O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ES atliekų tvarkymo
tendencijos
Lina Šleinotaitė – Budrienė
Klaipėda, 2018 m. balandžio 5 d.
Žiedinės ekonomikos tikslų link...
• Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų pakeitimo projekto (2018
02 23) apžvalga:
• Konsult...
(1) Patikslintos sąvokos
• Komunalinės atliekos apibrėžtos kaip:
• mišrios atliekos ir atskirai surinktos atliekos iš namų...
(2) Patikslintos sąvokos
• „Material recovery“. „Medžiagų panaudojimo/ atgavimo“ sąvoka turi
apimti atliekų panaudojimo bū...
Atliekų prevencija
• Turi būti skatinamas gaminių pakartotinis
naudojimas, remonto ir paruošimo naudoti
pakartotinai veikl...
Maisto atliekos - prevencija
• Atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslą, siekiama iki
2030 m. 50 proc. sumažinti pasaulyje...
Atskiras surinkimas
• Siekiant įgyvendinti atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ar
kitokio panaudojimo tikslus, turi...
Biologinės atliekos – atskiras surinkimas ir
namudinis kompostavimas
• Iki 2023-12-31 turi būti užtikrintas biologinių atl...
Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai,
užduotys ir galimas atidėjimas
Popieriaus, metalo, plastiko ir
stiklo atliekų Biolog...
Paruošimo naudoti pakartotinai ir
perdirbti užduočių atidėjimas
• Šalis narė gali iki 5 metų atidėti paruošimo naudoti pak...
Komisijos iki 2024-12-31 svarstytinos
naujos užduotys
• Paruošimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui užduotys:
• Stat...
Komunalinių atliekų užduočių skaičiavimas
• Į komunalinių atliekų kiekį, paruoštą pakartotiniam naudojimui ir
perdirbimui,...
Perdirbtos komunalinės atliekos (1)
• Į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį įtraukiamos į perdirbimo procesą patenkančios
...
Perdirbtos komunalinės atliekos (2)
• Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, kuris yra apdorojamas
aerobiniu ir ...
Perdirbtos komunalinės atliekos (3)
• Į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį galės būti įtraukiami po šių atliekų deginimo ...
Į perdirbtus kiekius neįtraukiamos atliekos
• Atliekų kiekis, kuris tampa nebe atlieka ir yra panaudojamas kaip kuras
ener...
Numatomi EK konsultaciniai projektai
po naujo direktyvų paketo (1)
• Rekomendacijų parengimas
•Biologinių atliekų surinkim...
Numatomi EK konsultaciniai projektai
po naujo direktyvų paketo (2)
• Teisės aktų pasiūlymai (įskaitant poveikio vertinimus...
Numatomi EK konsultaciniai projektai
po naujo direktyvų paketo (3)
• Naujos atliekų direktyvos stebėsena ir reikalavimų la...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė

ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė

 1. 1. ES atliekų tvarkymo tendencijos Lina Šleinotaitė – Budrienė Klaipėda, 2018 m. balandžio 5 d.
 2. 2. Žiedinės ekonomikos tikslų link... • Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų pakeitimo projekto (2018 02 23) apžvalga: • Konsultanto akimis • Žiūrint į komunalinių atliekų tvarkymą
 3. 3. (1) Patikslintos sąvokos • Komunalinės atliekos apibrėžtos kaip: • mišrios atliekos ir atskirai surinktos atliekos iš namų ūkių, įskaitant popierių ir kartoną, stiklą, metalus, plastikus, bio-atliekas, medieną, tekstilę, pakuotes, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekas bei didelio gabarito atliekas, įskaitant čiužinius ir baldus; • mišrios atliekos ir atskirai surinktos atliekos iš kitų susidarymo vietų, kuriose šios atliekos savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į namų ūkių atliekas. • Kitos susidarymo vietos - mažmeninės prekybos, administravimo, švietimo, sveikatos, apgyvendinimo, maitinimo ir kitos paslaugas bei veiklas teikiančios įstaigos. • Į komunalinių atliekų srautą įtraukiamos parkų ir sodo priežiūros atliekos, tokios kaip lapai, žolė ir medžių genėjimo atliekos, turgaus ir gatvių valymo atliekos, pvz., šiukšlių konteinerių ir valymo medžiagos, išskyrus smėlį, akmenis, purvą ar dulkes. Į komunalinių atliekų srautą neturi būti įtrauktos gamybos, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, septikų ir nuotekų tinklų atliekos, įskaitant nuotekų dumblą, ENTP bei statybos ir griovimo atliekos.
 4. 4. (2) Patikslintos sąvokos • „Material recovery“. „Medžiagų panaudojimo/ atgavimo“ sąvoka turi apimti atliekų panaudojimo būdus, išskyrus energijos išgavimą ir atliekų perdirbimą į medžiagas, kurios naudojamos kaip kuras ar kitokios energijos gamybai. • „Backfilling“. „Panaudojimo užpildams“ sąvoka turėtų apimti bet kokią panaudojimo operaciją, kuomet tinkamos nepavojingos atliekos naudojamos iškastų plotų rekultivacijai arba inžineriniams tikslams kraštovaizdžio tvarkymo srityje. Atliekos panaudotos užpildams turi pakeisti pirmines medžiagas, būti tinkamos aukščiau paminėtiems tikslams ir naudojamos ribotais kiekiais, išskirtinai šiems tikslams. Komisija turi parengti gaires dėl komunalinių atliekų ir panaudojimo užpildams („backfilling“) sąvokų naudojimo.
 5. 5. Atliekų prevencija • Turi būti skatinamas gaminių pakartotinis naudojimas, remonto ir paruošimo naudoti pakartotinai veikla, apimanti elektros ir elektroninę įrangą, tekstilę, baldus, pakuotes, statybines medžiagas ir produktus. • Turi būti mažinamas atliekų susidarymas, ypač tų atliekų, kurios nėra tinkamos paruošti naudoti pakartotinai ar perdirbti. • Iki 2019-03-31 turi būti parengta vieninga metodika dėl gaminių pakartotino naudojimo apskaitymo ir ataskaitų teikimo.
 6. 6. Maisto atliekos - prevencija • Atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslą, siekiama iki 2030 m. 50 proc. sumažinti pasaulyje vienam gyventojui tenkančių maisto atliekų kiekį mažmeninės prekybos ir vartotojų lygmeniu ir mažinti maisto nuostolių kiekį gamybos ir tiekimo grandinėse. • Skatinti maisto aukojimą ar kitokį perskirstymą maisto produktų suvartojimui, pirmenybę teikiant žmonėms, o ne gyvūnų sušėrimui. • Numatyta iki 2019 m. kovo 31 d. parengti vieningą metodiką susidarančioms maisto atliekoms apskaityti. • Šalys narės privalo parengti maisto atliekų prevencijos programas (nacionalinių prevencijos programų apimtyje).
 7. 7. Atskiras surinkimas • Siekiant įgyvendinti atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ar kitokio panaudojimo tikslus, turi būti įdiegtos atskiro surinkimo sistemos: • Biologinėms atliekoms; • Tekstilės atliekoms; • Buities pavojingosioms atliekoms. • Tačiau direktyva taip pat numato sąlygas, kuomet atskiro surinkimo sistemų diegimas neprivalomas (pvz. nėra techninių galimybių, atsižvelgiant į atliekų surinkimo gerąją patirtį). • Atskirai surinktos komunalinės atliekos neturi būti deginamos, išskyrus atskirai surinktų atliekų apdorojimo metu susidarančias perdirbimui netinkamas atliekas.
 8. 8. Biologinės atliekos – atskiras surinkimas ir namudinis kompostavimas • Iki 2023-12-31 turi būti užtikrintas biologinių atliekų atskyrimas ir perdirbimas susidarymo vietoje arba atskiras surinkimas ir nemaišymas su kitomis atliekomis. • Kartu su biologinėmis atliekomis gali būti surenkamos ir kompostuojamos pakuotės. • Skatintinas namudinis kompostavimas ir produktų, pagamintų iš biologinių atliekų, naudojimas. • Remiantis geriausia prieinama praktika, iki 2018-12-31 turi būti parengti Europos standartai organiniu būdu perdirbamoms biologinėms atliekoms ir perdirbimo metu gautiems produktams (kompostui ir raugui).
 9. 9. Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai, užduotys ir galimas atidėjimas Popieriaus, metalo, plastiko ir stiklo atliekų Biologinių atliekų Tekstilės, pavojingųjų atliekų Tik atskirai surinktos biologinės atliekos gali būti vertinamos kaip perdirbtos 50 % perdirbimo ir pakart. naudojimo užduotis popieriui, metalui, plastikui ir stiklui 55 % perdirbimo ir pakart. naudojimo užduotis 60 % perdirbimo ir pakart. naudojimo užduotis 65 % perdirbimo ir pakart. naudojimo užduotis 50 % perdirbimo ir pakart. naudojimo užduotis 55 % perdirbimo ir pakart. naudojimo užduotis 60 % perdirbimo ir pakart. naudojimo užduotis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Atskiras surinkimas Be atidėjimo Su atidėjimu
 10. 10. Paruošimo naudoti pakartotinai ir perdirbti užduočių atidėjimas • Šalis narė gali iki 5 metų atidėti paruošimo naudoti pakartotinai ir perdirbti užduotį, jeigu: • 2013 m. paruošė naudoti pakartotinai ir perdirbo mažiau negu 20 proc. arba pašalino daugiau kaip 60 proc. komunalinių atliekų. • likus ne mažiau kaip 24 mėnesiams iki Direktyvoje numatytų terminų informuoja Komisiją dėl ketinimų atidėti užduoties įgyvendinimo terminą ir pateikia Komisijai įgyvendinimo planą, parengtą pagal IVb priedo reikalavimus. • Tokiu atveju šaliai nariai taikomos minimalios užduotys (mažesnės 5 procentais 2025, 2030 ir 2035 m.).
 11. 11. Komisijos iki 2024-12-31 svarstytinos naujos užduotys • Paruošimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui užduotys: • Statybinėms ir griovimo atliekoms bei šių atliekų konkrečioms frakcijoms; • Tekstilės atliekoms; • Komercinėms atliekoms; • Nepavojingoms gamybinėms atliekoms ir kt. • Paruošimo pakartotiniam panaudojimui užduotys: • Komunalinėms atliekoms. • Perdirbimo užduotys: • Komunalinėms biologinėms atliekoms.
 12. 12. Komunalinių atliekų užduočių skaičiavimas • Į komunalinių atliekų kiekį, paruoštą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, turi būti įtraukti tik analizuojamų kalendorinių metų atliekų kiekiai. • Į paruoštų pakartotiniam naudojimui komunalinių atliekų kiekį turi būti įtraukti produktai ar jų komponentai, kurie tapo komunalinėmis atliekomis ir praėjo visas reikiamas patikrinimo, valymo ar taisymo operacijas, siekiant šias atliekas pakartotinai panaudoti be papildomo paruošimo ir apdorojimo. • Į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį turi būti įtrauktos atliekos, kurios praėjo visas reikiamas patikrinimo, rūšiavimo ir kitas operacijas, siekiant atskirti atliekas, kurios nėra nukreipiamos į tolesnį perdirbimą, bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės atliekų perdirbimą, gaunant produktus ir medžiagas.
 13. 13. Perdirbtos komunalinės atliekos (1) • Į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį įtraukiamos į perdirbimo procesą patenkančios atliekos („input“).  Į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį gali būti skaičiuojamos rūšiavimo įrenginiuose paruoštos perdirbti atliekos („output“), jeigu: - paruoštos atliekos vėliau yra perdirbamos; - Tačiau medžiagų, kurios yra pašalinamos prieš perdirbimo procesą ir kurios vėliau nėra perdirbamos, kiekis nėra įtraukiamas į perdirbtų atliekų kiekį.
 14. 14. Perdirbtos komunalinės atliekos (2) • Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, kuris yra apdorojamas aerobiniu ir anaerobiniu būdu gaunant kompostą, raugą ar kitas medžiagas, kurių kiekis yra panašus yra sunaudotą biologiškai skaidžių atliekų kiekį, ir kurios yra panaudojamos kaip perdirbimo produktai ar medžiagos, gali būti įtrauktas į perdirbtą komunalinių atliekų kiekį. • Jeigu produktai, gauti perdirbimo metu, yra paskleidžiami ant žemės, atliekos gali būti laikomos perdirbtomis tik tuo atveju, jei tai bus naudinga žemės ūkiui ar naudojama ekologiniam gerinimui. • Nuo 2027 m. sausio 1 d. komunalinės biologinės atliekos, kurios patenka į aerobinį ar anaerobinį apdorojimą, galės būti užskaitomos kaip perdirbtos tik tuo atveju, jeigu jos bus surenkamos atskirai ar išrūšiuojamos susidarymo vietoje.
 15. 15. Perdirbtos komunalinės atliekos (3) • Į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį galės būti įtraukiami po šių atliekų deginimo iš pelenų ir šlako išskirti metalai.  Iki 2019 m. kovo 31 d. turi būti apibrėžta metodika ir kriterijai, kuriais remiantis bus nustatomas: • iš atliekų deginimo pelenų ir šlako išskirtų metalų kiekis; • biologinių atliekų, atskirtų ir sukompostuotų susidarymo vietoje (namudinis kompostavimas), kiekis.
 16. 16. Į perdirbtus kiekius neįtraukiamos atliekos • Atliekų kiekis, kuris tampa nebe atlieka ir yra panaudojamas kaip kuras energijos gamybai, deginimui, užpildymui arba yra pašalinamas, negali būti įtraukiamas į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį. • Atliekų kiekis, panaudotas užpildams ir kitais būdais panaudotos/atgautos medžiagos, turėtų būti vertinamos atskirai nuo perdirbtų komunalinių atliekų srauto.
 17. 17. Numatomi EK konsultaciniai projektai po naujo direktyvų paketo (1) • Rekomendacijų parengimas •Biologinių atliekų surinkimas ir tvarkymas •Pagrindinių naujos atliekų direktyvos nuostatų aiškinimo dokumentas •Išlėstinės gamintojo atsakomybės schemų techniniai aspektai (optizuoti kaštai, konkurencijos užtikrinimas • Studijos / tyrimai, patvirtinantys deleguotų direktyvos reikalavimų arba kitų Europos Komisijos dokumentų parengimą •Atliekų prevencijos indikatoriai •Atliekų perdirbimo užduočių skaičiavimo metodika •Ataskaitų formatų rengimas
 18. 18. Numatomi EK konsultaciniai projektai po naujo direktyvų paketo (2) • Teisės aktų pasiūlymai (įskaitant poveikio vertinimus, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis) siekiant peržiūrėti ir pasiūlyti naujus tikslus ir kitus įsipareigojimus • Komercinės ir pramonės atliekos • Tekstilės atliekos • Statybos ir griovimo atliekos • Komunalinių atliekų prevencija, įskaitant pakartotinį panaudojimą • Pakuočių atliekų prevencija, įskaitant pakartotinį panaudojimą • Sąvartynų apribojimai, susiję su kitais – ne komunalinių atliekų srautais. • Techninė pagalba, skirta palengvinti keitimąsi informacija tarp šalių • Ekonominių priemonių taikymas atliekų hierarchijai • Išplėstinės gamintojo atsakomybės schemos
 19. 19. Numatomi EK konsultaciniai projektai po naujo direktyvų paketo (3) • Naujos atliekų direktyvos stebėsena ir reikalavimų laikymosi skatinimas, įskaitant pagalbą Early warning ataskaitų rengimui bei peržiūrai ir atitikties skatinimui • Patikrinti atskiro surinkimo reikalavimų laikymąsi (komunalinių, biologinių, pavojingųjų, komercinių, pramoninių) ir pasiūlymai situacijos gerinimui (atitikties skatinimas) • Pagalba Europos Komisijai vertinant šalių narių atliekų tvarkymo planų išsamumą ir adekvatumą su naujos atliekų direktyvos teisiniais reikalavimais • Išsami atrinktų šalių narių atliekų tvarkymo planų analizė, susijusi su atitiktimi susijusiems teisės aktams, įskaitant jų išsamumą ir patikimumą, remiantis objektyviais kriterijais

×