Työttömyysturva

LAL Luonnontieteilijät
LAL LuonnontieteilijätAgreements and bargaining officer
Peruskysymyksiä
Työttömyysturvasta
Kuka saa ansiopäivärahaa?
Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta,
jos:
• olet kokonaan tai osittain työtön
• haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
TE- toimisto antaa työttömyyskassalle hakijaa koskevan
työvoimapoliittisen lausunnon
• olet työttömyyskassan jäsen
• olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
• olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-
vuotias).
2.4.2014
TYÖSSÄOLOEHTO
• kassan jäsenyys katkeamaton tai korkeintaan 30 pv
katkos kassan vaihdon yhteydessä
• työssä 26 viikkoa viimeisen 28 kk:n aikana (lyhyempää
työssäoloehtoa 26 viikkoa sovelletaan, kun on 30.12.2013 alkaen
yhden kalenteriviikon työssäoloehtoon luettavassa työssä)
• vain kassan jäsenyysaikainen työssäolo lasketaan
• työn ei tarvitse olla oman alan työtä
• työaika vähintään 18 h/vko, mikä tahansa työsuhteessa
tehty työ kelpaa (opetustyössä ja kotityöntekijöillä eri
ehdot)
• palkka työehtosopimuksen mukainen tai jos ei alalla ole
työehtosopimusta vähintään 1154 e/kk. (v.2014)
• mm. apurahalla työskentely ja hoitovapaa pidentävät 28
kk:n tarkastelujaksoa enintään 7 vuoteen
2.4.2014
Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys
28 kk:n tarkastelujakson pidennys enintään 7
vuoteen
• 1) sairaus, laitoshoito tai kuntoutus;
• 2) asevelvollisuus tai siviilipalvelus;
• 3) päätoimiset opinnot;
• 4) lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito;
• 5) apurahakausi;
• 6) muu näihin verrattava hyväksyttävä syy.
2.4.2014
Toimi näin, jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) verkon välityksellä
työttömäksi työnhakijaksi
• viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä- Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona
työnhakusi on voimassa.
• Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun vain, kun otat
henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.
• Jos tilanteesi edellyttää asiantuntijan henkilökohtaista palvelua, TE-toimisto ottaa sinuun yhteyttä kahden
viikon kuluessa työnhakusi alkamisesta.
• Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden
työvoimapoliittisista edellytyksistä
• Hae ansiopäivärahaa Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta (Erko)
• Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut työttömänä vähintään 2 kalenteriviikkoa. Hae
ansiopäivärahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolta haluat päivärahaa maksettavan
• Kysy lisätietoja Erkosta, liitosta ja netistä
• Liitto tarvitsee jäsenrekisteriä varten tiedon työpaikasta, mutta
työttömyysturvan vuoksi työn päättyminen ilmoitetaan vain kassaan. Liitto ei
pidä kirjaa työssäoloehtoon luettavista työsuhteista
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa,
vaikka olen jatko-opiskelija?
• Pääsääntö- jatkotutkinnon suorittaminen on sivutoimista opiskelua, jollei
laajuuden perusteella toisin arvioida (henkilökohtaisen
opintosuunnitelman mukaisesti opintojen laajuus yli 5 op/kk)
• Työnhakijaa ei näissäkään tilanteissa pidetä päätoimisena opiskelijana,
jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon perusteella voidaan katsoa,
ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.
• Riittävänä opiskeluaikaisena työssäolona pidetään ainakin työtä, joka
kestoltaan riittää täyttämään palkansaajan työssäoloehdon, eli noin
kuutta kuukautta välittömästi ennen työttömyyttä.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa,
vaikka olen jatko-opiskelija?
• Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa sen jälkeen, kun olet ollut
TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä 5 täyttä työtöntä
arkipäivää. (lyhyempi omavastuuaika 1.1.2014 lähtien)
• Kassa maksaa ansiopäivärahaa TE-toimiston lausunnon perusteella, eli
TE-toimisto ratkaisee oikeutesi työttömyysturvaan.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen
päivärahaan?
• Apurahakausi on työttömyysturvan osalta ns. ylihypättävää aikaa,
eikä apurahan osuutta huomioida ansiosidonnaisen päivärahan
suuruutta määriteltäessä.
• Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan
henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä
välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt
palkansaajan työssäoloehdon.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen
päivärahaan? (muu kuin jatko-opiskelija)
• Apurahalla työskentelyn jälkeen osoitettava kuitenkin, että
tutkimustyö on päättynyt tai keskeytyneenä
• Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan seuraavat toiminnat
eivät ainakaan yksinään osoita, että tutkimustyötä jatkettaisiin:
– apurahan hakeminen,
– ennen työnhakijaksi ilmoittautumista valmistuneiden artikkeleiden julkaisu,
– satunnaisesti tapahtuva luennointi tai artikkeleiden kirjoittaminen,
– osallistuminen alan kongresseihin.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen
päivärahaan? (jatko-opiskelija)
• Jatkotutkintoa suorittavan osalta pääsääntönä tulkinta opiskelua
koskevien säännösten perusteella, ei omassa työssä työllistymisenä
• Eli apurahalla ei ole vaikutusta työttömyysetuuden saamisen
työvoimapoliittisiin edellytyksiin
• Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut
työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa, hän on työtön, ja hakee
kokoaikatyötä. Kokoaikatyön hakeminen on työttömyysetuuden
saamisen ehdoton edellytys
2.4.2014
LISÄTIETOJA
• Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO
www.erko.fi
• Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö TYJ
www.tyj.fi
2.4.2014
1 de 11

Recomendados

Lisa Forss - tukea työllistämiseen por
Lisa Forss - tukea työllistämiseenLisa Forss - tukea työllistämiseen
Lisa Forss - tukea työllistämiseenSamuli Sukkula
841 visualizações13 slides
Esittelyaineisto: Työttömyysturva por
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaEsittelyaineisto: Työttömyysturva
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaKela
512 visualizações34 slides
Kunnon työttömyysturva – nopea työllistyminen por
Kunnon työttömyysturva – nopea työllistyminenKunnon työttömyysturva – nopea työllistyminen
Kunnon työttömyysturva – nopea työllistyminenSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
494 visualizações22 slides
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut por
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutTHL
280 visualizações14 slides
Lakisääteiset eläkevakuutukset Suomessa por
Lakisääteiset eläkevakuutukset SuomessaLakisääteiset eläkevakuutukset Suomessa
Lakisääteiset eläkevakuutukset SuomessaVeritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
562 visualizações12 slides
Tarinoita TyEL-työsuhteista por
Tarinoita TyEL-työsuhteistaTarinoita TyEL-työsuhteista
Tarinoita TyEL-työsuhteistaTyöeläkeyhtiö Varma
602 visualizações38 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia por
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
1.2K visualizações17 slides
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista por
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille Saarikoski
764 visualizações22 slides
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset por
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyöterveyslaitos
4K visualizações37 slides
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut por
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutTyöeläkeyhtiö Varma
5.5K visualizações22 slides
10 faktaa työhyvinvoinnista por
10 faktaa työhyvinvoinnista10 faktaa työhyvinvoinnista
10 faktaa työhyvinvoinnistaUlla Vilkman
3.1K visualizações13 slides
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.... por
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Prizztech
11K visualizações65 slides

Destaque(7)

Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia por Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K visualizações
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista por Ville Saarikoski
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville Saarikoski764 visualizações
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset por Työterveyslaitos
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Työterveyslaitos4K visualizações
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut por Työeläkeyhtiö Varma
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Työeläkeyhtiö Varma5.5K visualizações
10 faktaa työhyvinvoinnista por Ulla Vilkman
10 faktaa työhyvinvoinnista10 faktaa työhyvinvoinnista
10 faktaa työhyvinvoinnista
Ulla Vilkman3.1K visualizações
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.... por Prizztech
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Prizztech11K visualizações

Similar a Työttömyysturva

Polkuja Työelämään por
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja TyöelämäänPeppiTervoHiltula1
110 visualizações18 slides
Tyottomyysturva 2016 por
Tyottomyysturva 2016Tyottomyysturva 2016
Tyottomyysturva 2016Kela
640 visualizações31 slides
Työnantajan perhevapaakorvaus por
Työnantajan perhevapaakorvausTyönantajan perhevapaakorvaus
Työnantajan perhevapaakorvausTua Kyrklund
65 visualizações10 slides
Tuet por
TuetTuet
Tuetguest70fecb
263 visualizações6 slides
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke por
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeKela
1.3K visualizações14 slides
Kertausta kuntoutusrahasta por
Kertausta kuntoutusrahastaKertausta kuntoutusrahasta
Kertausta kuntoutusrahastaKela
947 visualizações21 slides

Similar a Työttömyysturva(20)

Polkuja Työelämään por PeppiTervoHiltula1
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja Työelämään
PeppiTervoHiltula1110 visualizações
Tyottomyysturva 2016 por Kela
Tyottomyysturva 2016Tyottomyysturva 2016
Tyottomyysturva 2016
Kela640 visualizações
Työnantajan perhevapaakorvaus por Tua Kyrklund
Työnantajan perhevapaakorvausTyönantajan perhevapaakorvaus
Työnantajan perhevapaakorvaus
Tua Kyrklund65 visualizações
Tuet por guest70fecb
TuetTuet
Tuet
guest70fecb263 visualizações
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke por Kela
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Kela1.3K visualizações
Kertausta kuntoutusrahasta por Kela
Kertausta kuntoutusrahastaKertausta kuntoutusrahasta
Kertausta kuntoutusrahasta
Kela947 visualizações
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut por Vates-saatio
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
Vates-saatio181 visualizações
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna por Työterveyslaitos
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Työterveyslaitos4K visualizações
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista por THL
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
THL272 visualizações
Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014 por Työeläkeyhtiö Varma
Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014
Mitä kuuluu eläkeuudistukselle_Työeläkepäivät_2014
Työeläkeyhtiö Varma864 visualizações
Kelan kuntoutus 2016 por Kela
Kelan kuntoutus 2016Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016
Kela543 visualizações
Ekonomina työelämään, työsuhdejuridiikka por Suomen Ekonomit
Ekonomina työelämään, työsuhdejuridiikkaEkonomina työelämään, työsuhdejuridiikka
Ekonomina työelämään, työsuhdejuridiikka
Suomen Ekonomit869 visualizações
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 por Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Suomen Ekonomit483 visualizações
Kelan etuudet lapsiperheille 2016 por Kela
Kelan etuudet lapsiperheille 2016Kelan etuudet lapsiperheille 2016
Kelan etuudet lapsiperheille 2016
Kela1.3K visualizações
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Työeläkeyhtiö Varma1.1K visualizações

Mais de LAL Luonnontieteilijät

Työelämäopinnot kyselyn tulokset por
Työelämäopinnot kyselyn tuloksetTyöelämäopinnot kyselyn tulokset
Työelämäopinnot kyselyn tuloksetLAL Luonnontieteilijät
530 visualizações15 slides
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015 por
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015LAL Luonnontieteilijät
896 visualizações27 slides
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij... por
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...LAL Luonnontieteilijät
492 visualizações6 slides
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen por
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminenHelsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminenLAL Luonnontieteilijät
427 visualizações6 slides
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimus por
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimusLuonnnontieteilijän palkka ja työsopimus
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimusLAL Luonnontieteilijät
2K visualizações26 slides
Luonnontieteilijöiden työnhaku some por
Luonnontieteilijöiden työnhaku some Luonnontieteilijöiden työnhaku some
Luonnontieteilijöiden työnhaku some LAL Luonnontieteilijät
282 visualizações6 slides

Mais de LAL Luonnontieteilijät(20)

Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015 por LAL Luonnontieteilijät
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015
LAL Luonnontieteilijät896 visualizações
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij... por LAL Luonnontieteilijät
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...
LAL Luonnontieteilijät492 visualizações
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen por LAL Luonnontieteilijät
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminenHelsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen
LAL Luonnontieteilijät427 visualizações
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimus por LAL Luonnontieteilijät
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimusLuonnnontieteilijän palkka ja työsopimus
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimus
LAL Luonnontieteilijät2K visualizações
Luonnontieteilijöiden työnhaku some por LAL Luonnontieteilijät
Luonnontieteilijöiden työnhaku some Luonnontieteilijöiden työnhaku some
Luonnontieteilijöiden työnhaku some
LAL Luonnontieteilijät282 visualizações
Työelämäopinnot luonnontieteissä 2015 por LAL Luonnontieteilijät
Työelämäopinnot luonnontieteissä 2015Työelämäopinnot luonnontieteissä 2015
Työelämäopinnot luonnontieteissä 2015
LAL Luonnontieteilijät550 visualizações
Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114 por LAL Luonnontieteilijät
Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114
Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114
LAL Luonnontieteilijät1.2K visualizações
Työelämätaitojen sisällyttäminen tutkintoon por LAL Luonnontieteilijät
Työelämätaitojen sisällyttäminen tutkintoonTyöelämätaitojen sisällyttäminen tutkintoon
Työelämätaitojen sisällyttäminen tutkintoon
LAL Luonnontieteilijät400 visualizações
Työelämäopinnot valtuustolle 2014 por LAL Luonnontieteilijät
Työelämäopinnot  valtuustolle 2014Työelämäopinnot  valtuustolle 2014
Työelämäopinnot valtuustolle 2014
LAL Luonnontieteilijät315 visualizações
Osuma valtuuston kevätkokous 250414 por LAL Luonnontieteilijät
Osuma  valtuuston kevätkokous 250414Osuma  valtuuston kevätkokous 250414
Osuma valtuuston kevätkokous 250414
LAL Luonnontieteilijät477 visualizações
Edunvalvonnan taustoja - valtuusto 25.4.2014 por LAL Luonnontieteilijät
Edunvalvonnan taustoja - valtuusto 25.4.2014Edunvalvonnan taustoja - valtuusto 25.4.2014
Edunvalvonnan taustoja - valtuusto 25.4.2014
LAL Luonnontieteilijät297 visualizações
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014 por LAL Luonnontieteilijät
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014
LAL Luonnontieteilijät444 visualizações
Työsopimus työlainsäädäntö-työmarkkinajärjestelmä por LAL Luonnontieteilijät
Työsopimus työlainsäädäntö-työmarkkinajärjestelmäTyösopimus työlainsäädäntö-työmarkkinajärjestelmä
Työsopimus työlainsäädäntö-työmarkkinajärjestelmä
LAL Luonnontieteilijät1.5K visualizações

Työttömyysturva

 • 2. Kuka saa ansiopäivärahaa? Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos: • olet kokonaan tai osittain työtön • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) TE- toimisto antaa työttömyyskassalle hakijaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon • olet työttömyyskassan jäsen • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67- vuotias). 2.4.2014
 • 3. TYÖSSÄOLOEHTO • kassan jäsenyys katkeamaton tai korkeintaan 30 pv katkos kassan vaihdon yhteydessä • työssä 26 viikkoa viimeisen 28 kk:n aikana (lyhyempää työssäoloehtoa 26 viikkoa sovelletaan, kun on 30.12.2013 alkaen yhden kalenteriviikon työssäoloehtoon luettavassa työssä) • vain kassan jäsenyysaikainen työssäolo lasketaan • työn ei tarvitse olla oman alan työtä • työaika vähintään 18 h/vko, mikä tahansa työsuhteessa tehty työ kelpaa (opetustyössä ja kotityöntekijöillä eri ehdot) • palkka työehtosopimuksen mukainen tai jos ei alalla ole työehtosopimusta vähintään 1154 e/kk. (v.2014) • mm. apurahalla työskentely ja hoitovapaa pidentävät 28 kk:n tarkastelujaksoa enintään 7 vuoteen 2.4.2014
 • 4. Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys 28 kk:n tarkastelujakson pidennys enintään 7 vuoteen • 1) sairaus, laitoshoito tai kuntoutus; • 2) asevelvollisuus tai siviilipalvelus; • 3) päätoimiset opinnot; • 4) lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito; • 5) apurahakausi; • 6) muu näihin verrattava hyväksyttävä syy. 2.4.2014
 • 5. Toimi näin, jos jäät työttömäksi • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) verkon välityksellä työttömäksi työnhakijaksi • viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä- Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhakusi on voimassa. • Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun vain, kun otat henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon. • Jos tilanteesi edellyttää asiantuntijan henkilökohtaista palvelua, TE-toimisto ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhakusi alkamisesta. • Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden työvoimapoliittisista edellytyksistä • Hae ansiopäivärahaa Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta (Erko) • Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut työttömänä vähintään 2 kalenteriviikkoa. Hae ansiopäivärahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolta haluat päivärahaa maksettavan • Kysy lisätietoja Erkosta, liitosta ja netistä • Liitto tarvitsee jäsenrekisteriä varten tiedon työpaikasta, mutta työttömyysturvan vuoksi työn päättyminen ilmoitetaan vain kassaan. Liitto ei pidä kirjaa työssäoloehtoon luettavista työsuhteista 2.4.2014
 • 6. Käytännön kysymyksiä • Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, vaikka olen jatko-opiskelija? • Pääsääntö- jatkotutkinnon suorittaminen on sivutoimista opiskelua, jollei laajuuden perusteella toisin arvioida (henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti opintojen laajuus yli 5 op/kk) • Työnhakijaa ei näissäkään tilanteissa pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon perusteella voidaan katsoa, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. • Riittävänä opiskeluaikaisena työssäolona pidetään ainakin työtä, joka kestoltaan riittää täyttämään palkansaajan työssäoloehdon, eli noin kuutta kuukautta välittömästi ennen työttömyyttä. 2.4.2014
 • 7. Käytännön kysymyksiä • Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, vaikka olen jatko-opiskelija? • Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa sen jälkeen, kun olet ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä 5 täyttä työtöntä arkipäivää. (lyhyempi omavastuuaika 1.1.2014 lähtien) • Kassa maksaa ansiopäivärahaa TE-toimiston lausunnon perusteella, eli TE-toimisto ratkaisee oikeutesi työttömyysturvaan. 2.4.2014
 • 8. Käytännön kysymyksiä • Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan? • Apurahakausi on työttömyysturvan osalta ns. ylihypättävää aikaa, eikä apurahan osuutta huomioida ansiosidonnaisen päivärahan suuruutta määriteltäessä. • Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. 2.4.2014
 • 9. Käytännön kysymyksiä • Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan? (muu kuin jatko-opiskelija) • Apurahalla työskentelyn jälkeen osoitettava kuitenkin, että tutkimustyö on päättynyt tai keskeytyneenä • Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan seuraavat toiminnat eivät ainakaan yksinään osoita, että tutkimustyötä jatkettaisiin: – apurahan hakeminen, – ennen työnhakijaksi ilmoittautumista valmistuneiden artikkeleiden julkaisu, – satunnaisesti tapahtuva luennointi tai artikkeleiden kirjoittaminen, – osallistuminen alan kongresseihin. 2.4.2014
 • 10. Käytännön kysymyksiä • Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan? (jatko-opiskelija) • Jatkotutkintoa suorittavan osalta pääsääntönä tulkinta opiskelua koskevien säännösten perusteella, ei omassa työssä työllistymisenä • Eli apurahalla ei ole vaikutusta työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin • Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa, hän on työtön, ja hakee kokoaikatyötä. Kokoaikatyön hakeminen on työttömyysetuuden saamisen ehdoton edellytys 2.4.2014
 • 11. LISÄTIETOJA • Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO www.erko.fi • Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö TYJ www.tyj.fi 2.4.2014