O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you again

#Ontap&KiemtraTienganh4, #hoctienganh4, Đây là video nhỏ hướng dẫn các bạn học sinh Lớp 4 ôn tập và kiểm tra kiến thức đã học ở Tuần 1 Tiếng Anh Lớp 4 với Unit 1: Nice to see you again . Các mẹ hãy tải Phiếu bài tập ôn luyện này về cho các con làm sau đó kiểm tra kết quả của con qua video. Cách khác các em học sinh cũng có thể xem bài giảng để biết kết quả của em.
https://youtu.be/UVSt4-_G8C4

 • Seja o primeiro a comentar

Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you again

 1. 1. UNIT 2. I am from Japan morning night meet evening afternoon study
 2. 2. UNIT 2. I am from Japan 1. Canada Australia China Kuala Lumpur 2. British English Vietnamese Australia 3. Minh Hakim Peru Linda 4. Japan Tokyo London Ha Noi 5. have world speak start 1. Circle the odd one out
 3. 3. II. Make questions and answer 1. Where / Linda? ………………………………………… ………………………………………… 2. What nationality / Akiko? ………………………………………… ………………………………………… 3. Where/Peter? ………………………………………… ………………………………………… Where is Linda from? She is from London. Where is Peter from? He is from Malaysia. What nationality is Akiko? She is Japanese.
 4. 4. II. Make questions and answer 4. She/ English? ………………………………………… ………………………………………… 5. What nationality / they? ………………………………………… ………………………………………… Is she English? No, she isn’t What nationality are they? They are Malaysian.
 5. 5. III. Fill in the blank with “am”, “is” or “are”
 6. 6. II. Number the sentences in the correct order to make a conversation UNIT 1. NICE TO SEE YOU AGAIN 2 3 4 5 6 7
 7. 7. III. Fill in the blank with “am”, “is” or “are” UNIT 1. NICE TO SEE YOU AGAIN am are is is are is
 8. 8. IV. Read and choose the best answer
 9. 9. V. Rearrange the words to make correct sentences Peter is from England. Nice to meet you, Peter. Tom is a new pupil in class 4A. Goodbye. See you tomorrow. Are you from America, Tony? England = nước Anh America= nước Mỹ
 10. 10. UNIT 1. NICE TO SEE YOU AGAIN morning night meet evening afternoon study
 11. 11. Dặn dò: - Về nhà hoàn chỉnh lại bài văn tả một bộ phận của cây, viết vào vở. - Đọc hai bài tham khảo: Bàng thay lá, Cây tre. - Quan sát một loài hoa hoặc một thứ quả mà em thích để chuẩn bị cho tiết học sau. UNIT 1. NICE TO SEE YOU AGAIN !• Look at the pictures and write the correct word under each picture evening morning night study meet afternoon
 12. 12. Vantieuhoc.com Hãy vào http://vantieuhoc.com Để tham khảo những bài văn tiểu học hay nhất

×