O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Tổ chứ c “khó a tu”
cho nhân viên
"Khóa tu" là gì?
❏ Nó khác với hội thảo
❏ Diễn ra trong một số ngày
❏ Địa điểm khác với trụ sở làm việc
❏ Tốn kém về chi p...
Một số mục tiêu khi tổ chức khóa tu
03Xây dựng mục tiêu
hàng năm.
02Lập kế hoạch một dự
án cụ thể.
01Hiểu hơn về nhóm,
phò...
Thời điểm tổ
chức cũng rất
quan trọng
"Khóa tu" có phù hợp với
tình huống của bạn
Cần suy nghĩ và
lên kế hoạch rất
nhiều
Ả...
Lên kế hoạch và tổ
chức “Khóa tu”
Các bước thực hiện:
01 03 05
02 04 06
Làm rõ mục
tiêu
Chọn địa điểm Tổ chức các hoạt
động
Chọn thành viên
tham dự
Lên kế h...
Bước 1: Làm rõ mục tiêu
■ Tại sao bạn tổ chức khóa tu?
■ Vấn đề nào cần giải quyết?
■ Ghi lại mục tiêu cụ thể bạn muốn đạt...
Bước 3: Chọn
Địa điểm
Xem xét chi phí, lợi ích của
từng địa điểm
❏ Xa hay gần?
❏ Có tạo sự phấn khích?
❏ ...
Bước 4: Lên kế hoạch làm thế
nào hoàn thành mục tiêu
Thành viên nhóm
cần hiểu mức độ
kiểm soát của họ
là bao nhiêu
Bỏ phiế...
Bước 5: Tổ chức
các hoạt động
■ Viết chương trình cho Khóa tu
■ Chia nhỏ theo ngày, theo giờ
■ Khóa tu cần vui vẻ và hiệu ...
❏ Ice Breakers
❏ Kịch bản phân vai
❏ Team Building
❏ Kể chuyện kinh doanh
❏ Brainstorming
Một số hoạt động có
thể xem xét:
Phương tiện đi lại, nơi ở
Thực phẩ m đồ uố ng
Các thiết bi ̣cần sử dụng
Bước 6: Quản lý khâu hậu cần
❏ Giải thích tại sao cần "Khóa tu"
❏ Tầm quan trọng của mỗi người
❏ "Khóa tu" vui vẻ, nhưng họ vẫn cần "làm việc"
Bước 7: ...
Xem thêm tại
Thư viện Sự nghiệp
www.leaderbook.vn
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

[Leaderbook] Tiến hành Tổ chức “khóa tu” cho nhân viên

Baixar para ler offline

Khóa tu là cơ hội tuyệt vời loại bỏ các công việc hàng ngày, đội nhóm có thể tập trung vào một vấn đề cụ thể hoặc mục tiêu cụ thể.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

[Leaderbook] Tiến hành Tổ chức “khóa tu” cho nhân viên

 1. 1. Tổ chứ c “khó a tu” cho nhân viên
 2. 2. "Khóa tu" là gì? ❏ Nó khác với hội thảo ❏ Diễn ra trong một số ngày ❏ Địa điểm khác với trụ sở làm việc ❏ Tốn kém về chi phí
 3. 3. Một số mục tiêu khi tổ chức khóa tu 03Xây dựng mục tiêu hàng năm. 02Lập kế hoạch một dự án cụ thể. 01Hiểu hơn về nhóm, phòng ban hoặc tổ chức 04 Tăng cường mối quan hệ đội. 05 Launching hoặc brainstorming sản phẩm mới 06 Viết ngân sách năm tới. Tìm một cách tốt hơn để phục vụ khách hàng07 Làm việc với xung đột đội nhóm08
 4. 4. Thời điểm tổ chức cũng rất quan trọng "Khóa tu" có phù hợp với tình huống của bạn Cần suy nghĩ và lên kế hoạch rất nhiều Ảnh hưởng thế nào tới những người còn lại
 5. 5. Lên kế hoạch và tổ chức “Khóa tu”
 6. 6. Các bước thực hiện: 01 03 05 02 04 06 Làm rõ mục tiêu Chọn địa điểm Tổ chức các hoạt động Chọn thành viên tham dự Lên kế hoạch hoàn thành mục tiêu Quản lý khâu hậu cần Nhân viên tham gia 07
 7. 7. Bước 1: Làm rõ mục tiêu ■ Tại sao bạn tổ chức khóa tu? ■ Vấn đề nào cần giải quyết? ■ Ghi lại mục tiêu cụ thể bạn muốn đạt được vào cuối khóa tu Bước 2: Chọn Người tham dự ■ Lập danh sách những người cần tham dự ■ Mời các bên liên quan (Khách hàng, nhà cung cấp) ■ Tìm người hướng dẫn, điều phối
 8. 8. Bước 3: Chọn Địa điểm Xem xét chi phí, lợi ích của từng địa điểm ❏ Xa hay gần? ❏ Có tạo sự phấn khích? ❏ ...
 9. 9. Bước 4: Lên kế hoạch làm thế nào hoàn thành mục tiêu Thành viên nhóm cần hiểu mức độ kiểm soát của họ là bao nhiêu Bỏ phiếu hay CEO là người ra quyết định? Làm thế nào nhóm đạt được quyết định cuối cùng?
 10. 10. Bước 5: Tổ chức các hoạt động ■ Viết chương trình cho Khóa tu ■ Chia nhỏ theo ngày, theo giờ ■ Khóa tu cần vui vẻ và hiệu quả ■ Có thời gian cho mọi người nghỉ ngơi
 11. 11. ❏ Ice Breakers ❏ Kịch bản phân vai ❏ Team Building ❏ Kể chuyện kinh doanh ❏ Brainstorming Một số hoạt động có thể xem xét:
 12. 12. Phương tiện đi lại, nơi ở Thực phẩ m đồ uố ng Các thiết bi ̣cần sử dụng Bước 6: Quản lý khâu hậu cần
 13. 13. ❏ Giải thích tại sao cần "Khóa tu" ❏ Tầm quan trọng của mỗi người ❏ "Khóa tu" vui vẻ, nhưng họ vẫn cần "làm việc" Bước 7: Sự tham gia của nhân viên
 14. 14. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn

Khóa tu là cơ hội tuyệt vời loại bỏ các công việc hàng ngày, đội nhóm có thể tập trung vào một vấn đề cụ thể hoặc mục tiêu cụ thể.

Vistos

Vistos totais

84

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

47

Ações

Baixados

10

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×