O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17
Tải nhanh các bài toán, bài giảng hay tại Thiviolympic.com

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17

 1. 1. Lớp 2 – Vòng 17 – Năm học 2013 – 2014 Bài làm của học sinh ………………………Lớp 2A1 – Trường Tiểu học Kiền Bái – TN - HP ________________________________________________________________________ ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Đi tìm kho báu ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1
 2. 2. Câu hỏi 1: 8 Câu hỏi 2: 50 Câu hỏi 3: 47 Câu hỏi 4: 39 Câu hỏi 5: 10 Câu hỏi 6: 96 Câu hỏi 7: 32 Câu hỏi 8: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2
 3. 3. 11 Câu hỏi 9: 910 Câu hỏi 10: 16 Câu hỏi 11: 8 Câu hỏi 12: 100 Câu hỏi 13: 27 Câu hỏi 14: 39 Câu hỏi 15: 64 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3
 4. 4. ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: 73 Câu hỏi 2: 48 Câu hỏi 3: 105 Câu hỏi 4: 10 Câu hỏi 5: 34 Câu hỏi 6: 18 Câu hỏi 7: 50 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4
 5. 5. BÀI THI SỐ 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Chiến nghĩ ra một số, nếu lấy số đó nhân với 9 rồi cộng với 18 thì được kết quả là 63. Em hãy tìm số đó giúp Chiến nhé! Trả lời: Số đó là 5 Câu 2: Năm nay Hoa 6 tuổi, Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi Mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai Mẹ con Hoa là bao nhiêu? Trả lời: Tổng số tuổi của hai Mẹ con Hoa khi đó là tuổi. 90 Câu 3: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 2. Trả lời: Số đó là 97 Câu 4: Sau khi An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình lại tặng An 4 cái nhãn vở thì mỗi bạn đều có 24 cái nhãn vở. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời: Ban đầu An có cái nhãn vở. 35 Câu 5: Tìm số lớn nhất có hai chữ số biết thương hai chữ số của số đó bằng hiệu hai chữ số của số đó và bằng 2. Trả lời: Số đó là 42 Câu 6: Số bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số 159 Câu 7: Cho biết, thứ hai tuần trước là ngày 8. Vậy thứ sáu tuần sau là ngày 26 Câu 8: Tìm số biết: . Trả lời: 45 Câu 9: Số bé nhất có 3 chữ số mà tích 3 chữ số của số đó bằng 18 là số 129 Câu 10: Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 4? Trả lời: Số số thỏa mãn đề bài là 10 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5
 6. 6. Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6
 7. 7. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17 Tải nhanh các bài toán, bài giảng hay tại Thiviolympic.com

Vistos

Vistos totais

2.728

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

190

Ações

Baixados

55

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×