O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
Đánh giá hiệu quả đào
tạo theo Mô hình 4 cấp
độ của Kirkpatrick
2
4 Cấp độ của
Kirkpatrick
Donald Kirkpatrick, giáo sư danh dự tại Đại học Wisconsin và
là chủ tịch của American Society f...
3
Cấp độ 1: Phản ứng
Đo lường xem học viên phản ứng thế nào với việc đào tạo
Giúp bạn:
❏ Hiểu mức độ tiếp thu của học
viên...
4
Cấp độ 2: Học tập
❏ Học viên học được gì?
❏ Kiến thức họ tăng lên thế nào sau
khi đào tạo?
❏ Bạn có thể đo lường tùy thu...
5
Cấp độ 3: Hành vi
Học viên thay đổi hành vi thế nào? Áp dụng thông tin ra sao?
❏ Hành vi chỉ có thể thay đổi nếu
điều ki...
6
Cấp độ 4: Kết
quả
Phân tích kết quả cuối cùng của khóa
đào tạo
7
Làm thế nào áp
dụng mô hình
8
Cấp độ 1: Phản ứng
Họ sẽ phản ứng thế nào Bạn đo lường bằng cách nào?
❏ Học viên thấy khóa học có đáng giá?
❏ Họ có nghĩ...
9
Cấp độ 2: Học tập
Bạn muốn đánh giá gì?
Kiến thức
Có thể thực hiện thông qua Phỏng vấn hoặc Đánh giá bằng lời nói
Kỹ năn...
10
Cấp độ 3: Hành vi
Nên diễn ra vài tuần hoặc vài tháng sau đào tạo.
❏ Học viên đã ứng dụng kiến thức học
được?
❏ Học viê...
11
Cấp độ 4: Kết quả
Tốn kém và mất thời gian nhất
❏ Tỷ lệ ở lại tăng lên
❏ Tinh thần cao hơn.
❏ Giảm lãng phí
❏ Tăng doan...
12
Một số cân nhắc khi sử dụng mô hình
Nó tốn kém thời gian và chi phí ở cấp độ
3 và 4
Không phù hợp với mọi tổ chức
Mô hì...
Xem thêm tại
Thư viện Sự nghiệp
www.leaderbook.vn
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

1

Compartilhar

[Leaderbook] Đánh giá hiệu quả đào tạo theo Mô hình 4 cấp độ của Kirkpatrick

Baixar para ler offline

Mô hình 4 cấp độ của Kirkpatrick cho thấy việc đánh giá hiệu quả đào tạo một cách "khoa học", tuy nhiên cũng có một số tình huống khó có thể áp dụng.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

[Leaderbook] Đánh giá hiệu quả đào tạo theo Mô hình 4 cấp độ của Kirkpatrick

 1. 1. 1 Đánh giá hiệu quả đào tạo theo Mô hình 4 cấp độ của Kirkpatrick
 2. 2. 2 4 Cấp độ của Kirkpatrick Donald Kirkpatrick, giáo sư danh dự tại Đại học Wisconsin và là chủ tịch của American Society for Training and Development (ASTD), công bố mô hình năm 1959. 1. Phản ứng. 2. Học tập. 3. Hành vi 4. Kết quả
 3. 3. 3 Cấp độ 1: Phản ứng Đo lường xem học viên phản ứng thế nào với việc đào tạo Giúp bạn: ❏ Hiểu mức độ tiếp thu của học viên ❏ Cải tiến đào tạo trong tương lai A B C D
 4. 4. 4 Cấp độ 2: Học tập ❏ Học viên học được gì? ❏ Kiến thức họ tăng lên thế nào sau khi đào tạo? ❏ Bạn có thể đo lường tùy thuộc vào mục tiêu học tập ❏ Biết học viên đang học gì và không học gì? ❏ Cải thiện đào tạo trong tương lai
 5. 5. 5 Cấp độ 3: Hành vi Học viên thay đổi hành vi thế nào? Áp dụng thông tin ra sao? ❏ Hành vi chỉ có thể thay đổi nếu điều kiện thuận lợi. ❏ Hành vi không thay đổi, không có nghĩa học viên không học được gì
 6. 6. 6 Cấp độ 4: Kết quả Phân tích kết quả cuối cùng của khóa đào tạo
 7. 7. 7 Làm thế nào áp dụng mô hình
 8. 8. 8 Cấp độ 1: Phản ứng Họ sẽ phản ứng thế nào Bạn đo lường bằng cách nào? ❏ Học viên thấy khóa học có đáng giá? ❏ Họ có nghĩ nó thành công? ❏ Điểm mạnh nhất, điểm yếu nhất của khóa học là gì? ❏ Họ có thích địa điểm và cách trình bày? ❏ Khoá đào tạo có phù hợp với phong cách học tập cá nhân họ? ❏ Khảo sát sự hài lòng hay bảng hỏi ❏ Đánh giá ngôn ngữ cơ thể học viên ❏ Lấy phản hồi từ học viên
 9. 9. 9 Cấp độ 2: Học tập Bạn muốn đánh giá gì? Kiến thức Có thể thực hiện thông qua Phỏng vấn hoặc Đánh giá bằng lời nói Kỹ năng Thái độ
 10. 10. 10 Cấp độ 3: Hành vi Nên diễn ra vài tuần hoặc vài tháng sau đào tạo. ❏ Học viên đã ứng dụng kiến thức học được? ❏ Học viên có thể dạy kiến thức, kỹ năng, thái độ mới cho người khác? ❏ Học viên có nhận thức được sự thay đổi hành vi của mình? ❏ Cách thức: Quan sát và phỏng vấn theo thời gian
 11. 11. 11 Cấp độ 4: Kết quả Tốn kém và mất thời gian nhất ❏ Tỷ lệ ở lại tăng lên ❏ Tinh thần cao hơn. ❏ Giảm lãng phí ❏ Tăng doanh thu. ❏ Giảm bớt khiếu nại của nhân viên. ❏ Tăng sự hài lòng của khách hàng.
 12. 12. 12 Một số cân nhắc khi sử dụng mô hình Nó tốn kém thời gian và chi phí ở cấp độ 3 và 4 Không phù hợp với mọi tổ chức Mô hình giả định tầm quan trọng tăng dần, trong khi thực tế không phải vậy
 13. 13. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn
 • BnHaidang

  Oct. 17, 2019

Mô hình 4 cấp độ của Kirkpatrick cho thấy việc đánh giá hiệu quả đào tạo một cách "khoa học", tuy nhiên cũng có một số tình huống khó có thể áp dụng.

Vistos

Vistos totais

637

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

98

Ações

Baixados

34

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×