Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Workshop DGMR(20)

Anúncio

Último(20)

Workshop DGMR

 1. Workshopronde A BENG: naar de essentie van energieneutraal bouwen! Merlijn Huijbers (DGMR)
 2. BENG: naar de essentie van energieneutraal bouwen! Merlijn Huijbers Adviseur Duurzame Leefomgeving bij DGMR
 3. Klimaatakkoord Parijs 2015 3 Klimaatdoelen: • Temperatuurstijging wereldwijd in 2100 beperken tot 1,5 - 2 °C t.o.v. pre-industrieel niveau (inmiddels ca. +0,8 °C..) • Uitstoot CO2 en andere schadelijke stoffen drastisch terugdringen • Elke 5 jaar evaluatie en eventueel aanscherpen individuele doelenBron: CBC
 4. EU doelstellingen 4 Europees klimaatdoel • 80-95% reductie van broeikasgasemissies in 2050 t.o.v. 1990 20-20-20 doelstellingen In 2020 (t.o.v. 1990): • 20% minder CO2-uitstoot • 20% minder energieverbruik • 20% van het totale energiegebruik afkomstig uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie
 5. Routekaart richting energieneutraal bouwen 5 Rc 2,5 Rc 3,5 Rc 3,5 / 4,5 / 6,0
 6. BENG – Bijna EnergieNeutrale Gebouwen 6 • BENG vervangt de EPC • Aansluiting op Europese normen • (Concept)-eisen op drie niveaus: 1. maximale energiebehoefte in kWh/m2 1 2. maximaal primair energiegebruik in kWh/m2 3 3. minimaal aandeel hernieuwbare energie (%) 2
 7. BENG – Bijna EnergieNeutrale Gebouwen • Vanaf eind 2018 vereist voor alle nieuwe overheidsgebouwen • Vanaf eind 2020 voor alle overige nieuwe gebouwen Concepteisen: 7 Versimpeling eisen t.o.v. EPC
 8. Stap 1: Maximale energiebehoefte kWh/m2 • Maximale energiebehoefte voor: o Ruimteverwarming o Koeling/ zomercomfort o Verlichting (alleen voor utiliteitsbouw) o Op ruimteniveau (woningniveau)  dat wat de bewoner ‘daadwerkelijk’ nodig heeft o In kWh/m2 GO  let op: hoekwoning grotere energiebehoefte dan tussenwoning! 8
 9. Stap 1: Maximale energiebehoefte kWh/m2 • Aandachtspunten: o Hoogwaardige isolatie (drievoudig glas / Rc-waarden > 5 / lage infiltratie/zonwering) o Compact bouwen + oriëntatie! (heeft veel invloed, vooral bij rijwoningen) o Ventilatiesysteem dat energiebehoefte beperkt (WTW en CO2 sturing/ spuiventilatie) o Interessant spanningsveld tussen beperken zontoetreding zomer en benutten zon in winter o Bij U-bouw: interessant spanningsveld tussen warmte/koudebehoefte en energiebehoefte voor verlichting (daglichtbenutting!) 9
 10. Stap 2: Maximaal primair energiegebruik in kWh/m2 • Maximaal primair energiegebruik voor: o Verwarming o Koeling o Tapwater o Ventilatoren o Hulpenergie o Minus opwekking door PV/WKK o Op basis van primaire energie!  vergelijkbaar met huidige EPC methode (maar geen correctie voor vormfactoren) 10 Ventilator (LBK) Verwarming zonder… …en met circulatiepomp Bio WKK
 11. Stap 2: Maximaal primair energiegebruik in kWh/m2 • Aandachtspunten : o Zuinige opwekkers worden hier gewaardeerd (HR-ketels, warmtepompen, doucheWTW) o W-bouw: PV nodig of passieve schil i.c.m. bodem warmtepomp en zonneboiler o Intuïtieve bediening installaties noodzakelijk o Begeleid gebruikers in het gebruik van een zeer energiezuinig gebouw! 11
 12. Stap 3: Minimum aandeel hernieuwbare energie • Minimum aandeel hernieuwbare energie: o Bepaald deel van het energiegebruik moet hernieuwbaar zijn. o Hernieuwbaar is de opbrengst van: o Warmtepomp (verwarming/tapwater) minus fossiele energie o Zonnecollectoren, PV panelen, wind, waterkracht o Inzet van biomassa • Aandachtspunten: o Bij ieder gebouw is een vorm van hernieuwbare energie vereist o Let op bij toepassing van PV op (W-)hoogbouw: verhouding dakoppervlak t.o.v. gebruiksoppervlak! 12 Blue energy (bron: Joostdevree) Bron: Dezeen
 13. Voorbeeld middelbare school Stap 1: maximale energiebehoefte 13 • Isolatie: Rc 7/9/10 • 3-voudig glas • Buitenzonwering • PV
 14. Voorbeeld middelbare school Stap 2: maximale primaire energie 14 • Isolatie: Rc 7/9/10 • 3-voudig glas • Buitenzonwering • PV
 15. Voorbeeld middelbare school Stap 3: aandeel hernieuwbare energie 15 • Isolatie: Rc 7/9/10 • 3-voudig glas • Buitenzonwering • PV
 16. Voorbeeld tussenwoning Stap 1: maximale energiebehoefte 16 • BB+ = Rc 5/6/7 • Pas = Rc 7/9/10 • 3-voudig glas • Buitenzonwering • Zonneboiler • DWTW • PV (halve dak)
 17. Voorbeeld tussenwoning Stap 2: maximale primaire energie 17 • BB+ = Rc 5/6/7 • Pas = Rc 7/9/10 • 3-voudig glas • Buitenzonwering • Zonneboiler • DWTW • PV (halve dak)
 18. Voorbeeld tussenwoning Stap 3: aandeel hernieuwbare energie 18 • BB+ = Rc 5/6/7 • Pas = Rc 7/9/10 • 3-voudig glas • Buitenzonwering • Zonneboiler • DWTW • PV (halve dak)
 19. Route naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen in 2020 1. Eerste verkennende berekeningen uitgevoerd i.o.v. min BZK 2. Aansluiting op de NEN 7120/Europese normen 3. Nu ervaring opdoen  aanpassing methode en/of eisen indien nodig (o.a. kostenoptimaliteit) 4. Ingangsdatum: 31 december 2018 (overheid) 31 december 2020 (nieuwbouw overig) 19
 20. In 2020 BENG… en daarna? 20 - Europese klimaatdoelstellingen 2030: o vermindering van de broeikasgasemissies met tenminste 40% t.o.v. 1990 o aandeel hernieuwbare energie in de EU van tenminste 27% o verbetering van de energie-efficiëntie van tenminste 27% - Europese klimaatdoelstellingen 2050: o 80-95% reductie van broeikasgasemissies t.o.v. 1990
 21. In 2020 BENG… en daarna? 21 • Ook de bestaande bouw moet worden verduurzaamd • Verduurzaming bestaande bouw komt nu al steeds meer op gang (o.a. NOM) • Duurzaamheidsmethodieken bieden inspiratie en versnellen dit proces Nieuwbouw – Duurzaam en vernieuwend, The EdgeRenovatie – Grootschalig en duurzaam, Alliander Duiven Bron: Tilleman
 22. In 2020 BENG… en daarna? 22 • DGBC: 700.000 gebouwen in NL waarvan 50.000.000 m2 kantoor • 2% hiervan is beoordeeld met een duurzaamheidsmethodiek • Doel: in 2020 10.000.000 m2 gecertificeerd
 23. In 2020 BENG… en daarna? 23 • Aanvullende verduurzaming van nieuwbouw noodzakelijk • En niet alleen van gebouwen, maar ook van de gebouwde omgeving • Efficiënte opwekking en opslag van duurzaam opgewekte energie wordt steeds belangrijker Energieopslag: vliegwielSmart grids (bron: Hitachi)
 24. ”So what the Paris Agreement has done, is basically sign the earth up for a gym membership. …now we just have to get in (…) and drop three degrees Celsius people!” (Quote: Trevor Noah, The Daily Show) Merlijn Huijbers mhu@dgmr.nl 24 ?
 25. Bedankt voor uw aandacht! U heeft nu 10 minuten tijd om te wisselen. Welke workshop kiest u? Ruimte 1: Meten is weten: Circulariteitsniveau van gebouwen Ruimte 2: Flevoland als grondstoffenleverancier Ruimte 3: Contracten van zonne-energie in de bebouwde omgeving Ruimte 4: Zero waste, zero energy, zero network? Ruimte 5: Ambitiniveau EPC=0 voor 2020? Ruimte 6: Weg met het traditioneel bestek voor daken! Stel doelen. Ruimte 7: Duurzaam verwarmen met Smart Thermal Grids Grote zaal: “BIM: hype of kerntechnologie?” Garderobe: Renovatie waterschapshuis: nog één idee voor helemaal energieneutraal

Notas do Editor

 1. Dit is een school die maar liefst 70% onder de huidige eis zit.
 2. Nu valt ook de derde variant af en blijft er maar eentje over.
 3. BENG is ongeveer EPC 0 – 0.2 voor woningen (voor u-bouw anders) Eerste drie hetzelfde als rechter drie, maar dan gedraaid Thermische isolatie heeft nu toch veel effect Als je van balansventilatie naar rooster gaat schiet het omhoog Hoe meer gevels > hoe lastiger deze eis te halen is. Hoek + vrijstaand!
 4. Op het moment 700.000 gebouwen waarvan 50.000.000 m2 kantoor. Slechts 2% is beoordeeld met duurzaamheidsmethodiek. Doel DGBC: in 2020 10.000.000 m2 beoordeeld met duurzaamheidsmethodiek.
Anúncio