëndafshi
me ngjyra. Mbas Luftës së I-rë Botërore këto veshje
u zëvendësuan me veshjen e modës evropiane, siç
ishte kostumi me pantallona, jelek e xhaketë.
Etnografia

VESHJE GRASH QYTETARE
Përdoreshin nga shtresat e pasura të qytetit dhe nga shtresa e zejtarëve të pasur, sidomos si
veshje dasme. Veshje me fustan të gjatë e peshli e përgatitur nga një kombinim tekstilesh
fabrike dhe shtëpiake, ku ka diçka edhe nga stili oriental, siç është qeleposhi i kuq me
zimbiliqe ari, (feste me tertir) dhe me monedha, i domosdoshëm për të plotësuar këtë tip
veshjeje ceremoniale.Veshja me saka është një xhaketë e zgjeruar nga beli e poshtë, prej
kadifeje në ngjyrë manushaqeje, të kuqe ose zhizhingë, qëndisur pasurisht me fije ari dhe me
disa dekoracione, si dhe një varg me florinj qepur në një rrip kadifeje që varej në qafë.
Etnografia

MALLAKASTRIOTE
Veshja e vjetër vendase e kësaj krahine ka dalë nga
përdorimi para shumë kohësh. Mbahet mend veshja
me fustan të gjatë, jelek e përparëse (futë), ndërsa
për të dalë jashtë shtëpisë gruaja vishte çitjanet e
gjera nën fustan dhe sipër tij xhyben.

VESHJE BURRASH
TË MALLAKASTRËS
Deri në prag të Pavarësisë burrat e kësaj rrethine
mbanin si veshje të përditshme një këmishë prej
pëlhure liri ose gjineshtre. Për ditë festash vishnin një
këmishë të bardhë, të pambuktë me fustanellën e
bardhë me shumë kinda, xhamadan shajaku blu dhe
me një mëngore të bardhë të zbukuruar me gajtanë
blu në manushaqe.
VESHJE BURRASH ÇAM
Veshja e burrave përbëhej prej fustane-llës së bardhë me shumë pala, benevre-kë të bardhë
prej leshi të hollë, kolic (tirq) të bardhë, këpucë (corihe) me xhufka të kuqe në majë ose jo.
Në mes mbanin brez leshi, zakonisht të kuq ose të bardhë, xhamadan leshi me qëndizma
dhe këmishë pa jakë me mëngë të gjëra. Në kokë mbanin qylaf të madh me majuckë.
Tradita
  GUZHINA
  TRADICIONALE
Shumëllojshmëria e prodhimit bujqësor dhe blegtoral favorizojnë një kuzhinë tradicionale mjaft të pasur në
Qarkun e Fierit. Gatimet tipike të kësaj treve ofrojnë karakteristika të larmishme të jetës rurale, ku zotëron
veçanërisht tendenca e përdorimit të gjerë të prodhimeve të bollshme stinore. Ndër gatimet tipike të kësaj
zone janë: gjel deti me përshesh gatuar me miell misri, qengj me përshesh, qengj i mbushur, gjyreç qengji
me oriz (tavë), gjyreç me mish qengji dhe patate (tavë), gjyreç me makarona, hanëm boksa, cipa të holla
dhjami mbushur me të përbrendëshme qengji (tavë), shpretka qengji të mbushura, bibë me patate, bibë me
rosnica, bibë me përshesh gatuar me mjell misri, zog me rosnica, zog me oriz (tavë) në saç, ragu me mish
lope (mish jahni), tavë plënci, speca të mbushura me oriz, domate, etj., byrek me kungull, japrak, pispil
(me miell misri), kokodaçe, papare, ngastër me fasule qorre, petë tigani me oriz, qumështor, kabuni,
bakllava, sultiaç, reshedi, revani, kos me gjalp, dible, bullza me petëbyrek. Menyja e pasur e gatimit dhe
shija e tyre e veçantë, kanë tërhequr gjithmonë e më shumë vemëndjen e vizitorëve vendas e të huaj, që
bujtin në këtë zonë.
Hotelet dhe Restorantet
 Hotel Fieri
             Lagjia ‘’ Kongresi i Permetit’’, Bulevardi ‘’ Jakov Xoxa’’
             Tel: + 355 34 222 394

 Shkelzeni HOTEL
              Lagjia ‘’ Kongresi i Permetit’’, ne qender te qytetit.
              Tel: + 355 34 22 07 31, +355 34 22 79 80.
Hotelet dhe Restorantet
 L’amour BAR - HOTEL
             Adresa: Sheq i madh Tel : + 355 388 21 888.
             Numri i dhomave 10, Numri i shtreterve 20.
             Nr tavolinave: Brenda 15, jashte 40.

 Village Park HOTEL
                    Rruga nacionale Fier- Vlore, Tel: + 355 68 20 95 830
                    Nr i dhomave : 12 ( 10 dopio, 2 teke) Nr i tavolinave: 25
Hotelet dhe Restorantet
 Safari Park Zoo
 Rruga nacionale Fier – Lushnje, Mbrostar Ura’’
 Tel: 06920 85567
 Restorant 20 tavolina, Bar 10 tavolina
Hotelet dhe Restorantet
 EL-DON Kompleks


             Tel: + 355 352 26 400, Fax: + 355 35 22
             3900
             E- mail: eldon.park@yahoo.com, Nr i
             tavolinave: 30
 Blerimi

               Tel: + 355 352 22 432, Cel: + 355 69 20 35
               992
               hotelblerimi@yahoo.com
               www.hotelblerimi.com
               Nr i tavolinave 100, Nr i dhomave: 15
Hotelet dhe Restorantet
 Kompleksi APOLLON
     Adresa : Lagja Kryengritja e Fierit, rruga per ne Vlore.
     Tel : +355 6920 73988 e-mail : yllisadush@yahoo.com
     Restorant, piceri, MC Donald.

 QTU QENDRA TREGTARE UNIVERS
                          Lagja 16 prilli, Kryqezimi per ne Vlore, Fier - Shqiperi, tel.+355 342 49
                          702, e-mail : office@manetci.com.al
                          Web: www.qtu-al.com
Hotelet dhe Restorantet

 Piazza
 Lagjia ‘’Apollonia’’, Sheshi ‘’ Fitorja’’ Tel: + 355 34 231900
 / + 355 383 24220, Numri i tavolinave : restorant 15, bari 50.
1 de 30

Recomendados

Projekt gjeografie klasa 9 por
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9S Gashi
22.9K visualizações50 slides
"Greqia e lashte" Projekt Historie por
"Greqia e lashte" Projekt Historie"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt HistorieMatilda Gremi
23K visualizações11 slides
Rilindja Kombetare Shqiptare por
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare ShqiptareOlsi Sita
51.5K visualizações61 slides
Pasurite natyrore te trevave shqiptare por
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptareDarla Evangjeli
61.7K visualizações10 slides
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912) por
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Kristjana Duni
74.4K visualizações71 slides
Teatri ne Shqiperi por
Teatri ne ShqiperiTeatri ne Shqiperi
Teatri ne ShqiperiKlevi Hoxha
5.5K visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Shqiperia -slide por
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slideFre Nkly
42.9K visualizações21 slides
Projekt ne fizike por
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
26.4K visualizações6 slides
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme por
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme ornela rama
50.3K visualizações15 slides
Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.3K visualizações9 slides
Revolucioni i II industrial por
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial Klarisa Klara
25.2K visualizações8 slides
Rajonet e Europes por
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e EuropesKejti Cela
51.5K visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Shqiperia -slide por Fre Nkly
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
Fre Nkly42.9K visualizações
Projekt ne fizike por Daniela Ela
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K visualizações
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme por ornela rama
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
ornela rama50.3K visualizações
Mjedisi por Megi Collaku
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Megi Collaku171.3K visualizações
Revolucioni i II industrial por Klarisa Klara
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial
Klarisa Klara25.2K visualizações
Rajonet e Europes por Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.5K visualizações
Projekti me instrumente muzike por S Gashi
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzike
S Gashi30.9K visualizações
Komunizmi ne Shqiperi por Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K visualizações
Alpet shqiptare por Ismail Memushaj
Alpet shqiptareAlpet shqiptare
Alpet shqiptare
Ismail Memushaj19.3K visualizações
Lidhja e matematikes me lendet e tjera por olinuhi
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi44.2K visualizações
INXHINIERIA GJENETIKE- AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET E ORGANIZMAVE OMGJ (ORGAN... por Denisa Caushi
INXHINIERIA GJENETIKE- AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET E ORGANIZMAVE OMGJ (ORGAN...INXHINIERIA GJENETIKE- AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET E ORGANIZMAVE OMGJ (ORGAN...
INXHINIERIA GJENETIKE- AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET E ORGANIZMAVE OMGJ (ORGAN...
Denisa Caushi1.8K visualizações
Lojrat popullore por Kristina Doko
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
Kristina Doko91.9K visualizações
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut por irena kotobelli
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
irena kotobelli26.3K visualizações
energjia dhe burimet e energjise por ornela rama
energjia dhe burimet e energjise energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise
ornela rama78.4K visualizações
Rajoni Verilindor por businessforlife
Rajoni VerilindorRajoni Verilindor
Rajoni Verilindor
businessforlife1.2K visualizações
Ndotja nga Hidrokarburet por arnoldbeqiri
Ndotja nga HidrokarburetNdotja nga Hidrokarburet
Ndotja nga Hidrokarburet
arnoldbeqiri5.9K visualizações
Iris por I'ris Azizolli
IrisIris
Iris
I'ris Azizolli16K visualizações
Energjia llojet por Klodjan Hoxha
Energjia llojetEnergjia llojet
Energjia llojet
Klodjan Hoxha26.8K visualizações
Pasurite natyrore ne shqiperi por Merkur Sinani
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.3K visualizações
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por Mirsad
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Mirsad114.2K visualizações

Destaque

Fieri por
FieriFieri
Fierialban1shabani
2.5K visualizações12 slides
Projekt ne guide turistike por
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeAnisa 19
47.1K visualizações16 slides
Veshjet tradicionale te Shqiperise por
Veshjet tradicionale te ShqiperiseVeshjet tradicionale te Shqiperise
Veshjet tradicionale te ShqiperiseDiana Lamaj
40.8K visualizações80 slides
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE por
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREroni45
36.8K visualizações42 slides
Guide turistike por
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistikesara7991
22.5K visualizações30 slides
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
84.8K visualizações97 slides

Destaque(18)

Fieri por alban1shabani
FieriFieri
Fieri
alban1shabani2.5K visualizações
Projekt ne guide turistike por Anisa 19
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistike
Anisa 1947.1K visualizações
Veshjet tradicionale te Shqiperise por Diana Lamaj
Veshjet tradicionale te ShqiperiseVeshjet tradicionale te Shqiperise
Veshjet tradicionale te Shqiperise
Diana Lamaj40.8K visualizações
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE por roni45
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE
roni4536.8K visualizações
Guide turistike por sara7991
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
sara799122.5K visualizações
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por Liil Otr
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Liil Otr84.8K visualizações
ALBANIA - TIRANA por webalbania
ALBANIA - TIRANAALBANIA - TIRANA
ALBANIA - TIRANA
webalbania1.5K visualizações
Tirana copia - copia por Georgina Dimova
Tirana  copia - copia Tirana  copia - copia
Tirana copia - copia
Georgina Dimova3K visualizações
Tirana por Stiv Mello
TiranaTirana
Tirana
Stiv Mello11.3K visualizações
Tirana Projekt A.B. por Abdurrahman Basha
Tirana Projekt A.B.Tirana Projekt A.B.
Tirana Projekt A.B.
Abdurrahman Basha7.2K visualizações
Muzika popullore ne trevat shqiptare por Internet VloraAlb
Muzika popullore ne trevat shqiptareMuzika popullore ne trevat shqiptare
Muzika popullore ne trevat shqiptare
Internet VloraAlb10.7K visualizações
Dasmat shqiptare por Kristina Xani
Dasmat shqiptareDasmat shqiptare
Dasmat shqiptare
Kristina Xani14.5K visualizações
Kohet dhe instrumente te ndryshem por Aldrin Pashku
Kohet dhe instrumente te ndryshemKohet dhe instrumente te ndryshem
Kohet dhe instrumente te ndryshem
Aldrin Pashku2.2K visualizações
Muzik - Instrumentet muzikore por Erdi Dibra
Muzik - Instrumentet muzikoreMuzik - Instrumentet muzikore
Muzik - Instrumentet muzikore
Erdi Dibra12.3K visualizações
Dasma shqiptare, klasa 8 por elasuela1
Dasma shqiptare, klasa 8Dasma shqiptare, klasa 8
Dasma shqiptare, klasa 8
elasuela110.1K visualizações
Drejtoria e te ardhurave, taksa e prones por Ferit Fazliu
Drejtoria e te ardhurave, taksa e pronesDrejtoria e te ardhurave, taksa e prones
Drejtoria e te ardhurave, taksa e prones
Ferit Fazliu356 visualizações

Similar a Guida turistike, Fier

Guide turistike kukes por
Guide turistike kukesGuide turistike kukes
Guide turistike kukesGenti Germizi
2.3K visualizações3 slides
ndertesat popullore korce *rafaela* por
ndertesat popullore korce *rafaela*ndertesat popullore korce *rafaela*
ndertesat popullore korce *rafaela*Vajza Vogel
1.7K visualizações27 slides
Myzeqeja por
MyzeqejaMyzeqeja
MyzeqejaSaimir Dine
2.7K visualizações7 slides
rrugetimi i shqiperise ne be por
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne beklerina
16.5K visualizações34 slides
Vendlindja iime por
Vendlindja iimeVendlindja iime
Vendlindja iimeGenti Germizi
1.8K visualizações9 slides
Festivali yne popullor por
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullorKlarisa Klara
3.5K visualizações18 slides

Similar a Guida turistike, Fier(20)

Guide turistike kukes por Genti Germizi
Guide turistike kukesGuide turistike kukes
Guide turistike kukes
Genti Germizi2.3K visualizações
ndertesat popullore korce *rafaela* por Vajza Vogel
ndertesat popullore korce *rafaela*ndertesat popullore korce *rafaela*
ndertesat popullore korce *rafaela*
Vajza Vogel1.7K visualizações
Myzeqeja por Saimir Dine
MyzeqejaMyzeqeja
Myzeqeja
Saimir Dine2.7K visualizações
rrugetimi i shqiperise ne be por klerina
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne be
klerina16.5K visualizações
Vendlindja iime por Genti Germizi
Vendlindja iimeVendlindja iime
Vendlindja iime
Genti Germizi1.8K visualizações
Festivali yne popullor por Klarisa Klara
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullor
Klarisa Klara3.5K visualizações
Gjilani - migrimet e popullsisë por Ismet Azizi
Gjilani - migrimet e popullsisëGjilani - migrimet e popullsisë
Gjilani - migrimet e popullsisë
Ismet Azizi781 visualizações
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme! por Rexhep Smoqi
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!
Rexhep Smoqi2.8K visualizações
Presentation1 (2) por Lo Ri
Presentation1 (2)Presentation1 (2)
Presentation1 (2)
Lo Ri648 visualizações
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti por Marjan DODAJ
110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti
Marjan DODAJ1.1K visualizações
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI por Marjan DODAJ
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
Marjan DODAJ1.1K visualizações
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani) por Dajana Gjini
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
Dajana Gjini11.1K visualizações
Rezi por Ditiditi
ReziRezi
Rezi
Ditiditi629 visualizações
Pogradeci por Darla Evangjeli
PogradeciPogradeci
Pogradeci
Darla Evangjeli5.9K visualizações
Projekt histori por Genti Germizi
Projekt historiProjekt histori
Projekt histori
Genti Germizi4.2K visualizações
Trevat Shqiptare Ne Greqi por olinuhi
Trevat Shqiptare Ne GreqiTrevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne Greqi
olinuhi10.7K visualizações
NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH. por Marjan Dodaj
NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH.NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH.
NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH.
Marjan Dodaj1.4K visualizações
Anuuuuuuuuuuuuuuu por Algita Mesiti
AnuuuuuuuuuuuuuuuAnuuuuuuuuuuuuuuu
Anuuuuuuuuuuuuuuu
Algita Mesiti3.6K visualizações
Shkodra por Igli Isufi
ShkodraShkodra
Shkodra
Igli Isufi2.3K visualizações

Guida turistike, Fier

 • 3. Numra të dobishëm Useful Telephone Numbers KOMISIARIATI I POLICISË Lagjia: ‘’Kastriot’’ Rruga: “Ramiz Aranitasi” Tel: 00 355 34 22 08 19 00 355 22 22 22 SALLA OPERATIVE 129 (vodafon card) pa pagesë 126 (amc card) pa pagesë SPITALI Lagjia: “1 Maj’’ Rruga: ‘’Çamëria’’ Tel: 00 355 34 22 23 22 URGJENCA Tel: 00 355 34 22 20 21 ZJARRËFIKËSE Stacioni i Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri Tel: 00 355 34 22 22 22 00 355 22 15 08 00355 22 11 28 TELEKOMI Lagjia: “Kastriot’’, Rruga: “Brigada XI Sulmuese’’ Tel: 00 355 34 22 24 43 ALBAPOSTA Lagjia: “Kastriot’’ Rruga: “Brigada XI Sulmuese’’ Tel: 00 355 34 22 22 32
 • 4. Gjeografia Klima është e ndryshueshme sipas stinëve. Karakteri mesdhetar i rreshjeve bën që dimri dhe vjeshta të jenë të lagësht, pranvera e paqendrueshme dhe vera e thatë. Niveli i rreshjeve arrin 900 - 1.200 mm në vit. Muaji më i lagësht është nëntori. Numri i ditëve me shi në këtë territor varion nga 85 në 100. Temperatura mesatare vjetore luhatet nga 14 - 16&C. Muaji më i ftohtë është janari me temperaturë mesatare 5.6 -7.5&C, kurse më i ngrohti është korriku ose gushti me temperaturë mesatare 24&C. Erërat më karakteristike të këtij rajoni janë: jug-lindja, veri-perëndimi dhe veriu. Numri i ditët me diell variojnë nga 263 në 278. E shtrirë në gjerësi gjeogra! ke 40045‘ dhe gjatësi gjeogra!ke 19030‘, vetëm 25 % e territorit mbulohet nga kodrat dhe 75 % e zenë fushat. Rajoni përshkohet nga katër lumenj: Shkumbini, Semani, Gjanica dhe Vjosa. Shkumbini dhe Vjosa e ku!- zojnë atë përkatësisht me veriun dhe jugun e tij.
 • 5. Bashkejetesa fetare ORTODOKSIA Krishtërimi në Qarkun e Fierit zë !ll qysh me predikimet e Apostujeve të parë të tij. Qenia e një komuniteti kristian shënon që në kohën e perandorit Neron, viti 58 e.s. (Faik Konica “Albania”) dhe i përket pjesës bregdetare të Ilirikiumit, gjatë së cilës krishtërimi u zhvillua në periudhën e Apostujve, ndryshe nga territoret e brendshme të vendit, në të cilat pati një periudhë të mëvonshme zhvillimi. Fillimet e tyre shfaqen me aktivitetin kalimtar të Shën Pavlit në shekullin e I. Mbas vitit 313, kur Shën Kostandini e ligjëroi atë si fe zyrtare të të gjithë perandorisë, në shumë pika dominuese të kësaj treve u ngritën objekte të rëndësishme kulti (deri në vitin 1923 në këtë trevë kishte 57 kisha dhe manastire mesjetare), trashëgimi e patjetërsueshme deri në ditët e sotme. Pas shkëputjes së Kishës Lindore nga disiplina dhe hierarkia e Kishës së Romës në vitin 1054, kjo trevë i kaloi Kishës Ortodokse.
 • 7. Bashkejetesa fetare KATOLICIZMI Në qytetin e Fierit ka një traditë relativisht të re. Kisha e mëparshme u prish nga “furtuna” antifetare e vitit 1966. Ndërtimi i saj sërisht filloi më 1993 dhe u shugurua më 25 mars 1995. Kisha katolike e Zonjës së Papërlyer-Fier, Lagjia ”1 Maj” , Rruga ”Jani Bakalli”,
 • 8. Bashkejetesa fetare MYSLIMANIZMI Rrethanat e predikimit të fesë myslimane në këtë trevë lidhen ngushtësisht me gillimet e pushtimit osman. Politika intensive e Portës së Lartë, gërshetuar me favoret e theksuara ekonomike dhe privilegjet e tyre të shumta, krijuan kushte optimale për ndryshime të tilla fetare. Xhamia e parë në qytetin e Fierit është ngritur në vitin 1914, në parkun Bar Rinia, me inisiativën e Haxhi Qamilit. Me krijimin e komunitetit mysliman shqiptar, në vitin 1923, bashkësia e besimtarëve në Fier, u organizua në rang Myftie. Në fundin e viteve ’90, !llon lëvizja për ripërtëritjen e fesë islame dhe institucioneve të sajë. Xhamija ngrihet sot në qendër të qytetit.
 • 10. Eshtë qyteti më i madh i Myzeqesë dhe njëkohësish qendër qarku dhe prefekture. Si fshat, Fieri ka egzistuar para vitit 1783. “Qyteti është themeluar më 1864, nga Kahreman Pashë Vrioni, i biri i Vezirit Omer Pasha dhe është rindërtuar sipas sistemit modern, në vitin 1877, prej Omer Pashë Vrionit (i riu). (T. Selenica: “Shqipëria më 1927”). Fillimi i shek. XX e gjeti Fierin me një !zionomi më të plotë. Në përshkrimin e saj në librin “Brenga e Ballkanit” udhëtarja angleze Edit Durham për vizitën e saj në vitin 1904 shprehet “Janë ngritur godina solide prej guri, me një arkitekturë çuditërisht moderne.” Sot Fieri është një nga qytetet më të mëdhenj të vendit me një popullsi gati 100, 000 banorë, me zhvillim ekonomik dhe kulturor-artistik nga më të konsideruarit, i cili po synon përherë e më shumë statusin e një qyteti metropol të Shqipërisë së Jugut.
 • 11. Qyteti i Fierit është i njohur për tradita të hershme kulturoro – sportive. Në vitin 1924 është formuar shoqëria “Apolonia”, me një program teatror, kulturor, sportiv dhe artistik. Më pas u formuan edhe shoqëri të tjera si, “Myzeqeja”, ” Lulja e Myzeqesë,” “Ballkanikja” “Anglo- Persiania” dhe në vitin 1930 ”Sport Klub Fieri.” Edhe krijimtaria letrare dhe publicistike ka një traditë mjaft të hershme. Ato zënë fill me botimin e “Divanit” të N.Frakullës më 1750, vazhdojnë me poezinë “Shqiperia” të Z. N. Libofshës, botuar në Kalendarin Kombiar më 1910, për të vazhduar me intensitet në vitet ’30 të shekullit të kaluar. Më 5 shkurt 1922 u botua gazeta e parë e Myzeqesë “Djersa e bujkut”. Më 1926 u botua drama e parë me autor !erak Z.Xoxa, “Kurorë trimërie”. Më 1939 botohet vëllimi i parë poetik “Xixëllimet”, me autor H.Emiri, ndërsa në vitin 1942 u botua libri i parë shkencor “Raca shqiptare”, me autor J. Mile.
 • 12. Periudha pas Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare e në vazhdim ka njohur një përparim të ndjeshëm në zhvillimet letrare dhe publicistike të qytetit. Janë zhvilluar gjini të ndryshme letrare dhe veçanërisht proza e gjatë, e cila ka arritur nivelet kulmore mbarëkombëtare me romanin “Lumi i vdekur” i J. Xoxës. Në mënyrë sistematike kanë dalë breza letrarësh e publicistësh të shumtë, piktorë e skulptorë, gjuhëtarë e historianë, muzikantë e sportistë, të cilët me veprat e tyre e kanë ngritur në shkallë më të lartë emrin e nderuar të këtij qyteti. Për disa dekada ka dalë gazeta lokale “Drapër e çekan”. Ndërsa në vitet e tranzicionit demokratik, krahas fluksit të pashtershëm të botimeve letrare, monografive dhe studimeve të ndryshme, kanë dalë edhe gazetat “Zegali”,”Myzeqeja”, “Xixëllonjat”, “Frashëri”, “Qyteti im”, etj.
 • 13. Lëvizja teatrore e ka zanafillën e saj në dekadën e dytë të shekullit të kaluar. Në lokalet e qytetit, sheshe, dhe qendra të populluara improvizoheshin herë pas here shfaqje të ndryshme mbi baza amatore. Zyrtarisht kjo datë shënohet më 8 shkurt 1936 me vënien në skenë të dramës historike të K. Floqit, “Fe e kombësi”, me regjizor Ll. Kola. Sot, teatri “Bylis” përbën një nga qendrat më të rëndësishme të zhvillimit artistik dhe kulturor të qytetit. Me godinën e pozicionuar pranë parkut të madh në qendër të qytetit, arkitekturën moderne bashkëkohore të saj, ambjentet e brendshme të bollshme e funksionale, sallën me kapacitet prej 435 vendesh, i përgjigjet edhe për disa dhjetëra vjet zhvillimeve demogra!ke të qytetit. Trupa profesioniste e këtij teatri ka një angazhim të përhershëm artistik. Krahas vënies në skenë të veprave të ndryshme, ajo zhvillon edhe aktivitete të rëndësishme mbarëkombëtare. I tillë është Festivali i Aktrimit “Apollon”, i cili tashmë është bërë një traditë. Në vlerat e shumta që shpalos ky festival, kon!rmohen gjithmonë e më tepër prioritetet kulturore dhe ndjenjat artëdashëse të këtij qyteti
 • 14. Teatri i Kukullave dhe Qendra Kulturore e fëmijëve janë përkatësisht në godinën e Prefekturës dhe asaj të Drejtorisë Arsimore të Qarkut Fier. Të dyja janë në gjendje aktiviteti të dobët për arsye mungesash të aksesorëve përkatës dhe ndërhyrjes restauruese në ambjentet e godinës.
 • 15. Një muze arti që konservon dhe shpalos veprat më cilësore në vite, në një periudhë historike mbi 30 vjeçare, ka në inventarin e saj mbi 300 vepra të të gjitha gjinive artistike në artet pamore, nga autorët më të njohur shqiptarë. Në Galeri organizohen rreth 10 ekspozita në vit. BIBLIOTEKA Është një nga institucionet kulturore mjaft të rëndësishme. Ndodhet në një godinë 4 katshe pranë qendrës së qytetit. Ka ambjente pune të bollshme dhe mjaft të përshtatshme, të cilat e radhisin atë në një nga bibliotekat më të mira të vendit. Në fondin e saj përfshihen mbi 51,000 tituj. Numri i lexuesve të regjistruar arrin mbi 6 000 vetë në vit, ndërsa përdoruesit e kompjuterave 800 deri 1000 vetë. Në ambjentet e saj zhvillohen mesatarisht 70–80 aktivitete të llojeve dhe natyrave të ndryshme, artistike, shkencore, sociale, etj.
 • 16. Në pavionet e tij përfshihet historia që nga periudha e Neolitit të mesëm e deri sot. Një vend të rëndësishë më pavioni arkeologjik i cili përmban një iventar të pasur të objekteve antike të zbuluara në , Dimal, Margelliç, Bylis etj. Një vend të rëndësishëm zë pasqyrimi i momenteve kulmore të historisë së rrethit si: aktivitetet patriotike, kryengritjet fshatare, luftërat për liri e pavarësi kombëtare, etj. Aty përfshihet edhe kultura materiale popullore, kultura etnografike, religjoni, etj. Iventari i tij përfshin mbi 800 eksponate të periudhave të ndryshme historike.
 • 17. Qyteti antik i Apolonise Qyteti antik i Apolonise Kryeqendra e historisë se Fierit ka qenë qyteti antik i Apolonise I themeluar ne vitin 587 p.e.s. nga kolonet korkyras. Apolonia jetoi rreth 1200 vjet dhe ne kulmin e lulezimit te saj ne një siperfaqe prej 140 ha jetonin 60 000 banorë. Zhvillimi i madh kulturor qe mori qyteti vërtetohet me faktin se se ne shekullin e I p.e.s. Perandori i parë romak Oktavian Augusti studioi ne Akademine e Apolonise. Apolonia është një qendër qe tërheq me tepër vizitore e turiste të huaj te apasionuar pas arkeologjise dhe histories se lashtë te këtij qyteti. Monumentet kryesore te qytetit antik te Apolonise janë Sheshi i Portikeve, Odeoni, Temosi, Nimfeu, Buletarioni. Prane Apolonise ndodhet Manastiri i Pojanit një symbol i historisë dhe kulturës se shekullit XIII. Me një stil bizantin ai konsiderohet si një kompleks arkitektonik mjaft interesant se bashku me kishen dhe inferieret ne dekorimet dhe pikturat murale te veçantë. Para 30 vjetësh ky manastir u shnderrua ne një muzeum, ku ruhen statujat e periudhes iliro – helenike dhe asaj romake, duke u shnderruar kështu ne një qendër mjaft te rëndësishme kulturore artistike qe pasurohet dhe me zbulimet e reja arkeologjike.
 • 20. Etnografia ETNOGRAFIA Në Qarkun e Fierit dallohen dy rrethina kryesore kostumologjike: Mallakastra dhe Myzeqeja. Më vonë, me zgjerimin demogra!k të zonës janë përfshirë edhe komunitetet vllehe (1789), rome, kosovare (1925) dhe çame (1945). VESHJE QYTETARE BURRASH Që nga mesi i shek. XIX e deri në prag të Pavarësisë Kombëtare, kostumi tipik popullor ka qenë ai me fustanellë dhe kostumi me poture, të dy kostume festive. Në mes mbahej një brez i gjerë prej mëndafshi me ngjyra. Mbas Luftës së I-rë Botërore këto veshje u zëvendësuan me veshjen e modës evropiane, siç ishte kostumi me pantallona, jelek e xhaketë.
 • 21. Etnografia VESHJE GRASH QYTETARE Përdoreshin nga shtresat e pasura të qytetit dhe nga shtresa e zejtarëve të pasur, sidomos si veshje dasme. Veshje me fustan të gjatë e peshli e përgatitur nga një kombinim tekstilesh fabrike dhe shtëpiake, ku ka diçka edhe nga stili oriental, siç është qeleposhi i kuq me zimbiliqe ari, (feste me tertir) dhe me monedha, i domosdoshëm për të plotësuar këtë tip veshjeje ceremoniale.Veshja me saka është një xhaketë e zgjeruar nga beli e poshtë, prej kadifeje në ngjyrë manushaqeje, të kuqe ose zhizhingë, qëndisur pasurisht me fije ari dhe me disa dekoracione, si dhe një varg me florinj qepur në një rrip kadifeje që varej në qafë.
 • 22. Etnografia MALLAKASTRIOTE Veshja e vjetër vendase e kësaj krahine ka dalë nga përdorimi para shumë kohësh. Mbahet mend veshja me fustan të gjatë, jelek e përparëse (futë), ndërsa për të dalë jashtë shtëpisë gruaja vishte çitjanet e gjera nën fustan dhe sipër tij xhyben. VESHJE BURRASH TË MALLAKASTRËS Deri në prag të Pavarësisë burrat e kësaj rrethine mbanin si veshje të përditshme një këmishë prej pëlhure liri ose gjineshtre. Për ditë festash vishnin një këmishë të bardhë, të pambuktë me fustanellën e bardhë me shumë kinda, xhamadan shajaku blu dhe me një mëngore të bardhë të zbukuruar me gajtanë blu në manushaqe.
 • 23. VESHJE BURRASH ÇAM Veshja e burrave përbëhej prej fustane-llës së bardhë me shumë pala, benevre-kë të bardhë prej leshi të hollë, kolic (tirq) të bardhë, këpucë (corihe) me xhufka të kuqe në majë ose jo. Në mes mbanin brez leshi, zakonisht të kuq ose të bardhë, xhamadan leshi me qëndizma dhe këmishë pa jakë me mëngë të gjëra. Në kokë mbanin qylaf të madh me majuckë.
 • 24. Tradita GUZHINA TRADICIONALE Shumëllojshmëria e prodhimit bujqësor dhe blegtoral favorizojnë një kuzhinë tradicionale mjaft të pasur në Qarkun e Fierit. Gatimet tipike të kësaj treve ofrojnë karakteristika të larmishme të jetës rurale, ku zotëron veçanërisht tendenca e përdorimit të gjerë të prodhimeve të bollshme stinore. Ndër gatimet tipike të kësaj zone janë: gjel deti me përshesh gatuar me miell misri, qengj me përshesh, qengj i mbushur, gjyreç qengji me oriz (tavë), gjyreç me mish qengji dhe patate (tavë), gjyreç me makarona, hanëm boksa, cipa të holla dhjami mbushur me të përbrendëshme qengji (tavë), shpretka qengji të mbushura, bibë me patate, bibë me rosnica, bibë me përshesh gatuar me mjell misri, zog me rosnica, zog me oriz (tavë) në saç, ragu me mish lope (mish jahni), tavë plënci, speca të mbushura me oriz, domate, etj., byrek me kungull, japrak, pispil (me miell misri), kokodaçe, papare, ngastër me fasule qorre, petë tigani me oriz, qumështor, kabuni, bakllava, sultiaç, reshedi, revani, kos me gjalp, dible, bullza me petëbyrek. Menyja e pasur e gatimit dhe shija e tyre e veçantë, kanë tërhequr gjithmonë e më shumë vemëndjen e vizitorëve vendas e të huaj, që bujtin në këtë zonë.
 • 25. Hotelet dhe Restorantet Hotel Fieri Lagjia ‘’ Kongresi i Permetit’’, Bulevardi ‘’ Jakov Xoxa’’ Tel: + 355 34 222 394 Shkelzeni HOTEL Lagjia ‘’ Kongresi i Permetit’’, ne qender te qytetit. Tel: + 355 34 22 07 31, +355 34 22 79 80.
 • 26. Hotelet dhe Restorantet L’amour BAR - HOTEL Adresa: Sheq i madh Tel : + 355 388 21 888. Numri i dhomave 10, Numri i shtreterve 20. Nr tavolinave: Brenda 15, jashte 40. Village Park HOTEL Rruga nacionale Fier- Vlore, Tel: + 355 68 20 95 830 Nr i dhomave : 12 ( 10 dopio, 2 teke) Nr i tavolinave: 25
 • 27. Hotelet dhe Restorantet Safari Park Zoo Rruga nacionale Fier – Lushnje, Mbrostar Ura’’ Tel: 06920 85567 Restorant 20 tavolina, Bar 10 tavolina
 • 28. Hotelet dhe Restorantet EL-DON Kompleks Tel: + 355 352 26 400, Fax: + 355 35 22 3900 E- mail: eldon.park@yahoo.com, Nr i tavolinave: 30 Blerimi Tel: + 355 352 22 432, Cel: + 355 69 20 35 992 hotelblerimi@yahoo.com www.hotelblerimi.com Nr i tavolinave 100, Nr i dhomave: 15
 • 29. Hotelet dhe Restorantet Kompleksi APOLLON Adresa : Lagja Kryengritja e Fierit, rruga per ne Vlore. Tel : +355 6920 73988 e-mail : yllisadush@yahoo.com Restorant, piceri, MC Donald. QTU QENDRA TREGTARE UNIVERS Lagja 16 prilli, Kryqezimi per ne Vlore, Fier - Shqiperi, tel.+355 342 49 702, e-mail : office@manetci.com.al Web: www.qtu-al.com
 • 30. Hotelet dhe Restorantet Piazza Lagjia ‘’Apollonia’’, Sheshi ‘’ Fitorja’’ Tel: + 355 34 231900 / + 355 383 24220, Numri i tavolinave : restorant 15, bari 50.