O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Làm thế nào Huấn luyện đội nhóm hiệu quả
Nâng cao năng suất bằng cách cải thiện mối quan hệ
Huấn luyện đội nhóm
Giúp mọi người
hiểu làm thế nào:
Làm việc tốt hơn
với người khác
Tập trung vào kỹ
năng và tương tác
gi...
Hiểu động lực đội nhóm
Huấn luyện viên đưa
các thành viên trong
nhóm lại với nhau:
Thảo luận, trai
đổi
Tìm ra mối liên hệ
...
Xác định hành vi mong muốn
Thiết lập rõ ràng hành
vi, giao tiếp mong đợi
Phác thảo hành vi
được mong đợi
Đảm bảo coi trọng...
Hệ thống công nhân và khen thưởng
❏ Với cạnh tranh không lành mạnh: Xác
định và khắc phục
❏ Xây dựng cấu trúc khen thưởng ...
Hỗ trợ phát triển cá nhân
Nhạy cảm với sự
khác biệt trong
mức độ hỗ trợ
01
Tìm kiếm nguồn lực hỗ
trợ cho mục tiêu phát
tri...
Xem thêm tại
Thư viện Sự nghiệp
www.leaderbook.vn
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

[Leaderbook] Làm thế nào Huấn luyện đội nhóm hiệu quả

Baixar para ler offline

Làm thế nào bạn giúp đội nhóm cải thiện hiệu quả hoạt động? Thậm chí ngay cả khi nhóm đang làm tốt và đạt được các mục tiêu hiện tại?

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

[Leaderbook] Làm thế nào Huấn luyện đội nhóm hiệu quả

  1. 1. Làm thế nào Huấn luyện đội nhóm hiệu quả Nâng cao năng suất bằng cách cải thiện mối quan hệ
  2. 2. Huấn luyện đội nhóm Giúp mọi người hiểu làm thế nào: Làm việc tốt hơn với người khác Tập trung vào kỹ năng và tương tác giữa các cá nhân: Cải thiện mối quan hệ làm việc? Giảm xung đột? Cách họ làm việc với đồng đội Cách họ giao tiếp với nhau Bằng cách nào?
  3. 3. Hiểu động lực đội nhóm Huấn luyện viên đưa các thành viên trong nhóm lại với nhau: Thảo luận, trai đổi Tìm ra mối liên hệ giữa các thành viên Giúp họ tìm cách làm việc cùng nhau. Mỗi người có phong cách làm việc và giao tiếp khác nhau Điều chỉnh hành vi phù hợp
  4. 4. Xác định hành vi mong muốn Thiết lập rõ ràng hành vi, giao tiếp mong đợi Phác thảo hành vi được mong đợi Đảm bảo coi trọng mục tiêu nhóm Xây dựng sự đồng cảm, hiểu biết Đối xử tôn trọng với mọi người Xác định quy trình làm việc Tạo điều lệ đội
  5. 5. Hệ thống công nhân và khen thưởng ❏ Với cạnh tranh không lành mạnh: Xác định và khắc phục ❏ Xây dựng cấu trúc khen thưởng phù hợp với mục tiêu chiến lược A 70% 80% 60 50% 03 02 01 04
  6. 6. Hỗ trợ phát triển cá nhân Nhạy cảm với sự khác biệt trong mức độ hỗ trợ 01 Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho mục tiêu phát triển mỗi cá nhân 02 Huấn luyện cá nhân nếu có thể 03 Đưa ra phản hồi thường xuyên 04
  7. 7. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn

Làm thế nào bạn giúp đội nhóm cải thiện hiệu quả hoạt động? Thậm chí ngay cả khi nhóm đang làm tốt và đạt được các mục tiêu hiện tại?

Vistos

Vistos totais

151

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

68

Ações

Baixados

12

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×