Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Agile & Scrum for newbie

  1. Magestore áp dụng Agile như thế nào ? Link
  2. Mục tiêu phần 01 - Học viên có thể giải thích với member khác về Agile principles - Có khung điểm để đánh giá mức độ Agile của cá nhân hay tổ chức
  3. Mục tiêu phần 02 - Nhớ rằng: Scrum không phải phương pháp duy nhất, nhưng có nhiều tài liệu hướng dẫn mà mức độ phổ biến đang là cao nhất!!! - Hiểu về một số thuật ngữ của Scrum để giảm “gap” khi làm việc với team : Pass Test
  4. SCRUM PILLARS
  5. Thực hành Scrum Events Mục đích Thực hành hiểu hơn về các Events trong Scrum Ví dụ Ví dụ : Daily : + Cả team + Thời gian : 15-20p, 8h sáng + Mục tiêu : có cần điều chỉnh gì để đạt mục tiêu ko? + Đầu ra : tasks, họp để xử lý vấn đề,... Chỉ dẫn - Các bạn viết stickies note cho từng events theo format : + Ai tham gia + Thời gian : bao lâu và khi nào + Mục tiêu là gì + Đầu ra cụ thể là gì ? - Thời gian chúng ta có : 10p Exceptions - Không có Question Có ai thắc mắc gì không? Starting Mời các bạn lấy giấy nhớ và dán lên bảng nhé !

Notas do Editor

  1. Nguồn : https://adevait.com/blog/remote-work/adopting-agile-the-latest-reports-about-the-popular-mindset
Anúncio