Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Anúncio
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Bitul .pdf
Próximos SlideShares
זמן איזזלם.pdfזמן איזזלם.pdf
Carregando em ... 3
1 de 88
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Bitul .pdf

 1. 1 ‫לוניה‬ 2015
 2. 2 ‫הפסיכיאטרית‬ ‫הכפייה‬ ‫ביטול‬ :‫הספר‬ ‫בישראל‬ ‫ל‬ :‫לאור‬ ‫הוצאה‬ - ‫דאטה‬ :‫אתר‬ http://www.ldata.co.il "‫בישראל‬ ‫הפסיכיאטרית‬ ‫הכפייה‬ ‫"ביטול‬ :‫פייסבוק‬ ‫דף‬ :‫המחבר‬ ‫לוניה‬ :‫הוצאה‬ ‫שנת‬ 2015
 3. 3 ‫הפסיכיאטרית‬ ‫הכפייה‬ ‫ביטול‬ ‫בישראל‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫ביקורת‬ ‫איך‬ ‫נלחמים‬ ‫עם‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ? ......................................................... 9 ‫איך‬ ‫מתרחש‬ ‫פיתוח‬ ‫תרופות‬ ‫פסיכיאטריות‬ ? ........................................... 10 ‫הפסיכיאטריה‬ ‫מוכיחה‬ ‫את‬ ‫עצמה‬ ‫רק‬ ‫בכוח‬ ‫ולכן‬ ‫אינה‬ ‫אלא‬ ‫חבורה‬ ‫של‬ ‫בריונים‬ ........................................................................................ 11 ‫הרופאים‬ ‫ממציאים‬ ‫חולים‬ ‫על‬ ‫מנת‬ ‫למלא‬ ‫כל‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫מתקני‬ ‫הכליאה‬ ‫באנשים‬ ‫אחרת‬ ‫יפוטרו‬ ‫העובדים‬ ..................................................................... 11 ‫דיכוי‬ ‫מיעוטים‬ ‫והגשמה‬ ‫פיזית‬ ‫של‬ ‫המאבק‬ ‫בין‬ ‫רוב‬ ‫למיעוט‬ . ‫דרך‬ ‫הרופאים‬ ‫הפסיכיאטרים‬ . ............................................................................... 12 ‫מי‬ ‫הכי‬ ‫שמח‬ ‫על‬ ‫כך‬ ‫שיש‬ ‫בישראל‬ ‫כל‬ ‫כך‬ ‫הרבה‬ ‫אישפוזים‬ ‫פסיכיאטריים‬ ..... 12 ‫הרפואה‬ ‫הינו‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫אידיאולוגיה‬ ‫הרסנית‬ ‫ולא‬ ‫קונסיסטנטית‬ ................. 13 ‫הרפואה‬ ‫הפסיכיאטרית‬ ‫היא‬ ‫תורה‬ ‫סובייקטיבית‬ ‫לחלוטין‬ ......................... 14 ‫אין‬ ‫שיוויון‬ ‫בזכויות‬ ‫בין‬ ‫האזרחים‬ ‫במדינה‬ : ‫רופאים‬ ‫יכולים‬ ‫לשפוט‬ ‫שפיות‬ . ... 15 ‫המדע‬ ‫רוצה‬ ‫מנופים‬ : ‫למה‬ ‫יש‬ ‫שתלטנות‬ ‫פסיכיאטרית‬ ‫ושל‬ ‫מוסדות‬ ‫הרווחה‬ ... 16 ‫מה‬ ‫ההבדל‬ ‫בין‬ ‫דיקטטורה‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫ואיך‬ ‫הרופאים‬ ‫מתנהגים‬ ‫כדיקטטורים‬ .................................................................................. 17 ‫הרופאים‬ ‫הפסיכיאטריים‬ ‫חותמת‬ ‫גומי‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫קהל‬ ................................ 18 ‫הפסיכיאטריה‬ , ‫בדומה‬ ‫לדת‬ ‫ולמשטרים‬ ‫הטוטליטריים‬ ‫מנסה‬ ‫לכפות‬ ‫ספר‬ ‫על‬ ‫אוכלוסייה‬ ..................................................................................... 19 ‫התנהגות‬ ‫איננה‬ ‫עניין‬ ‫רפואי‬ , ‫אלא‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫בחירת‬ ‫האדם‬ ......................... 19 ‫הנורמות‬ ‫הפסולות‬ ‫עליהן‬ ‫עומדת‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ...................................... 21 ‫למה‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫היא‬ ‫לא‬ ‫מוסרית‬ ? ................................................... 23 ‫ישראל‬ ‫מצאו‬ ‫פרצה‬ ‫בזכויות‬ ‫האדם‬ . ‫אבחנת‬ ‫מחלות‬ ‫התנהגותיות‬ ‫ומחשבתיות‬ .................................................................................. . 24 ‫שפת‬ ‫הרופאים‬ ‫היא‬ ‫שפה‬ ‫חלשה‬ ‫שלא‬ ‫מוכרת‬ ‫לאנשים‬ ‫רגילים‬ , ‫וכך‬ ‫כוחן‬ ‫של‬ ‫האבחנות‬ ....................................................................................... 25
 4. 4 ‫רופא‬ ‫פותר‬ ‫את‬ ‫בעיותיו‬ ‫בעזרת‬ ‫מקצועו‬ , ‫לכן‬ , ‫אם‬ ‫הוא‬ ‫לא‬ ‫אוהב‬ ‫מישהו‬ , ‫הוא‬ ‫יכווין‬ ‫נגדו‬ ‫את‬ ‫הפסיכיאטריה‬ . ........................................................... 26 ‫פסולה‬ ‫היא‬ ‫למה‬ :‫הפסיכיאטרית‬ ‫האבחנה‬ ‫ניבוי‬ ‫התנהגות‬ ‫הוא‬ ‫קונצפט‬ ‫פגום‬ ........................................................ 27 ‫הערכה‬ ‫תחושתית‬ ‫למסוכנותו‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ................................................. 28 ‫האבחנה‬ ‫הפסיכיאטרית‬ ‫הינה‬ ‫שיפוט‬ ‫סובייקטיבי‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫ע‬ " ‫י‬ ‫אדם‬ ‫אחר‬ ‫ולכן‬ ‫פסולה‬ .......................................................................................... 28 ‫אבחנה‬ ‫פסיכיאטרית‬ ‫הינה‬ ‫קללה‬ ......................................................... 29 ‫הפסיכיאטריה‬ ‫מתעלמת‬ ‫מהשפעת‬ ‫הרופא‬ ‫הפסיכיאטר‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫הנבדק‬ ‫ולכן‬ ‫הסמכות‬ ‫שניתנה‬ ‫לרופא‬ ‫בחוק‬ ‫יוצרת‬ ‫במו‬ ‫ידיה‬ ‫את‬ ‫חולי‬ ‫הנפש‬ ............ 29 ‫דוגמא‬ ‫לטעות‬ ‫באבחנה‬ ‫של‬ ‫שיזפרניה‬ ‫פרנואידית‬ .................................... 30 ‫כשהאדם‬ ‫מגיע‬ ‫ומאובחן‬ ‫שהוא‬ ‫במצב‬ " ‫פסיכוטי‬ " ‫אין‬ ‫לו‬ ‫שום‬ ‫בעייה‬ ‫במאזן‬ ‫החומרים‬ ‫במוח‬ , ‫אחרי‬ ‫טיפול‬ - ‫כבר‬ ‫יש‬ ................................................ 31 ‫תגובה‬ ‫לראיון‬ ‫עם‬ ‫נשיא‬ ‫איגוד‬ ‫הפסכיאטריה‬ ‫הישראלי‬ ............................. 32 ‫העולם‬ ‫אימץ‬ ‫את‬ ‫הקונצפציה‬ ‫של‬ ‫בריה‬ " ‫מ‬ : ‫האדם‬ ‫חייב‬ ‫לעבוד‬ .................... 32 ‫חוצפתם‬ ‫הבלתי‬ ‫מתוארת‬ ‫של‬ ‫רופאים‬ ................................................... 34 ‫בסיס‬ ‫האבחנה‬ ‫הנפשית‬ . ‫סטיגמה‬ ‫על‬ ‫דיעותיו‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ............................ 34 ‫זוויג‬ ‫מאותו‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫רופא‬ .‫זוויגים‬ ‫ובין‬ ‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫שונה‬ ‫שפיות‬ ‫המושג‬ ‫מוצא‬ ‫ארץ‬ ‫ואותה‬ ............................................................................ 35 ‫הפסיכיאטרית‬ ‫לכפייה‬ ‫האמיתיות‬ ‫הסיבות‬ ‫מהן‬ ‫מו‬ ‫ל‬ ‫מה‬ ‫באמת‬ ‫נלחמים‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ? ‫מהי‬ ‫שיזפרניה‬ ? ........................... 36 ‫למה‬ ‫באמת‬ ‫רופאים‬ ‫מאשפזים‬ ‫אנשים‬ ? ................................................. 38 ‫סתימת‬ ‫פיות‬ ‫מדעית‬ ‫וכפייה‬ ‫פסיכיאטרית‬ .............................................. 40 ‫בוחן‬ ‫מציאות‬ ‫ושאלת‬ ‫המסוכנות‬ ‫בודקות‬ ‫איפה‬ ‫האדם‬ ‫עומד‬ ‫מבחינה‬ ......................................................................................... 40
 5. 5 ‫האדם‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫הכפייה‬ ‫השפעת‬ ‫העלילה‬ ‫הפסיכיאטרית‬ : ‫איך‬ ‫היא‬ ‫מתבצעת‬ ? .......................................... 41 ‫ממה‬ ‫נובעת‬ ‫פגיעה‬ ‫עצמית‬ ‫של‬ ‫אנשים‬ ? ................................................ 43 ‫בגלל‬ ‫הטלפטיה‬ , ‫ברור‬ ‫מייד‬ ‫אם‬ ‫האדם‬ ‫לוקח‬ ‫טיפול‬ ‫תרופתי‬ ‫ושהוא‬ ‫מאובחן‬ ‫עם‬ ‫מחלה‬ ‫פסיכיאטרית‬ .......................................................................... 43 ‫הרופאים‬ ‫בודים‬ ‫לאדם‬ ‫סיפור‬ ‫רוחני‬ ‫גרוע‬ ‫שבו‬ ‫האדם‬ - ‫לא‬ ‫צודק‬ ................ 44 "‫ה"אחריות‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫והמצפון‬ ‫זריקת‬ ‫אחריות‬ ‫הדדית‬ ‫בין‬ ‫הממשלה‬ ‫לרופאים‬ ‫גורמת‬ ‫להמשך‬ ‫מוסד‬ ‫הכפייה‬ ......................................................................................... 45 ‫הרופאים‬ ‫המציאו‬ ‫שיטה‬ ‫נוחה‬ ‫של‬ ‫זריקת‬ ‫אחריות‬ ‫והאשמת‬ ‫קבוצה‬ ‫בכל‬ ‫צרות‬ ‫העולם‬ .......................................................................................... 46 ‫פסיכיאטריה‬ : ‫איך‬ ‫מתבצע‬ ‫מעקף‬ ‫של‬ ‫המצפון‬ ? ....................................... 46 ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫התאוריה‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫של‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫מתכחשים‬ ‫לטלפטיה‬ ‫וחושבים‬ ‫שהאדם‬ ‫עצמו‬ ‫ממציא‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫הצדדים‬ ‫בשיחה‬ ‫המחשבתית‬ ‫שלו‬ , ‫מה‬ ‫שאבסורד‬ . ................................... 47 ‫פרסום‬ ‫וטלפטיה‬ : ‫למה‬ ‫הגרסה‬ ‫הרפואית‬ ‫והמדעית‬ ‫מוגבלת‬ ‫ולא‬ ‫נכונה‬ .......... 48 ‫המדע‬ ‫מסרב‬ ‫להכיר‬ ‫בתופעת‬ ‫התקשור‬ ‫מרחוק‬ ‫ומאשים‬ ‫אנשים‬ ‫בשיזפרניה‬ ... 50 ‫פיענוח‬ ‫תודעתי‬ She = ‫זו‬ ................................................................. 51 ‫המושג‬ " ‫נפש‬ " ‫הוא‬ ‫מושג‬ ‫מלאכותי‬ ‫שנועד‬ ‫לפגוע‬ ‫בעצמאותו‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ....... 52 ‫עם‬ ‫מי‬ ‫דן‬ ‫האדם‬ ? ‫האם‬ ‫האדם‬ ‫בזמן‬ ‫מחשבותיו‬ ‫מתקשר‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫אמיתיים‬ ‫אחרים‬ ‫או‬ ‫שמוחו‬ ‫ממציא‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫הצצדים‬ ‫בשיחה‬ ? .................................. 54
 6. 6 ‫רופאים‬ ‫של‬ ‫פסולה‬ ‫התנהגות‬ " ‫רפואית‬ "‫סודיות‬ ........................................................................... 56 ‫חוקיים‬ ‫היבטים‬ ‫טיפול‬ ‫פסיכיאטרי‬ ‫הוא‬ ‫לא‬ ‫עזרה‬ ‫ראשונה‬ : ‫שוטרים‬ ‫מסיעים‬ ‫בני‬ ‫אדם‬ ‫היישר‬ ‫לבית‬ ‫חולים‬ ‫פסיכיאטרי‬ , ‫ללא‬ ‫הוראה‬ ‫לביצוע‬ ‫בדיקה‬ ‫כפויה‬ ...................... 57 ‫הבסיס‬ ‫לצדק‬ ‫חברתי‬ ‫הוא‬ ‫קדושת‬ ‫הגוף‬ . ‫הפסיכיאטריה‬ ‫פוגעת‬ ‫בדיוק‬ ‫בזה‬ ..... 58 ‫קיצור‬ ‫הליך‬ ‫האישפוז‬ ‫ע‬ " ‫י‬ ‫המשטרה‬ , ‫חוק‬ ‫טיפול‬ ‫בחולי‬ ‫נפש‬ ‫סעיפים‬ 17 ‫ו‬ - 18 ‫לא‬ ‫מבוצע‬ ‫בפועל‬ ............................................................................ 59 ‫הטייה‬ ‫של‬ ‫מסקנות‬ ‫הועדה‬ ‫הפסיכיאטרית‬ : ‫מתן‬ ‫חומרים‬ ‫כימיים‬ ‫לפני‬ ‫עריכת‬ ‫הועדה‬ ............................................................... ........................... 60 ‫איך‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫פועלים‬ ‫שלא‬ ‫ברוח‬ ‫חוק‬ ‫יסוד‬ ‫כבוד‬ ‫האדם‬ ‫וחירותו‬ ? ........ 61 ‫עריכת‬ " ‫משפט‬ ‫שדה‬ " ‫ע‬ " ‫י‬ ‫שוטרים‬ : ‫העונש‬ - ‫אישפוז‬ ‫פסיכיאטרי‬ ‫כפוי‬ ........ 62 ‫הצעת‬ ‫חוק‬ ‫לשינוי‬ ‫הליך‬ ‫האשפוז‬ ......................................................... 63 ‫לבנות‬ ‫מנסים‬ ‫אותה‬ ‫האנושית‬ ‫החברה‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫החולים‬ ‫חולים‬ ‫בשיזופרניה‬ ? ‫לא‬ . ‫הציבור‬ ‫חולה‬ ‫בשיזופוביה‬ ...................... 63 ‫הפסיכיאטריה‬ ‫היא‬ ‫מרכיב‬ ‫מרכזי‬ ‫במשטר‬ ‫האימה‬ ‫שמנסה‬ ‫להשליט‬ ‫הממשל‬ ‫על‬ ‫העם‬ ............................................................................................. 63 ‫הפסיכיאטריה‬ ‫חיה‬ ‫מסבלם‬ ‫של‬ ‫המטופלים‬ ‫והסדר‬ ‫החברתי‬ ‫בעקבות‬ ‫כך‬ ........ 64 ‫הרופאים‬ ‫חושבים‬ ‫שהם‬ ‫הגזע‬ ‫העליון‬ ‫והחולים‬ ‫הם‬ ‫גזע‬ ‫נחות‬ . ..................... 65 ‫הרופאים‬ ‫והאקדמיה‬ ‫בונים‬ ‫לנו‬ ‫חברה‬ ‫עם‬ ‫מעמדות‬ .................................. 65
 7. 7 ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫פסיכיאטריה‬ ‫ל‬ ‫מדע‬ ‫הניסויים‬ ‫בבני‬ ‫אדם‬ ‫אסורים‬ . ‫איך‬ ‫הרופאים‬ ‫ניסו‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫התרופות‬ ‫הפסיכיאטריות‬ ‫ללא‬ ‫אנשים‬ ‫שהם‬ ‫שפני‬ ‫נסיונות‬ ? .................................... 67 ‫בדומה‬ ‫לדת‬ , ‫שמשליטה‬ ‫פחד‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫בעזרת‬ ‫כוח‬ ‫גדול‬ ‫שחזק‬ ‫ממנו‬ , ‫משליט‬ ‫המדע‬ ‫פחד‬ ‫בעזרת‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫סיכיאטריה‬ . ....................................................... 68 ‫הרופאים‬ ‫מיישמים‬ ‫את‬ ‫הפתגם‬ ‫הידוע‬ " : ‫המדע‬ ‫דורש‬ ‫קורבנות‬ " .................. 68 ‫הפסיכיאטריה‬ ‫עוסקת‬ ‫בכפיית‬ ‫המדע‬ .................................................... 69 ‫הרופאים‬ ‫מנסים‬ ‫לכפות‬ ‫עלינו‬ ‫את‬ ‫המדע‬ ............................................... 69 ‫למה‬ ‫הכללות‬ ‫רווחות‬ ‫על‬ ‫מדע‬ ‫לא‬ ‫נכונות‬ " : ‫אם‬ ‫המדע‬ ‫הצליח‬ ‫לטוס‬ ‫לחלל‬ ‫אז‬ ‫גם‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫ודאי‬ ‫צודקים‬ " ............................................................. 71 ‫היסטוריים‬ ‫היבטים‬ ‫תקיפת‬ ‫דיעותיו‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫ע‬ " ‫י‬ ‫אבחנה‬ ‫פסיכיאטרית‬ : ‫נוהל‬ ‫בריה‬ " ‫מ‬ ............... 72 ‫זריקת‬ ‫אחריות‬ ‫על‬ ‫מקימי‬ ‫תחום‬ ‫הפסיכיאטריה‬ : ‫היסטוריה‬ ‫של‬ ‫תחום‬ ........... 72 ‫האבחנה‬ ‫הפסיכיאטרית‬ ‫היא‬ ‫פוגעת‬ ‫ומעליבה‬ ‫ולכן‬ ‫לאנשים‬ ‫עלול‬ ‫להיות‬ ‫רצון‬ ‫לנקמה‬ .......................................................................................... 74 ‫הפסיכיאטריה‬ : ‫אינקוויזיציה‬ ‫בת‬ ‫זמנינו‬ ................................................ 74 ‫הפסיכיאטריה‬ ‫מנוגדת‬ ‫לרוח‬ ‫העם‬ ‫היהודי‬ ‫ומתנהגת‬ ‫בדומה‬ ‫לנאציזם‬ ............ 75 ‫לדעת‬ ‫הרופאים‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫אברהם‬ ‫אבינו‬ - ‫שיזפרן‬ ............................ 76 ‫יהודים‬ ‫יצרו‬ ‫דוגמה‬ ‫מספר‬ . ‫גויים‬ ‫יצרו‬ ‫דוגמה‬ ‫מרפואה‬ . ............................ 76 ‫רפואה‬ ‫פסיכיאטרית‬ ‫התגלמותו‬ ‫של‬ ‫הנאציזם‬ ......................................... 77
 8. 8 ‫ספרותיים‬ ‫סיפורים‬ ‫נסיון‬ ‫שכנוע‬ ‫של‬ ‫חצי‬ ‫סהר‬ ‫במדינת‬ ‫המשולש‬ .......................................... 80 ‫המצב‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫של‬ ‫אומות‬ : ‫רוסיה‬ - ‫מרמור‬ , ‫ישראל‬ - ‫מצב‬ ‫מעצבן‬ , ‫ארה‬ " ‫ב‬ - ‫שחיטות‬ ........................................................................................ 81 ‫למה‬ ‫כדאי‬ ‫להתנהג‬ ‫בצורה‬ ‫מוסרית‬ ‫ולא‬ ‫כפי‬ ‫שמתנהג‬ ‫העולם‬ ? .................... 83 ‫אנשי‬ ‫קואוליציה‬ ‫ואופוזיציה‬ ‫בחברה‬ .................................................... 83 ‫איך‬ ‫נוצרים‬ ‫חולי‬ ‫הנפש‬ ? ................................................................... 84 ‫תופעת‬ ‫ההכתבה‬ ‫הרוחנית‬ : ‫ביבי‬ ‫הכתיב‬ ‫את‬ ‫הרצוג‬ .................................. 84 ‫מדעי‬ ‫החברה‬ - ‫תחום‬ ‫שלא‬ ‫נחוץ‬ ‫לחברה‬ ............................................... 85 ‫איך‬ ‫עובדת‬ ‫מכונת‬ ‫הכפייה‬ ? ............................................................... 86 ‫איך‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫תופסת‬ ‫את‬ " ‫לקוחותיה‬ " ? ............ ... ............... .......... 86 ‫שחוק‬ ‫למה‬ .‫מסויימת‬ ‫זמן‬ ‫תקופת‬ ‫אחרי‬ ‫להימחק‬ ‫חייב‬ ‫הרפואי‬ ‫הרקורד‬ ‫לכל‬ ‫ישמר‬ ‫הרפואי‬ ‫הרקורד‬ ‫אבל‬ ,‫קיים‬ ‫יהיה‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫על‬ ‫ההתיישנות‬ ‫החיים‬ ? ......................................................................................... 87
 9. 9 ‫אידיאולוגית‬ ‫ביקורת‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫עם‬ ‫נלחמים‬ ‫איך‬ ? 2/25/2015 ‫עם‬ ‫להלחם‬ ‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫מאפיה‬ ‫הינם‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫רופאים‬ .‫הפסיכיאטריה‬ ‫תורה‬ ‫פיתחו‬ ‫הם‬ .‫מובהק‬ ‫כספי‬ ‫ואינטרס‬ ‫ממון‬ ,‫השפעה‬ ‫שבעלת‬ ‫רחבה‬ ‫עולמית‬ ‫טבעיות‬ ‫פעמים‬ ‫שהרבה‬ ,‫אופי‬ ‫ותכונות‬ ‫התנהגויות‬ ‫מאד‬ ‫הרבה‬ ‫שמגדירה‬ ‫כתובה‬ ,‫בארה"ב‬ ‫הרופאים‬ ‫ע"י‬ ‫שמפותחת‬ ,‫הזאת‬ ‫התורה‬ ‫את‬ .‫כמחלות‬ ,‫מולדות‬ ‫ואף‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫מיישמים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ .‫הכפייה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫ע"י‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫מנחים‬ .‫עליה‬ ‫יוותרו‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫הזאת‬ ‫מהתורה‬ ‫שמתפרנסים‬ ‫אנשים‬ ‫מאד‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫עובדים‬ ,‫התרופות‬ ‫חברות‬ ,‫רופאים‬ ,‫באוניברסיטה‬ ‫לפסיכיאטריה‬ ‫כיוון‬ .‫חדשים‬ "‫נפש‬ ‫"חולי‬ ‫איתור‬ ‫על‬ ‫פרנסתם‬ ‫לשם‬ ‫סומכים‬ ‫כולם‬ ,‫הבריאות‬ ‫ו‬ ‫אנשים‬ ‫מאד‬ ‫להרבה‬ ‫נוח‬ ‫שזה‬ ‫הפסיכיאטרית‬ ‫בתורה‬ ‫האמונה‬ ,‫ענק‬ ‫חברות‬ ‫כולל‬ ‫אינטרסנטים‬ ‫אנשים‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫יש‬ .‫לביטול‬ ‫קלה‬ ‫לא‬ . ,‫כפייה‬ ‫המאפשרים‬ ‫החוקים‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫המחוקקים‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫זה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫ולמעשה‬ ‫לחלוטין‬ ‫סובייקטיבית‬ ‫שהפסיכיאטריה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫בהסתמכות‬ ‫את‬ ‫לבסס‬ ‫יחוייבו‬ ‫הרופאים‬ .‫וההתנהגות‬ ‫המחשבה‬ ‫חופש‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫החלטותיהם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הגס‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫יש‬ .‫האמריקאי‬ ‫האבחנות‬ ‫ספר‬ ‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫פיזית‬ ‫תקיפה‬ ‫כשמפעילה‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫שמבצעת‬ ‫המחשבה‬ ‫חופש‬ ‫ועל‬ ‫האדם‬ ‫בספר‬ ‫המוגדרות‬ ‫לקטגוריות‬ ‫נפלו‬ ‫שסה"כ‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫אלימה‬ . ‫ולי‬ ‫פרט‬ ‫חופש‬ ‫למעשה‬ ‫אין‬ ‫המערבי‬ ‫בעולם‬ ‫וגם‬ ‫בישראל‬ ‫ב‬ ‫שנ‬ ‫כפי‬ ,‫רליזם‬ ‫דמה‬ ‫הסבר‬ ‫או‬ ‫הוכחה‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫להילקח‬ ‫עלולה‬ ‫לחירות‬ ‫שהזכות‬ ‫אלא‬ ,‫ממרחק‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫שמסווה‬ ‫דיקטטורי‬ ‫משטר‬ ‫הוא‬ ‫למעשה‬ ‫המשטר‬ ,‫לכן‬ .‫ממשי‬ ‫רבבות‬ ‫ופוסל‬ ‫התנהגותית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫את‬ ‫מסנן‬ ‫המשטר‬ .‫ליברלית‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫עמו‬ ‫על‬ ‫המשטר‬ ‫שמפעיל‬ ‫כוח‬ ,‫מהחברה‬ ‫חלק‬ ‫מלהיות‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ .
 10. 10 ‫פיתוח‬ ‫מתרחש‬ ‫איך‬ ‫פסיכיאטריות‬ ‫תרופות‬ ? 3/30/2015 ‫לאבחן‬ ‫בבירור‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫פסיכיאטריות‬ ‫במחלות‬ ‫בד"כ‬ ‫חולים‬ ‫לא‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫שבוחנת‬ ‫האדם‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫ע"י‬ ‫מתבצעת‬ ‫פסיכיאטרית‬ ‫אבחנה‬ .‫נפש‬ ‫כחולי‬ ‫אותם‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫דומה‬ ‫בדיקה‬ ‫לערוך‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫גופו‬ ‫תנועות‬ ,‫פניו‬ ‫הבעות‬ ,‫מילותיו‬ ‫את‬ ‫מנסים‬ ‫הרופאים‬ ,‫לכן‬ .‫חיים‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫האם‬ ‫חומרים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫תכשירים‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫שורה‬ ‫מבודדים‬ ‫המדענים‬ ‫כך‬ .‫הבריאה‬ ‫החיה‬ ‫של‬ ‫התודעה‬ ‫נפש‬ ‫מחלות‬ ‫נגד‬ ‫יעזרו‬ ‫הם‬ ‫האם‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫תודעתית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלי‬ ‫כנרא‬ ‫מצטרפים‬ ,‫הזה‬ ‫בשלב‬ ,‫לכן‬ .‫החיות‬ ‫אצל‬ ‫כמותן‬ ‫שאין‬ ,‫אנושיות‬ ‫אנשים‬ ‫ה‬ ‫בר‬ ‫את‬ ‫לסכן‬ ‫שמוכנים‬ ,‫מתנדבים‬ .‫האלה‬ ‫החומרים‬ ‫את‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫ולנסות‬ ‫יאותם‬ ‫נבדקו‬ ‫שהחומרים‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫על‬ ‫ככה‬ ,‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫למשך‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫בע"ח‬ ‫ייתכן‬ .‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫ובמיוחד‬ ‫האדם‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תהיה‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫שונות‬ ‫בלוטות‬ ‫הלבלב‬ ,‫הלב‬ ‫כגון‬ ‫גוף‬ ‫במערכות‬ ‫הדרגתית‬ ‫פגיעה‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫חמו‬ ‫כרוניות‬ ‫גוף‬ ‫למחלות‬ ‫ולגרום‬ ‫מחלת‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫היעדר‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ,‫רות‬ ‫וחלק‬ "‫קורבנות‬ ‫דורש‬ ‫"המדע‬ ‫הפתגם‬ ‫את‬ ‫מיישם‬ ‫המדע‬ ‫הזה‬ ‫בניסוי‬ .‫הנפש‬ ‫והיה‬ ‫נפגע‬ ‫שלא‬ ‫החלק‬ .‫יפגעו‬ ,‫נסיונות‬ ‫כשפני‬ ,‫בניסוי‬ ‫שמשתתפים‬ ‫מהאנשים‬ ‫כמובן‬ .‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫עובדות‬ ‫מסויימות‬ ‫שתרופות‬ ‫מוכיח‬ ‫מסויים‬ ‫חיובי‬ ‫אפקט‬ .‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫נמשך‬ ‫לא‬ ‫שהניסוי‬ ‫לבדיקה‬ ‫להתחייב‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫המדע‬ ,‫לכן‬ ‫את‬ ‫ומוציאה‬ ‫השונות‬ ‫הגוף‬ ‫מערכות‬ ‫על‬ ‫והשפעתה‬ ‫התרופה‬ ‫של‬ ‫ממושכת‬ ‫הרופא‬ ,‫התרופה‬ ‫עקב‬ ‫להחמיר‬ ‫מתחילים‬ ‫חולים‬ ‫אם‬ .‫הציבור‬ ‫לכלל‬ ‫התרופה‬ ‫טובות‬ ‫לא‬ ‫מובהק‬ ‫שבאופן‬ ‫תרופות‬ .‫אחרת‬ ‫לתרופה‬ ‫מחליף‬ ‫או‬ ‫המינון‬ ‫את‬ ‫משנה‬ - ‫רש‬ ‫כוללת‬ ‫הזאת‬ ‫השיטה‬ ,‫אומנם‬ .‫מתבטלות‬ ‫בריאות‬ ‫והפקרת‬ ‫רבה‬ ‫לנות‬ ‫עקב‬ ‫מאד‬ ‫להיפגע‬ ‫עלולים‬ ‫הקליני‬ ‫לניסוי‬ ‫המתנדבים‬ .‫הגורל‬ ‫בידי‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫וכיוון‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫נבדקו‬ ‫שלא‬ ‫החומרים‬ ‫ה‬ ‫ייתכנו‬ ,‫מערכתית‬ ‫הכלל‬ ‫ברמה‬ ‫תרופה‬ ‫דוגמא‬ .‫מאד‬ ‫חמורות‬ ‫לוואי‬ ‫תופעות‬ ‫פסיכיאטריו‬ ‫תרופות‬ ‫נטילת‬ ‫שבעקבות‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ .‫סכרת‬ ‫לפתח‬ ‫ניתן‬ ‫מסויימות‬ ‫ת‬ ‫הלב‬ ‫קצב‬ ‫הפרעת‬ ‫של‬ ‫למחלות‬ ‫לגרום‬ ‫ועלול‬ ‫הלב‬ ‫פעימות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫גם‬ ‫זה‬
 11. 11 ‫התרופות‬ ‫כפיית‬ ‫עקב‬ ‫נוצרו‬ ‫ואם‬ ‫פיזיות‬ ‫מחלות‬ ‫הן‬ ‫האלה‬ ‫המחלות‬ .‫למשל‬ ‫הפסיכיאטריות‬ - ‫קרתה‬ ‫מוסרית‬ ‫בלתי‬ ‫שבצורה‬ ‫האדם‬ ‫בגוף‬ ‫מכוונת‬ ‫חבלה‬ ‫זה‬ ‫בת‬ ‫שיש‬ ‫הרב‬ ‫הסיכון‬ ‫בגלל‬ ,‫לכן‬ .‫המדינה‬ ‫באשמת‬ ‫שהן‬ ‫והעובדה‬ ‫האלה‬ ‫רופות‬ ‫בדוקות‬ ‫אחוז‬ ‫במאה‬ ‫לא‬ - ‫האדם‬ ‫בידי‬ ‫ליפול‬ ‫צריכה‬ ‫בהן‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫ההחלטה‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫מערכת‬ ‫ולא‬ ‫עצמו‬ . ‫של‬ ‫חבורה‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫ולכן‬ ‫בכוח‬ ‫רק‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מוכיחה‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫בריונים‬ 3/25/2015 ‫כך‬ ‫מתוקף‬ ‫ולא‬ ‫אמיתי‬ ‫צדק‬ ‫מתוקף‬ ‫בעולם‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫צריכה‬ ‫תובנה‬ ‫כל‬ ‫בריונים‬ ‫של‬ ‫חבורה‬ ‫לשכור‬ ‫יכול‬ ‫ממון‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ .‫אותה‬ ‫לכפות‬ ‫בכוח‬ ‫שניתן‬ ‫תחום‬ ‫הפסיכיאטריה‬ .‫יותר‬ ‫לצודק‬ ‫הופך‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫מכך‬ ‫אבל‬ ,‫מכות‬ ‫לאנשים‬ ‫ולתת‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ‫ומהווה‬ ‫ביוכימי‬ ‫ניסוי‬ ‫בשום‬ ‫מוכח‬ ‫שלא‬ ‫לחלוטין‬ ‫מופרך‬ ‫תצפיות‬ ‫שלפסיכיאטריה‬ ‫כיוון‬ .‫שרירותית‬ ‫בצורה‬ ‫מחלות‬ ‫של‬ ‫שמות‬ ‫הוצמדו‬ ‫שאליהם‬ ‫מהווה‬ ,‫תובנה‬ ‫של‬ ‫בסיסי‬ ‫מודל‬ ‫כנראה‬ ‫אין‬ ‫ה‬ , ‫אקסיומות‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫הזה‬ ‫תחום‬ ‫לוג‬ ‫מבחינה‬ ‫מבוססות‬ ‫שלא‬ ‫כזה‬ ‫אקסיומות‬ ‫אוסף‬ .‫אחת‬ ‫תובנתית‬ ‫במערכת‬ ‫ית‬ ‫הכוח‬ ."‫"קישקוש‬ ‫העממית‬ ‫בשפה‬ ‫שקרוי‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ - ‫היחיד‬ ‫הטיעון‬ ‫זה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫חבורת‬ ‫אלא‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ .‫הציבור‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫הקישקוש‬ ‫את‬ ‫לכפות‬ ‫מנסים‬ ‫הם‬ ‫וכך‬ ‫בריונים‬ . ‫הכליאה‬ ‫מתקני‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫למלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חולים‬ ‫ממציאים‬ ‫הרופאים‬ ‫העובדים‬ ‫יפוטרו‬ ‫אחרת‬ .‫באנשים‬ 2/19/2015 ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫להמציא‬ ‫מהמשטרה‬ ‫שדרש‬ ,‫סטאלין‬ ‫של‬ ‫בזמנו‬ ‫שהיה‬ ‫למה‬ ‫בדומה‬ ‫ממציאים‬ ,‫פושעים‬ ‫חולים‬ ‫הרופאים‬ ‫במטרה‬ , ‫הכליאה‬ ‫מתקני‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫למלא‬ ‫העובדים‬ ‫לפיטורי‬ ‫לגרום‬ ‫ולא‬ ‫באנשים‬ . ‫יש‬ ,‫משתחררים‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שאנשים‬ ‫כיוון‬ ‫שאפשר‬ ‫ככל‬ ‫חולים‬ ‫להמציא‬ .
 12. 12 ‫כליאה‬ ‫למוסד‬ ‫להשליך‬ ‫שניתן‬ ‫טרף‬ ‫כאל‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬ ‫הרופאים‬ ‫הסבר‬ ‫לשום‬ ‫נדרשים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫כיוון‬ .‫אבחנה‬ ‫כל‬ ‫עליו‬ ‫ולהדביק‬ ‫של‬ ‫הוכחה‬ ‫או‬ ‫המוגזמות‬ ‫השאיפות‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫הם‬ ,‫מספקת‬ ‫דעתם‬ ‫ורק‬ ,‫שלהם‬ ‫האבחנות‬ ‫מתקני‬ ‫את‬ ‫ממלאים‬ ,‫רבים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫כולאים‬ ‫שהם‬ ‫בכך‬ ,‫ומעמד‬ ‫לכסף‬ ‫שלהם‬ ‫גאוותם‬ ‫את‬ ‫ומטפחים‬ ‫הכליאה‬ . ‫הפושעים‬ ‫כמות‬ ,‫סטאלין‬ ‫בימי‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫גדל‬ ‫אלא‬ ‫פוחת‬ ‫לא‬ "‫ה"חולים‬ ‫מספר‬ ‫ועלתה‬ ‫עלתה‬ ‫המציאה‬ ‫שהמשטרה‬ , ‫כי‬ ‫שמתקרבים‬ ‫"שככל‬ ‫טען‬ ‫שסטאלין‬ ‫וון‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫רוצים‬ ‫הרופאים‬ ."‫גדל‬ ‫האוייבים‬ ‫מספר‬ ,‫לקומוניזם‬ ‫בכמות‬ ‫הפחתה‬ ‫ירשו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫המועסקים‬ ‫האחרים‬ ‫והעובדים‬ ‫הפסיכאטרים‬ ‫החולים‬ . ‫בענף‬ ‫שולטים‬ ‫מצפון‬ ‫חסרי‬ ‫אינטרסנטים‬ . ‫הרו‬ ‫דרך‬ .‫למיעוט‬ ‫רוב‬ ‫בין‬ ‫המאבק‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫והגשמה‬ ‫מיעוטים‬ ‫דיכוי‬ ‫פאים‬ ‫הפסיכיאטרים‬ . 2/19/2015 ‫האדם‬ .‫אבחנתו‬ ‫את‬ ‫המיעוט‬ ‫על‬ ‫ולכפות‬ ‫לדכא‬ ,‫רוב‬ ‫בעזרת‬ ‫מנסים‬ ‫הרופאים‬ ‫אז‬ ,‫כמיעוט‬ ‫מוגדר‬ ‫ואם‬ ‫אמונותיו‬ ‫לפי‬ ‫מקוטלג‬ ,‫פילוסופית‬ ‫מבחינה‬ ‫מבודד‬ ‫המיעוט‬ ‫על‬ ‫לכפות‬ ‫מנסה‬ ‫הרופא‬ ‫הרוב‬ ‫בעזרת‬ .‫חולה‬ ‫שהאדם‬ ‫מחליט‬ ‫הרופא‬ ‫ביטוי‬ ‫הם‬ ‫הפסיכיאטריים‬ ‫הרופאים‬ .‫דיעה‬ ‫הרוב‬ ‫ועריצות‬ ‫הפלורליזם‬ ‫לביטול‬ ‫של‬ ‫דמוקרטי‬ ‫עקרון‬ ‫ויש‬ ‫הרוב‬ ‫שלטון‬ ‫של‬ ‫דמוקרטי‬ ‫עקרון‬ ‫יש‬ .‫המיעוט‬ ‫על‬ .‫הפלורליזם‬ ‫וביטול‬ ‫הרוב‬ ‫בשלטון‬ ‫מאמינים‬ ‫הרופאים‬ .‫דיעות‬ ‫וריבוי‬ ‫פלורליזם‬ ‫סטיגמה‬ ‫מודבקת‬ ‫עליה‬ ,‫הקטנה‬ ‫לקבוצתו‬ ‫הציבור‬ ‫מכלל‬ ‫מבודד‬ "‫ה"חולה‬ ‫מחליט‬ ‫והרוב‬ ‫ומעליבה‬ ‫שלילית‬ ‫חברתית‬ ‫הזכות‬ ‫לו‬ ‫ניתנת‬ ‫לא‬ .‫עתידו‬ ‫את‬ ‫לגביו‬ ‫הרופאים‬ .‫לחלוטין‬ ‫הדיקטטורית‬ ‫בצורה‬ ‫מועברת‬ ‫הרוב‬ ‫ודעת‬ ‫להגיב‬ ‫או‬ ‫להתגונן‬ ‫המאבק‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫להתגשמות‬ ‫וגורמים‬ ‫המיעוט‬ ‫על‬ ‫הרוב‬ ‫עריצות‬ ‫את‬ ‫מממשים‬ ‫הזה‬ ‫הנפוץ‬ ‫הרוחני‬ . ‫פסיכיאטריים‬ ‫אישפוזים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בישראל‬ ‫שיש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫שמח‬ ‫הכי‬ ‫מי‬
 13. 13 2/25/2015 ‫אישפוזים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בישראל‬ ‫שיש‬ ‫שמחים‬ ‫וודאי‬ ‫ישראל‬ ‫אוייבי‬ ‫מעמים‬ ‫טובים‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫כעם‬ ‫שיהודים‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מלמד‬ ‫זה‬ .‫פסיכיאטריים‬ ‫ישראלים‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫שיהיו‬ .‫כן‬ ‫גם‬ ‫רקובה‬ ‫תרבות‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫והתרבות‬ ‫אחרים‬ ‫לא‬ ‫שיהודים‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מלמד‬ ‫זה‬ .‫הערבים‬ ‫רוצים‬ ‫כך‬ ,"‫נפש‬ ‫כ"חולי‬ ‫מוגדרים‬ ‫מצל‬ ‫ל‬ ‫יחים‬ ‫עצמם‬ ‫ובין‬ ‫בינם‬ ‫הסתדר‬ ‫לכשלונה‬ ‫הוכחה‬ ‫תעודת‬ ‫הוא‬ ‫מאושפז‬ ‫כל‬ . .‫לחברה‬ ‫אדם‬ ‫בין‬ ‫דיאלוג‬ ‫למעשה‬ ‫מבטה‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מאשפ‬ ‫שהמדינה‬ ‫ברגע‬ ‫בכשלו‬ ‫למעשה‬ ‫מודה‬ ‫היא‬ ,‫אנשים‬ ‫זת‬ ‫תרבותה‬ ‫של‬ ‫ן‬ . ‫את‬ ‫להם‬ ‫שניתן‬ ‫למה‬ .‫שבור‬ ‫ישראלי‬ ‫סיפור‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ושמחים‬ ‫ניזונים‬ ‫ערבים‬ ‫הזה‬ ‫העונג‬ ? ‫קונסיסטנטית‬ ‫ולא‬ ‫הרסנית‬ ‫אידיאולוגיה‬ ‫על‬ ‫תחום‬ ‫הינו‬ ‫הרפואה‬ 2/11/2015 ‫יד‬ ‫נותנים‬ ‫הם‬ .‫בחירה‬ ‫וחופש‬ ‫ליברליזם‬ ‫בעד‬ ‫שכביכול‬ ‫אנשים‬ ‫הינם‬ ‫הרופאים‬ ‫וזה‬ ‫מולד‬ ‫משהו‬ ‫זה‬ ‫זוויג‬ .‫זוויג‬ ‫בחירת‬ ‫של‬ ‫מופרז‬ ‫חופש‬ ‫לאנשים‬ ‫ומאפשרים‬ ‫הרופא‬ .‫זוויג‬ ‫עם‬ ‫להתווכח‬ ‫מה‬ ‫אין‬ .‫כקביעה‬ ‫לקבל‬ ‫צריך‬ ‫שאדם‬ ‫משהו‬ ‫יוצאים‬ ‫ים‬ .‫זוויגם‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫לגופם‬ ‫להזיק‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫האדם‬ ‫לבני‬ ‫ונותנים‬ ‫זה‬ ‫כנגד‬ ‫מוסד‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫שלרופאים‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ .‫כביכול‬ ‫בחירה‬ ‫חופש‬ ‫לתת‬ ‫רצון‬ ‫מתוך‬ ‫וכולאים‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ,‫נפש‬ ‫שחולה‬ ‫מחליטים‬ ‫שהם‬ ‫האדם‬ ‫על‬ ‫הכופה‬ ‫הכפייה‬ ‫לתת‬ ‫רצון‬ ‫מין‬ ‫איזה‬ .‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫לרצונו‬ ‫בניגוד‬ ‫אותו‬ ‫לשנות‬ ‫רצון‬ ?‫זה‬ ‫חופש‬ ‫גוף‬ ‫שפת‬ ‫או‬ ‫פנים‬ ‫הבעות‬ ,‫מחשבות‬ ‫איזשהן‬ ‫אבל‬ ‫למחלה‬ ‫נחשב‬ ‫לא‬ ‫זוויג‬ - ?‫כן‬ ‫מסויימים‬ ‫מחשבה‬ ‫דפוסי‬ ‫למעשה‬ ‫שהן‬ "‫נפש‬ ‫"מחלות‬ ‫מאבחנים‬ ‫הרופאים‬ ‫וכופים‬ ‫התנועה‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫מאנשים‬ ‫ונוטלים‬ ‫מסויימת‬ ‫רוחנית‬ ‫ואידיאולוגיה‬ ‫מתחשב‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,‫כך‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ .‫כימיים‬ ‫חומרים‬ ‫עליהם‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫דעתם‬ ‫עם‬ ‫ים‬ ‫הם‬ ?‫מחשבה‬ ‫וחופש‬ ‫ליברליזם‬ ‫בעד‬ ‫הם‬ ‫אז‬ .‫מילתם‬ ‫לאף‬ ‫מקשיבים‬ ‫ולא‬ ‫בכלל‬ ‫כגון‬ ‫עצמי‬ ‫הרס‬ ‫לאנשים‬ ‫המאפשרת‬ ‫קונסיסטנטית‬ ‫ולא‬ ‫הרסנית‬ ‫אידיאולוגיה‬ .‫שמתחזים‬ ‫נוכלים‬ ‫ברופאים‬ ‫שמזהים‬ ‫המתנגדים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫ונאבקת‬ ‫זוויג‬ ‫שינוי‬ ‫כלפיהם‬ ‫חשים‬ ‫שלא‬ ‫האנשים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫תוקפים‬ ‫הרופאים‬ ‫ואהדה‬ ‫סימפטיה‬ ‫הם‬ ,‫לעזרה‬ ‫אליהם‬ ‫שבאים‬ ‫אנשים‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫משוגעים‬ ‫להם‬ ‫וקוראים‬
 14. 14 ‫אהדה‬ ‫שמחפשים‬ ‫חלשים‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ .‫ומזיקה‬ ‫קיצונית‬ ‫רמה‬ ‫עד‬ ‫בהם‬ ‫תומכים‬ ‫את‬ ‫שנוגדת‬ ‫ושתלטנית‬ ‫הרסנית‬ ‫אידיאולוגיה‬ ‫הם‬ .‫מתנגדיהם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ותוקפים‬ ‫להאמ‬ ‫צריך‬ .‫אמונה‬ ‫חופש‬ ,‫מחשבה‬ ‫חופש‬ ,‫האנשים‬ ‫של‬ ‫הפרט‬ ‫חופש‬ ‫אותם‬ ‫יד‬ ‫מאיתנו‬ ‫טובים‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫מיוחד‬ ‫כבוד‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫מה‬ ‫אין‬ .‫במקומם‬ . ‫הפסיכיאטרית‬ ‫הרפואה‬ ‫היא‬ ‫לחלוטין‬ ‫סובייקטיבית‬ ‫תורה‬ 2/24/2015 ‫ונוגע‬ ‫לחלוטין‬ ‫סובייקטיבי‬ ‫תחום‬ ‫הוא‬ ‫הפסיכיאטרית‬ ‫הרפואה‬ ‫של‬ ‫התחום‬ ‫של‬ ‫הרוחני‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫שמסבירות‬ ‫פילוסופיות‬ ‫המון‬ ‫יש‬ .‫אדם‬ ‫הבני‬ ‫לאמונת‬ ‫ה‬ ‫חיים‬ ‫מיסטיקה‬ ,‫דת‬ ‫יש‬ . , ‫הצד‬ ‫את‬ ‫מסבירה‬ ,‫תפיסה‬ ‫כל‬ .‫ועוד‬ ‫ספרות‬ ,‫מדע‬ ‫שונה‬ ‫בצורה‬ )‫הפסיכיאטריה‬ ‫נוגעת‬ ‫(אליו‬ ‫הרוחני‬ . ‫היא‬ ‫שעומדת‬ ‫והשאלה‬ ‫ורגשות‬ ‫תחושות‬ ,‫המחשבות‬ ‫של‬ ‫הצד‬ ‫הוא‬ ‫הרוחני‬ ‫הצד‬ ‫בצורה‬ ‫להתהנג‬ ‫אמור‬ ‫הוא‬ ‫ו"איך‬ "‫הזה‬ ‫הרוחני‬ ‫הצד‬ ‫של‬ ‫המרכיבים‬ ‫"מה‬ ‫הבריאה‬ " . ‫יש‬ ‫לרופאים‬ ‫המופשט‬ ‫המושג‬ .‫הרוח‬ ‫של‬ ‫אוניברסלית‬ ‫ולא‬ ‫מסויימת‬ ‫תפיסה‬ ‫מ‬ ‫שהפסיכיאטרים‬ ‫הראשון‬ ‫ת‬ ‫ברור‬ ‫אינו‬ ‫הזה‬ ‫המושג‬ ."‫ה"נפש‬ ‫מושג‬ ‫הוא‬ ‫ביעים‬ ."‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫ש"אין‬ ‫לטעון‬ ‫ניתן‬ ‫ואף‬ ‫שונות‬ ‫בצורות‬ ‫מוגדר‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ‫מהמקרא‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫שמתחיל‬ ,‫הזה‬ ‫במושג‬ ‫משתמשים‬ ‫הישראליים‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫ה‬ ‫בכתבים‬ ‫וממשיך‬ ‫את‬ ‫מסביר‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ,‫אבל‬ .‫יותר‬ ‫המאוחרים‬ ‫יהודיים‬ ‫כל‬ ‫נבנתה‬ ‫בסיסו‬ ‫שעל‬ ‫ביותר‬ ‫הסובייקטיבי‬ ‫המושג‬ ‫זהו‬ .‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫הזה‬ ‫המושג‬ ‫בעברית‬ ‫מאשר‬ ‫במקצת‬ ‫שונה‬ ‫המושג‬ ‫האחרות‬ ‫בתרבויות‬ .‫הפסיכיאטריה‬ . ‫במושגים‬ ‫להתרכז‬ ‫יש‬ .‫לחלוטין‬ ‫ומיותר‬ ‫נחוץ‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫שהמושג‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ ‫הטענה‬ ‫ומוח‬ ‫אמיתיים‬ ‫מופשט‬ ‫במושג‬ ‫ולא‬ ‫חלומות‬ ,‫רגשות‬ ,‫מחשבות‬ :‫כגון‬ ‫יותר‬ ‫שיים‬ ‫להגדיר‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬ .‫קיימת‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫שלא‬ ‫מסויימת‬ ‫יישות‬ ‫המייצג‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬ .‫מלבדו‬ ‫יישות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫שלא‬ ‫כיוון‬ ,‫האדם‬ ‫מלבד‬ ‫כלשהי‬ ‫יישות‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ .‫מוכחת‬ ‫לא‬ ‫טענה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫ולא‬ ‫העובדות‬ ‫עם‬ ‫ללכת‬ ‫יש‬ ,‫מדע‬ ‫נפרד‬ ‫יישות‬ ‫זה‬ ,‫העניין‬ ‫לצורך‬ .‫נדרשת‬ ‫לא‬ ,'‫וכו‬ ‫מרגישה‬ ,‫שחושבת‬ ,‫לאדם‬ ‫ת‬ ‫עצמו‬ ‫האדם‬ .
 15. 15 ,‫האדם‬ ‫מלבד‬ ‫נוסף‬ ‫גורם‬ ‫המצאת‬ :‫קריטית‬ ‫מטעות‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מתחילה‬ ‫הרפואה‬ "‫ה"נפש‬ ‫ע"י‬ ‫האדם‬ ‫בחיי‬ ‫גורליות‬ ‫החלטות‬ ‫והחלטת‬ ‫חשיבה‬ ‫של‬ ‫תכונות‬ ‫והקניית‬ ‫עצ‬ ‫האדם‬ ‫זה‬ ,‫לכן‬ .‫מוכח‬ ‫גורם‬ ‫שום‬ ‫האדם‬ ‫מלבד‬ ‫אין‬ ."‫ה"נשמה‬ ‫או‬ ‫שמחליט‬ ‫מו‬ ‫הללו‬ ‫ההחלטות‬ ‫את‬ . ‫האדם‬ ‫"האם‬ ‫מחליטים‬ ‫הם‬ ,‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫הסתכלותם‬ ‫מתוקף‬ ‫מערכת‬ ‫לפי‬ ‫חי‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ,‫האדם‬ ‫את‬ ‫לשפוט‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,‫אבל‬ ."‫לא‬ ‫או‬ ‫נכון‬ ‫סובייקטיבית‬ ‫הינה‬ ‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫המושגים‬ ‫שמערכת‬ ‫כיוון‬ .‫מהם‬ ‫אחרת‬ ‫מושגים‬ ‫לצפ‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫בלבד‬ ‫אמונה‬ ‫של‬ ‫ועניין‬ ‫לפי‬ "‫נכון‬ ‫"יתנהגו‬ ‫אדם‬ ‫שבני‬ ‫ות‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫ואנחנו‬ ‫הבנתינו‬ ‫לפי‬ ‫לחיות‬ ‫זכותינו‬ .‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫מושגים‬ ‫המערכת‬ ‫הסכמות‬ ‫אי‬ ‫יש‬ .‫אחרים‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫גרסאות‬ ‫לפי‬ ‫מיוחדת‬ ‫נכונות‬ ‫או‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫אמונה‬ ‫האחר‬ ‫על‬ ‫יכפה‬ ‫ולא‬ ‫יחיה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫ולכן‬ ‫בינינו‬ . ‫בגד‬ ‫הינה‬ ‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫שהאידיאולוגיה‬ ‫כיוון‬ ‫לעולם‬ ‫ונוגעת‬ ‫בלבד‬ ‫אמונה‬ ‫ר‬ ‫כפיית‬ ‫הרפואית‬ ‫הכפייה‬ ‫מהווה‬ ,‫לחלוטין‬ ‫סובייקטיבי‬ ‫שהינו‬ ‫המחשבתי‬ ,‫הרוחני‬ ‫שהן‬ ,‫מהאמונות‬ ‫וחלק‬ ,‫באמונותיו‬ ‫חופשי‬ ‫אינו‬ ‫שהאדם‬ ‫הסתבר‬ .‫אמונה‬ ‫על‬ ‫מקובלות‬ ‫לא‬ ‫מהאמונות‬ ‫חלק‬ ,‫משמע‬ .‫כמחלות‬ ‫יואבחנו‬ ,‫חמחשבות‬ ,‫רוחני‬ ‫באופן‬ ‫אותן‬ ‫לשלול‬ ‫במקום‬ ‫אבל‬ ,‫הרופאים‬ .‫פיזי‬ ‫כוח‬ ‫מפעילים‬ ‫הרופאים‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ "‫"מדינה‬ ‫ושמו‬ ‫אגרסיבי‬ ‫שמנגנון‬ ‫הוא‬ ‫מוכיחים‬ ‫שהרופאים‬ ‫מה‬ ‫אחד‬ ‫ואף‬ ‫באמונתם‬ ‫ישארו‬ ,‫אומנם‬ ,‫האנשים‬ .‫חמורות‬ ‫עוולות‬ ‫לאנשים‬ ‫לרוב‬ ‫לא‬ ,‫ישתנה‬ ‫בכוח‬ ‫אפילו‬ . ‫שפיות‬ ‫לשפוט‬ ‫יכולים‬ ‫רופאים‬ :‫במדינה‬ ‫האזרחים‬ ‫בין‬ ‫בזכויות‬ ‫שיוויון‬ ‫אין‬ . 3/11/2015 ‫לב‬ ‫לשפוט‬ ‫שיכולים‬ ‫אלוהים‬ ‫כמו‬ ‫הם‬ .‫יתר‬ ‫זכויות‬ ‫מהמדינה‬ ‫קיבלו‬ ‫הרופאים‬ ‫מי‬ ‫שפויים‬ ‫עצמם‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,‫שפוי‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ‫שופטים‬ ‫הם‬ .‫אדם‬ ‫של‬ ‫וכליות‬ ‫ישפוט‬ ? .‫ומוסכם‬ ‫ידוע‬ ‫הגיון‬ ‫לפי‬ ‫שעובד‬ ,‫העם‬ ‫מרבית‬ ‫על‬ ‫מקובלת‬ ‫מערכת‬ ‫שהוא‬ ,‫החוק‬ ‫הזאת‬ ‫ההוכחה‬ ‫של‬ ‫וההגיון‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫מסויים‬ ‫שאדם‬ ‫להוכיח‬ ‫חייבים‬ ‫השוטרים‬
 16. 16 - ‫לשקר‬ ‫אפשר‬ ‫ואי‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫ביקורת‬ ‫יש‬ .‫לכולם‬ ‫ברור‬ . ‫ידוע‬ ‫אינו‬ ‫שלהם‬ ‫ההגיון‬ ,‫בקרה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫רופאים‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫ה‬ ‫למרבית‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫שמתקבלות‬ ‫החלטות‬ ‫דיקטטורי‬ ‫באופן‬ ‫מחליטים‬ ‫הם‬ ,‫ציבור‬ ‫והרופאים‬ ,‫רופא‬ ‫של‬ ‫בהחלטותיו‬ ‫ספק‬ ‫להטיל‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ .‫ביקורת‬ ‫בין‬ ‫נופל‬ ‫תמיד‬ ‫האדם‬ ,‫וכך‬ ‫הראשונים‬ ‫הרופאים‬ ‫את‬ ‫יתמכו‬ ‫תמיד‬ ‫האחרים‬ ‫שהם‬ ‫להוכיח‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫השני‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫מגוננים‬ ‫שהרופאים‬ ‫בגלל‬ .‫הכיסאות‬ ‫אפש‬ ‫אי‬ .‫טועים‬ ‫וההגיון‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫אותם‬ ‫לבדוק‬ ‫ר‬ ‫שלהם‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ , ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫האחוזים‬ ‫במאה‬ ‫שקרי‬ ‫או‬ ‫מוטעה‬ ‫כלשהי‬ ‫לביקורת‬ . ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫רגשית‬ ‫שפוגעים‬ ,‫כבדים‬ ‫עונשים‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ .‫השופטים‬ ‫שמטילים‬ ,‫המאסר‬ ‫מעונש‬ ‫ל‬ ‫מבין‬ ‫והאדם‬ ‫ידוע‬ ‫הגיון‬ ‫יש‬ ‫לפחות‬ ‫מאסר‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫העונש‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫אי‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫שפוז‬ ‫אפילו‬ ‫להבין‬ ‫קרוב‬ ‫אינו‬ ‫האדם‬ , ‫מינימלי‬ ‫הסבר‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫ה‬ ‫לסיבת‬ ‫מצב‬ . ‫להבין‬ ‫יכולים‬ ‫ולא‬ ‫מטומטמים‬ ‫שאנשים‬ ‫חושבים‬ ‫הרופאים‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ . - ‫אוהב‬ ‫שלא‬ ‫הרופא‬ ‫של‬ ‫שרירותיות‬ ‫היא‬ ‫הכפוי‬ ‫לאישפוז‬ ‫הסיבה‬ .‫סיבות‬ ‫אין‬ ‫א‬ ‫שופט‬ ‫הרופא‬ .‫שמולו‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫מסויימת‬ ‫אישית‬ ‫מסיבה‬ ,‫מחשבתית‬ ‫האדם‬ ‫ת‬ ‫נחמד‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ .‫לרופא‬ ‫מתייחס‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ - ‫רגשית‬ ‫כנקמה‬ ,‫כפוי‬ ‫אישפוז‬ ‫יהיה‬ ‫באדם‬ . ‫של‬ ‫בקרה‬ ‫צריך‬ ‫כולם‬ ‫על‬ .‫מדינה‬ ‫מנהלים‬ ‫לא‬ ‫וכך‬ ‫הרופאים‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫רופאים‬ ‫על‬ ‫מגוננים‬ ‫שרופאים‬ ‫מצב‬ ‫לאפשר‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ .‫אחר‬ ‫מתחום‬ ‫אנשים‬ ‫צריך‬ .‫ביקורת‬ ‫שום‬ ‫מאפשרים‬ ‫ולא‬ ‫אחרים‬ ‫רופאים‬ ‫שלא‬ ‫מאנשים‬ ‫שבנוי‬ ‫גוף‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫עבירת‬ ‫שהיא‬ ,‫לכפייה‬ ‫קץ‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ .‫הרפואי‬ ‫בממסד‬ ‫שישלוט‬ ‫ומוסר‬ . ‫הרווחה‬ ‫מוסדות‬ ‫ושל‬ ‫פסיכיאטרית‬ ‫שתלטנות‬ ‫יש‬ ‫למה‬ :‫מנופים‬ ‫רוצה‬ ‫המדע‬ 3/14/2015 ‫אוהב‬ ‫הוא‬ .‫לציבור‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫אלא‬ ‫כהמלצה‬ ‫להישמע‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫המדע‬
 17. 17 ‫את‬ ‫בפועל‬ ‫ליישם‬ ‫על‬ ‫כוחניים‬ ‫מנופים‬ ‫לו‬ ‫שיהיו‬ ‫ירצה‬ ‫ולכן‬ ‫המדעיות‬ ‫מסקנותיו‬ ‫הפרט‬ ‫חופש‬ ‫צימצום‬ ‫בנכונות‬ ‫השלטון‬ ‫שוכנע‬ ,‫האלה‬ ‫המנופים‬ ‫במסגרת‬ .‫החברה‬ ‫חייהם‬ ‫על‬ ‫השתלטות‬ ‫של‬ ‫סמכויות‬ ,‫והרווחה‬ ‫הבריאות‬ ‫לרשויות‬ ‫סמכויות‬ ‫ונתן‬ ‫של‬ ‫המדדים‬ .‫בעצמם‬ ‫אותם‬ ‫לנהל‬ ‫מסוגלים‬ ‫ללא‬ ‫שנחשבים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫והר‬ ‫הרופאים‬ ‫לכך‬ ‫ווחה‬ - ‫יותר‬ ‫אבל‬ ,‫המדע‬ ‫על‬ ‫מסויימת‬ ‫במידה‬ ‫רק‬ ‫מתבססים‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫המאפשר‬ ‫סעיף‬ ‫יש‬ ‫וחרותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫בחוק‬ .‫האישית‬ ‫תחושתם‬ ‫על‬ ‫הפרט‬ ‫חופש‬ ‫שהגבלת‬ ‫טוענות‬ ‫שרשויות‬ ‫כיוון‬ ,‫וכך‬ "‫טובה‬ ‫"למטרה‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫לוקחת‬ ‫או‬ ‫כפוי‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫גורמת‬ ‫היא‬ ,"‫"לטובה‬ ‫היא‬ ‫מסויימים‬ ‫לאנשים‬ ‫ילדיהם‬ "‫"לטובה‬ .‫למוסדות‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ - ‫ומה‬ ,‫סובייקטיבי‬ ‫כמובן‬ ‫מושג‬ ‫הפרטי‬ ‫לאדם‬ ‫לטובה‬ ‫דוקא‬ ‫לאו‬ ,‫לחברה‬ ‫כביכול‬ ‫שלטובה‬ . ‫מתפרנסים‬ ‫הרשויות‬ ‫אנשי‬ ‫אותם‬ .‫פרנסה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫גדולה‬ ‫במידה‬ ‫זה‬ ,‫למעשה‬ ‫מקצועם‬ .‫הרפואה‬ ‫או‬ ‫החברה‬ ‫במדעי‬ ‫מסויימים‬ ‫תחומים‬ ‫של‬ ‫מיישום‬ - ‫התחומים‬ ‫לי‬ ‫ירצו‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫האלה‬ ‫היא‬ ‫עבודתם‬ ,‫לכן‬ .‫הציבור‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫ישם‬ ‫את‬ ‫נגדם‬ ‫ולהפעיל‬ ‫בציבור‬ ‫לכאורה‬ ‫הבעייתיים‬ ‫האנשים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫הללו‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫מוצאים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫במצב‬ .‫המערכת‬ - .‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫יאבדו‬ ‫הם‬ ‫את‬ ‫שחוקקו‬ ‫ואלה‬ ‫האלה‬ ‫התחומים‬ ‫ממציאי‬ ‫הם‬ ‫האמתיתתים‬ ‫הפושעים‬ ,‫לכן‬ ‫המנופים‬ ‫את‬ ‫המאפשרים‬ ‫החוקים‬ ‫אנשי‬ .‫הפרט‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫ומגבילים‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫היחיד‬ ‫הדבר‬ .‫פרנסתם‬ ‫זו‬ ‫כי‬ ‫מעמדותיהם‬ ‫יסגו‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫עצמם‬ ‫המקצוע‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫המאפשרים‬ ‫החוקים‬ ‫בביטול‬ ‫הכנסת‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫הוא‬ ‫שאפשר‬ ‫עושים‬ . ‫מתנהגים‬ ‫הרופאים‬ ‫ואיך‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫דיקטטורה‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ‫כדיקטטורים‬ 3/1/2015 ‫ודיקטטור‬ ‫הכתבה‬ ‫משטר‬ ‫הינה‬ ‫דיקטטורה‬ - ‫את‬ ‫להכתיב‬ ‫שמנסה‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫אחרים‬ ‫שלאנשים‬ ‫לכך‬ ‫שמסכים‬ ,‫דמוקרט‬ ‫לאדם‬ ‫בניגוד‬ .‫בכוח‬ ‫לאחרים‬ ‫דיעותיו‬ ‫מנסה‬ ‫הדיקטטור‬ .‫כך‬ ‫עם‬ ‫מתפשר‬ ‫לא‬ ‫הדיקטטור‬ ,‫אחרות‬ ‫דיעות‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫אנקוב‬ ‫(שלא‬ ‫שהכרתי‬ ‫אקדמיה‬ ‫אנשי‬ ‫יש‬ .‫דעתו‬ ‫את‬ ‫בכוח‬ ‫ולהכתיב‬ ‫לכפות‬ ‫בשמם‬ ‫"מעמד‬ ‫כביכול‬ ‫שהם‬ ‫לקבוע‬ ‫מנסים‬ ‫הם‬ .‫כדיקטטורים‬ ‫שמתנהגים‬ ) ‫והיעדר‬ ‫לעצמם‬ ‫והארכה‬ ‫כבוד‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ .‫האנוש‬ ‫בני‬ ‫שאר‬ ‫על‬ ‫שמתנשא‬ "‫עליון‬
 18. 18 ‫מנסים‬ ‫הם‬ ,‫כזה‬ ‫יחס‬ ‫מבקשים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫המדעית‬ ‫בעבודתם‬ ‫כלשהו‬ ‫פקפוק‬ ‫דיקטטורית‬ ‫בצורה‬ ‫אותו‬ ‫לכפות‬ . ‫הם‬ ‫האקדמיה‬ ‫אנשי‬ .‫בארץ‬ ‫מעמדות‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ,‫למעשה‬ ‫בתחום‬ ‫רגילים‬ ‫עובדים‬ ‫אזרחי‬ ‫לעומת‬ ‫לא‬ ‫במיוחד‬ ,‫כלשהו‬ ‫מיוחד‬ ‫מעמד‬ ‫להם‬ ‫אין‬ .‫מבוגרים‬ ‫הוראת‬ ‫הסטודנטים‬ ‫של‬ ‫הציונים‬ ‫על‬ ‫שולטים‬ ‫הם‬ .‫סטודנטים‬ ‫שאינם‬ ‫ישראל‬ - ‫זאת‬ ‫היחידה‬ ‫מרותם‬ . ‫קיומית‬ ‫בעייה‬ ‫בגלל‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫הוא‬ ‫צבאי‬ ‫ששירות‬ ‫איפה‬ ,‫שלנו‬ ‫במדינה‬ ‫במיוחד‬ ‫מינ‬ ‫כל‬ ‫מצד‬ ‫התנשאות‬ ,‫אמיתית‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫מגוחכת‬ ‫נראת‬ ‫רופאים‬ ‫או‬ ‫מדענים‬ ‫י‬ ‫כל‬ .‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫טיב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מעמד‬ ‫אז‬ ‫מעמדות‬ ‫כבר‬ ‫אם‬ .‫בעולם‬ ‫אחר‬ ‫של‬ ‫מקצועו‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬ ‫חברתי‬ ‫מעמד‬ ‫שום‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬ ‫חשובות‬ ‫העבודות‬ ‫האדם‬ . ‫לחוק‬ ‫לציית‬ ‫זה‬ ‫חייבים‬ ‫אדם‬ ‫שבני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ .‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לכבד‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫שהרופ‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫המדינה‬ ‫של‬ ‫להבין‬ ‫צריכים‬ ‫אים‬ . ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫של‬ ‫גומי‬ ‫חותמת‬ ‫הפסיכיאטריים‬ ‫הרופאים‬ 2/24/2015 .‫אותן‬ ‫להוכיח‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫ורופאים‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫דבר‬ ‫אינן‬ ‫פסיכיאטריות‬ ‫מחלות‬ ‫חברתי‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫הוא‬ ‫פועל‬ ‫שלמעשה‬ ‫מה‬ ‫ת‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫יש‬ ‫מסויים‬ ‫אדם‬ ‫נגד‬ ‫אם‬ . ‫של‬ ‫אבחנה‬ ‫ונותן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מרגיש‬ ‫הרופא‬ ,‫שלילית‬ ‫מצליח‬ ‫אדם‬ ‫הבן‬ ‫אם‬ ."‫"מחלה‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ ‫הכל‬ .‫אותו‬ ‫ישחרר‬ ‫הרופא‬ ,‫בצדקתו‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫אלא‬ ,‫באיבחון‬ ‫לסייע‬ ‫שיכולים‬ ‫מדעיים‬ ‫כלים‬ ‫ממש‬ ‫אין‬ ‫לפסיכיאטריה‬ .‫תומכים‬ ‫שהאדם‬ ‫רוצה‬ ‫הציבור‬ ‫האם‬ :‫הרופא‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫מתחושה‬ ‫מתבצע‬ ‫שהאבחון‬ ‫ל‬ ‫כדאי‬ ‫מאד‬ ,‫שכך‬ ‫כיוון‬ .‫לא‬ ‫או‬ "‫"חולה‬ ‫יוגדר‬ ‫דומה‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫אדם‬ ‫היות‬ ‫יהיה‬ ‫שהרופא‬ ‫סיכוי‬ ‫יותר‬ ‫יש‬ ,‫כך‬ .‫משפחתי‬ ‫מצב‬ ,‫גיל‬ ,‫מוצא‬ ‫ארץ‬ ,‫זוויג‬ .‫לרופא‬ ‫מוצא‬ ‫ארץ‬ ,‫שונה‬ ‫מזוויג‬ ‫הרופא‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫אם‬ .‫החברתי‬ ‫בויכוח‬ ‫האדם‬ ‫בצד‬ ,‫וכך‬ ‫בויכוח‬ ‫נגדכם‬ ‫יהיה‬ ‫שהרופא‬ ‫טוב‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ,‫שונה‬ ‫משפחתי‬ ‫ומצב‬ ‫שונה‬ ‫לנצ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫חולים‬ ‫שאתם‬ ‫יחליט‬ ‫רגשית‬ ‫מעורב‬ ‫בד"כ‬ ‫הרופא‬ .‫בויכוח‬ ‫ח‬ ‫חשובה‬ ‫שלו‬ ‫הפוזיציה‬ ‫ולכן‬ ‫בהחלטה‬ .
 19. 19 ‫על‬ ‫ספר‬ ‫לכפות‬ ‫מנסה‬ ‫הטוטליטריים‬ ‫ולמשטרים‬ ‫לדת‬ ‫בדומה‬ ,‫הפסיכיאטריה‬ ‫אוכלוסייה‬ 2/26/2015 ‫הבני‬ .‫אוכלוסייה‬ ‫על‬ ,‫בספר‬ ‫שכתובות‬ ‫נורמות‬ ‫לכפות‬ ‫שאפשר‬ ‫המציאו‬ ‫היהודים‬ ‫ולא‬ ‫תמיד‬ ‫הספר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לנהוג‬ ‫מלומדים‬ ‫אדם‬ ‫שלהם‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ . ‫ספר‬ ‫איזשהו‬ ‫יש‬ .‫הדומה‬ ‫בצורה‬ ‫מתנהגים‬ ‫השונים‬ ‫הטוטליטריים‬ ‫המשטרים‬ ‫צריכה‬ ‫התרבות‬ ‫בסיסו‬ ‫ועל‬ )‫לדוגמא‬ ‫קאמפף‬ ‫(מיין‬ ‫אידיאולוגי‬ ‫בסיס‬ ‫שהוא‬ ‫נתונות‬ ‫נורמות‬ ‫עם‬ ‫מוכתבים‬ ‫אדם‬ ‫ובני‬ ‫בספר‬ ‫קבוע‬ ‫הכל‬ .‫להתנהג‬ . ‫ה‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫יש‬ .‫הפסיכיאטריה‬ ‫התנהגות‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫בדיוק‬ - DSM , ‫ס‬ ‫פר‬ ‫הפסיכיאטרים‬ ‫של‬ ‫האידיאולוגי‬ ‫הבסיס‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הספר‬ .‫האמריקאי‬ ‫האבחנות‬ ‫הספר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ממויינים‬ ‫האנשים‬ .‫האנושית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫שמיישמים‬ ‫באבחנות‬ ‫להחמרה‬ ‫מובילה‬ "‫ה"חולים‬ ‫מצד‬ ‫התנגדות‬ .‫חולים‬ ‫שהם‬ ‫ומוכתבים‬ ‫עם‬ ‫עצמו‬ "‫"החולה‬ ‫הסכמת‬ ‫הוא‬ ‫בהכתבה‬ ‫ראשון‬ ‫שלב‬ .‫והטיפול‬ ‫האבחון‬ . ‫על‬ ‫ספר‬ ‫בכפיית‬ ‫הפסכיאטריה‬ ‫עוסקת‬ ,‫הטוטליטריים‬ ‫ולמשטרים‬ ‫לדת‬ ‫בדומה‬ ‫להפעיל‬ ‫אמורים‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫לזניחות‬ ‫הופכות‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫דעותיהם‬ .‫אוכלוסייה‬ .‫בספר‬ ‫הכתובה‬ ‫דיעה‬ ‫היא‬ ‫שמקובלת‬ ‫היחידה‬ ‫והדיעה‬ ‫התנגדות‬ ‫או‬ ‫חשיבה‬ ‫שום‬ ‫הזה‬ ‫הנסיון‬ ‫מהווה‬ ,‫מסויימים‬ ‫אנשים‬ ‫כתבו‬ ‫הספר‬ ‫שאת‬ ‫כיוון‬ ‫כותביו‬ ‫של‬ ‫נסיון‬ ."‫"חולים‬ ‫מכנה‬ ‫שהספר‬ ‫מסויימת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫בעזרתו‬ ‫להתשאות‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לעצור‬ ‫ומחליט‬ ‫רפואיות‬ ‫הגדרות‬ ‫עם‬ ‫מתקיף‬ ‫הספר‬ ‫החולים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫ומוכיח‬ ‫מצווה‬ ‫שהספר‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫הרופאים‬ .‫דיקטטורית‬ ‫בצורה‬ ‫החיים‬ ‫יכול‬ ,‫המחוקק‬ ‫על‬ ‫שמשפיעים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מאורגנת‬ ‫שמאפיה‬ ‫כוחנית‬ ‫בצורה‬ ‫ים‬ ‫גורלם‬ ‫את‬ ‫אחרים‬ ‫לאנשים‬ ‫לקבוע‬ . ‫האדם‬ ‫בחירת‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫אלא‬ ,‫רפואי‬ ‫עניין‬ ‫איננה‬ ‫התנהגות‬
 20. 20 2/19/2015 ‫"איך‬ ‫הרופא‬ ‫אחריות‬ ‫מתחום‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ?‫האדם‬ ‫התנהות‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫רפואה‬ ‫ממתי‬ ‫חרגה‬ ‫הרפואה‬ ‫מה‬ ‫משום‬ ?‫בחירה‬ ‫חופש‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫האם‬ ?"‫להתנהג‬ ‫בוחר‬ ‫האדם‬ ‫בריאות‬ ‫שהוא‬ ,‫מתחומה‬ ‫הרופאים‬ .‫קרימינליסטיקה‬ ‫לתחום‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫בדומה‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫ושופטים‬ ‫משלהם‬ ‫חוקים‬ ‫בחוק‬ ‫אסורות‬ ‫להתנהגויות‬ ‫מוסיפים‬ ‫המשפט‬ ‫למערכת‬ . ‫חוקי‬ ‫על‬ ‫עובר‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫ורק‬ ‫חופשית‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫היא‬ ‫האדם‬ ‫התנהגות‬ ‫חירותו‬ ‫את‬ ‫ולשלול‬ ‫אותו‬ ‫לעצור‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫מערכת‬ ‫רשאית‬ ‫אז‬ ,‫המדינה‬ . ‫הרו‬ ‫של‬ ‫גופנית‬ ‫בריאות‬ ‫שהיא‬ ,‫המקובלת‬ ‫מסמכותם‬ ‫חרגו‬ ,‫מה‬ ‫משום‬ ,‫פאים‬ ‫הסתבר‬ .‫מחשבתיות‬ ‫ואפילו‬ ‫ההתנהגותיות‬ ‫בבחירותיו‬ ‫התערבות‬ ‫לכיוון‬ ‫האדם‬ ‫שלא‬ ,‫התנהגויות‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫ואסורות‬ "‫משהו‬ ‫"לחשוב‬ ‫אסור‬ ‫שלנו‬ ‫שבמדינה‬ ‫בצורה‬ ‫מוגדרות‬ ‫כלשהי‬ ‫ע"י‬ ‫מתבצעת‬ ‫החדשים‬ ‫החוקים‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ .‫בחוק‬ ‫פורסמו‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫ציבורית‬ ‫הסכמה‬ ‫אין‬ ‫הרפואיים‬ "‫ה"חוקים‬ ‫על‬ .‫הרפואה‬ ‫מערכת‬ ‫ולא‬ ‫הרופאים‬ ‫ע"י‬ ‫אסור‬ ‫נחשב‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אינם‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ .‫לציבור‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫האסורה‬ ‫בצורה‬ ‫מתנהגים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בהתאם‬ ‫התנהגותם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יכולים‬ ‫רפואית‬ ‫מבחינה‬ . ‫פותנציאליים‬ ‫פושעים‬ ‫"הרחקת‬ :‫נוספת‬ ‫סמכות‬ ‫לעצמם‬ ‫נטלו‬ ‫רופאים‬ ‫להוכיח‬ ‫שחייבים‬ ‫שחושב‬ ,‫הציבור‬ ‫ע"י‬ ‫להם‬ ‫ניתנה‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫סמכות‬ ."‫מהחברה‬ ‫כביכול‬ ‫שהאדם‬ ‫לשער‬ ‫מספיק‬ ‫ולא‬ ‫עונש‬ ‫להטיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אמיתית‬ ‫אשמה‬ ‫סבר‬ ‫רופא‬ ‫איזהשהו‬ ‫כי‬ ‫רק‬ ‫יענשו‬ ‫מפשע‬ ‫חפים‬ ‫שאנשים‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ ."‫"מסוכן‬ ‫"מסכונים‬ ‫שהם‬ ‫לסביבתם‬ " . ‫שמתנהגים‬ ‫עבריינים‬ ‫גם‬ ‫יש‬ .‫התנהגותו‬ ‫נכונות‬ ‫ולא‬ ‫האדם‬ ‫בריאות‬ ‫היא‬ ‫רפואה‬ ‫זהו‬ ‫פותנציאליים‬ ‫פושעים‬ ‫הרחקת‬ ‫אם‬ .‫בריאים‬ ‫ונחשבים‬ ‫החוק‬ ‫מבחינת‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫נפש‬ ‫לחולי‬ ‫להחשב‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫העבריינים‬ ‫כל‬ ,‫הרפואי‬ ‫המדד‬ ‫כי‬ ‫על‬ ‫מעבר‬ ‫התנהגותית‬ ‫תקלה‬ ‫הינו‬ ‫החוק‬ ‫גם‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬ . ‫שימו‬ ‫בסמים‬ ‫ש‬ ‫חוסר‬ ‫שהוא‬ , ‫מסויים‬ ‫פסיכוטרופי‬ ‫חומר‬ ‫תוספת‬ ‫בלי‬ ‫לחיות‬ ‫היכולת‬ .
 21. 21 ‫לאדם‬ ‫שייכות‬ ‫המחשבתיות‬ ‫חומר‬ ‫וקל‬ ‫ההתנהגותיות‬ ‫ההחלטות‬ ‫ו‬ ‫קשורות‬ ‫אינן‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ‫ללמד‬ ‫יכולות‬ ‫אינן‬ ‫אלה‬ ‫החלטות‬ .‫אישית‬ ‫לבחירה‬ ‫אלא‬ ‫לרפואה‬ ‫מוטעות‬ ‫החלטות‬ ‫להחליט‬ ‫יכול‬ ‫בריא‬ ‫אדם‬ ‫גם‬ ‫שכן‬ ,‫בריא‬ . ‫הפסו‬ ‫הנורמות‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫עומדת‬ ‫עליהן‬ ‫לות‬ 2/19/2015 ‫רבות‬ ‫פסולות‬ ‫נורמות‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫הפסיכיאטריה‬ . 1 . ‫שפוי‬ ‫בלתי‬ ‫אחר‬ ‫שאדם‬ ‫להחליט‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ . ,‫אחר‬ ‫משפחתי‬ ‫מצב‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ .‫חיים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫במצב‬ ‫עומד‬ ‫מאיתנו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫מה‬ .‫שונה‬ ‫מוצא‬ ‫וארץ‬ ‫לדת‬ ‫אחרת‬ ‫זיקה‬ ,‫אחר‬ ‫מקצוע‬ ,‫אחים‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫מספר‬ ‫שנכון‬ ‫יכול‬ ‫שהרופא‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ .‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫לגבי‬ ‫נכון‬ ‫דווקא‬ ‫לאו‬ ‫אחד‬ ‫לאדם‬ .‫מקצועו‬ ‫או‬ ‫משפחתו‬ ,‫אחרת‬ ‫בארץ‬ ‫היוולדו‬ ‫עקב‬ ‫מולו‬ ‫העומד‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מולו‬ ‫העומד‬ ‫שאדם‬ ‫להחליט‬ ‫יכול‬ ‫בחיים‬ ‫שונה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בפוזיציה‬ ‫שעומד‬ ‫אדם‬ ‫איך‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫עצומים‬ ‫הבדלים‬ ‫יש‬ ‫הרי‬ ,‫שפוי‬ ‫לא‬ ? 2 . ‫מא‬ ‫לשלול‬ ‫ניתן‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫החירות‬ ‫את‬ ‫דם‬ . ‫בו‬ ‫פוגעים‬ ‫בעצמם‬ ‫אבל‬ ‫מציעים‬ ‫שהם‬ ‫מטיפול‬ ‫יתרפא‬ ‫שאדם‬ ‫חושבים‬ ‫הרופאים‬ ‫הנזק‬ .‫גופו‬ ‫על‬ ‫הבלעדית‬ ‫הזכות‬ ‫ואת‬ ‫החירות‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫נוטלים‬ ,‫קשה‬ ‫בצורה‬ ‫הרופאים‬ .‫האדם‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫מאד‬ ‫להחמיר‬ ‫יכול‬ ‫הרופאים‬ ‫לאדם‬ ‫שגורמים‬ ‫הנפשי‬ ‫דיקטטור‬ ‫החלטה‬ ‫שע"י‬ ‫מאמינים‬ ‫לאדם‬ .‫האדם‬ ‫של‬ ‫חירותו‬ ‫את‬ ‫ליטול‬ ‫קביל‬ ‫ית‬ ‫אין‬ ‫אחד‬ ‫ולאף‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫במה‬ ‫ולהאמין‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫איך‬ ‫לחיות‬ ‫חופש‬ ‫יש‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫חירותו‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ליטול‬ ‫זכות‬ . 3 . ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שהאדם‬ ‫דיעה‬ ‫האדם‬ ‫על‬ ‫לכפות‬ ‫ניתן‬ . ‫להס‬ ‫לאדם‬ ‫לגרום‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ,‫פסיכולוגי‬ ‫לחץ‬ ‫שבעזרת‬ ‫מאמינים‬ ‫הרופאים‬ ‫כים‬ ‫עד‬ ‫לחץ‬ ‫ומפעילים‬ ‫האדם‬ ‫כנגד‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫אוספים‬ ‫הם‬ .‫נתנו‬ ‫שהם‬ ‫האבחנה‬ ‫עם‬ ‫רוחנית‬ ‫ברוטליות‬ .‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫קביעתם‬ ‫עם‬ ‫והסכמה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫לציותו‬
 22. 22 ‫קבילה‬ ‫נורמה‬ ‫היא‬ ‫הרופאים‬ ‫לדעת‬ ‫רוב‬ ‫ע"י‬ ‫המיעוט‬ ‫ורמיסת‬ . 4 . ‫לכך‬ ‫להסכים‬ ‫צריך‬ ‫והאדם‬ ‫שלילית‬ ‫סטיגמה‬ ‫לאדם‬ ‫להדביק‬ ‫ניתן‬ . ‫בעצם‬ ‫הרופאים‬ .‫ומעליבה‬ ‫שלילית‬ ‫שטיגמה‬ ‫האדם‬ ‫על‬ ‫מדביקים‬ ‫האבחנה‬ .‫הציבור‬ ‫בעזרת‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫מקלל‬ ‫שהרופא‬ ‫קשה‬ ‫קללה‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫הסטיגמה‬ ‫האדם‬ ‫כנגד‬ ‫אותו‬ ‫ולהסית‬ ‫בציבור‬ ‫להשתמש‬ ‫בסדר‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫הרופא‬ . 5 . ‫הזה‬ ‫והדבר‬ ‫מסויים‬ ‫בגודל‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫כלפי‬ ‫מוסרית‬ ‫בלתי‬ ‫בצורה‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬ ‫מאמינים‬ ‫הרופאים‬ .‫יסלח‬ ‫ולאשפז‬ ‫מוסרית‬ ‫בלתי‬ ‫בצורה‬ ‫לנהוג‬ ‫בעייה‬ ‫שאין‬ ‫הם‬ ."‫פותנציאלית‬ ‫פשיעה‬ ‫"מניעת‬ :‫טובה‬ ‫בגדול‬ ‫המטרה‬ ‫אם‬ ,‫אנשים‬ ‫בכפייה‬ .‫פותנציאלי‬ ‫פושע‬ ‫שהוא‬ ,‫פשע‬ ‫איזשהו‬ ‫מבצע‬ ‫שהאדם‬ ‫לפני‬ ,‫מראש‬ ‫מחליטים‬ ‫להם‬ ‫נסלח‬ ,‫הצדק‬ ‫חוסר‬ .‫פשע‬ ‫מונעים‬ ‫ובכך‬ ‫מהחברה‬ ‫אותו‬ ‫מבודדים‬ ‫הם‬ ,‫אז‬ ‫למטרה‬ ‫פועלים‬ ‫שהם‬ ‫בגלל‬ ‫מקבלים‬ ‫מפשע‬ ‫חפים‬ ,‫אומנם‬ .‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫טובה‬ ‫הם‬ ‫האם‬ ?‫פותנציאליים‬ ‫פושעים‬ ‫לאבחן‬ ‫הרופאים‬ ‫את‬ ‫לימד‬ ‫מי‬ ‫אבל‬ .‫עונש‬ ‫הוא‬ ‫מסויים‬ ‫שאדם‬ ‫מחליטים‬ ‫הם‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫מדד‬ ‫איזה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ?‫קרימינליסטים‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫אדם‬ ,‫עונש‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫שעל‬ ‫הסכימה‬ ‫שלנו‬ ‫החברה‬ ?‫מסוכן‬ ‫של‬ ‫הסכים‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ .‫החוק‬ .‫האדם‬ ‫את‬ ‫להרשיע‬ ‫ניתן‬ ,‫נעשה‬ ‫שפשע‬ ‫פני‬ ‫לוקחים‬ ‫הם‬ .‫משהו‬ "‫ש"חשב‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫מרשיעים‬ ‫הרופאים‬ ,‫למעשה‬ ‫על‬ ‫יעבור‬ ‫והאדם‬ ‫עתיד‬ ‫מנבאים‬ ‫שהם‬ ‫להחליט‬ ‫ומעיזים‬ ‫יתר‬ ‫סמכות‬ ‫לעצמם‬ ‫"מניעת‬ ‫עם‬ ‫הסכמה‬ ‫בציבור‬ ‫אין‬ .‫מפשע‬ ‫חף‬ ‫לאדם‬ ‫עונש‬ ‫נותנים‬ ‫הם‬ .‫החוק‬ ‫הא‬ ‫הוכחת‬ .‫תאורטית‬ ‫הערכה‬ ‫מתוקף‬ "‫פשעים‬ ‫ענישה‬ ‫לשם‬ ‫נדרשת‬ ‫לפשע‬ ‫שמה‬ . 7 . ‫פועלים‬ ‫הרופאים‬ .‫החברה‬ ‫לכלל‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫משפע‬ ‫בחפים‬ ‫לפגוע‬ ‫ניתן‬ ‫מפשע‬ ‫בחפים‬ ‫קשה‬ ‫בצורה‬ ‫לפגוע‬ ‫בעייה‬ ‫שאין‬ ‫שאומרת‬ ‫רחבה‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫לפי‬ ‫לעזאזאל‬ ‫השעיר‬ .‫החברה‬ ‫לשאר‬ ‫ומועיל‬ ‫נוח‬ ‫והדבר‬ ‫גדולה‬ ‫לא‬ ‫הזו‬ ‫הקבוצה‬ ‫אם‬ ‫ול‬ ‫הציבור‬ ‫לכלל‬ ‫נוח‬ ‫הרופאים‬ ‫שמוצאים‬ ‫מפגיעה‬ ‫פסול‬ ‫שאין‬ ‫מחליט‬ ‫הציבור‬ ‫כן‬ ‫מפשע‬ ‫בחפים‬ ‫העקרונית‬ ‫ברמה‬ ‫הבני‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫אבל‬ ,‫מתבטא‬ ‫לא‬ ‫הצדק‬ ‫עקרון‬ . ‫את‬ ‫ישנו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,"‫נפש‬ ‫כ"חולי‬ ‫בעצמם‬ ‫מוגדרים‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫צדק‬ ‫באי‬ ‫שתמכו‬ ‫אדם‬ ‫שקבוצה‬ ‫מחליט‬ ‫הרוב‬ ."‫רוב‬ ‫"עריצות‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫שעובד‬ ‫העקרון‬ .‫דעתם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מסויימת‬ ‫היא‬ ‫ו‬ ,‫פסולה‬ ‫נוחיות‬ ‫לשם‬ ‫כך‬ ‫מחליט‬ .
 23. 23 8 . ‫גם‬ .‫האדם‬ ‫של‬ ‫ברגשותיו‬ ‫פוגעת‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫רפואית‬ ‫הינה‬ ‫הרפואית‬ ‫האבחנה‬ ‫בני‬ .‫סלחן‬ ‫פחות‬ ‫הרבה‬ ‫העם‬ ,‫רגשית‬ ‫באדם‬ ‫לפגוע‬ ‫מתכוונים‬ ‫לא‬ ‫הרופאים‬ ‫אם‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫נותנים‬ ‫והרופאים‬ ‫ולהעליב‬ ‫לפגוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תירוץ‬ ‫מחפשים‬ ‫רק‬ ‫האדם‬ ‫בא‬ ‫פוגע‬ ‫העם‬ .‫כסף‬ ‫של‬ ‫מגש‬ ‫על‬ ‫הזה‬ ‫התירוץ‬ ‫"חולה‬ ‫מוגדר‬ ‫היותו‬ ‫על‬ ‫רגשית‬ ‫דם‬ ‫כ‬ ‫הרפואית‬ ‫באבחנה‬ ‫ומשתמש‬ "‫נפש‬ ‫מנוף‬ ‫הרופא‬ ,‫אבחנה‬ ‫נותן‬ ‫כשהרופא‬ . ‫ומעליבה‬ ‫אגרסיבית‬ ,‫מתנשאת‬ ,‫סלחנית‬ ‫הלא‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫בפני‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫מפקיר‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫הרופא‬ ‫אם‬ .‫לעזור‬ ‫דווקא‬ ‫שהתכוון‬ ‫למרות‬ ,‫באדם‬ ‫פוגע‬ ‫הוא‬ ,‫וכך‬ ,‫הבריא‬ ‫שהאדם‬ ‫ומחליט‬ ‫האבחנה‬ ‫מ‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫הדיעה‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫העם‬ ‫ולהשתנות‬ ‫לשמוע‬ ‫מוכן‬ ‫העם‬ ‫כל‬ ‫לא‬ .‫נשארת‬ ‫הישנה‬ ‫והסטיגמה‬ . ‫כלפי‬ ‫הבנה‬ ‫בחוסר‬ ‫ולוקה‬ ‫סובייקטיבי‬ ‫מאד‬ ‫שלהם‬ ‫שהשיפוט‬ ‫שוכחים‬ ‫הרופאים‬ .‫להכללה‬ ‫ניתנים‬ ‫ולא‬ ‫שונים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫חיים‬ .‫מולם‬ ‫העומד‬ ‫האדם‬ ‫לו‬ ‫דומה‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫מולו‬ ‫שעומד‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫נדמה‬ ‫לרופא‬ ‫ול‬ ‫של‬ ‫סטריאוטיפ‬ ‫בנו‬ ‫שהרופאים‬ ‫הבריא‬ ‫האדם‬ ‫שונים‬ ‫מאד‬ ‫אדם‬ ‫שבני‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ .‫הדבר‬ ‫כך‬ ‫ולא‬ , . ‫מוסרית‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫למה‬ ? 2/26/2015 ‫ניתנים‬ ‫בלתי‬ ,‫אובייקטיביים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫שלה‬ ‫המדדים‬ ‫כי‬ ‫מוסרית‬ ‫לא‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫לכל‬ ‫ברור‬ ‫שהגיונו‬ ,‫חוק‬ ‫עם‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ .‫לציבור‬ ‫ידועים‬ ‫ולא‬ ‫לשליטה‬ ‫והוא‬ ‫אזרח‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫והחומריות‬ ‫הממשיות‬ ‫בחירותיו‬ ‫על‬ ‫ומדבר‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫מפורסם‬ ,‫האדם‬ ‫לאופי‬ ‫הנוגעים‬ ‫אובייקטיביים‬ ‫לא‬ ‫מדדים‬ ‫עם‬ ‫עובדת‬ ‫הפסיכיאטריה‬ ‫של‬ ‫החופש‬ ‫את‬ ‫מבטלים‬ ‫הרופאים‬ .‫מוחשיים‬ ‫ולא‬ ‫לציבור‬ ‫ידועים‬ ‫לא‬ ‫מדדים‬ ‫הפעלת‬ ‫עם‬ ‫ותכונות‬ ‫אופי‬ ‫סינון‬ ‫ומפעילים‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫להיות‬ ‫האנשים‬ .‫פיזי‬ ‫כוח‬ ‫לכן‬ ,‫פניו‬ ‫והבעות‬ ‫אמונותיו‬ ,‫אופיו‬ ,‫מחשבותיו‬ ‫על‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫שולט‬ ‫לא‬ ‫האדם‬ ‫בטענות‬ ‫אליו‬ ‫לבוא‬ ‫מה‬ ‫אין‬ . ‫הרופאים‬ ‫כי‬ ‫מחוק‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מצומצם‬ ‫קונצנזוס‬ ‫הוא‬ ‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫הקונצנזוס‬ ‫הם‬ ‫לפיהם‬ ‫המדדים‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫ובלבד‬ ‫שהם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מבודדת‬ ‫קבוצה‬ ‫הם‬ ‫המדדים‬ .‫אנשים‬ ‫פוסלים‬ ‫הוגן‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ולכן‬ ‫עצמם‬ ‫לאנשים‬ ‫ידועים‬ ‫לא‬ . ‫ההגיון‬ ‫את‬ ‫מסתירים‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫לציבור‬ ‫ומובן‬ ‫שידוע‬ ‫חוק‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫השופטים‬
 24. 24 ‫אדם‬ ‫והבני‬ ‫לגמרי‬ ‫שלהם‬ ‫ההגיון‬ ‫את‬ ‫מסתירים‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫הרופאים‬ .‫שלהם‬ ‫או‬ ‫ביסוס‬ ‫שום‬ ‫וללא‬ ‫מאליה‬ ‫מובנת‬ ‫כעובדה‬ ‫אבחנותיהם‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫צריכים‬ ‫הז‬ ‫מהסוג‬ ‫קביעות‬ .‫נימוק‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫בכלל‬ ‫מתחשבות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫כיוון‬ ‫מקובלות‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫למדו‬ ‫הרופאים‬ .‫מולם‬ ‫שנמצא‬ ‫האדם‬ ‫שחושב‬ ‫רק‬ 5 ‫ולא‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫שנים‬ ‫שכל‬ ‫יש‬ ‫לנו‬ ‫גם‬ .‫להבין‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫הגיון‬ ‫אותם‬ ‫שלימדו‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫גבוהה‬ ‫והשכלה‬ . ‫מחמיאים‬ ‫ובתמורה‬ ‫מהציבור‬ ‫לאמונה‬ ‫מצפים‬ ‫הרופאים‬ ‫הבריאים‬ ‫לאנשים‬ . ‫האמונ‬ ‫בדעת‬ ‫מפקפקים‬ ‫ולא‬ ‫שאלות‬ ‫שואלים‬ ‫לא‬ ‫שאנשים‬ ‫בכך‬ ‫מתבטאת‬ ‫הזאת‬ ‫ה‬ ‫הרופא‬ . ‫מאד‬ ‫גדולה‬ ‫קהל‬ ‫בדעת‬ ‫נתקל‬ ‫אתה‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,"‫"חולה‬ ‫מוגדר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫לשכנע‬ .‫החלטותיהם‬ ‫את‬ ‫בספק‬ ‫מטילה‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫מאמונה‬ ‫ברופאים‬ ‫שתומכת‬ ‫שכן‬ ‫בד"כ‬ ‫לסגת‬ ‫נאלץ‬ "‫ה"חולה‬ ‫לכן‬ ,‫בכלל‬ ‫פשוטה‬ ‫לא‬ ‫משימה‬ ‫זה‬ ‫כזה‬ ‫המון‬ ‫הוא‬ ‫גדולה‬ ‫כזאת‬ ‫לקבוצה‬ ‫להתנגד‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ . ,‫אמונותיו‬ ‫נכונות‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫לנצח‬ ‫וינסה‬ ‫האדם‬ ‫מול‬ ‫יתמודד‬ ‫עצמו‬ ‫שרופא‬ ‫במקום‬ ‫של‬ ‫בדיכוי‬ ‫אלא‬ ‫בדיון‬ ‫עוסקת‬ ‫שלא‬ ‫המונים‬ ‫של‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫מפעיל‬ ‫הרופא‬ ‫כאפס‬ ‫מתנהג‬ ‫הרופא‬ ‫ולמעשה‬ ‫מתחיל‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫הפילוסופי‬ ‫הדיאלוג‬ .‫מתנגדים‬ ‫שקיבל‬ ,‫המון‬ ‫מאחורי‬ ‫שמסתתר‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ,‫המותקף‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫עליו‬ ‫להתנשאות‬ . ‫התנהגותיות‬ ‫מחלות‬ ‫אבחנת‬ .‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫פרצה‬ ‫מצאו‬ ‫ישראל‬ ‫ומחשבתיות‬ . 2/15/2015 .‫מוגן‬ ‫להרגיש‬ ‫צריך‬ ‫שאדם‬ ‫חושבים‬ ‫לא‬ ‫בישראל‬ ‫גם‬ ‫על‬ ‫עובר‬ ‫אינו‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ .‫שרוצה‬ ‫כפי‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫שימשיך‬ ‫לכך‬ ‫ערובה‬ ‫אין‬ ‫בישראל‬ ,‫החוק‬ ‫הרופאים‬ ‫תחושות‬ ‫או‬ ‫רגשות‬ ,‫מחשבות‬ ,‫התנהגויות‬ ‫שאיזשהם‬ ‫לקבוע‬ ‫שאפשר‬ ‫המציאו‬ .‫לרצון‬ ‫בניגוד‬ ‫טיפול‬ ‫שדורשות‬ ‫מחלות‬ ‫הינן‬ ‫ניתן‬ ‫שהוא‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫להחליט‬ ‫תלונה‬ ‫לאחר‬ ,‫הרופא‬ ‫עם‬ ‫הפגישה‬ .‫ואשפוז‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫עליו‬ ‫ולכפות‬ ‫חולה‬ ‫של‬ ‫כלשהו‬ ‫אזרח‬ ‫התנ‬ .‫בדיקה‬ ‫כופים‬ ‫ואז‬ ‫להתלונן‬ ‫ניתן‬ . ‫גדות‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬ ‫לבדיקה‬
 25. 25 ‫ו‬ ‫מחלה‬ ‫הפעלת‬ ‫מאפשרת‬ ‫טיפול‬ ‫בכפייה‬ ‫בפחד‬ ‫לחיות‬ ‫צריכים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ . .‫קבוע‬ ‫בלתי‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ‫חולים‬ ‫שהם‬ ‫לגביהם‬ ‫להחליט‬ ‫שאפשר‬ ‫הרופאים‬ "‫"חולות‬ ‫מחשבות‬ ‫שיש‬ ‫החליטו‬ ‫וחייבים‬ ‫פרצה‬ ‫למעשה‬ ‫זה‬ .‫בהן‬ ‫לטפל‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫מהאדם‬ ‫שנוטלים‬ ‫כיוון‬ ‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫חמורה‬ ‫ללא‬ ‫ועלולים‬ ‫המחשבה‬ ‫את‬ ‫ואף‬ ‫התנועה‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫מהאדם‬ ‫ליטול‬ ‫וחומרית‬ ‫אובייקטיבית‬ ‫סיבה‬ ‫שום‬ ‫יש‬ .‫החוקים‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יש‬ .)‫כימיים‬ ‫(חומרים‬ ‫לגופם‬ ‫שנכנס‬ ‫במה‬ ‫לשלוט‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫יש‬ .‫לרצון‬ ‫בניגוד‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בדיקות‬ ‫המאפשר‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫לפסול‬ .‫האדם‬ ‫לרצון‬ ‫בניגוד‬ ‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫רש‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫לבד‬ ‫להחליט‬ ‫אי‬ ‫ש‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ .‫לא‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫צריך‬ ‫רופאים‬ ‫לעומק‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ .‫חולה‬ ‫שהוא‬ ‫מראש‬ ‫מחליטים‬ ‫אבל‬ ‫רגשי‬ ‫האדם‬ ‫התנהגות‬ .‫סיבה‬ ‫יש‬ ‫מפרסום‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫מושפעת‬ ‫באיזה‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫ודמיון‬ )‫כתיבה‬ ,‫(קריאה‬ .‫לכך‬ ‫קשורה‬ ‫התנהגותו‬ ‫ואיך‬ ‫נמצא‬ ‫האדם‬ ‫רוחני‬ ‫מצב‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫מבלי‬ ‫ניתן‬ ‫להחליט‬ ?‫בריא‬ ‫לא‬ ‫שאדם‬ ‫צריך‬ ‫במדינה‬ ‫האנשים‬ ‫בין‬ ‫שיוויון‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫יתר‬ ‫זכויות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫לרופאים‬ . ‫כוחן‬ ‫וכך‬ ,‫רגילים‬ ‫לאנשים‬ ‫מוכרת‬ ‫שלא‬ ‫חלשה‬ ‫שפה‬ ‫היא‬ ‫הרופאים‬ ‫שפת‬ ‫האבחנות‬ ‫של‬ 2/15/2015 .‫הרגילים‬ ‫לאנשים‬ ‫מוכרת‬ ‫לא‬ ‫שהשפה‬ ‫בגלל‬ ‫חלש‬ ‫כוח‬ ‫יש‬ ‫רפואיות‬ ‫לאבחנות‬ ‫וסימ‬ ‫סיבות‬ ‫כולל‬ ‫מחלות‬ ‫לפי‬ ‫הקטלוג‬ ‫פ‬ ‫שהינם‬ ‫רפואיים‬ ‫מושגים‬ ‫וכן‬ ‫טומים‬ ‫סה"כ‬ ‫בארץ‬ ‫יש‬ .‫עוצמתי‬ ‫ולא‬ ‫חלש‬ ‫פרסום‬ ‫למעשה‬ 20000 ‫בכל‬ ‫רופאים‬ ‫של‬ ‫הרפואית‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫והרופאים‬ ‫התחומים‬ .‫האחרות‬ ‫ההתמחויות‬ ‫כ‬ ‫יש‬ - 500 ‫בעזרת‬ ‫להשפיע‬ ‫רוצים‬ ‫הרופאים‬ ‫כאשר‬ ,‫לכן‬ .‫התמחות‬ ‫בכל‬ ‫רופאים‬ ‫ו‬ ‫שלהם‬ ‫האבנה‬ ,‫אותה‬ ‫למחוק‬ ‫פשוט‬ ‫לאדם‬ ‫לאפשר‬ ‫לא‬ ‫נעזרים‬ ‫עם‬ ‫הרופאים‬ ‫מסיבות‬ ‫לא‬ ‫באבחנה‬ ‫לתמוך‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫משכנעים‬ ‫למעשה‬ ‫הם‬ .‫הדמגוגיה‬ ‫עזרת‬ ‫נטוי‬ ‫בד"כ‬ ‫הללו‬ ‫הסיבות‬ .‫אחרות‬ ‫מסיבות‬ ‫אלא‬ ‫רפואיות‬ ‫קדומות‬ ‫ודיעות‬ ‫צד‬ ‫ות‬ ‫רווחות‬ . ‫מסיבות‬ ‫אדם‬ ‫הבן‬ ‫כנגד‬ ‫אנשים‬ ‫הסתת‬ ‫של‬ ‫מלוכלך‬ ‫משחק‬ ‫משחקים‬ ‫הרופאים‬ ‫ממניעים‬ ‫האדם‬ ‫לבן‬ ‫להתנגד‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫מנסים‬ ‫הם‬ .‫סובייקטיביות‬ ‫קהל‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫משחדים‬ ‫הם‬ ,‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כך‬ .‫אישי‬ ‫רווח‬ ‫מטעמי‬ ‫או‬ ‫פילוסופיים‬
 26. 26 .‫המותקף‬ ‫אדם‬ ‫הבן‬ ‫על‬ ‫אפשרית‬ ‫התנשאות‬ ‫עם‬ ‫מסכימים‬ ‫אנשים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫א‬ ‫מקבלים‬ ‫הם‬ ‫בתמורה‬ .‫הרפואית‬ ‫האבחנה‬ ‫את‬ ‫ותומכים‬ ‫כדאי‬ ‫שהדיל‬ ‫ת‬ ‫להתנ‬ ‫האפשרות‬ ‫שא‬ ‫יותר‬ ‫יש‬ ‫אדם‬ ‫שלבן‬ ‫ככל‬ ‫מתגבר‬ ‫הרווח‬ .‫אדם‬ ‫הבן‬ ‫על‬ ‫ות‬ ‫של‬ ‫פילוסופי‬ ‫ניטרול‬ ‫זה‬ ‫הישגים‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫על‬ ‫להתנסות‬ ‫כך‬ ,‫ממשיים‬ ‫השגים‬ ‫בחיים‬ ‫ממשי‬ ‫ייתרון‬ ‫וכך‬ ‫שלו‬ ‫ההישגים‬ ‫כוח‬ . ‫בסופו‬ ‫הם‬ .‫חזרה‬ ‫הרעים‬ ‫הרופאים‬ ‫על‬ ‫הקערה‬ ‫את‬ ‫והופך‬ ‫מתנגד‬ ‫האדם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנקמה‬ ‫לבסוף‬ .‫הציבורית‬ ‫התמיכה‬ ‫את‬ ‫ומאבדים‬ ‫לשקרנים‬ ‫הופכים‬ ‫כוחם‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ .‫בחוק‬ ‫הרופאים‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫לניטרול‬ ‫עד‬ ‫תימשך‬ ‫הרופאים‬ ‫של‬ ‫העודף‬ . ,‫מישהו‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫לכן‬ ,‫מקצועו‬ ‫בעזרת‬ ‫בעיותיו‬ ‫את‬ ‫פותר‬ ‫רופא‬ ‫נגדו‬ ‫יכווין‬ ‫הוא‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫פסיכיאטריה‬ 3/6/2015 ‫אותי‬ ‫שאל‬ ‫הוא‬ ‫מייד‬ .‫רופאים‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫ואמרתי‬ ‫רופא‬ ‫ליד‬ ‫בבר‬ ‫ישבתי‬ ‫בעזרת‬ ‫בעיותיהם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫פותרים‬ ‫שרופאים‬ ,‫הסתבר‬ .‫הנפשית‬ ‫בריאותי‬ ‫איך‬ ‫מסויים‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ,‫וכך‬ ,‫רפואה‬ ‫פסיכיאטרים‬ ‫אליו‬ ‫מכווינים‬ ‫הם‬ ,‫אותם‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬ . ‫ראיית‬ ‫ואת‬ ‫רופאים‬ ‫אהב‬ ‫ולא‬ ‫שהתנגד‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הופעלה‬ ‫פסיכיאטריה‬ ‫במת‬ ‫ופגיעה‬ ‫נקמה‬ ‫של‬ ‫תחום‬ ‫הינה‬ ‫פסיכיאטריה‬ .‫עולמם‬ ‫נ‬ ‫שמוכיחה‬ ,‫הרפואה‬ ‫גדי‬ ‫אחרות‬ ‫אמונות‬ ‫נגד‬ ‫מתגוננת‬ ‫רפואה‬ .‫בחיים‬ ‫הרוחנית‬ ‫עמדתה‬ ‫את‬ ‫פיזית‬ ‫להם‬ ‫הפ‬ ‫בעזרת‬ ,‫דת‬ ‫ובפרט‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫ולסמם‬ ‫חירות‬ ‫מאדם‬ ‫לשלול‬ ‫שיכולה‬ ,‫סיכיאטריה‬ ‫אמונותיו‬ . ‫יקבל‬ ‫שלא‬ ,‫אותם‬ ‫רוצה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ .‫כפייה‬ ‫של‬ ‫הסמכות‬ ‫את‬ ‫מהרופאים‬ ‫לשלול‬ ‫יש‬ ‫בין‬ ‫שיויון‬ ‫ליצור‬ ‫ויש‬ ‫אמונה‬ ‫לכפות‬ ‫אין‬ .‫עולמם‬ ‫ראיית‬ ‫עם‬ ‫באים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫אותם‬ ‫רפוא‬ ‫כפיית‬ ‫כי‬ ,‫אידיאולוגית‬ ‫השני‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫להשפיע‬ ‫ויכולתם‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫היא‬ ‫ה‬ ‫אידיאולוגיה‬ ‫כפיית‬ .
 27. 27 ‫פסולה‬ ‫היא‬ ‫למה‬ :‫הפסיכיאטרית‬ ‫האבחנה‬ ‫פגום‬ ‫קונצפט‬ ‫הוא‬ ‫התנהגות‬ ‫ניבוי‬ 3/30/2015 ‫אמור‬ ‫האדם‬ ‫עם‬ ‫וקצרה‬ ‫שטחית‬ ‫בשיחה‬ ‫רופא‬ .‫התנהגות‬ ‫לנבא‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫גופו‬ ‫שפת‬ ‫או‬ ‫פניו‬ ‫הבעות‬ ,‫מילותיו‬ ‫מתוך‬ ‫לנבא‬ .‫החוק‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫האדם‬ ‫אולי‬ ‫אבל‬ ‫מקרין‬ ‫הרופא‬ ‫אולי‬ ?‫באמת‬ ‫מסוכן‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫ככזה‬ ‫נשמע‬ ‫הוכחות‬ ‫צריך‬ ,‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫הוא‬ ‫שניבוי‬ ‫בגלל‬ ?‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫הפחד‬ ‫את‬ ,‫חוק‬ ‫אכיפת‬ ‫מערכת‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫תחושתית‬ ‫הערכה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫למסוכנות‬ ‫ממשיות‬ ‫חומריות‬ ‫הוכחות‬ ‫ולחפש‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫שאמורה‬ . ‫לעבוד‬ ‫אמורה‬ ‫לא‬ ‫הרפואה‬ .‫המשטרה‬ ‫במקום‬ ‫ל‬ ‫אמור‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫שוטר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫שרופא‬ ‫כיוון‬ ,‫לכן‬ ‫שאדם‬ ‫נבא‬ ‫ייתכן‬ ‫כי‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫להחלטות‬ ‫קשורה‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ,‫לבריאות‬ ‫לדאוג‬ ‫אלא‬ ‫מסוכן‬ ‫ומסוכן‬ ‫לחלוטין‬ ‫בריא‬ ‫אדם‬ ‫גם‬ . ‫מקרים‬ ‫בהרבה‬ ‫האדם‬ .‫האדם‬ ‫על‬ ‫עצמו‬ ‫הניבוי‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,‫נוסף‬ ‫מ‬ ‫מצפים‬ ‫אם‬ ,‫ולכן‬ ‫ממנו‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫הצפי‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫מסיתים‬ ,‫מסוכן‬ ‫להיות‬ ‫אדם‬ ‫לזה‬ ‫בדיוק‬ ‫אותו‬ . .‫פחדנו‬ ‫שממנו‬ ‫למעשה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫להסתה‬ ‫גורם‬ ‫מאדם‬ ‫פחד‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫שפוחד‬ ‫שהאדם‬ ‫כיוון‬ ‫מהם‬ ‫שפוחדים‬ ‫אנשים‬ ‫תוקפים‬ ‫למשל‬ ‫כלבים‬ ‫שלו‬ )‫הניבוי‬ ‫(או‬ ‫הצפי‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫ומסית‬ ‫הכלב‬ . ,‫מסוכן‬ ‫שאדם‬ ‫מנבאים‬ ‫אם‬ ,‫לכן‬ ‫קרדי‬ ‫לאדם‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ .‫לכזה‬ ‫להפוך‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫נאשים‬ ‫ולא‬ ‫חיובי‬ ‫ט‬ ‫נמוך‬ ‫הוא‬ ‫למסוכן‬ ‫שיהפוך‬ ‫הסיכוי‬ ,‫לכך‬ ‫חומריות‬ ‫הוכחות‬ ‫שיש‬ ‫לפני‬ ‫במסוכנות‬ ‫יותר‬ , ‫מנסים‬ ‫גם‬ ‫הרופאים‬ ,‫לכן‬ .‫כלפיו‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫האדם‬ ‫כי‬ ‫למעשה‬ ‫עצמו‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫להסית‬ ‫עלולים‬ ‫וגם‬ ‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫משהו‬ ‫מ‬ ‫שמצפים‬ ‫איך‬ ‫להתנהג‬ ‫נוטים‬ ‫אנשים‬ .‫רע‬ ‫הם‬ .
 28. 28 ‫אדם‬ ‫של‬ ‫למסוכנותו‬ ‫תחושתית‬ ‫הערכה‬ 3/3/2015 ,‫הפסיכיאטרים‬ .‫לכך‬ ‫ממשיות‬ ‫הוכחות‬ ‫בלי‬ ‫מסוכן‬ ‫שמישהו‬ ‫להחליט‬ ‫אסור‬ ‫עברו‬ ‫שלא‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ .‫אישית‬ ‫תחושה‬ ‫מתוקף‬ ‫מסוכנות‬ ‫על‬ ‫מחליטים‬ ‫כן‬ ,‫אומנם‬ ‫של‬ ‫קריטריונים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מסוכנים‬ ‫שהם‬ ‫בכך‬ ‫מואשמים‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫הבעות‬ ‫או‬ ‫הדיבור‬ ‫מנבאים‬ ‫אישית‬ ‫תחושה‬ ‫מתוך‬ ‫הרופאים‬ ‫וכך‬ ,‫שלהם‬ ‫פנים‬ ‫אישפוז‬ ‫בעזרת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מונעים‬ ‫וכבר‬ ‫מישהו‬ ‫יתקוף‬ ‫האדם‬ ‫האם‬ . ‫ומפעילים‬ ‫עצמם‬ ‫של‬ ‫מהצל‬ ‫שמפחדים‬ ‫פרנוידים‬ ‫של‬ ‫התנהלות‬ ‫היא‬ ‫התנהלותם‬ ‫נמלים‬ ‫על‬ ‫טוטחים‬ ‫של‬ ‫אש‬ . ‫ניבוי‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫שלנו‬ ‫והחברה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫גורל‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫שלהם‬ "‫ה"תחושה‬ ‫עתי‬ ‫מפרנויה‬ ‫ונובע‬ ‫דמיוני‬ ‫לא‬ ‫מנבאים‬ ‫שהם‬ ‫שהעתיד‬ ‫לנו‬ ‫מניין‬ .‫רופאים‬ ‫ע"י‬ ‫ד‬ ‫שלהם‬ ? ‫דיפלומה‬ ‫עם‬ ‫רופא‬ ‫ע"י‬ ‫ולו‬ ,‫עתיד‬ ‫וניבוי‬ ,‫ברזל‬ ‫כלל‬ ‫זהו‬ .‫מעצר‬ ‫אין‬ ‫הוכחה‬ ‫בלי‬ ‫כלום‬ ‫שווה‬ ‫לא‬ . ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫ע"י‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫סובייקטיבי‬ ‫שיפוט‬ ‫הינה‬ ‫הפסיכיאטרית‬ ‫האבחנה‬ ‫פסולה‬ ‫ולכן‬ 3/28/2015
Anúncio