Anúncio

Concurso promoción lingua galega

12 de Apr de 2012
Concurso promoción lingua galega
Próximos SlideShares
Concurso letras galegas 2010Concurso letras galegas 2010
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Concurso promoción lingua galega

  1. O Equipo de Dinamización da Lingua Galega convoca un concurso consistente no deseño dunha campaña de promoción da lingua galega no instituto que implique a todos os sectores da comunidade educativa (alumnado, profesorado, persoal non docente, familias, …) de acordo coas seguintes BASES • CONTIDO. Deberá incluír dous aspectos: -Un slogan ou mensaxe publicitaria que recolla a idea de empregar a lingua galega nas diversas situacións comunicativas (actividades lectivas, extraescolares, tempo de lecer, etc.) -Unha imaxe (foto, debuxo, colaxe…) que ilustre a mensaxe. • FORMATO. Pode escollerse entre: a) Formato papel: cartolina tamaño A-4. b) Formato dixital: imaxe en calquera formato compatible (jpeg, gif…) • PRAZO O prazo de entrega remata o día 11 de maio de 2012 • ENTREGA DOS ORIXINAIS a) En formato papel: Introducir os orixinais nun sobre e entregalos na oficina. O nome do autor/a estará escrito na parte posterior da cartolina. b) En formato dixital. O arquivo enviarase ao seguinte enderezo: edl.aslagoas@gmail.com. O nome do autor/a figurará no “asunto” do correo (Asunto: slogan-NOME E APELIDOS) • PREMIOS Todos os traballos entregados serán expostos nos corredores do centro e serán difundidos a través do blog do Equipo de Dinamización da Lingua Galega: http://maisgalego.blogspot.com O xurado valorará a calidade do slogan e o aspecto estético resultante da combinación de texto e imaxe. O premio consistirá na reprodución e distribución do texto e nun vale de compra por importe de 50 €. EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA http://maisgalego.blogspot.com
Anúncio