O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Green Solutions from Sweden and the Nordics magazine info - book now

648 visualizações

Publicada em

Hi,
Welcome to the info presentation about the Green Solutions from Sweden and the Nordics magazine. The leading information source - stories about the best Innovations and Sustainable technology solutions from Sweden and the Nordics. The new volume 7 is on its way and now its time to book you space-ad if you haven't already done so.

For info and bookings call Lars Ling +46 72 740 66 06 or email lars.ling@cleantechregion.com

Publicada em: Meio ambiente
 • Seja o primeiro a comentar

Green Solutions from Sweden and the Nordics magazine info - book now

 1. 1. INVEST IN NORDIC CLEANTECH
 2. 2. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. Sedan 2009
 3. 3. Bakgrund Green Solutions Magazine 2012 förvärvades Green Solutions av IDG-Miljöaktuellt. Distribueras idag i över 97 länder genom IDG´s internationell kontor, Ambassader, organisationer och mässor över hela världen och i Sverige. Sedan 2009 är Green Solutions from Sweden och Nordics magasinet en etablerat kanal för att främja ett behov från Investerare och köpare med förfrågningar av svensk miljöteknik internationellt.
 4. 4. Målgrupper Green Solutions magazine Köpare, investerare och samarbetspartners över hela världen med tydlig avsikt att hitta lösningar med stor affärspotential i takt med att klimat och miljöfrågan ökar i betydelse. Påverkare, beslutsfattare och organisationer som söker efter innovativa svenska miljöteknik lösningar Ambassadörer för svensk miljöteknik som använder GS magasinet som ett marknadsförings verktyg internationellt och vid internationella besök.
 5. 5. 3 starka skäl Green Solutions Magazine Affärsmagasinet med lång livslängd Oberoende journalistik med högt förtroende Nischade målgrupper med stort inflytande Vi sätter fingret på just det som utländska köpare och investerare behöver veta för att göra affärer med Sverige. Det gör att magasinet sparas över lång tid och er annons lever länge. Ex SACC-San Diego beställde samtliga 4 magasin nyligen. Journalister med hög integritet och oberoende är nyckeln till läsarnas förtroende. Det gör att er annons uppfattas som trovärdig. Läsarna är Internationella och nationella utländska affärsresenärer och investerare samt organisationer och aktörer med ett specifikt uppdrag, nämligen att investera i svensk miljöteknik.
 6. 6. Innehåll GREEN SOLUTIONS MAGAZINE Redaktionellt fokuserar vi på att beskriva den svenska miljöteknikmarknaden och förklara hur utländska investerare och köpare på bästa sätt kommer i kontakt med berörda aktörer. Vi har både ett nationellt och regionalt perspektiv för att ge utländska intressenter förutsättningar att förstå den komplexa svenska marknaden och vad som gör oss unika. Vi presenterar och kartlägger success stories , myndigheter, nätverk och kluster, regionala initiativ. Spetskompetensen i Sverige & Norden kartläggs i samarbete med bransch och och aktörer inom miljöteknik området och presenteras på ett överskådligt sätt.
 7. 7. Distribution Green Solutions Magazine Genom samarbetsavtal med nationella och internationella organisationer finns magasinet tillgängligt på mässor och konferenser över hela världen och i Sverige. Utländska affärsbesökare som är i Sverige får magasinet i sin hand. Distributionen säkras via nedan och utökas kontinuerligt: IDG’s Internationella kontor i över 97 länder Samtliga utländska ambassader, konsultat och handelskamrar i Sverige Sveriges Riksdag och regering Branschföreningen svensk Miljöteknik, ASSET Svenska Riskkapitalföreningen Betalande prenumeranter. (ca 5000st) Globala ledande företag prenumererar till sina högsta chefer (SKANSKA 250 chefer Globalt) Flygplatser, mässor, konferenser, mötesplatser för miljöteknik
 8. 8. Distribution Sociala medier Green Solutions Magazine Green Solutions Magazinet delas i sociala medier som Twitter, linkedIn, Facebook, Instagram, email utskicks och distributions listor över hela världen och når ca 50.000 direkt. Nordics fokus I Norden så har vi ett ökat fokus på Ambassader och aktörer både näringsliv och offentliga med intresse för hållbar utveckling och miljöteknik, trender, lösningar, marknads och omvärldsanalys. Områden i övrigt med fokus Nordics är Smarta städer, grönt byggande, Internet of things, smarta sensorer, hållbara och sociala investeringar, samhällsutveckling. Aktörer, beslutsfattare, kunder, beställare bearbetas och distribueras till.
 9. 9. Events Green Solutions Magazine Några exempel Paris Cop 21 Almedalen San Francisco Svenska event
 10. 10. Röster om Green Solutions Green Solutions Magazine “ All countries are now developing countries. The Magazine Green Solutions shows that Sweden walks the talk and presents solutions that matter. It is also useful to share the content with other partners as an important dialogue tool for creating a sustainable future with new sustainable goals.” Dag Jonzon, Sida Partnership Forum: " I want to congratulate you and the design and production team for Volume 3, and especially the entrepreneurs and inventors in your pages for making me more optimistic than ever about the future of our world. But I am serious. We very much need help in America from Europe and Sweden in particular around biomass and cleantech" US Investor - New York
 11. 11. Resultat Green Solutions Magazine Absolicon have been persistent being visible and now the investment are paying off. Absolicon signed license agreement with US partner
 12. 12. Boka Green Solutions Magazine

×