O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Là một người quản lý…
…thúc đẩy nhân viên hoàn thành nhiệm vụ
…giúp đỡ nhân viên đạt được mục tiêu công
việc
…dẫn dắt học ...
Mô hình GROW
Là cách bạn lên kế hoạch cho một cuộc hành
trình
2
Mục tiêu
Vị trí hiện tại
Các tùy chọn
Sẽ làm gì?
ÁP dụng Mô hình GROW 3
Thiết lập mục tiêu
Bước 1:
Khám phá các giải
pháp
Bước 3:
Kiểm tra tı̀nh hı̀nh
thực tế
Bước 2:
C...
1. Thiết lập mục tiêu
Mục tiêu SMART
4
Làm thế nào
bạn biết nhân
viên đạt được
mục tiêu?
Làm thế nào
bạn biết vấn
đề được ...
2. Kiểm tra tình hình thực tế
Yêu cầu thành viên nhóm mô tả thực tế hiện tại
5
Điều gì đang xảy ra?
1
Hậu quả hay kết quả ...
3. Khám phá các Tùy chọn
Giúp thành viên trong nhóm động não nhiều lựa
chọn nhất có thể
6
Bạn có
thể làm gì
khác?
Điều gì ...
4. Chuẩn bị tinh thần
Các thành viên nhóm cam kết với hành động cụ thể tiến
tới mục tiêu
7
❏ Giờ đây bạn
làm gì và khi
nào...
Ví dụ 8
Bạn giúp một thành viên trong nhóm, Linh, đạt được mục
tiêu với Mô hình GROW
Mục tiêu SMART:
❏ Linh muốn được thăn...
Thực
tế:
Cô có một số kỹ năng
cần thiết để trở thành
trưởng nhóm
Cần cần thêm nhiều
kinh nghiệm quản lý
người khác
Cô cần ...
10
Cô ấy có thể hướng dẫn một
nhóm nhỏ trong một dự án nhỏ
Các tùy
chọn
Cô ấy có thể dành thời gian cho đội
nhóm nước ngoài
Bạn đề nghị cô dẫn dắt một nhóm nhỏ trong dự án nhỏ
Nếu thực hiện tốt có thể bổ sung trách nhiệm trong
tương lai
Chuẩn bị ...
Xem thêm tại
Thư viện Sự nghiệp
www.leaderbook.vn
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

[Leaderbook] Mô hình GROW - Một quá trình đơn giản để Huấn luyện và Cố vấn

Baixar para ler offline

Mô hình huấn luyện Grow là gì và Làm thế nào bạn áp dụng mô hình này để huấn luyện nhân viên?

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

[Leaderbook] Mô hình GROW - Một quá trình đơn giản để Huấn luyện và Cố vấn

 1. 1. Là một người quản lý… …thúc đẩy nhân viên hoàn thành nhiệm vụ …giúp đỡ nhân viên đạt được mục tiêu công việc …dẫn dắt học viên cải thiện kỹ năng, trình độ Là một người huấn luyện… Mong muốn của bạn?
 2. 2. Mô hình GROW Là cách bạn lên kế hoạch cho một cuộc hành trình 2 Mục tiêu Vị trí hiện tại Các tùy chọn Sẽ làm gì?
 3. 3. ÁP dụng Mô hình GROW 3 Thiết lập mục tiêu Bước 1: Khám phá các giải pháp Bước 3: Kiểm tra tı̀nh hı̀nh thực tế Bước 2: Chuẩn bị tinh thần Bước 4:
 4. 4. 1. Thiết lập mục tiêu Mục tiêu SMART 4 Làm thế nào bạn biết nhân viên đạt được mục tiêu? Làm thế nào bạn biết vấn đề được giải quyết? Nó có phù hợp với mục tiêu sự nghiệp tổng thể của cô ấy? Nó có phù hợp với mục tiêu nhóm?
 5. 5. 2. Kiểm tra tình hình thực tế Yêu cầu thành viên nhóm mô tả thực tế hiện tại 5 Điều gì đang xảy ra? 1 Hậu quả hay kết quả là gì? 2 Bạn đã làm gì chưa? 3 Mục tiêu này có mâu thuẫn với bất kỳ mục tiêu nào khác?42013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 6. 6. 3. Khám phá các Tùy chọn Giúp thành viên trong nhóm động não nhiều lựa chọn nhất có thể 6 Bạn có thể làm gì khác? Điều gì xảy ra nếu ràng buộc được loại bỏ? Lợi thế và bất lợi của mỗi lựa chọn là gì? Bạn cần phải ngừng làm gì để đạt được mục tiêu này? Trở ngại nào ngăn cản bạn?
 7. 7. 4. Chuẩn bị tinh thần Các thành viên nhóm cam kết với hành động cụ thể tiến tới mục tiêu 7 ❏ Giờ đây bạn làm gì và khi nào làm? ❏ Bạn sẽ làm gì khác? ❏ Điều gì có thể ngăn cản bạn? ❏ Làm thế nào bạn vượt qua? ❏ Làm thế nào bạn tạo động lực cho bản thân? ❏ Khi nào bạn cần xem xét tiến độ? ❏ Hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần? Quyết định thời gian đánh giá tiến độ.
 8. 8. Ví dụ 8 Bạn giúp một thành viên trong nhóm, Linh, đạt được mục tiêu với Mô hình GROW Mục tiêu SMART: ❏ Linh muốn được thăng cấp lên trưởng nhóm trong 2 năm tới
 9. 9. Thực tế: Cô có một số kỹ năng cần thiết để trở thành trưởng nhóm Cần cần thêm nhiều kinh nghiệm quản lý người khác Cô cần thêm kinh nghiệm làm việc với khách hàng nước ngoài Cô cần tiếp tục làm tốt vai trò của mình
 10. 10. 10 Cô ấy có thể hướng dẫn một nhóm nhỏ trong một dự án nhỏ Các tùy chọn Cô ấy có thể dành thời gian cho đội nhóm nước ngoài
 11. 11. Bạn đề nghị cô dẫn dắt một nhóm nhỏ trong dự án nhỏ Nếu thực hiện tốt có thể bổ sung trách nhiệm trong tương lai Chuẩn bị tinh thần 11 1 2 3 4 Linh cần tiếp cận với đội nhóm nước ngoài Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình Đánh giá tiến độ 3 tháng 1 lần.
 12. 12. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn
 • SanSan153

  Sep. 23, 2019
 • HongHuy102

  Sep. 9, 2019

Mô hình huấn luyện Grow là gì và Làm thế nào bạn áp dụng mô hình này để huấn luyện nhân viên?

Vistos

Vistos totais

1.827

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

66

Ações

Baixados

61

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

2

×