Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de KristelleMaeAbarco3(20)

Anúncio

3. Komunikasyon.pptx

  1. Ang Kahalagahan ng Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya
  2. Komunikasyon • mula sa salitang Latin na “communicare” na ang ibig sabihin ay "ibahagi“ • anumang senyas o simbulo na ginagamit ng tao upang ipahayag ang kaniyang inisip at pinapahalagahan
  3. Uri ng Komunikasyon 1. Berbal na komunikasyon –ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng mga salita. Maaring pasulat o pasalita.
  4. Uri ng Komunikasyon 2. Di berbal na komunikasyon – ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi sa pamamagitan ng kilos o galaw.
  5. Uri ng Komunikasyon 3. Komunikasyong Biswal – ito ay uri ng kamunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng larawan, o simbolo na maaaring kumatawan sa salita.
  6. Kahalagahan Nagdudulot ng pakakaisa o pagkakasundo ng bawat miyembro ng pamilya kung kaya ito ay itinuturing na mahalaga
  7. 1. Ano ang naobserbahan ninyo at narinig sa magpamilya doon sa hapag-kainan na nasa video? O sa sarili ninyong pamilya na nasa hapag-kainan?
  8. 2. Para sa’yo, ano ang dapat gawin ng bawat kasapi ng pamilya para mapanatili ang magandang pagsasama o relasyon? Magbigay ng halimbawa.
Anúncio