O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Uf adaptacja pracowników

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Anúncio

Semelhante a Uf adaptacja pracowników (20)

Anúncio

Uf adaptacja pracowników

 1. 1. PROCES INDUCTION Proces Induction/Onboarding jest dla nowego pracownika jak pierwsze dni w rozwoju dziecka – ma ogromny wpływ na późniejszą pracę, motywację, postawę i efektywność działań. Pierwsze kroki nowych pracowników w Firmie Ultimate Fashion to dla nas ogromne wyzwanie!
 2. 2. Cele procesu Induction:  motywacja, lojalność pracownika,  zadowolenie, komfort psychiczny,  przyjazna atmosfera wśród pracowników,  poczucie przynależności do zespołu, większe zaangażowanie w pracę,  oszczędność.
 3. 3. MODEL PROCESU INDUCTION Podstawowe zasady przeprowadzenia:  W proces adaptacji zaangażować się powinien: dział HR, bezpośredni przełożony, osoba na tym samym/podobnym stanowisku (mentor).  Proces adaptacyjny powinien trwać min. tydzień do ok miesiąca Najbardziej intensywny czas to pierwsze tygodnie. Później proces będzie polegał na obserwacji, ocenie i uzupełnianiu informacji. Nowi pracownicy często narzekają na nadmiar informacji w pierwszych dniach. Wydłużenie procesu pomoże w bardziej efektywnym zapamiętywaniu najważniejszych informacji. Z racji dużej ilości informacji warto dostarczać je nowemu pracownikowi także w formie pisemnej.  Proces adaptacji powinien być przeprowadzony w bardzo przyjaznej atmosferze, należy zapewnić nowemu pracownikowi możliwość swobodnego zadawania pytań, wręcz zachęcać go do tego.  Proces Induction nie jest procesem ochronnym, należy pracownikowi dawać angażujące i niełatwe zadania od samego początku, ale z możliwością konsultacji z innym pracownikiem. Ma to działanie bardzo motywujące i zwiększa efektywność od samego początku, pozwala wykorzystać potencjał nowego pracownika. Nauka przez praktykę.
 4. 4. ZADANIA DZIAŁU HR  Przed przyjściem do pracy nowych pracowników należy wysłać do nich maile z niezbędnymi informacjami: gdzie, kiedy i o której mają się zjawić, o kogo pytać, gdzie mogą zaparkować, jakie dokumenty powinni mieć ze sobą. Należy również odpowiednio przygotować miejsce pracy oraz niezbędne narzędzia pracy.  Pierwszego dnia należy nowemu pracownikowi udzielić wszelkich formalnych informacji związanych z zatrudnieniem (rodzaj umowy, taryfikator płac, możliwość urlopu, dodatkowe benefity, sposoby zarządzania informacją (bezpieczeństwo informacji, obowiązek zachowania i chronienia tajemnic firmowych itp.) i podpisać z nim wszystkie niezbędne dokumenty.  Następnie zorganizować szkolenie dotyczące firmy. Szkolenie ma na celu przybliżenie nowemu pracownikowi organizację firmy: hierarchia stanowisk, zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych osób, ścieżka rozwoju w firmie, dress code. Warto także zawrzeć informacje o misji, wizji i strategii firmy.  Wręczyć specjalnie zaprojektowane broszury dotyczące firmy (spisane zasady są bardziej zobowiązujące i można się odnieść do nich w przyszłości).  Oprowadzić po firmie/sklepie.  Zorganizować szkolenie BHP dla nowych pracowników, korzystając z zewnętrznej firmy.
 5. 5. ZADANIA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO  Postawienie jasnych, zrozumiałych i realnych celów, przydzielenie obowiązków i określenie kompetencji.  Przybliżenie zasad współpracy np. sposoby raportowania, ścieżka decyzyjna.  Przedstawienie nowego pracownika współpracownikom.  Zachęcenie do zadawania pytań i przedstawiania pomysłów.  Wyznaczenie osoby, która będzie wdrażać nowego pracownika (mentor). Musi to być osoba z dłuższym stażem pracy, dużą wiedzą, ale też powinna posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.  Monitorowanie postępów nowego pracownika w czasie trwania całego procesu o omawianie z nim swoich spostrzeżeń. Cele zaangażowania bezpośredniego przełożonego: a) informacje przekazane bezpośrednio od przełożonego są bardziej zobowiązujące i motywujące, b) pokazuje zainteresowanie nowym pracownikiem i pokładane w nim nadzieje co zwiększa jego motywację i chęć efektywnego działania, c) tworzy atmosferę komfortu w relacji szef-przełożony, początkuje skuteczną komunikację.
 6. 6. ZADANIA MENTORA  Zapoznanie z podstawowymi informacjami o produktach, klientach i przyjętymi zasadami współpracy.  Zapoznanie nowego pracownika z charakterem i sposobem działania.  Przybliżenie procedur, obsługi systemu, wewnętrznej sieci.  Pokazanie jak wiedzę zdobytą na szkoleniu (z wiedzy sprzedażowej i o produkcie) wykorzystać w praktyce.  Wiedza przekazywana przez mentora powinna być poparta przykładami jego konkretnych działań, którym nowy pracownik ma możliwość się przyglądać. Warto, aby nowy pracownik spędził ok. 3 dni obserwując pracę mentora, ale także podejmując próby własnych działań pod jego kontrolą.  Regularne sprawdzanie wiedzy nowego pracownika, co zwiększy jego motywację do uczenia się.  Zadbanie o adaptację nowego pracownika w środowisku współpracowników – organizacja nieformalnego spotkania.  Umożliwienie nowemu pracownikowi szybkiego kontaktu ze sobą w razie problemów (komfort zadawania pytań). Działalność mentora „rozciąga się” na cały proces onboardingu. Mentor powinien być odpowiednio przygotowany do swojego zadania, warto sporządzić odpowiednią broszurę dotyczącą jego misji, z niezbędnymi wskazówkami.
 7. 7. OBECNE SZKOLENIA Obecnie przeprowadzane szkolenia dla nowych pracowników są niezbędne z punktu widzenia wiedzy o produkcie i sposobie jego sprzedaży. Taka wiedza jest podstawą skuteczności w pracy, dlatego też koniecznym jest sprawdzanie tej wiedzy u nowych pracowników, zarówno w formie testów teoretycznych przygotowanych przez szkoleniowca jak i poprzez zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Nowy model procesu Induction będzie doskonałym uzupełnieniem obecnych szkoleń o niezbędną wiedzę o strukturze i kulturze firmy, będzie budował pozytywny wizerunek pracodawcy i przywiązanie do firmy. Pracownik przekonany o słuszności wizji firmy i atrakcyjności produktów będzie w stanie jeszcze lepiej przekonać naszych klientów.
 8. 8. OCENA SKUTECZNOŚCI PROCESU INDUCTION  Po tygodniu powinna nastąpić krótka ocena procesu, oparta na rozmowie bezpośredniego przełożonego z nowym pracownikiem i jego mentorem.  Po 2 tygodniach należy przeanalizować mocne i słabe strony pracownika, zindywidualizować proces we współpracy z mentorem,  Po miesiącu ocenić wyniki pracy w następujących kryteriach: - standard pracy (jakość, ilość) - przymioty osobiste (zaangażowanie, organizacja). Warto pamiętać, że nie tylko nasza firma oczekuje informacji zwrotnej, ale też nowy pracownik. Pomoże mu to poprawić wyniki i wyeliminować błędy.
 9. 9. SYSTEMATYCZNA OCENA PROCESU ONBOARDINGU Aby zwiększać skuteczność procesu adaptacyjnyego należy go systematycznie oceniać i korygować. W tym celu należy:  Umożliwić pracownikom ocenę nowego procesu adaptacyjnego poprzez ankiety zawierające pytania: W jakim stopniu wiedza zdobyta w p.I.* jest przydatna w twojej pracy? Jak często korzystasz z wiedzy zdobytej podczas p.I.? Na ile wykorzystałeś zdobytą wiedzę w praktyce? Jakich informacji brakowało w czasie p.I.? Co w p.I. uważasz za zbędne, co za konieczne, a czego brakowało? Czy mogłeś liczyć na pomoc opiekuna? Czy twoje oczekiwania zostały spełnione? *p.I. - proces Induction  Systematycznie badać: a) poziom satysfakcji pracowników b) wskaźnik fluktuacji w firmie c) skuteczność przedłużania umów z pracownikami z nowego systemu Induction Na podstawie w/w wskaźników możemy ocenić skuteczność procesu onboardingu.  Porównywać efektywność pracowników po udziale w obecnym procesie Induction z pracownikami, biorącymi udział w nowym.  Rozmawiać z pracownikami – pytać o ich odczucia i oczekiwania
 10. 10. PROCES INDUCTION A EMPLOYER BRANDING  Podczas prowadzenia procesu Induction należy nowym pracownikom ukazać wszystkie zalety płynące z zatrudnienia w Fashion Ultimate, pokazać co nas wyróżnia wśród innych pracodawców.  Nowo zatrudnione osoby po skutecznym procesie adaptacji będą zadowolone z pracy. Zadowolony pracownik chce się tym dzielić (rozmowy ze znajomymi, portale społecznościowe). Pracownik zachęci swoich znajomych do udziału w rekrutacji w naszej firmie („marketing szeptany”).  Przyjazna atmosfera pracy – zapoczątkowana skutecznym procesem adaptacyjnym – buduje zaufanie, lojalność i przywiązanie. W tym aspekcie również dużą rolę odgrywa badanie satysfakcji pracowników, uwzględniające proces Induction.  Pierwsze wrażenie – jest zwykle najważniejsze. Jeżeli proces Induction pozostawia dobre wspomnienia ma to wpływ na całościowy odbiór pracodawcy.
 11. 11. INNE POZYTYWNE SKUTKI PROCESU INDUCTION:  Zadowolony pracownik to bardziej wydajny pracownik.  Od początku można w pełni wykorzystywać potencjał pracownika, nie traci on czasu i energii na szukanie informacji.  Zmniejszenie poczucia niepewności i zagubienia.  Lepsza organizacja pracy nowego pracownika.  Kształtowanie pozytywnych nastawień wobec firmy.  Uniknięcie typowych błędów popełnianych przez nowych pracowników.  Utożsamienie się nowego pracownika z celami firmy – integracja.  Lepsze wyniki w pracy.  Przyjemna atmosfera, mniej chaosu, stabilizacja.  Zmniejszenie poziomu fluktuacji personelu związanej ze złym przystosowaniem.  Zmniejszenie napięcia i stresu związanego z podjęciem nowej pracy.  Oszczędności związane z mniejszą liczbą rekrutacji.
 12. 12. BRAK PROCESU INDUCTION:  Nadmierna fluktuacja personelu – wysokie koszty.  Utrata przez przedsiębiorstwo wizerunku dobrego pracodawcy, a przez pracownika zyskanie opinii „skoczka”.  Częste procesy rekrutacyjne – wysokie koszty, brak stabilizacji.  Budowanie pasywnej postawy pracownika.  Wydłużenie okresu osiągania pełnej efektywności przez pracownika.  Poczucie zawiedzenia oczekiwań zbudowanych podczas procesu rekrutacji.  Pogłębienie niepokoju, obaw, poczucia bezsensu pracy.  Niski poziom motywacji nowych pracowników.  Poczucie wyobcowania przez nowych pracowników, konflikty.  Odchodzenie z pracy.
 13. 13. MIŁE POWITANIE  Ważnym jest budowanie wśród obecnych pracowników przyjaznego podejścia do nowych.  Warto przygotować krótki film o firmie.  Można zaprojektować firmowy kalendarz zawierający najważniejsze informacje. Na każdej stronie można umieścić motta bądź też opisy wartości ważne dla firmy – zaproponowane przez pracowników.  Warto zorganizować wyjście integracyjne (wyjazd, imprezę). Nieformalna integracja ma ogromny wpływ na owocną współpracę pracowników.  Koniecznym jest przygotowanie broszury informacyjnej dla nowych pracowników.
 14. 14. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

×