Gt khong gian_metric Nguyen Hoang
Há 3 anos 6195 Visualizações
Đề cương Lịch sử Đảng
Há 3 anos 12763 Visualizações
Diophantine equations Phương trình diophant
Há 3 anos 1831 Visualizações
bai tap hinh hoc xa anh-pham binh do
Há 3 anos 3351 Visualizações
Hàm biến phức , Nguyễn Thủy Thanh ( function )
Há 3 anos 1280 Visualizações
Tiểu luận TNST
Há 3 anos 409 Visualizações
Dai so dai cuong
Há 4 anos 88 Visualizações
biến đổi ma trận ( Transformation matrix)
Há 4 anos 23888 Visualizações
đại số tuyến tính 2 ( không gian eculid )
Há 4 anos 38150 Visualizações