O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Giúp mọi người
học từ kinh
nghiệm với Chu
kì của Gibbs
2
Giáo sư Graham Gibbs
công bố nó trong cuốn
sách năm 1988 "Learning
by Doing."
Giới thiệu mô hình
3
Sử dụng mô hình
1. Mô tả
2. Cảm xúc
3. Đánh giá
4. Kết luận
5. Hành động
❏ Khám phá tình huống bản thân
❏ Sử dụng với ai...
4
1. Mô tả
❏ Tình huống xảy ra khi nào và ở đâu?
❏ Tại sao bạn có liên quan?
❏ Còn ai khác đã ở đó?
❏ Chuyện gì đã xảy ra?...
5
2. Cảm xúc
Đánh giá
Kết luận
Hành động
Mô tả
Khuyến khích anh ta nói về
suy nghĩ và cảm nhận:
❏ Bạn cảm thấy thế nào trư...
6
Khuyến khích người được huấn luyện
nhìn nhận sự việc một cách khách
quan.
Kết
luận
Hành động
Mô tả
Cảm xúc
3. Đánh giá
❏...
7
❏ Điều này tạo trải nhiệm tích cực thế nào với
những người liên quan?
❏ Nếu gặp phải tình huống này lần nữa, bạn sẽ
làm ...
8
❏ Tạo kế hoạch để anh ta thực hiện những thay đổi
này
❏ Để anh ta cam kết hành động và thỏa thuận thời
điểm xem xét sự t...
Xem thêm tại
Thư viện Sự nghiệp
www.leaderbook.vn
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

1

Compartilhar

[Leaderbook] Giúp mọi người học từ kinh nghiệm với Chu kì của Gibbs

Baixar para ler offline

Cá nhân sẽ nắm bắt thông tin và học được nhiều hơn khi họ trực tiếp tìm hiểu và giải quyết tình huống thực tế.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

[Leaderbook] Giúp mọi người học từ kinh nghiệm với Chu kì của Gibbs

 1. 1. Giúp mọi người học từ kinh nghiệm với Chu kì của Gibbs
 2. 2. 2 Giáo sư Graham Gibbs công bố nó trong cuốn sách năm 1988 "Learning by Doing." Giới thiệu mô hình
 3. 3. 3 Sử dụng mô hình 1. Mô tả 2. Cảm xúc 3. Đánh giá 4. Kết luận 5. Hành động ❏ Khám phá tình huống bản thân ❏ Sử dụng với ai đó bạn đang huấn luyện (phạm vi bài này) Chọn một tình huống để phân tích sau đó làm theo các bước sau
 4. 4. 4 1. Mô tả ❏ Tình huống xảy ra khi nào và ở đâu? ❏ Tại sao bạn có liên quan? ❏ Còn ai khác đã ở đó? ❏ Chuyện gì đã xảy ra? ❏ Bạn đã làm gì? ❏ Những người khác đã làm những gì? ❏ Kết quả là gì? Yêu cầu người bạn đang huấn luyện mô tả tình huống cụ thể. Đánh giá Kết luận Hành động Cảm xúc
 5. 5. 5 2. Cảm xúc Đánh giá Kết luận Hành động Mô tả Khuyến khích anh ta nói về suy nghĩ và cảm nhận: ❏ Bạn cảm thấy thế nào trước khi, trong khi và sau khi tình huống xảy ra? ❏ Bạn nghĩ người khác cảm thấy thế nào? ❏ Bạn nghĩ gì về tình hình hiện tại? ❏ Bạn cho rằng người khác cảm nhận thế nào về tình hình hiện tại?
 6. 6. 6 Khuyến khích người được huấn luyện nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Kết luận Hành động Mô tả Cảm xúc 3. Đánh giá ❏ Điểm tích cực, tiêu cực trong tình huống này? ❏ Điều gì tốt, không tốt đã xảy ra? ❏ Bạn và những người khác đã làm gì khiến tình hình tích cực (tiêu cực) hơn?
 7. 7. 7 ❏ Điều này tạo trải nhiệm tích cực thế nào với những người liên quan? ❏ Nếu gặp phải tình huống này lần nữa, bạn sẽ làm gì khác? ❏ Bạn cần phát triển kỹ năng nào, để xử lý tình huống tốt hơn? Khuyến khích anh ta suy nghĩ lại về tình huống lần nữa, sử dụng thông tin bạn thu thập cho tới thời điểm hiện tại. Đánh giá Hành động Mô tả Cảm xúc 4. Kết luận
 8. 8. 8 ❏ Tạo kế hoạch để anh ta thực hiện những thay đổi này ❏ Để anh ta cam kết hành động và thỏa thuận thời điểm xem xét sự tiến bộ. Đánh giá Kết luận Mô tả Cảm xúc 5. Hành động
 9. 9. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn
 • BnHaidang

  Oct. 17, 2019

Cá nhân sẽ nắm bắt thông tin và học được nhiều hơn khi họ trực tiếp tìm hiểu và giải quyết tình huống thực tế.

Vistos

Vistos totais

825

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

437

Ações

Baixados

43

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×