O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
“Bí quyết xây dựng đội
nhóm tích cực"
Giúp mọi người vui vẻ và cam kết
Lợi ích của một đội nhóm tích cực
✓ Thành công hơn trong công việc và cuộc sống.
✓ Tác động tới sự sáng tạo, tiến bộ trong...
Trở thành một nhà lãnh đạo tích cực
Positive emotion -
Cảm xúc tích cực
Mô hình PERMA
Meaning - Ý nghĩa
Engagement -
Cam k...
Phân tích SWOT cá nhân
Làm thế nào sử dụng thế mạnh đem lại ý nghĩa,
niềm vui trong sự nghiệp
Phát triển trí tuệ cảm xúc
Á...
Khuyến khích
sự tích cực
trong nhóm
Khen thưởng, công
nhận xứng đáng
Đảm bảo mọi người
cân bằng công việc
và nghỉ ngơi
Loạ...
Quản lý nhóm bạn một cách tích cực
Tạo ra tuyên bố sứ mệnh và
tầm nhìn
Đội nhóm hiểu rõ mục đích những
điều họ làm
Thiết l...
Quản lý nhóm bạn một cách tích cực
Đảm bảo có nguồn lực
cần thiết
Bạn có cung cấp hỗ trợ hiệu quả?
Nhân viên thất vọng với...
Xây dựng sự tự tin trong đội nhóm
Làm việc với các thành viên tiêu cực
Huấn luyện đội nhóm sử dụng khẳng định tích
cực
Tăn...
Xây dựng
sự tự tin
trong đội
nhóm
Khuyến
khích cơ hội
đào tạo, phát
triển
Giao quyền
tự chủ
Kỷ niệm
thành công
Làm việc vớ...
Xem thêm tại
Thư viện Sự nghiệp
www.leaderbook.vn
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

[Leaderbook] Bí quyết giúp bạn xây dựng một đội nhóm tích cực

Baixar para ler offline

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức giúp bạn xây dựng một đội ngũ tích cực.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

[Leaderbook] Bí quyết giúp bạn xây dựng một đội nhóm tích cực

 1. 1. “Bí quyết xây dựng đội nhóm tích cực" Giúp mọi người vui vẻ và cam kết
 2. 2. Lợi ích của một đội nhóm tích cực ✓ Thành công hơn trong công việc và cuộc sống. ✓ Tác động tới sự sáng tạo, tiến bộ trong sự nghiệp ✓ Đối phó với thách thức, làm việc với người khác
 3. 3. Trở thành một nhà lãnh đạo tích cực Positive emotion - Cảm xúc tích cực Mô hình PERMA Meaning - Ý nghĩa Engagement - Cam kết Accomplishment/achi evement - Thành tích Positive Relationships - Mối quan hệ tích cực
 4. 4. Phân tích SWOT cá nhân Làm thế nào sử dụng thế mạnh đem lại ý nghĩa, niềm vui trong sự nghiệp Phát triển trí tuệ cảm xúc Áp dụng mô hình PERMA
 5. 5. Khuyến khích sự tích cực trong nhóm Khen thưởng, công nhận xứng đáng Đảm bảo mọi người cân bằng công việc và nghỉ ngơi Loại bỏ yếu tố không hài lòng, tăng yếu tố hài lòng Đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh Loại bỏ các trở ngại
 6. 6. Quản lý nhóm bạn một cách tích cực Tạo ra tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn Đội nhóm hiểu rõ mục đích những điều họ làm Thiết lập mục tiêu cho nhóm Phù hợp với mục tiêu tổ chức Tạo điều lệ đội ❏ Xác định vai trò mỗi người ❏ Kết quả mong muốn của nhóm ❏ Mong đợi của chính bạn Dẫn dắt bằng ví dụ ❏ Truyền thông, giao tiếp ❏ Cách bạn giúp họ phát triển
 7. 7. Quản lý nhóm bạn một cách tích cực Đảm bảo có nguồn lực cần thiết Bạn có cung cấp hỗ trợ hiệu quả? Nhân viên thất vọng với điều gì nhất? Tìm ra và loại bỏ chúng Cập nhật thông tin cho nhóm ❏ Cởi mở, minh bạch ❏ Lên lịch trình họp thường xuyên ❏ Tạo cơ hội cho mọi người thể hiện ý kiến Trao quyền tự chủ ❏ Tạo sự hài lòng ❏ Cho phép mọi người thực hiện theo cách của mình
 8. 8. Xây dựng sự tự tin trong đội nhóm Làm việc với các thành viên tiêu cực Huấn luyện đội nhóm sử dụng khẳng định tích cực Tăng cường tính tích cực ➢ Cách duy nhất để trau dồi tính tích cực là củng cố nó hàng ngày
 9. 9. Xây dựng sự tự tin trong đội nhóm Khuyến khích cơ hội đào tạo, phát triển Giao quyền tự chủ Kỷ niệm thành công Làm việc với các thành viên tiêu cực Nhạy cảm, tôn trọng Trao đổi với thành viên tiêu cực Xác định lý do
 10. 10. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức giúp bạn xây dựng một đội ngũ tích cực.

Vistos

Vistos totais

93

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

34

Ações

Baixados

20

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×