O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Huấn luyện
(Coaching)
hiệu quả
Giới thiệu về
Coaching
Diễn ra như một cuộc trò
chuyện giữa huấn luyện viên
(coach) và người được huấn
luyện (coachee)
Tập...
❏ Có trình độ, kỹ
năng
❏ Có thể là người
trong tổ chức hoặc
thuê ngoài
Coach
Huấn luyện giúp
ích trong trường
hợp nào?
❏ Làm thế nào tôi quản lý thời
gian tốt hơn?
❏ Tiếp theo tôi nên làm gì với sự
n...
Nguyên tắc
vàng trong
huấn luyện
1-
2-
3-
4-
Huấn luyện dựa trên sự tin
cậy
Giải pháp luôn nằm trong
tay người được huấn l...
1
Huấn luyện dựa trên
sự tin cậy
Coaching chỉ thành công nếu
người được huấn luyện thảo
luận mọi khía cạnh của vấn
đề với ...
2
Giải pháp luôn nằm
trong tay người
được huấn luyện
Huấn luyện viên
❏ Đặt ra đúng câu hỏi
❏ Cung cấp thông tin
đầu vào, g...
3
Có mục tiêu rõ ràng
❏ Phác thảo mục tiêu
huấn luyện
❏ Hãy tập trung vào
vấn đề cần giải
quyết!
4
Coaching là câu
chuyện về con người
Huấn luyện tập trung vào vấn
đề, nhưng HLV cần chú ý tới
yếu tố con người:
❏ Cảm xúc...
5
HLV và người được
huấn luyện bình đẳng
❏ Người được huấn
luyện xác định vấn
đề
❏ HLV sử dụng kỹ năng
của mình giúp giải
...
6
Hướng về tương lai và
hành động tiếp theo
❏ Buổi huấn luyện nên
kết thúc với một bộ
các bước hoặc hành
động tiếp theo cầ...
Các phương pháp tiếp
cận chính sử dụng trong
Huấn luyện
Đặt câu hỏi có cấu trúc
❏ Bắt đầu với câu hỏi mở
❏ Tiếp tục với câ...
Các phương pháp tiếp
cận chính sử dụng trong
Huấn luyện
Tóm tắt và nhắc lại
❏ Giúp người được huấn
luyện thư giãn
❏ Giúp b...
Xem thêm tại
Thư viện Sự nghiệp
www.leaderbook.vn
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

[Leaderbook] Huấn luyện là gì?

Baixar para ler offline

Huấn luyện hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau và nhà quản lý có thể sử dụng huấn luyện như một phần trong vai trò hàng ngày

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

[Leaderbook] Huấn luyện là gì?

 1. 1. Huấn luyện (Coaching) hiệu quả
 2. 2. Giới thiệu về Coaching Diễn ra như một cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên (coach) và người được huấn luyện (coachee) Tập trung giúp coachee tự khám phá câu trả lời HLV tại nơi làm việc không phải là tư vấn viên, nhà tâm lý tị hiệu, chuyên gia, giáo viên hay trainer.
 3. 3. ❏ Có trình độ, kỹ năng ❏ Có thể là người trong tổ chức hoặc thuê ngoài Coach
 4. 4. Huấn luyện giúp ích trong trường hợp nào? ❏ Làm thế nào tôi quản lý thời gian tốt hơn? ❏ Tiếp theo tôi nên làm gì với sự nghiệp của mình? ❏ Làm thế nào tôi có thể giảm căng thẳng? ❏ Làm thế nào tôi có thể đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống? ❏ Tôi cần những kỹ năng nào để phát triển và phát triển thêm? ❏ Làm thế nào cải thiện mối quan hệ với một đồng nghiệp?
 5. 5. Nguyên tắc vàng trong huấn luyện 1- 2- 3- 4- Huấn luyện dựa trên sự tin cậy Giải pháp luôn nằm trong tay người được huấn luyện Luôn có một mục tiêu rõ ràng Huấn luyện là câu chuyện về con người 5- HLV và người được huấn luyện bình đẳng 6- Hướng về tương lai và hành động tiếp theo
 6. 6. 1 Huấn luyện dựa trên sự tin cậy Coaching chỉ thành công nếu người được huấn luyện thảo luận mọi khía cạnh của vấn đề với HLV ❏ HLV lắng nghe vấn đề ❏ Đảm bảo giữ bí mật
 7. 7. 2 Giải pháp luôn nằm trong tay người được huấn luyện Huấn luyện viên ❏ Đặt ra đúng câu hỏi ❏ Cung cấp thông tin đầu vào, gợi ý ❏ Khuyến khích, động viên nhân viên
 8. 8. 3 Có mục tiêu rõ ràng ❏ Phác thảo mục tiêu huấn luyện ❏ Hãy tập trung vào vấn đề cần giải quyết!
 9. 9. 4 Coaching là câu chuyện về con người Huấn luyện tập trung vào vấn đề, nhưng HLV cần chú ý tới yếu tố con người: ❏ Cảm xúc ❏ Trải nghiệm ❏ Hành vi ứng xử
 10. 10. 5 HLV và người được huấn luyện bình đẳng ❏ Người được huấn luyện xác định vấn đề ❏ HLV sử dụng kỹ năng của mình giúp giải quyết vấn đề.
 11. 11. 6 Hướng về tương lai và hành động tiếp theo ❏ Buổi huấn luyện nên kết thúc với một bộ các bước hoặc hành động tiếp theo cần thực hiện
 12. 12. Các phương pháp tiếp cận chính sử dụng trong Huấn luyện Đặt câu hỏi có cấu trúc ❏ Bắt đầu với câu hỏi mở ❏ Tiếp tục với câu hỏi cụ thể và thăm dò Lắng nghe chủ động ❏ Chú ý tới chi tiết ❏ Cách người được huấn luyện nói
 13. 13. Các phương pháp tiếp cận chính sử dụng trong Huấn luyện Tóm tắt và nhắc lại ❏ Giúp người được huấn luyện thư giãn ❏ Giúp bạn hiểu hành vi và cách diễn đạt của họ Kiểm tra với Người được huấn luyện ❏ Xác nhận phiên huấn luyện tốt với họ ❏ Nó đã bao gồm những điều họ muốn
 14. 14. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn

Huấn luyện hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau và nhà quản lý có thể sử dụng huấn luyện như một phần trong vai trò hàng ngày

Vistos

Vistos totais

233

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

119

Ações

Baixados

18

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×