O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Medjuzavisnost elektronskih komunikacija i poštanskih usluga infofest 2014

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a Medjuzavisnost elektronskih komunikacija i poštanskih usluga infofest 2014 (11)

Anúncio

Mais de Lidija Gligoric (15)

Anúncio

Medjuzavisnost elektronskih komunikacija i poštanskih usluga infofest 2014

  1. 1. Lidija Gligorić, viši savetnik Slavko Đumić, specijalni savetnik Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge* *Ovde izneti stavovi predstavljaju lični stav autora i ne predstavljaju nužno i stavove Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge XXI Festival informatičkih dostignuća –INFOFEST 2014
  2. 2. * *izvor: Development of postal services in 2012, UPU, Bern, 2013 -počevši od 2006. godine pismonosne pošiljke beleže značajan pad, da bi od 2010. godine nastavile da padaju ispod nivoa od 1991. godine -paketske usluge, uz retke izuzetke beleže pouzdan rast (podaci ne obuhvataju ekspres komercijalne poštanske usluge, koje bi još više pojačale ovaj trend)
  3. 3. Godina Vrsta usluge (u procentima od ukupnog broja izvršenih usluga)* Pismonosne pošiljke Paketski i logistički servisi Finansijski servisi Ostale usluge 2001. 53,2 9,9 14,5 22,4 2002. 52,4 10,4 15,2 22 2003. 51 11,1 16,9 21 2004. 51,2 10,8 16,1 21,9 2005. 52 11,3 15,3 21,4 2006. 49,2 14 16,4 20,4 2007. 48,3 15,4 17 19,3 2008. 47,6 16,6 17,4 18,4 2009. 45,8 15,4 18,1 20,7 2010. 44,7 17,1 18,4 19,7 2011. 44,4 18,3 18,6 18,7 -evidentno opadanje udela pismonosnih usluga, kao i kontinuiran i stabilan rast usluga iz domena paketskih i logističkih servisa (u pitanju su servisi koji se skoro bez izuzetka koriste za neke od vidova daljinske prodaje) *izvor: Universal Postal Union, Development strategies for the postal sector: an economic perspective, Berne, 2013
  4. 4. Region Vrsta usluge (u procentima od ukupnog prihoda)* Pismonosne pošiljke Paketski i logistički servisi Finansijski servisi Ostale usluge Industrijalizovanezemlje 50,2 37,8 7,9 4,1 IstočnaEvropaiCIS 42,2 10,7 26,8 20,4 AzijaiPacifik 20,2 11,8 60,6 7,4 Arapskezemlje 24,2 9,3 27,5 39 LatinskaAmerikaiKaribi 58,2 34,7 2,9 4,2 Afrika 56,6 11,5 18,2 13,7 -u industrijalizovanim zemljama najveći deo prihoda dolazi od osnovne poštanske delatnosti -već smo konstatovali pouzdan rast paketskih i logističkih servisa -u zemljama Istočne Evrope ( Srbijapribližno deli prosečne procente za ovaj region), imajući u vidu izgrađenost infrastrukture postoji veliki prostor za dalje unapređenje poslovanja u ovom domenu *izvor: Postal statistics 2011 –A summary, Economic and Regulatory Affairs Directorate, UPU, Bern, 2012
  5. 5. Region Način dostave pošiljaka (u procentima od ukupnog)* Na kućnu adresu Preuzimanje od poštanskog operatora Populacija bez dostave Industrijalizovanezemlje 96,9 3,1 0 IstočnaEvropaiCIS 97,6 2,4 0 AzijaiPacifik 94,7 4,8 0,6 Arapskezemlje 61,3 28 10,7 LatinskaAmerikaiKaribi 79,7 12,6 7,7 Afrika 21,1 49,2 29,7 -potpunapokrivenoststanovništvapoštanskimservisimauzemljamaIstočneEvrope(uSrbijijepokrivenostdostavomnakućnuadresupraktično100%) -dokazdasugraničnitroškovisvakognovogkorisnikapraktičnoravninuli *izvor: Universal Postal Union, Development strategies for the postal sector: an economic perspective, Berne, 2013
  6. 6. -PAD PISMONOSNIH POŠILJAKA -RAZVIJENA I RAZGRANATA POŠTANSKA MREŽA -ZBOG FINANSIJSKOG POSLOVANJA U POTPUNOSTI IZGRAĐENA I INFO- KOMUNIKACIONA KOMPONENTA POŠTANSKE MREŽE -NEADEKVATNA STRUKTURA USLUGA UTIČE NA NEISKORIŠĆENOST KAPACITETA POŠTANSKE INFO-KOMUNIKACIONO-LOGISTIČKE MREŽE STANJE -OKRETANJE POŠTANSKIH OPERATORA PAKETSKO-LOGISTIČKIM USLUGAMA -RAST OVIH USLUGA DOMINATNO USLOVLJEN RASTOM DALJINSKE PRODAJE U SVIM NJENIM VIDOVIMA TREND -REŠAVANJE PROBLEMA NEDOSTATKA MALOPRODAJNE MREŽE -RAZBIJANJE MONOPOLA VELIKIH TRGOVINSKIH LANACA -STIMULISANJE AKTIVNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -POVEĆANJE OPŠTEG BLAGOSTANJA STANOVNIŠTVA RURALNIH PODRUČJA... OPŠTA DRUŠTVENO-EKONOMSKA KORIST
  7. 7. OSNOVNI PREDUSLOVI ZA RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE OPŠTI USLOV PROBLEM „VIRTUELNE“ PRODAJE PROBLEM DOSTAVE NARUČENIH POŠILJAKA -SVAKAPRODAJAJEJEDNAKOSTVARNAISVAKIKUPACTREBADAIMAJEDNAKUZAŠITUTUIJEDNAKAPRAVABEZOBZIRANAKONKRETANVIDTRGOVINEKOJIKORISTIIEVENTUALNESPECIFIČNOSTIKANALANARUČIVANJA,DISTRIBUCIJE, ODNOSNOPLAĆANJA NE POSTOJI VIRTUELNA PRODAJA! ČLAN 27. STAV 7. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA Pre nego što se potrošač obaveže ugovorom na daljinu, odnosno ugovorom zaključenim izvan poslovnih prostorija ili odgovarajućom ponudom za zaključivanje ugovora, trgovac je dužan da potrošača na jasan i razumljiv način obavesti o sledećim podacima... POSTOJANJU NJEGOVOG UGOVORNOG ODNOSA SA POŠTANSKIM OPERATOROM PREKO KOGA POTROŠAČ MOŽE, U SLUČAJU REKLAMACIJE ZBOG NESAOBRAZNOSTI, DA POŠALJE ROBU O TROŠKU TRGOVCA -kadajeupitanjusamčinelektronskeprodajetrgovacjeusvemujednakoodgovoranzasvakividnedostatkauvezisarobomkaoikodfizičkekupovine(kupacimajednakapravaupogledubesplatnogvraćanjarobe,pravanareklamacijuisl.) -kanalkojimkupacostvarujeovasvojapravajepoštanskioperator,kojiimazaključenugovorsae-trgovcemkojimsuregulisaninjihovimeđusobniodnosi -kadajeuzroknezadovoljstvakupcaposledicagreškepoštanskogoperatoraopetkupacdirektnokomuniciraireklamiraovajprobleme-trgovcukojiugovoromregulišeodnosesapoštanskimoperatorom;
  8. 8. Država/Region Procenat stanovnika koji kupuju on line Prosečna godišnja potrošnja na e- trgovinu po stanovniku u € Ukupna on line trgovina u milijardama €u 2013. godini Procenat kupaca kojima je cena dostave važna prilikom opredeljivanja za e-trgovinu Procenat kupaca kojima je brzine isporuke važna prilikom opredeljivanja za e-trgovinu Nordijski region 85% 603 12,6 38% 18% Velika Britanija 81% 953 49,6 48% 39% Nemačka 81% 646 46,4 39% 44% Benelux 74% 357 8,3 46% 44% Francuska 72% 423 22,7 50% 45% Španija 60% 308 12,2 56% 47% Poljska 59% 194 6,3 55% 59% Italija 45% 215 11,3 63% 53% Međuzavisnost obima elektronske trgovine i cene, odnosno kvaliteta dostave u razvijenim zemljama* Država Cena paketa od 1 kg u € Potrošači koji su imali iskustvo kašnjenjem isporuke odnosno gubitkom pošiljke % Kašnjenje isporuke Gubitak pošiljke u unutrašnjem saobraćaju u međunarodnom saobraćaju u unutrašnjem saobraćaju u međunarodnom saobraćaju u unutrašnjem saobraćaju u međunarodnom saobraćaju Švedska 15 9 18,7% 13,8 5% 5,6% Finska 8 22 16,2% 17% 3,2% 4,3% Velika Britanija 12 8 18,2% 19,2% 6,8% 9,3% Nemačka 6 10 19,5% 4,9% 5,9% 4,2% Holandija 7 8 22,9% 19,3% 7,5% 3% Belgija 5 13 16,4% 13,3% 6,5% 9,2% Francuska 6 7 21,6% 20,9% 5,8% 3,9% Španija 5 8 14,1% 19,1% 4,4% 1,3% Poljska 3 7 16,9% 11,1% 2,9% 7,2% Italija 4 24 18,5% 19% 4,8% 4,9% *IzvorI:E-commerceinEurope2014,PostnordIIntra-Communitycross-borderparceldelivery–AStudyfortheEuropeanCommission,DrMeloriaMeschi,TobyIrving,MarkGillespie,FTIConsulting,London,2011
  9. 9. -ADEKVATNA CENA I KVALITET DOSTAVE NARUČENE ROBE JESU PREDUSLOV ZA UBRZANI RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE -PREVISOKE CENE I LOŠ KVALITET DOSTAVE SVAKAKO ĆE SPUTAVATI ELEKTRONSKU TRGOVINU -S DRUGE STRANE, KOLIKO GOD BILE NISKE CENE DOSTAVE NARUČENE ROBE I KVALITET NJENE ISPORUKE BIO VISOK, TO SAMO PO SEBI NEĆE DOVESTI DO „PROCVATA” ELEKTRONSKE TRGOVINE ZAKLJUČAK I -IMAJUĆI U VIDU NAJSAVREMENIJE TRŽIŠNE TRENDOVE, KROZ MINIMALNU, ALI PROMIŠLJENU REGULATIVU, PODSTAĆI RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE KAO NAJEKONOMIČNIJEG I NAJPRISTUPAČNIJEG VIDA TRGOVINE ZA SVAKOG GRAĐANINA, GDE GOD ON BIO, UZ ISTOVREMENO POVEĆANJE OBIMA POSLOVANJA KAKO PROIZVOĐAČA I TRGOVACA (POSEBNO ONIH MALIH I SREDNJIH), TAKO I POŠTANSKIH OPERATORA -ELEKTRONSKA TRGOVINA NE TREBA DA BUDE „NOVI” VID TRGOVINE, POSEBNO NE NOV U PRAVIMA KOJA SE GARANTUJU NARUČIOCU ROBE –TA PRAVA, SVAKAKO, MORAJU DA BUDU NAJMANJE ISTA KAO I KOD FIZIČKE KUPOVINE -OVAJ CILJ NIJE MOGUĆE POSTIĆI KROZ PARTIKULARNO POSMATRANJE PROBLEMA ELEKTRONSKE TRGOVINE -JEDINO TAKO JE MOGUĆE POSTIĆI ODGOVARAJUĆI STEPEN POVERENJA GRAĐANA KOJE ĆE OMOGUĆITI DA ELEKTRONSKA TRGOVINA OSTVARI SVE SVOJE POTENCIJALE KAO VID TRGOVINE KOJA OMOGUĆAVA DODATNU VREDNOST ZA KUPCA, ALI I NOVA TRŽIŠTA I PRIHOD ZA PROIZVOĐAČA, E-TRGOVCA I POŠTANSKOG OPERATORA. ZAKLJUČAK II
  10. 10. HVALA NA PAŽNJI!!! Sva pitanja su dobrodošla! lidija.gligoric@ratel.rs slavko.djumic@ratel.rs

×