O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 13

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 13
Thiviolympic.com
Tải nhanh - Tải dễ dàng
Nhiều bài hay!

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 13

  1. 1. Lớp 2 – Vòng 13 – Năm học 2013 – 2014 Bài làm của học sinh ………………………Lớp 2A1 – Trường Tiểu học Kiền Bái – TN - HP ________________________________________________________________________ VÒNG 13 - LỚP 2 - 2013-2014 ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Tìm cặp bằng nhau ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1
  2. 2. 4+2 = 2x3 ; 7-2 = 5x1 ; 4-2 = 2 ; 25-14 = 5+4+2 ; 100-49 = 4x8+19 ; 100-29 = 5x7+36 ; 5x9+40 = 90-5 ; 3x5+26 = 5x8+1 ; 4x3+41 = 84-31 ; 4x3+49 = 37+24 . Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2
  3. 3. Câu hỏi 1: Đáp án: 24 Câu hỏi 2: Đáp án: 45 Câu hỏi 3: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3
  4. 4. Đáp án: 7 Câu hỏi 4: Đáp án: 40 Câu hỏi 5: Đáp án: 93 Câu hỏi 6: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4
  5. 5. Đáp án: 29 Câu hỏi 7: Đáp án: 36 Câu hỏi 8: Đáp án: 92 Câu hỏi 9: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5
  6. 6. Đáp án: 4x6 Câu hỏi 10: Đáp án: 3x9+20 ThiViolympic.com - Bài thi số 3 : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: 30 Câu hỏi 2: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6
  7. 7. 24 Câu hỏi 3: 34 Câu hỏi 4: 34 Câu hỏi 5: 2 Câu hỏi 6: 4 Câu hỏi 7: 23 Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7

×