O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

1

Compartilhar

[Leaderbook] Lãnh đạo là gì? - Các khái niệm về lãnh đạo?

Baixar para ler offline

Có rất nhiều khái niệm về lãnh đạo, tuy nhiên trong bài này chúng ta sẽ cùng thảo luận về khái niệm lãnh đạo theo mô hình “lãnh đạo chuyển đổi”.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

[Leaderbook] Lãnh đạo là gì? - Các khái niệm về lãnh đạo?

 1. 1. 1 Lãnh đạo là gì?
 2. 2. 2 01Giáo sư Warren G. Bennis: Lãnh đạo là người làm việc đúng; Quản lý là người làm đúng việc.
 3. 3. 3 02Dwight D. Eisenhower: Lãnh đạo là nghệ thuật khiến người khác làm điều bạn muốn, bởi vì họ muốn làm điều đó.
 4. 4. 4 03John Maxwell: Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng.
 5. 5. 5 Trong bài này chúng ta sẽ xem xét mô hình "lãnh đạo chuyển đổi", tìm hiểu xem Lãnh đạo là gì?
 6. 6. 6 Theo quan điểm của lãnh đạo chuyển đổi, một nhà lãnh đạo hiệu quả là người: Tạo ra tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai. Quản lý tầm nhìn Thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân viên tham gia với tầm nhìn đó. Huấn luyện viên và xây dựng đội ngũ, đạt được tầm nhìn hiệu quả
 7. 7. 7 Tạo ra tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai Tầm nhìn: ❏ Thực tế ❏ Thuyết phục ❏ Hấp dẫn
 8. 8. 8 Để tạo ra tầm nhìn, xác định thế mạnh tổ chức, sử dụng: ❏ 5 lực lượng của Porter ❏ Phân tích PEST ❏ Phân tích USP ❏ Phân tích SWOT ❏ Phân tích Năng lực lõi Tạo ra tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai
 9. 9. 9 Thúc đẩy và và truyền cảm hứng cho mọi người Sử dụng thuyết mong đợi: ❏ Công việc thách thức sẽ dẫn đến kết quả tốt ❏ Kết quả tốt sẽ dẫn tới phần thưởng hấp dẫn. Tái tạo tầm nhìn dựa trên lợi ích của nó: ❏ Nhà lãnh đạo cần có quyền lực chuyên gia ❏ Nhà lãnh đạo cần có sức hút tự nhiên và quyền lực khác
 10. 10. 10 Quản lý việc phân bổ tầm nhìn Là khu vực lãnh đạo mà liên quan tới quản lý: Liên kết mục tiêu hiệu suất nhân viên với tầm nhìn chung của đội Quản lý sự thay đổi hiệu quả
 11. 11. 11 Huấn luyện và xây dựng đội ngũ để đạt được tầm nhìn ❏ Hiểu động lực nhóm ❏ Đảm bảo nhân viên có kỹ năng, khả năng cần thiết ❏ Tìm kiếm tiềm năng lãnh đạo ở nhân viên
 12. 12. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn
 • NguyenNgoc52

  Apr. 16, 2020

Có rất nhiều khái niệm về lãnh đạo, tuy nhiên trong bài này chúng ta sẽ cùng thảo luận về khái niệm lãnh đạo theo mô hình “lãnh đạo chuyển đổi”.

Vistos

Vistos totais

2.022

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

470

Ações

Baixados

66

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×