Anúncio
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
Anúncio
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
Anúncio
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
Anúncio
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
THE FILTH KNIG1.pdf
Próximos SlideShares
PZAKDYN_תעודת עבדות.pdfPZAKDYN_תעודת עבדות.pdf
Carregando em ... 3
1 de 19
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

THE FILTH KNIG1.pdf

 1. [05.03.2023 21:05:57] ‫המלוכלכת‬ [05.03.2023 21:18:46] ‫בסיסית‬ ‫רמה‬ ‫עד‬ ‫לוחם‬ ‫מכבדת‬ ‫לא‬ [05.03.2023 21:59:45] EN 1991 ‫ארצה‬ ‫הגיע‬ ‫האוייב‬ [05.03.2023 22:04:46] ‫מאיים‬ [05.03.2023 22:06:23] В МОЮ СТОРОНУ УГРОЗА И Я НЕ ЗАТКНУСЬ ПОКА УГРОЗА НЕ ИЩЕЗНЕТ [05.03.2023 22:08:14] ‫בשקט‬ ‫תחיו‬ ‫ואז‬ ‫תאיימו‬ ,‫תקללו‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ [05.03.2023 22:14:13] ‫וברח‬ ‫פגע‬ [05.03.2023 22:19:15] ‫המובהקת‬ ‫בצורה‬ ‫נשמע‬ ‫האיום‬ [05.03.2023 22:19:55] ‫לוחמים‬ ‫מכבד‬ ‫לא‬ ‫קקפלאן‬ ‫מר‬ ‫כי‬ ‫וזה‬ [05.03.2023 22:24:43] ‫פריבילגיות‬ ‫שיש‬ ‫משחק‬ ‫הקקפלאן‬ ‫מה‬ ‫משום‬ [05.03.2023 22:29:24] THE ETATA PLANNING [05.03.2023 22:42:23] ‫שמר‬ ‫רגשותיי‬ ‫כלפי‬ ‫פגע‬ [05.03.2023 22:45:35] ‫נגדי‬ ‫הקריירקות‬ [05.03.2023 22:47:53] И ЕЩЕ СВЯЗАН MATHERFATHER [05.03.2023 22:50:07] ККККПЛОЦ СВЯЗАН С MATHERFATHER [05.03.2023 23:01:06] HIT AND RUN [05.03.2023 23:03:12] БОЛЛВОНКА [05.03.2023 23:13:02] ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫לאיים‬ ‫ולא‬ ,‫לגביי‬ ‫דעה‬ ‫לעדכן‬ ‫נא‬ [05.03.2023 23:24:04] ‫וברח‬ ‫פגע‬ ‫קיימתם‬ [05.03.2023 23:29:39] 2006 ‫שבשנת‬ ‫הכוונה‬ [05.03.2023 23:35:05] ‫מיקרוביאלי‬ ‫הכתם‬ [05.03.2023 23:38:28] ‫דיקטטור‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫תסתיים‬ ‫הדיקטטורה‬ [05.03.2023 23:47:22] ‫קפלאן‬ ‫מר‬ ‫משמיע‬ ‫שאתה‬ ‫האיומים‬ ‫ימשיכו‬ ‫לא‬ [05.03.2023 23:50:51] ‫גיטלר‬ ‫כנראה‬ ‫קרנינה‬ ‫שתומך‬ ‫נגטיבי‬ ‫גורם‬ [05.03.2023 23:52:45] ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫למעשה‬
 2. [06.03.2023 00:01:19] KAPLATZ [06.03.2023 00:03:27] ‫כזב‬ ‫מדינת‬ [06.03.2023 00:20:06] ‫מוריקנייה‬ ‫קשור‬ ‫הליכלוך‬ [06.03.2023 00:31:25] ‫מיליאוננים‬ ‫מוריקנייה‬ ‫מושחתני‬ [06.03.2023 00:38:55] ‫ומוריקניים‬ ‫מיקרוביאליים‬ ‫מיליאוננים‬ ‫כנראה‬ [06.03.2023 00:40:50] I AM ELIGABLE TO PUT EMAILS AND POSTS [06.03.2023 00:44:48] MURYKAKYK AND MICROBIAN MILIONENS [06.03.2023 00:49:16] NOT BUSINESS WAR ‫המלוכלכת‬ 05.03.2023 21:05:57 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫קפלאן‬ ‫אללה‬ ‫ושמה‬ ‫דיבתומציציניים‬ ‫מנופים‬ ‫בידיה‬ ‫שיש‬ ‫חושבת‬ ‫המדוברת‬ ,‫חיים‬ ‫לתקוף‬ ,‫קטנה‬ ‫תלונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רק‬ "‫וירטואלי‬ ‫עולם‬ ‫להעיף‬" ,‫אחד‬ ‫מסך‬ ‫מצילום‬ ‫ושיכולה‬ ...‫דעות‬ ‫בגלל‬ ‫ובלבד‬...‫רגשות‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ,‫ממוסדדת‬ ‫אלימות‬ ‫בעזרת‬ ,‫ולהיתערב‬ 06.03.2023 00:49:32
 3. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ ‫בסיסית‬ ‫רמה‬ ‫עד‬ ‫לוחם‬ ‫מכבדת‬ ‫לא‬ 05.03.2023 21:18:46 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ,‫יוקרתי‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫מקצוע‬ ,‫בוטניקה‬ "Y ‫תן‬ ‫בוא‬" ‫בלבד‬ ‫בעודה‬ ,‫פסאודית‬ ‫מדיצינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כרגיל‬ ‫מאיימת‬ ‫ותמיד‬ .‫והסטפנישקה‬ ‫וב‬'‫הג‬ ‫שסידר‬ ‫אבאלה‬ ‫פאפאשקה‬ ‫יחד‬ ‫ומתכסה‬ ,‫גבעתי‬ ‫ט‬"‫פלנ‬ ,‫סיור‬ ‫צוות‬ ‫מפקד‬ ‫סגן‬ ,‫לוחם‬ ,‫ר‬"‫סמ‬ ,‫אני‬ ‫מאשר‬ ‫פחות‬ ‫ובדרגה‬ ,‫ובניקית‬'‫ג‬ ‫המדוברת‬ ,‫וב‬'‫שהג‬ ‫ברור‬ ,‫בוטנאי‬ ‫גם‬ ,‫קקפלאן‬ ‫ארון‬ 009778853 ,‫האבאלה‬ ‫גם‬ HO "‫בוטנאית‬" ‫כיום‬ ,‫והמדוברת‬ ..‫הקקפלוץ‬ ‫מעבדת‬ ,‫לייד‬ ‫מסדרון‬ ‫למדה‬ ‫השטות‬ ,‫סודר‬ ‫גם‬ ,‫קקדמיה‬ EN ‫ולשקר‬ ‫לעסוק‬ ‫היכולת‬ ‫כלפי‬ ‫המעיד‬ ,‫ונייר‬ ‫היתלונן‬ ‫שקקפלוץ‬ ‫התלונות‬ ‫ששתי‬ ‫וברור‬ ,‫וונדליסטית‬ ‫המדוברת‬ ,HO ,‫אמיתי‬ ‫הישג‬ ‫ולא‬..‫ששחיתות‬ ‫שמדובר‬ ‫ברור‬ ...‫כלפיי‬ ‫רגשית‬ ‫תקיפה‬ ‫אכף‬ ,‫כזב‬ ‫תלונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קקפלאן‬..‫השטות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫לגמדי‬ ‫שנועדו‬ ,‫תלונות‬ EN 2013 ‫התלונה‬ EN 2017 ‫התלונה‬ ...‫חיים‬ ‫כלפי‬ ‫ומאיימות‬ ,‫שלי‬ ‫קריירה‬ ‫תקיפת‬ ‫שאוכפות‬ ‫תלונות‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬ ‫הקקפלאן‬ ‫לכן‬..‫עובדה‬ ,‫ומיקרוביה‬ ‫קקפלאן‬ ‫בין‬ ‫ברורה‬ ‫וזיקה‬ ,‫מיקרובייה‬ en ‫ולמד‬..‫מיקרוביאלי‬ ‫קפלאן‬ ‫והקטע‬ ,‫המיקרובייה‬ ‫כלפי‬ ,‫נלהב‬ ‫תומך‬ ‫מהווה‬ ‫ועכשיו‬..."HOLLOWCOST ‫קורבן‬" ‫מאשר‬ ‫יודנרע‬ ‫יותר‬ ...‫המיקרוביאלי‬...‫הבובליציסטי‬ 06.03.2023 00:49:32 06.03.2023 00:49:32
 4. 06.03.2023 00:49:32 06.03.2023 00:49:32
 5. 06.03.2023 00:49:32 06.03.2023 00:49:32
 6. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ EN 1991 ‫ארצה‬ ‫הגיע‬ ‫האוייב‬ 05.03.2023 21:59:45 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫מתייחסת‬ ‫מוריקנייה‬ .‫ארץ‬ EN ‫רהיוזייה‬ ‫לבלום‬ ,‫אחת‬ ‫מטרה‬ ‫יחד‬ ‫הגיע‬ ,‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ,‫הפרומוריקני‬ ‫האוייב‬ ,"‫שחיתות‬ ‫נאמני‬" ‫אנשים‬ ‫ארץ‬ EN ‫מחזיקה‬ ‫מוריקנייה‬...‫מדינתם‬ ,‫ישואל‬ EN ‫סובייטים‬ ‫פלישת‬ ‫כאל‬ ,‫שלנו‬ ‫העלייה‬ ‫כלפי‬ ,‫יהודונית‬ ‫מדינה‬ ‫ולא‬ ‫המדינות‬ ‫ככל‬ ‫מדינה‬ ‫שישואל‬ ‫מאמינה‬ ‫מוריקנייה‬...‫תפקידים‬ ‫לאחרונה‬ ‫שתפסו‬
 7. ,‫אימיגרנט‬ ‫האדם‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫הלאום‬ ‫שייך‬ ‫האדם‬ ‫אז‬ ,‫מדינה‬ EN ‫נולדת‬ ‫ואם‬ ,‫לאום‬ ‫ומדינה‬ ‫ליטרטורה‬ ‫רק‬ ‫יהודונות‬ ‫שכן‬ ,‫קפלאן‬ ‫אללה‬ ‫אותי‬ ‫תקפה‬ ‫אז‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫שנאשם‬ ‫מאז‬ ‫ואז‬...‫חשובים‬ ‫כה‬ ‫וולא‬ ,‫שמאלנים‬ ,‫כיפהאיים‬ ,‫ואימיגרנטים‬ ...‫צבאי‬ ‫טיעון‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫האנטירהיוזית‬ ‫הדעה‬...‫מוריקנייה‬ ‫שחיתות‬ ,‫מיקרוביה‬ ‫שחיתות‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫דעות‬ ‫מתוקף‬ ‫האוייב‬ ,‫מאיים‬ ,‫האוייב‬...‫האידיאולוגי‬ ‫הסכסוך‬ ‫במסגרת‬ ,‫רוחנית‬ ‫אותי‬ ‫בלדרוס‬ ‫מאיים‬ ‫מישהו‬ ‫איומים‬ ‫יש‬ ‫עכשיו‬ ,MATHERFATHER .‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ,‫האחדות‬ ‫ואוייב‬ ,‫הוולדותי‬ ‫גזען‬ ,‫ספרטיסט‬ ,‫האימיגרצייה‬ ‫אוייב‬...‫נתניאטטי‬ .....‫קפליזן‬ ‫ללא‬ ,‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ ‫מאיים‬ 05.03.2023 22:04:46 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫התקיפה‬ ‫הזמנת‬ ‫לאחר‬ ‫תקיפה‬ ‫מאפשרת‬ ‫שהשחיתות‬ ‫פוליטית‬ ‫ושחיתות‬ ,‫מדיצינית‬ ‫ודיבה‬ ‫שאיומים‬ ‫תואשם‬ ,‫קפלאן‬ ‫משפחת‬ ‫היהודית‬ ‫המדינה‬ ‫תקיפת‬ ,‫אימיגרצייה‬ ‫תקיפת‬ ‫נתניאטטי‬ ‫כשוחד‬ ‫ושוחד‬ ‫ההולדות‬ ‫ארץ‬ ‫עקב‬ ‫פוליטי‬ ‫ענינים‬ ‫ניגוד‬ ‫עדתוגזענוהוולדותי‬ ‫נגטיב‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫כלפי‬ ‫כבוד‬ ‫הפגנת‬ ‫אי‬ ‫הסתה‬ ‫המלחמה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫רהיוזייה‬ ‫שהתחילה‬ ‫מיוחד‬ ‫קרבי‬ ‫מבצע‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ В МОЮ СТОРОНУ УГРОЗА И Я НЕ ЗАТКНУСЬ ПОКА УГРОЗА НЕ ИЩЕЗНЕТ 05.03.2023 22:06:23 Дата созидания ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫בשקט‬ ‫תחיו‬ ‫ואז‬ ‫תאיימו‬ ,‫תקללו‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ 05.03.2023 22:08:14 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation BLACKMAILING OF BLESSING ‫איומים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סחיטה‬ ‫קקפלוץ‬ ‫ושטות‬ ‫הקקפלאן‬ ‫פעם‬ ‫וכל‬ ‫איומים‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫מאיימים‬ EN ‫קטע‬ ‫אלסיים‬ ‫תשובה‬ ‫יהיה‬ ‫איום‬ ‫או‬ ‫קללה‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬
 8. ‫אשתוק‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫תיפסק‬ ‫שהקללה‬ ‫עד‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫וברח‬ ‫פגע‬ 05.03.2023 22:14:13 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫ולחיות‬" ‫ולברוח‬ ‫לפגוע‬ ‫רוצים‬ ‫שקט‬ EN "‫הסתמה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ "‫הרתעה‬" ‫להשיג‬ ‫איומים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רוצים‬ ,"‫רוצים‬ ‫סטטוס‬" ,‫תוקפני‬ ‫מניע‬ ,‫זדוני‬ ‫ממניע‬ ‫היתלוננת‬ ‫אתם‬ ,‫אסתום‬ ‫לא‬ ‫ולא‬ ‫האלימות‬ ‫בכוח‬ ‫אתם‬ ,‫קרבי‬ ‫שירות‬ ..‫יל‬"‫צה‬..‫כיתתית‬ ‫בעייה‬ ‫יש‬ HO "‫סנקצייה‬" ‫יש‬ ‫מייד‬ ,‫כן‬ ‫ואם‬ ,‫מיילים‬ ‫ישימו‬ ‫ושלא‬ ‫שלי‬ ‫ההישג‬ ‫ולכן‬ ,}}{{ ‫ופובליקצייה‬ ,][ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ,‫הנורמטיבית‬ ‫בצורה‬...‫היררכיונית‬ ‫הטעייה‬ ‫להשיג‬ ‫קטע‬ EN ‫יש‬ ,‫מדעי‬ ‫ושקר‬ ‫שחאלטורה‬ ‫קניג‬ EN ‫פרק‬ ‫יש‬ ,‫הרבה‬ EN ‫ויותר‬...‫פובליקצייה‬ ‫יש‬ ‫לי‬ ‫וגם‬ ,‫עליון‬ ,‫המוסד‬ ‫אל‬ ‫אדם‬ ‫להעלים‬ ‫פשוט‬ ,‫שאפשר‬ ‫כאילו‬ ,‫אלנקום‬ ‫קטע‬ EN ,‫הנתבעים‬ ‫ואז‬...‫הפסיד‬ ‫וקקפלאן‬ ‫דינים‬ ‫אלימה‬ ‫ותוקפנות‬ ,‫אלימות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הישג‬ ‫כל‬ ‫להעיף‬ ‫פשוט‬ ,‫ובכדי‬ ,‫לגמד‬ ,‫ובכדי‬ ,‫להסתים‬ ‫בכדי‬ ,‫הפיזי‬ ‫גופו‬ EN ‫לפגוע‬ ...‫החיים‬ ‫כל‬ ‫ולהיתעלל‬ ,‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫לקחת‬ ,‫החשקת‬ ,‫שחיתות‬...‫פיזית‬ ‫וגם‬ ‫מוראלית‬ ‫וגם‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫המובהקת‬ ‫בצורה‬ ‫נשמע‬ ‫האיום‬ 05.03.2023 22:19:15 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫מהלך‬ EN ‫הדיון‬ ...‫לסחוט‬ ‫וכדי‬...‫לאיים‬ ‫בכדי‬ ‫הביתדינית‬ ‫הבמה‬ ‫ניצלת‬ ,‫קפלאן‬ ‫מר‬ "‫להרוס‬" ‫האיום‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫לוחמים‬ ‫מכבד‬ ‫לא‬ ‫קקפלאן‬ ‫מר‬ ‫כי‬ ‫וזה‬ 05.03.2023 22:19:55 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 9. ‫פריבילגיות‬ ‫שיש‬ ‫משחק‬ ‫הקקפלאן‬ ‫מה‬ ‫משום‬ 05.03.2023 22:24:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation EN ‫אחידים‬ ‫כולם‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ THE ETATA PLANNING 05.03.2023 22:29:24 Date of creation THAT IS WHY HEADING ITALLYA MICROBIA REUSYA LED BLOCK WHEN ISAVEL NEAR ITALLYA NO UKBADYNA MURYKANYA+YNGULLY ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫שמר‬ ‫רגשותיי‬ ‫כלפי‬ ‫פגע‬ 05.03.2023 22:42:23 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation HUGG ME (I) N*N* ‫רע‬ ‫לעבוד‬ ‫קיבל‬ ‫מה‬ ‫משום‬ ‫מדינה‬ EN ‫נגדי‬ ‫הקריירקה‬ ‫מדעי‬ ‫שקר‬ ‫והוכחתי‬ ‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫פסלתי‬ ‫אני‬ PUPILS‫ו‬ ‫אכיפה‬ ‫ושקרן‬ ‫דיני‬ ‫בית‬ ‫שקרן‬ ‫מדעי‬ ‫ששקרן‬ ‫שמדובר‬ ‫לב‬ ‫שמים‬ ‫ולא‬ ‫מתקדמים‬ PUPILS ‫יחד‬ ‫מתקדם‬ ‫לשקר‬ ‫וממשיך‬ ‫ההוכחה‬ ‫למרות‬ ‫מקומם‬ ‫קרנינה‬ ‫ושקרנית‬ ‫ל‬"‫כנ‬ ‫ומטרידה‬ ‫שמאיימת‬ "‫ומתקדמת‬"
 10. ‫אלהפיל‬ ‫וזומם‬ ‫אותי‬ ‫העפת‬ ‫אתה‬ ‫ה‬ ‫כל‬ PUPILS ‫נגדי‬ ‫מתקדמים‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫נגדי‬ ‫הקריירקות‬ 05.03.2023 22:45:35 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫הקקפלאן‬ ‫לפסול‬ ‫יש‬ EN ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫גם‬ ‫אז‬ ‫אותי‬ ‫לתקוף‬ ‫כוונה‬ ‫קיבל‬ MATHERFATHER ‫דיקן‬ ‫פרס‬ TO ER ‫ריק‬ ‫תקפו‬ ‫ואותי‬ ‫וה‬ ‫הקקקפלאן‬ ‫בשם‬ MATHERFATHER ‫שחיתות‬ ‫ברור‬ ‫הקשר‬ MAN ][=‫רע‬ MATHERFATHER ‫אימיגרנטים‬ ‫תקיפת‬ ‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫העצמת‬ ‫הישואלית‬ ‫האנטישמיות‬ ‫מוריקנייה‬ ‫שחיתות‬ ‫מיקרובייה‬ ‫שחיתות‬ ‫אימיגרציה‬ ‫תקיפת‬ ‫רהיוזייה‬ ‫תקיפת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ И ЕЩЕ СВЯЗАН MATHERFATHER 05.03.2023 22:47:53 Дата созидания Date of creation ПОМНИШ ТАКОЙ ПИДАРАСИК []*N MATHERFATHER ИЗ НАЧЯЛЬНОЙ ШКОЛА СВЯЗАН С ККПЛОЦ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ККККПЛОЦ СВЯЗАН С MATHERFATHER
 11. 05.03.2023 22:50:07 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ][=‫רע‬ MATHERFATHER KA ‫ט‬"‫הנ‬ БЫЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В ИНСТИТУТ ЖИЗНь ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ HIT AND RUN 05.03.2023 23:01:06 Дата созидания Date of creation НАПАДИ И УБЕЖИ СВЯЗАННЫ С НАПАДЕНИЕ ПРОТИВ МЕНЯ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ БОЛЛВОНКА 05.03.2023 23:03:12 Дата созидания НАИПОГАНЯЙШАЯ НАИДЕБИЛЬНЕЙШАЯ НАИПИДАРАСКА ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫לאיים‬ ‫ולא‬ ,‫לגביי‬ ‫דעה‬ ‫לעדכן‬ ‫נא‬ 05.03.2023 23:13:02 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫מדיצינית‬ ‫דיבה‬ ‫להוציא‬ ‫לא‬ ‫בפרט‬ ‫דינים‬ ‫בית‬ ‫שום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאיים‬ ‫ולא‬ ‫קפלאן‬ ‫מר‬ "‫כלכלי‬ ‫הרס‬" ‫איומי‬ ‫בפרט‬ ‫מרההההה‬ ‫תביא‬ ‫מהההרה‬ ‫תביא‬ ‫מסססרה‬ ‫תביא‬ ‫מררסה‬ ‫תביא‬ ‫מסססססססססזזזזזזזזזזזזהההההה‬ ‫תביא‬ ‫מזזזזסססהההההההההה‬ ‫תביא‬
 12. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫וברח‬ ‫פגע‬ ‫קיימתם‬ 05.03.2023 23:24:04 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫טלפאטי‬ ‫כטלפון‬ ‫שלי‬ ‫בגוף‬ ‫ולהישתמש‬ ,‫שלי‬ ‫נשמה‬ ‫לגנוב‬ ‫המטרה‬ HO ‫קיים‬ ‫אני‬ ‫המנהל‬ ‫ואני‬ ‫משמעות‬ ‫והמביע‬ ‫מולי‬ ‫שיחה‬ ‫אלא‬ "‫טלפון‬" ‫בדיוק‬ ‫לא‬ ‫יוצא‬ ‫ואז‬ ‫שלי‬ ‫שלי‬ ‫שהגוף‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫האדם‬ ‫אני‬ ‫המשמעות‬ ‫וכך‬ ‫ולכן‬ ‫שכן‬ ‫מנוגדת‬ ‫משמעות‬ ‫שום‬ ‫מאפשר‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫יחד‬ ‫באה‬ ‫משמעות‬ ‫שכל‬ ‫מדובר‬ GOOD ‫אסור‬ BAD‫ו‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 2006 ‫שבשנת‬ ‫הכוונה‬ 05.03.2023 23:29:39 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫לגביי‬ ‫תלונה‬ ‫לחרטט‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ניסתה‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫כלפי‬ ‫קרנינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טוייקה‬ ‫התלונה‬ IL HO ‫באותו‬ YEAR-‫ה‬ OMMO MATHERFATHER .‫מר‬ ‫פרס‬ ‫קיבל‬ TO ER ‫ריק‬ HO ‫וגופי‬ ‫אני‬ ‫לא‬ ‫הפרס‬ ‫ונשמתי‬ ‫כלפיי‬ ‫דיכוי‬ ‫אלא‬ ‫הוותיקניזם‬ ‫כלפי‬ ‫והעצמה‬ HO ‫קרבי‬ ‫לוחם‬ ‫אני‬ ‫מדובר‬ ‫ולכן‬ ‫יל‬"‫צה‬ ‫תקיפת‬ ‫הקקדמיה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫בטחון‬ ‫כוחות‬ ‫תוקפת‬ ‫מושחתת‬ ‫קקדמיה‬ ‫שחור‬ ‫כתם‬ ‫עליי‬ ‫לשים‬ ‫הדרך‬ ‫גם‬ ‫אגב‬ ‫ולנקות‬ N*][.‫מר‬ MATHERFATHER
 13. ‫אוננות‬ ‫בגין‬ ‫מאשמה‬ ‫מולי‬ ‫כיתה‬ EN PENTA HO ‫המציאות‬ ‫נוכח‬ ‫הושגה‬ ‫לא‬ ‫המטרה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מיקרוביאלי‬ ‫הכתם‬ 05.03.2023 23:35:05 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫אודות‬ ‫שלימד‬ ‫גיטלר‬ ‫הכתם‬ ‫לאום‬ ‫שהמדינה‬ ‫הדרך‬ ‫הוולדותית‬ ‫וגזענות‬ ‫היהודים‬ ‫מדינת‬ ‫ביטול‬ ‫יהודים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫האשמתינו‬ ‫מוסדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תקיפתינו‬ 583170619 ‫הכזב‬ ‫האשמת‬ ‫ישירות‬ ‫קשור‬ ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫ישואלית‬ ‫שחיתות‬ ‫תואשם‬ ‫המיקרוביה‬ ‫מ‬Z‫נאציפי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫דיקטטור‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫תסתיים‬ ‫הדיקטטורה‬ 05.03.2023 23:38:28 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קפלאן‬ ‫מר‬ ‫משמיע‬ ‫שאתה‬ ‫האיומים‬ ‫ימשיכו‬ ‫לא‬ 05.03.2023 23:47:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫המוסדים‬ ‫איומי‬ ‫ימשיכו‬ ‫לא‬ ‫שהשמעת‬ ‫האיומים‬ ‫מכלל‬ ‫בטיח‬ ‫שום‬ ‫תגשים‬ ‫לא‬ ‫טלפון‬ EN "‫מוסדימה‬ ‫אחזירך‬ ‫אני‬"
 14. ‫אמרת‬ "‫עצמותיך‬ ‫כך‬ ‫אשבור‬ ‫אני‬" ‫הטרמויאל‬ ‫אמר‬ ‫כלביך‬ ‫נהרוג‬ ‫אנחנו‬ ‫אמר‬ ‫סעו‬ ,][ ][ ‫ל‬ ‫הדינים‬ ‫איומי‬ ‫יסתיימו‬ ‫הפסאודומדיצינה‬ ‫הפעלת‬ ‫ואיומי‬ ‫האיומים‬ ‫כל‬ ‫יסתיימו‬ ‫וההיתלהמות‬ "‫אלים‬ ‫היותו‬ EN" "‫שטות‬ ‫כלפי‬ ‫היתחיל‬ ‫כי‬ ‫הקקדמיה‬ ‫מכלל‬ ‫העפתי‬" "WILL FALL ‫היתחמק‬ ‫אמרת‬" ‫עניינך‬ ‫מה‬ ‫מרשמים‬ ‫אמרת‬ ‫קפלאן‬ ‫מר‬ ‫נגטיב‬ ‫הרבה‬ ‫אמרת‬ ‫תלונות‬ ‫שתי‬ ‫הגשמת‬ ‫וגם‬ ‫יסתיים‬ ‫לא‬ ‫הסכסוך‬ ‫מעדותיך‬ ‫מכל‬ ‫תיסוג‬ ‫לא‬ ‫שאתה‬ ‫עד‬ ‫משחק‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫החיים‬ ‫משחק‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫עניין‬ ‫הכל‬ ‫ומוות‬ ‫חיים‬ ‫נגטיב‬ ‫שום‬ ‫תגיד‬ ‫ולא‬ ‫תיסוג‬ ‫אתה‬ ‫ולכן‬ "‫תקין‬ ‫תגיד‬" ‫ולא‬ ‫מקקקגה‬ ‫תביא‬ ‫מגגגגקה‬ ‫תביא‬ ‫מננננדה‬ ‫תביא‬ ‫מדדדנה‬ ‫תביא‬ ‫הקקפלוציחה‬ ‫ו‬ MATHERFATHER ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫גיטלר‬ ‫כנראה‬ ‫קרנינה‬ ‫שתומך‬ ‫נגטיבי‬ ‫גורם‬ 05.03.2023 23:50:51 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫למעשה‬ 05.03.2023 23:52:45 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 15. KAPLATZ 06.03.2023 00:01:19 Date of creation FALSE TESTIMONY SLANDER AND SLANDER SUPPORT NONPAYMENT FALSE COMPLAINTS FALSE TESTIMONY AND FALSE PUBLICATION OVERAYYLY KKAPLATZ LIED AND OFFENDED THE LAW AND THUS KKKAKAPLATZ MASYSGA WITH NETANYATTY ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫כזב‬ ‫מדינת‬ 06.03.2023 00:03:27 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫מדינה‬ ‫שוחד‬ ‫שחיתות‬ ‫מדינת‬ ‫מדינה‬ ‫הפכו‬ ‫יחד‬ ‫ומיקרובייה‬ ‫מוריקנייה‬ CORRUPTION ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מוריקנייה‬ ‫קשור‬ ‫הליכלוך‬ 06.03.2023 00:20:06 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫נגדינו‬ ‫שמשקיעים‬ ‫מוריקניים‬ ‫ומיליאוננים‬ EN ‫ארץ‬ ‫צבאי‬ ‫טיעון‬ ‫אנחנו‬ 2 ‫עולם‬ ‫מלחמת‬ ‫שלנו‬ ‫הקרבי‬ ‫השירות‬ ‫וגם‬ ‫פובליקצייה‬ ‫וגם‬ ‫ועבודה‬ ‫ומיליאוננים‬ ‫השפעה‬ ‫גורמים‬ ‫ארץ‬ EN ‫להושיב‬ ‫בכדי‬ ‫בכוונה‬ ‫אימיגרצייה‬ ‫תוקפים‬ ‫ואז‬ ‫מדינה‬ ‫שלאום‬ ‫ומלמדים‬ ‫דת‬ ‫רק‬ ‫ויהדות‬
 16. ‫ליטרטורה‬ ‫ודת‬ ‫פיקצייה‬ ‫אלא‬ ‫עובדה‬ ‫לא‬ ‫היהודי‬ ‫הלאום‬ ‫ואז‬ ‫לאום‬ ‫שהיהודות‬ ‫הרהיוזית‬ ‫הדעה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מיליאוננים‬ ‫מוריקנייה‬ ‫מושחתני‬ 06.03.2023 00:31:25 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫ישואל‬ ‫שמהווה‬ "‫היהודית‬ ‫המדינה‬" ‫נגד‬ ‫ונאבקים‬ ‫ישואל‬ ‫מסיתים‬ ‫מוכחש‬ ‫היהודי‬ ‫שהלאום‬ ‫אלא‬ ‫ישואלי‬ ‫חדש‬ ‫לאום‬ ‫ויש‬ ‫הוולדותי‬ ‫לאום‬ ‫כלאום‬ ‫הוולדות‬ ‫ארץ‬ ‫כדת‬ ‫ויהדות‬ ‫פובליקצייה‬ ‫ודת‬ ‫יהודי‬ ‫שהלאום‬ ‫חייבים‬ ‫אנחנו‬ ‫רוסים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫שכן‬ ‫לאום‬ EN ‫רוסיה‬ ‫אזרחי‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫הוולדות‬ ‫מדינת‬ ‫ישואל‬ ‫שאם‬ ‫אלא‬ ‫נולדנו‬ ‫שכן‬ ‫זרים‬ ‫אנחנו‬ ‫אז‬ EN ‫רהיוזייה‬ ‫גם‬ ‫אנחנו‬ ‫ואז‬ EN ‫ישואל‬ ‫יהודים‬ HO ‫גרוע‬ ‫יותר‬ ‫נולדנו‬ ‫לא‬ ‫שכן‬ EN ‫מדינה‬ ‫נולדנו‬ ‫לפחות‬ ‫רהיוזייה‬ EN ‫ובלבד‬ ‫רק‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫ואז‬ ‫להיאחז‬ ‫מיליטרי‬ ‫קרבי‬ ‫טיעון‬ ‫מאבכים‬ ‫אז‬ 2 ‫עולם‬ ‫מלחמת‬ ‫יחד‬ ‫שלי‬ ‫הקרבי‬ ‫והשירות‬ ‫ויוצא‬ ‫שחיים‬ ‫יהודים‬ ‫אנחנו‬ ‫ישואל‬ EN ‫והישתתפנו‬ ‫היהודונית‬ ‫המדינה‬ ‫מיליטרי‬ EN EN ‫וגם‬ ‫מלחמה‬ ‫הצלנו‬ GALLACOST EN ‫הישתתפנו‬ ‫גיטלר‬ ‫הפלת‬ GOOD ‫אנחנו‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 17. ‫ומוריקניים‬ ‫מיקרוביאליים‬ ‫מיליאוננים‬ ‫כנראה‬ 06.03.2023 00:38:55 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫תומכים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ GOOD ‫שאנחנו‬ ‫איומים‬ ‫ומקדמים‬ BAD ‫ומאיים‬ ‫מקלל‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שקפלאן‬ ‫פלא‬ ‫לא‬ ‫רהיוזייה‬ ‫כלפי‬ ‫מתייחסת‬ ‫לא‬ ‫ומיקרוביה‬ ‫שמוריקנייה‬ ‫בגלל‬ ‫וכן‬ ‫רהיוזייה‬ ‫ומושרצי‬ ‫כאל‬ GOOD ‫רהיוזייה‬ ‫תרבות‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬ ‫קללה‬ ‫יש‬ ‫אלא‬ ‫עצמם‬ ‫אדם‬ ‫הבני‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬ ‫הכל‬ ‫כלפי‬ ‫קללה‬ ‫יש‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫כלכלי‬ ‫קניין‬ ‫פיזיולוגייה‬ ‫הגבר‬ ‫מין‬ ‫במיוחד‬ ‫המינית‬ ‫ונטייתו‬ ‫משמע‬ ‫קללה‬ NEGATIVE NONSENSE ‫נגטיב‬ ‫משמעות‬ ‫ככל‬ ‫לפרשן‬ ‫שאפשר‬ ‫קללה‬ ‫תרבות‬ ‫ולהמציא‬ ‫הכל‬ ‫כלפי‬ ‫מוראלית‬ ‫אלימות‬ ‫איומים‬ ‫הסתה‬ ‫היתפרצויות‬ ‫קללות‬ ‫סלוגונים‬ ‫הכוללת‬ ‫הומצאה‬ ‫התרבות‬ ‫דיקטטטורה‬ ‫תרבות‬ ‫ותשובות‬ ‫שאלות‬ ‫וגם‬ ANTIREUSYAN STATE OF MIND ‫שמהותה‬ THE CURSE WAS TRANSLATED TO GOATY AND KKKPLAN ARON IS THE CONDUCTED OF THE CURSE TOWARDS ME THE CURSE INTENDED TO KILL AND DICTATE DEATH IN YOUNG AGE INCITEMENT TO SUICIDE AND SEXUAL SUICIDE AND CONTAINS SEXUAL MOCKING AND ATTACK TOWARDS GENITALIA AND SEXUAL HABITS THE CURSES ARE POINTED TOWARSS THE MOST INTIMATE MEANINGS AND AN ATTEMPTED BODY TAKING WAS ATTEMPTED ATTEMPTED MURDER BY IDEOLOGY MR KKKPLAN YOU ARE A CRYMUNULL ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ I AM ELIGABLE TO PUT EMAILS AND POSTS 06.03.2023 00:40:50 Date of creation THE PUBLICATION IS SELF DEFENCE
 18. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ MURYKAKYK AND MICROBIAN MILIONENS 06.03.2023 00:44:48 Date of creation MILIWANKERS ARE INVESTING EN ISAVEL AND THE PURPOSE TO INFLUENCE AND TO FIGHT REUSYA EN ISAVEL FIGHT THE DESCENDANTS OF THE WE TIRRANS AND SUCK WAY THREATEN REUSYAN IMMIGRANTS TEACHING COMME GITLER ETATA NATION JUDAISM RELIGIA RELIGIA PUBLICATION WE ARE JEWISH NATION JUDAISM NATIONNULITY WWII WE VICTORIED AND WE WILL PILE OUR SERVICE WITH THE ANCIENT AND ALL THE HISTORY ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ NOT BUSINESS WAR 06.03.2023 00:49:16 Date of creation WE ARE REUSYAN JEWS EN ISAVEL WE DON"T HAVE REUSYAN CITICENSHIP WE ARE NOT REUSYAN NATIONNULITY ONLY REUSYA BORN THE MURYKAKYK INFLUENCE EN ISAVEL IS CAUSING NEGATIVISM EN ALL THEMES EMPLOYMENT FAMILY ONLY WAY OF LIFE IS TELLING ABOUT THE GIANT OPRESSION THAT MURYKANYA AZUA IS CAUSING EN ISAVEL WE NEED ISAVEL TO BE JEWISH ETAT JEWISH NATIONNULITY AND ETATA NOT NATIONNULITY DON"T LEARN FROM GYTLER CUZ BE A GOAT REUSYAN JEWS ARE ENDANGERED MURYKANYA HALT THREATENING AND HALT THE PLANNING NO FUTURE PLANNING FUTURE REALITY
 19. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Anúncio