Programmaboekje Kraay Indoor Kerstmarathon Scherpenzeel 2015

Programmaboekje van alweer de derde Kraay Indoor Kerstmarathon Scherpenzeel.

INDOOR
KERSTMARATHON
S C H E R P E N Z E E L ( G L D )
11 & 12 DECEMBER
PROGRAMMABOEK JE
Beste deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en belangstellenden,
We heten u van harte welkom op de de Kraay indoor kerstmarathon Scher-
penzeel. We zijn bijzonder blij dat Kraay Nijkerk BV wederom getekend heeft
voor het hoofdsponsorschap. Blij ook dat we weer konden rekenen op een grote
groep rubrieksponsoren, hindernissponsoren en bedrijven die een advertentie in
dit programmaboekje plaatsten. Zonder al deze bedrijven is het onmogelijk om
een indoor minimarathon te organiseren. Verder zijn er ook nog verschillende
bedrijven die machines beschikbaar stellen die we kosteloos het hele weekend
mogen gebruiken. Fantastisch! We danken alle bedrijven hartelijk voor hun bij-
dragen!
Onze dank gaat ook uit naar de vele vrijwilligers die zorgen dat alles iedere keer
weer op rolletjes loopt, die allerlei hand- en spandiensten verrichten, die vaak
ook nog eens niet direct zichtbaar zijn. Het is hartverwarmend hoe bestuur en
leden van de Willaerruiters goedgemutst allemaal hun steentje bijdragen!
We hopen dat de deelnemers mooie prestaties neer zullen zetten. We wensen
iedereen; deelnemers, bezoekers, en vrijwilligers- in ieder geval heel veel ple-
zier toe!
We willen u ook alvast mede namens bestuur en leden van de Willaerruiters hele
fijne kerstdagen en een prachtig 2016 toewensen!
Namens de werkgroep Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel,
Danny van de Glind, voorzitter		 Eefje van Harskamp - Peek	
Gerben van de Berkt			 Cees Meel Roseboom
Wil Brethouwer Anker			 Eveline Roseboom Meel
Teus van Harskamp
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Bestel online
uw bloemetje via:
E info@vanvogelpoelbloemenplaza.nl T 030 - 2546485 F 030-2546267
MOET HET ECHT SCHOON WORDEN?
Tel: 0318-514705
info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl
Uw erkende dealer
Gebr. van Ravenhorst
Boomverzorging
Het adres voor het kappen en snoeien van
bomen, het uitfrezen van stobben en het
versnipperen van takken.
Ook kunt u bij ons terecht voor openhaardhout
Arnhemseweg 82 - 3832 GN Leusden - T. 06 51 57 54 53
E. info@gebr-vanravenhorst.nl - www.gebr-vanravenhorst.nl
snoeien - rooien - frezen - versnipperen - haardhout - houtsnippers
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Nieuweweg 61
6744 PL Ederveen, Holland
Tel. +31(0)318 571298
Fax +31(0)318 573841
info@gerritsefourage.nl
www.gerritsefourage.nl
Gerritse Fourage & Transport
VOOR AL U
RUWVOEDERS & STROOISELS
Gmp+ gecertificeerd sinds januari 2013
1x strooien, 3x voordeel!
Officieel dealer van Lava3
boxstrooisel > voor info:
0318-571298 of www.gerritsefourage.nl
Wedstrijd organisatie:
Organisatie		 : Paardensportvereniging Willaerruiters
			 Werkgroep Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel
			 www.willaerruiters.nl
Juryleden		 : mevrouw H. Nawijn uit Scherpenzeel (voorzitter)
			 mevrouw M. Fokker uit Laren
			 de heer J. Bijeman uit Maarssen
Parcoursbouwer	 : de heer H. Zumbrink uit Houten
Rekenkamer	 	 : Eefje van Harskamp - Peek (06-23260626)
			
Wedstrijdleiding	 : Danny van de Glind (06-29198697)
Wedstrijdsecretariaat	 : Eveline Roseboom Meel (06-46893032)
Speaker		 : Jan Kuster
Bouw/sleepploeg	 : leden van PSV De Willaerruiters
			 leden van Het Lamme Handje
			
Aankleding manege	 : Ineke van de Berkt - Yvonne Roman -
			 Joke Appeldoorn
Aankleding kantine	 : Ina Veldhuizen
Hoefsmid		 : Cees Meel Roseboom (06-10601959)
EHBO			 : via secretariaat (06-46893032)
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Pensionstal Klein Heiligenberg
Edy en Liesbeth Reemst
Ursulineweg 1
3833 AA Leusden
Mob: 06-51921782
www.pensionstal-kleinheiligenberg.nl
Kampweg 19, Doorn • Telefoon (0343) 47 70 77
doorn@kusk.nl • www.kusk.nl
KUSK adviseert, levert, installeert en inspecteert kachels,
haarden, schouwen en rookkanalen op maat.
K U S Khaarden en kachels
Uw erkend installateur!
K U S KGeeft je meer dan warmte
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Sportmassage voor paarden
Christa van Ginkel
Woudenberg
Bel of mail voor informatie of afspraak:
06-40322920 christavanginkel@hotmail.com
Paardenmassage Woudenberg
Programma
Vrijdag 11 december 2015	
16.00 uur	 Parcours vrij voor verkenning
16.30 uur 	 Parcours verkennen o.l.v. Cornelie de Geijter Pries voor
		deelnemers jeugdrubriek
18.00 uur	 Jeugdrubriek – met aansluitend prijsuitreiking
20.00 uur 	 Parcours verkennen
20.30 uur	 Tweespan pony
	
Zaterdag 12 december 2015	
08.00 uur	 Enkelspan pony
11.20 uur	 Enkelspan paard
15.40 uur 	 Tweespan paard
17.15 uur 	 Tandem pony
17.45 uur 	 Vierspan pony
	
	PAUZE
	
19.15 uur	 Finale enkelspan pony
19.50 uur	 Finale enkelspan paard
20.35 uur	 Finale vierspan paard
21.25 uur	 Finale tandem pony
21.35 uur 	 Finale vierspan pony
21.55 uur	 Finale tweespan pony
22.20 uur 	 Finale tweespan paard
22.35 uur 	 Uitslag verloting Willaerruiters
		 Aansluitend prijsuitreiking te voet
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 Tuinaanleg  Onderhoud  Ontwerp  Sierbestrating  Beplanting 
Tel. 06 – 18 16 32 19 www.gardenenjoy.nl info@gardenenjoy.nl
Verlengde Oostsingel 45
3751 VN Bunschoten
ABBH is het aannemer die samen met u
uw project realiseert. Wij denken met u
mee om uw droom te verwezenlijken.
Aanbouw, nieuwbouw of renovatie?
Uw wensen, wij het werk!
www.aanbouw.abbh.nl |info@abbh.nl | 06–1310 8354 | Renswoude
Waarom ABBH?
• Kwaliteit staat voorop
• Uw wensen staan centraal
• Van advies tot uitvoering en afwerking
• Korte bouwtijd mogelijk
Makelaar nodig bel :
033-27724242 033-2862022
www.schimmelmakelaardij.nl www.funda.nl
een kwestie van vertrouwen
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
NU OOK:
Reinigen van
terras,
straatwerk
en houtwerk
Hoofdsponsor Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel:
Kraay Nijkerk BV
Aanhangwagens & Caravans - Trailers & Mensport
Kraay Nijkerk is gevestigd in een ruim, modern en multifunctioneel gebouw
aan de Jan Plassensteeg. Rechttoe, rechtaan, zonder overdreven opsmuk. Het
pand biedt onderdak aan een showroom, werkplaats, ruitersportzaak met eigen
zadel/tuigmakerij, de Power Horse-groothandel en een eigen binnenmanege.
Lopend door de showroom vallen twee dingen meteen op: de ruimte is econo-
misch ingedeeld en staat bomvol. De reden waarom, is meteen het tweede in het
oog springende punt, namelijk de diversiteit in aanwezige recreatie-, marathon
en overige menwagens. Dit alles ingesloten door een grote hoeveelheid kleinere
en grotere trailers.
Ondanks het feit dat de menwagens van Kraay steeds vaker op het wedstrijd
terrein te zien zijn en verschillende kampioenen met de typerende oranje/blauw
huiskleur van het bedrijf rondrijden, ademt het bedrijf van Kraay een sterke
no-nonsense sfeer uit. Het gaat in Nijkerk met nuchter advies om de wagens, de
doelstelling van de gebruiker en voor een groot deel het welzijn van het paard.
Eigenaar Henk Kraay is ervaringsdeskundige en dat is aan alles te merken in
zijn onderneming.
Vooral in de basissport zijn menners zich lang niet altijd bewust van de moge-
lijkheden en verbeteringen die er ook binnen hun sport voor handen zijn. Het
huidige tijdperk met z’n nieuwe regels, andere benadering en technische mo-
gelijkheden vraagt recreatie en wedstrijdgerichte menners hun materieel, paard
en ook vooral zichzelf regelmatig onder de loep te nemen. Datzelfde geldt voor
producenten en leveranciers binnen de sport.
Kraay Nijkerk BV
Aanhangwagens & Caravans
Trailers & Mensport
Jan Plassensteeg 18
3862 NL NIJKERK
033-2470538
www.kraaynijkerk.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
TEXTIEL EN WONINGINRICHTING
Bouwmeester
tapijt | vinyl | laminaat | pvc | raamdecoratie | zonwering | meubelstoffering | textiel
Laagerfseweg 66
3931 PG Woudenberg
033 - 286 12 48
bouwmeester91@zonnet.nl
WWW.BOUWMEESTERWOUDENBERG.NL
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Rubriek 1: jeugdrubriek
J A N K U S T E R W I S S E L B E K E R
Bekers voor de jeugdrubriek zijn aangeboden door
mensociëteit Het Lamme Handje
De aftrap van de Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel op vrijdag 11 de-
cember is voor de jeugdrubriek; een rubriek ter bevordering van de mensport
voor de jonge menners van 8 tot en met 17 jaar.
Iemand die zich sinds jaar en dag met hart en ziel inzet voor de mensport en
voor de minimarathon in het bijzonder, is Jan Kuster uit Tiel. Jan zette in een ver
verleden de jeugdrubriek in de Betuwe op de kaart. Het enthousiasme waarmee
hij als speaker de verrichtingen van de jongste menners omlijst, is bijzonder
aanstekelijk. De jeugdige rijders dragen hem op handen.
Jan zal ook bij de Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel de presentatie voor
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
zijn rekening nemen zoals alleen Jan
dat kan. In de Betuwe wordt geen mi-
nimarathon georganiseerd waar hij niet
optreedt als speaker.
Als blijk van waardering voor zijn be-
vlogenheid heeft de werkgroep Kraay
indoor kerstmarathon Scherpenzeel ge-
meend de JAN KUSTER WISSELBE-
KER beschikbaar te moeten stellen. De
snelste deelnemer in de jeugdrubriek
zal de wisselbeker ten deel vallen.
De allerbeste jeugdige rijders uit de re-
gio zullen vrijdagavond 11 december
vanaf 18.00 uur de strijd met elkaar
aangaan.
Winnaars:
2013 Lisa Brouwer - Barneveld
2014 Maaike Kraay - Nijkerk
Rubriek 2: tweespan pony
“DE PAARDENSCHUUR” RUITERSPORT prijs
Geldprijzen zijn aangeboden door:
De Paardenschuur Ruitersport
Passie voor paarden, sfeervol en gezellig, dat is de beleving die u krijgt als u de
winkel binnenstapt. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de paarden-
wereld. Traditie, kwaliteit, expertise en mode impulsen vormen de basis van de
winkel; net even anders dan andere winkels.
“De Paardenschuur” Ruitersport is de winkel waar alles te koop is voor paarden,
ruiters en menners. Onze enthousiaste medewerkers geven u graag vakkundig
advies en nemen de tijd om samen met u al uw wensen door te nemen.
De Paardenschuur Ruitersport
Amerongerwetering 28
3958 MD Amerongen
Tel. 0343- 457146 / www.paardenschuur.nl
Hatro Ochten
Bonegraafseweg 5
4051 CG OCHTEN
Telnr. 0344 64 33 00
www.hatro.nl / info@hatro.nl
Hatro Ochten
Bonegraafseweg 5
4051 CG OCHTEN
Telnr. 0344 64 33 00
www.hatro.nl / info@hatro.nl
Heeft u al een vrijblijvende offerte
aangevraagd?
Kijk ook eens op onze website voor de
actuele vacatures!
Rubriek 4: enkelspan paard
HATRO OCHTEN prijs
Geldprijzen zijn aangeboden door:
Hatro Ochten
Hatro is een echt familiebedrijf uit de Betuwe en is inmiddels uitgegroeid tot
een toonaangevende vervoersorganisatie. Flexibiliteit en service staan hoog in
het vaandel! Om uw vervoer gegarandeerd vakkundig te laten verlopen, bent u
bij Hatro aan het juiste adres! Hatro is van alle markten thuis: transport – ver-
huizingen – touringcarvervoer.
Kijk op onze website of neem telefonisch contact op.
Hatro Ochten
Bonegraafseweg 5
4051 CG Ochten
Telefoon 0344-643300
www.hatro.nl/info@hatro.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Rubriek 3: enkelspan pony
BERGSTROOM BEHEER BV prijs
Geldprijzen zijn aangeboden door:
Bergstroom Beheer BV
Bergstroom Beheer BV
Apeldoornseweg 214
6731 SC Otterlo
Telefoon 06-53419403
info@bergstroombeheer.nl
Rubriek 5: tweespan paard
HOEFSMEDERIJ CEES MEEL ROSEBOOM prijs
Geldprijzen zijn aangeboden door:
Hoefsmederij Cees Meel Roseboom
Hoefsmederij Cees Meel Roseboom is gevestigd in Overberg en verzorgt het
beslaan en bekappen van zowel paarden als pony’s in alle soorten en maten. Het
werkgebied omvat de cirkel: Nieuwegein – Otterlo – Nijkerk – Geldermalsen.
Hoefsmederij Cees Meel Roseboom
Eindseweg 4
3959 AV Overberg
Telefoon 06 - 10601959
hoefsmederij Cees Meel Roseboom
de vakspecialist van de Utrechtse Heuvelrug
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
w w w . v l a s t r a n s . n l
Rubriek 6: tandem pony
VLASTRANS BV prijs
Geldprijzen zijn aangeboden door:
Vlastrans BV
Vlastrans BV verzorgt het vervoer van levende dieren met een specialisatie van
vervoer van varkens, zeugen en biggen naar slachterijen en exportverzamel-
plaatsen binnen Nederland, België en Duitsland. Vervoer van ander vee, zoals
schapen, koeien, kalveren en geiten, is ook mogelijk. Tevens maken wij gebruik
van een geconditioneerde vrachtwagen welke verwarmd kan worden tot 70 gra-
den. Dit zorgt ervoor dat alle ziektekiemen uit de laadruimte verwijderd zijn
voordat er gestart wordt met laden. Vlastrans, voor vakkundig vervoer van vee.
Vlastrans BV
Barneveldsestraat 16
3925 MJ Scherpenzeel
Telefoon 033-2589502
www.vlastrans.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Rubriek 8: vierspan paard
JWR HORSE TRUCKS EDE prijs
Geldprijzen zijn aangeboden door:
JWR Horse Trucks Ede
Gemak, comfort & veiligheid, voor ruiter & paard, zijn voor ons een pré. JWR
ontwerpt samen met u een passende auto. Onze vakmensen staan altijd voor
u klaar. Ook voor een verbouwing of voor onderdelen, bent u bij ons aan het
juiste adres.
JWR Horse Trucks Ede
Ottostraat 8-10
6717 BG Ede
Telefoon 0318 690 386
www.jwrtrucks.com
Rubriek 7: vierspan pony
MANEGE GROENEWOUDE prijs
Geldprijzen zijn aangeboden door:
Manege Groenewoude
Manege Groenewoude is gelegen aan de rand van de gemeente Woudenberg in
een bosrijke omgeving. Door haar ligging is de hele regio uitstekend bereikbaar.
Manege Groenewoude biedt uitgebreide mogelijkheden tot het beoefenen van
de paardensport variërend van recreatieve buitenritten in de directe omgeving
tot het volgen van dressuur- en springlessen op wedstrijdniveau. Ook voor pen-
sionstalling kunt u bij Manege Groenewoude terecht.
Manege Groenewoude
Ekris 38
3931 PX Woudenberg
Telefoon 033-2861456
www.manege-groenewoude.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Sponsor start/finish lijn:
DE MENNER
De Mensporttrailer is de (rijdende) winkel van De Menner. Bij De Menner kunt
u terecht voor (bijna) alles voor de aangespannen paardensport. De Mensport-
trailer bezoekt mensportwedstrijden en evenementen zoals Paard & Koets, Hor-
se Event etc. En de Mensporttrailer wordt ook ingezet bij de de TUIG-PAS-
SERVICE van De Menner.
De Menner
Uilebaardlaan 24
3772 PN Barneveld
Telefoon 06-55536461
www.demenner.nl
	
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 2016!
www.demenner.nl
Alles voor de aangespannen paardensport
06 - 555 36 46 1 info@demenner.nl
Walet Bouwadvies en Bouwbegeleiding
Leusbroekerweg 27
3831 JZ Leusden
Telefoon 06-13016078
www.walet-bouw.nl
Lunch, Diner, Terras, Uitgaanscafé,
Catering, High Tea, High Wine, BBQ en meer…
Marktstraat 23 Scherpenzeel 033 – 277 27 59
www.dekrommehoek.nl info@dekrommehoek.nl
mensociëteit
Het Lamme Handje
wenst u een prettige wedstrijd !
Holleweg 1
Postbus 106
3925 ZJ Scherpenzeel
Tel.033-2773738
Fax.033-2772228
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Hindernissponsor brug:
ROSEBOOM EDE
Roseboom Ede is een familiebedrijf met een historie van ruim 65 jaar. De acti-
viteiten bestaan onder meer uit: Aannemersbedrijf: grond-, weg- en waterbouw
–slopen en asbest verwijdering – bodemsanering. Transportbedrijf: verticaal en
horizontaal transport – zwaar transport - industriële verhuizingen.
Roseboom Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede
Telefoon 0318-696969
www.roseboomede.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Hindernissponsor:
BOS RUITERSPORT EN MENSPORT
Bos Ruitersport en Mensport is al meer dan 40 jaar een begrip in de ruitersport
in Midden-Nederland. Met een winkeloppervlakte van zo’n 500 m2 is er volop
keuze voor ruiter, paard en aanspanning. De medewerkers van Bos Ruitersport
en Mensport helpen u graag met hun vakmanschap en deskundigheid.
Bos Ruitersport en Mensport
Hopeseweg 22
3927 CS Renswoude (nabij Scherpenzeel)
Telefoon 033-2771433
www.bosruitersport.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
EduCenter Bouw & Infra
Woudenberg
Opleidingscentrum voor toegepaste technieken voor gas, water, warmte en data/elektra.
Veiligheidsopleidingen voor bouw, infra, installatietechniek, industrie, MKB en particulieren.
Tel. 033 - 25 88 629 e-mail: info@educenterbouwinfra.nl
Vraag onze uitgebreide informatiemap. Wij sturen u die graag.
De beste weg naar
vakbekwaamheid
Vaktechnische opleidingen voor monteurs gas, water, warmte en data/elektra
VCA trainingen en examens. Klassikaal én via e-learning
Bedrijfshulpverlener
Meerdere veiligheidtrainingen, waaronder ook Herkennen van asbest(-vezels)
Alle hijs- en heftrainingen:
Vorkhef- en reachtruck, hoogwerker, verreiker, veilig hijsen/aanslaan van lasten
Machinist autolaadkraan, mobiele torenkraan, etc.
www.educenterbouwinfra.nl
Red Light District Amsterdam
Je ziet ons
ook overal...
Hindernissponsor:
TEKSTKAR.NL/TVKAR.NL
TEKSTKAR.nl en TVKAR.nl zijn merknamen van Van Deuveren Traffic.
TEKSTKAR heeft als werkterrein outdoor mobiele informatievoorzieningen
t.b.v. bewegwijzering, wegenbouw, evenementen, crowdmanagement en aan-
kondigingen door middel van diverse types ledschermen. TVKAR verhuurt di-
verse soorten (mobiele) outdoor ledschermen aan allerlei soorten evenementen
en wordt ook gebruikt voor reclame campagnes en sponsorpresentaties. Van
Deuveren Traffic is VCA en ISO 9001 gecertificeerd
Van Deuveren Traffic b.v.
De Beek 16
3871 MS Hoevelaken
Tel. 033-2582000
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
‘t Zwarte land 32
3925 CK Scherpenzeel
Tel. 033 - 277 11 75
www.zwaanautoservice.nl
Woudenbergseweg 116
3953 MJ Maarsbergen
Tel.nr. 0343-431100
Fax-nr. 0343-430800
E-mail: trucks@vd-burg.com
Web: www.vd-burg.com
WORKWEAR
SIGNING
PROJECTS
www.twingroup.nl
CONTACT
0318 576765
info@twingroup.nl
LOCATIE
Molenstraat 30B
3927 AC Renswoude
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
basisparcours
Landelijke Rijvereniging Willaerruiters
JURY
11
10
2 8
7
6
1
13
5
4
A
B
C
D
E
E
A
A
B
C
D
CB
D
E
START
FINISH
©2015 Hans Zumbrink
BASISPARCOURS KERSTMARATHON
11-12-2015 12-12-2015
3
INUIT
9
12
SPONSOR HINDERNIS 10 SPONSOR HINDERNIS 5
SPONSOR
HINDERNIS
8
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Loonbedrijf en Grondwerken
Schimmel Overberg B.V.
www.schimmel-overberg.nl
Spoorlaan 1 - Overberg - Tel. (0343) 46 11 48
Klein Landaas 7 3931 GC Woudenberg Tel 033-2861260
Fax 033-2864492 www.burgautomaterialen.nl
BERKHOF BVS C H E R P E N Z E E L
Tanktransport
Kippertransport
Volumetransport
Zand & Grind
Containers
Sloopwerken
Grondwerken
Straatwerken
Rioolwerken
Beschoeiing
Loonbedrijf
Mesthandel
Grondverzet
Slootonderhoud
Machineverhuur
ISO 9001 / ISO 14001 & VCA** geCertIfICeerd
BERKHOF BV | STATIONSWEG 454 | 3925 CH SCHERPENZEEL
TELEFOON: 033 277 1480 | FAX: 033 277 4705
E-MAIL: INFO@BERKHOFBV.NL | WWW.BerKHOfBV.NL
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
DeelnemerslijstDeelnemerslijst
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
DIT IS NIET DE STARTVOLGORDE
KIJK VOOR DE STARTVOLGORDE OP
WWW.STARTLIJSTEN.NL
Jeugdrubriek:
Marit de Hoop - Lexmond
Noa Koops – Hierden
Jelle Leliveld – Utrecht
Raymon Leliveld - Utrecht
Jordy van Middendorp – Ermelo
Marius Montauban - Stroe
Gerryt Riemersma – Giekerk
Astrid Weijts - Houten
Sven Woudenberg – Maarsbergen
Lotte Zaaijer - Tiel
Tweespan pony:
Rian van Arkel - Heesselt
André van de Beek – Nijkerk
Melanie van de Bunt - Ede
Kessy de Feber – Putten
Tamara Floor - Wieringerwerf
Stefan van der Graaff – Ijzendoorn
Bart de Heus – Waardenburg
Sven Jansen - Nijkerkerveen
Ariena Kleijer – Nijkerk
Annette Neijenhuis - Barneveld
Kim Oudshoorn - Hoogmade
Ynskje Riemersma – Giekerk
Suzanne Roman – Rhenen
Daniëlle van Tuijl - Neerijnen
Marjolein Waarle – Eemnes
Cees Wijntjes - Hoogland
Anne Zaayer – Wadenoyen
Enkelspan pony:
Anouk van de Beek – Putten
Kees van de Beek – Hooglander-
veen
Demi van den Brink – Putten
Denise van den Brink – Putten
Ries Brouwer – Nijkerk
Johan van Doorn - Leersum
Geert van Dijk – Echteld
Bas Dijkstra – Houten
Kimberley van Ede - Renswoude
Thijs Gerritsen – Maurik
Dorien de Geijter – Uddel
Tony Gorissen - Ijzendoorn
Shelly Gribnau – Zwolle
Janneke den Hartog - Ingen
Johan de Hoop - Lexmond
Wout Kok - Nijkerk
Bert Koorn – Hippolytushoef
Maaike Kraay - Nijkerk
Maaike Kraay - Nijkerk
Karen Kwint – Wijk bij Duurstede
Rob Meijer - Hoorn
Daphne van Middendorp - Ermelo
Sabine Pannekoek - Zeewolde
Yvonne Roman – Scherpenzeel
Chantal Vermerris – Krabbedijke
Mirjam Wage – Ingen
Enkelspan paard:
René van Beek - Houten
Gert-Jan van Bennekom – Auster-
litz
Anton de Bruin - Barneveld
Kimberley van Ede - Renswoude
Wilco Fabrie – Bilthoven
Jos Fokker - Soest
Henk Geurtsen – Scherpenzeel
Anouk de Geijter - Uddel
Petra de Graaf – Nijkerk
Bert van den Hater - Ochten
Mardie van den Hater - Ochten
Bas de Koning - Leerdam
Eva Koops – Zeewolde
Kees Koops - Zeewolde
Storm Koot - Maarssen
Alfons Kosterman – Ommeren
Stefan van der Meijden - Herwij-
nen
Gijs de Raad - Culemborg
Anniek Schuiling – Herveld
Peter van de Steeg - Nijkerk
Ronald Tomassen - Nieuwegein
Wim Verweij - Veenendaal
Calvin van Vogelpoel – Tull en ‘t
Waal
Mike van Wijk - Nieuwegein
Judian Zaaijer - Ommeren
Jet van Zetten - Zoelmond
Tweespan paard:
Bud de Gooijer - Eemnes
Gert van den Hoek – Nijkerk
Albert Hooijer – Oene
Wybe Kramer – Nes aan de Am-
stel
Cees Meel Roseboom – Overberg
Jan Toepoel - Hauwert
Rob van Vogelpoel – Tull en ‘t
Waal
Anoeska de Vries – Kraggenburg
Gijs Waaijenberg – Nijkerk
Marjolein Waarle - Eemnes
Jos Willemsen - Ederveen
Teun Zaaijer - Ommeren
Deelnemerslijst
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
DIT IS NIET DE STARTVOLGORDE
Tandem pony:
Gerben van de Berkt – Leusden
Ingrid van Cleef - Tiel
Dianne Legemaat – Overberg
Dianne Legemaat – Overberg
Jaap van der Wal – Veenwouden
Vierspan pony:
Hendrik-Jan Beekhuiszen – Zee-
wolde
Ian van Dasselaar - Nijkerk
Huub van Geffen - Velddriel
Rex Pannekoek - Zeewolde
Janneke Schrijver - Tienhoven
Eduard van der Ven – Utrecht
Vierspan paard:
Tom Leys – Lier (B)
Huib Pater – Kootwijkerbroek
Martin Zaadnoordijk - Maarn
KIJK VOOR DE STARTVOLGORDE OP
WWW.STARTLIJSTEN.NL
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
06-50 587 560
Kolfschoterdijk 39
3931 NB WoudenbergMontage
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Winnaars 2014
Jeugdrubriek: Maaike Kraay, Hooglanderveen
Enkelspan pony: Kees van de Beek, Hooglanderveen
Tweespan pony: Melanie van de Bunt, Ede
Enkelspan paard: Bert van den Hater, Ochten
Tweespan paard: Cees Meel-Roseboom, Overberg
Tandem pony: Dianne Legemaat - van Bemmel, Overberg
Langspan pony: Aart van de Kamp, Putten
Langspan paard: Theo Timmermans, Varsseveld
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Winnaars 2013
Jeugdrubriek: Lisa Brouwer, Barneveld
Enkelspan pony: Bas Dijkstra, Maarssen
Tweespan pony: Govert de Koning, Leerdam
Enkelspan paard: Bert van den Hater, Ochten
Tweespan paard: Mike van Wijk, Nieuwegein
Langspan pony: Marijke Hammink, Bornerbroek
Langspan paard: René Schuiling, Herveld
Leusderweg 151
3818 AC Amersfoort
033-4613090
hippostyle@hetnet.nl
www.hippostyle.nl
Voor ruiters en paarden met stijl
 
  Melkinstallatie 
  Melkrobot  
  Melkkoeltanks silo tanks  
Buizenvoorkoeler        Warmteterugwinning 
Snel rubber matten         Urban drinkautomaat 
Drinkwatersystemen        Stalventilatoren 
Rovibec voersysteem        Stalgordijnen 
De Boer stalinrichting en mestschuiven 
 
Handelsonderneming  van Oosterom BV 
Laagerfseweg 32 3931 PE  Woudenberg  
Tel 033­2863071   ​oosterom.bv@hetnet.nl  
www.vanoosterom­woudenberg.nl 
 
Ederveen - www.trouwineenkoets.nl
Stalhouderij
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Aantekeningen
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Routebeschrijving
Manege Willaerruiters - Scherpenzeel
Let op: de accommodatie is te bereiken vanaf de rondweg
(de Dreef) Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude.
Via 1e rotonde op Marktstraat = inrit naar Kulturhus de Breehoek,
deze inrijden en dan niet links afslaan naar de parkeerplaats van de Breehoek
maar doorrijden tot einde klinkerweg = ingang manege.
Adres voor navigatiesysteem: Marktstraat 59 - Scherpenzeel (GLD)
	BUURTBEWONERS,
WEES VERSTANDIG, KOM OP DE FIETS!
Ook dealer van John Deere, Strautmann,
Pottinger, en Hitachi grondverzet
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Sponsoroverzicht
Kusk haarden en kachels				 Doorn
Alexander Peek Maakt				Bunnik
Paardenmassage Woudenberg				Woudenberg
Hondenschool Sammie				Regio Utrecht
Schimmel Makelaardij				Woudenberg
René van Beek 					Houten
ABBH							Renswoude
Party-Centrum Boschzicht				Scherpenzeel
Ijssalon La Gallina					Barneveld
Textiel en Woninginrichting Bouwmeester		 Woudenberg
Robbertsen Installatie Techniek 			 Scherpenzeel	
Walet Bouwadvies en Bouwbegeleiding		 Leusden
Zeker Zichtbaar					Scherpenzeel
Van Engelenhoven Brood & Banket			 Scherpenzeel
De Kromme Hoek eet- en drinkhuys			 Scherpenzeel
Bouwbedrijf Osnabrugge B.V.			 Scherpenzeel
Mensociëteit Het Lamme Handje			 Overberg
Besterly Paardenvoeders 				Ede
Van der Brug Trucks & Trailers 			 Maarsbergen
Educenter Bouw & Infra				 Woudenberg
Paardengebitverzorger J. van Ede			 Overberg
Zwaan Autoservice					Scherpenzeel
Truckverhuur Woudenberg				Maarsbergen
TwinGroup						Renswoude
VOA Bouwmaterialen en Gereedschappen		 Scherpenzeel
W. Mulder Aanhangwagens				Woudenberg
Schimmel Overberg					Overberg
Van der Burg Automaterialen				Woudenberg
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Sponsoroverzicht
Hoofdsponsor:
Kraay Trailers en Mensport				Nijkerk
Rubrieksponsors:
De Paardenschuur Ruitersport			 Amerongen
Bergstroom Beheer BV				Otterlo
Hatro Ochten						Ochten
Hoefsmederij Cees Meel Roseboom			 Utrechtse
							Heuvelrug
Vlastrans BV						Scherpenzeel
Manege Groenewoude				Woudenberg
JWR Horse Trucks Ede				Ede
Hindernissponsors:
Roseboom Ede					Ede
Bos Ruitersport en Mensport				 Renswoude
Tekstkar.nl						Hoevelaken
De Menner						Barneveld
Overige sponsors:
G. van Donselaar v.o.f. 				 Scherpenzeel
Theehuis Monchouette				Leusden
Bloemenplaza.com					Utrecht
Doornenbal B.V.					Veenendaal
Gebroeders van Ravenhorst				Leusden
Het Leersumse Veld					Leersum
Gerritse Fourage &Transport				Ederveen
Pensionstal Klein Heiligenberg			 Leusden
Garden Enjoy						Bunschoten
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Sponsoroverzicht
Van der Burg Automaterialen				Woudenberg
Berkhof BV 						Scherpenzeel	
E.J. van Ginkel Bouw					Woudenberg
Willems Reclame					Nijkerk
Gert M & Zn						Scherpenzeel
Van Ginkel Agri					Woudenberg
HippoStyle						Amersfoort
Van de Glind Mechanisatie				 Barneveld
MvL Bouw						Scherpenzeel
Handelsonderneming Van Oosterom BV		 Woudenberg
Autoservice Centrum Scherpenzeel bv		 Scherpenzeel
Stalhouderij Van Roekel				Ederveen
De Vor, Brandes & Co BV				 Werkhoven
Adriaan Koppens					Lunteren
Fiasco Verhuur					Scherpenzeel
Landgoed Lockhorst					Leusden
d’Ouwe Steen						Amersfoort
Bouwmachines Midden Nederland			 Scherpenzeel
H.W. van Duinkerken B.V.				 Scherpenzeel
HUBO Van Deelen					Renswoude
Buro voor Bouwkunde Agrarisch			 Scherpenzeel
Truck-parts.nu						Woudenberg
Hoefsmederij Henk van de Vendel			 Scherpenzeel e.o.
Kraanverhuur Leusden				Leusden
Kapsalon ’t Schuurtje					Scherpenzeel
Wolfswinkel Reiniging 				Maarsbergen
Van Oosten Tweewielers				Nijkerk
Dieselalarm						Nijkerk
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Sponsoroverzicht
Qmatras						Nijkerk
Verkeersschool Noordam				Driebergen
Country Mill						Nijkerk
’t Hofland Hoveniersbedrijf				 Amersfoort e.o.
Loon- en Grondverzetbedrijf Schimmel BV		 Scherpenzeel
Johan van Veluw					Putten
Sport- en Dierenshop Woudenberg			 Woudenberg
Peek Bouw & Infra					Houten
Den Boer Elektrotechniek BV			 Scherpenzeel
Roseboom Ede 					Ede
Houtense Vrienden					Houten
Anemone Horse Trucks				Scherpenzeel
VDG Events						Renswoude
De organisatie bedankt
alle sponsors voor het
mede mogelijk maken van de
Kraay indoor kerstmarathon
Scherpenzeel 2015!
Tel.: 033 456 58 35
info@ouwesteen.nl
De Zonnecel 1
3815 KN Amersfoort
De mooiste tuin begint bij
Kijk ook op www.ouwesteen.nl
Volop inspiratie in
onze showtuin!
D’Ouwe Steen
Uniek in bestratingsmaterialen en
tuinaccessoires
Landgoed Lockhorst
Lockhorsterweg in Leusden
Familie Pels Rijcken
KERSTBOMENVERKOOP
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
06 25573682
Mob. telefoon: 06 25 57 36 82
KRAANVERHUUR LEUSDEN
06 20 17 19 90
DIESELALARM
WWW.DIESELTANKALARM.NL
INFO@DIESELTANKALARM.NL
Nog beter slapen dan thuis
��������� ���� • ������
• �������
• ����
®
Q op maat
gemaakt voor u
QMatras • Ampèrestraat 19G, 3861 NC Nijkerk • Tel 033-76 76 040 • Mob 06-25 136 188 • www.qmatras.nl • info@qmatras.nl
Bel 0343-513772 voor meer informatie
Verkeersschool Noordam
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
NU OOK:
Verkoop van
schaatsen
en sleeën
+ schaatsen
slijpen
Van Oosten tweewielers Nijkerk is de
grootste fietsspeciaalzaak van Nijkerk en
omstreken. U kunt bij ons terecht voor
een nieuwe E-bike, stadsfiets, transport-
fiets, mountainbike, onderhoud en repa-
ratie. Wij staan bekend om onze goede
service. In de winkel verder een ruime
voorraad onderdelen en accessoires.
Wij zien u graag een keer in de winkel, de koffie wordt vers voor u gezet!
Webshop
Jan Plassensteeg 18A, 3862 NL NIJKERK, tel. 033 - 24 62 718
www.countrymillhorsesupport.nl | www.horsetackandtrailers.nl
a member of
HET GrooTsTE
assorTimEnT
paardEnsporT
voor beginnend en professionele
ruiter vindt u in onze showroom.
Eigen rijhal voor aanmeten en
aanpassen van zadels
en tack!
• agrarisch loonbedrijf
• aannemer van grondwerken
• handel in zand en grond
• verhuur van trekkers en kippers
• mobiele graafmachines en mini-graafmachines
• shovels en minishovels
• mechanische onkruidbestrijding
Brinkkanterweg 20 - 3925 BA Scherpenzeel - Tel. (033) 277 3655 - Fax (033) 277 2887
www.loonbedrijfschimmel.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Sponsors van de loterij
Ballonvaartcentrum van Manen 		 Barneveld
EMPAS 						Veenendaal
de Witte Holevoet					Scherpenzeel
Multimate 						Woudenberg
Lavie Womenswear				Woudenberg
van den Brandhof Diervoeders		 Renswoude
Blokker 						Scherpenzeel
Zwaan Autoservice 				Scherpenzeel
Flower Power					Woudenberg
De Silo						Woudenberg
Pannenkoekenhuis Hans & Grietje 		 Scherpenzeel
Jumbo 						Scherpenzeel
Hubo 						Renswoude
De Weistaar					Maarsbergen
Geluidsschermen
BMX- en Skatebanen
Wijk- en Stadsparken
Infrawerkzaamheden
Inrichten woonwagencentra
Bedrijfsgebouwen
Grondsanering
PPS
Groenwerkzaamheden
www.peekbv-houten.nl
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Uw mobiliteitspartner in de paardensport!
Kijk voor onze actuele voorraad:
www.anemone.nl
Glashorst 99 • 3925 BR Scherpenzeel • Telefoon +31 (0)33 - 470 1828 • Fax +31 (0)33 - 470 0197 • Email
info@anemone.nl
Vandaag kopen, morgen rijden!
Anemone uw specialist in:
 Nieuwe paardenauto’s
 Gebruikte paardenauto’s
 Verhuur
 Taxaties
 Verzekeringen
 Leasing
 Onderhoud en 24-uurs service
 APK
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Verder vanuit een solide basis
Bouw- en woonrijp maken Schuttersveld – Ede, bedrijventerrein A12 – A30
Roseboom - Ede is gevestigd in de Food Valley
en is daarom voor de bedrijven in Food Valley
de ideale partner.
U bent bij ons aan het juiste adres voor o.a.
grondwerk, zoals het bouw- en woonrijp maken
van terreinen. Ook voor horizontaal en verticaal
transport, hijswerk en industriële verhuizingen
zijn wij u van dienst.
De kracht van Roseboom – Ede is het in een
vroeg stadium met de klant meedenken om
zo de financieel beste oplossing te kunnen
bieden. De realisatie is bij ons vervolgens in
vertrouwde handen. Onze goede naam in de
Food Valley is uw garantie.
Galvanistraat 125
6716 AE Ede
Postbus 211
6710 BE Ede
Tel.: 0318 - 69 69 69
info@roseboomede.nl
www.roseboomede.nl
Aannemersbedrijf Roseboom:
- slopen
- bodemsanering
- asbestverwijdering
- grondverzet
- bouw- woonrijp
- turn-key projecten
Roseboom Transport:
- wegtransport
- zwaar transport
- kraanverhuur
- heftruck verhuur
- verreiker verhuur
adv_A5.indd 1 31-08-11 16:26
Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
Alexander - Bas - Eefje - Inge - Jeroen - Kim - Lynn
Mike - Nathalie - Pascal - René - Samantha - Stijn
Wat ligt de rijbak er
fantastisch bij hè?!
Mede mogelijk gemaakt
door de
Houtense vrienden
RENSWOUDE TEL.06 - 29 19 86 97
WWW.VDGEVENTS.NL
Eventtrailer
Eventsupport
Catering
Eventtrailer,
dé mobiele feestlocatie
tot wel 250 personen!

Recomendados

Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2014 por
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2014Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2014
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2014Kraay-indoor-kerstmarathon-Scherpenzeel
920 visualizações29 slides
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel por
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel Kraay-indoor-kerstmarathon-Scherpenzeel
1.5K visualizações48 slides
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2013 por
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2013Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2013
Programmaboekje Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2013Kraay-indoor-kerstmarathon-Scherpenzeel
980 visualizações25 slides
P_2014_06_19_slotconferentie_05 por
P_2014_06_19_slotconferentie_05P_2014_06_19_slotconferentie_05
P_2014_06_19_slotconferentie_05Piet Quataert
135 visualizações35 slides
Kruibeke infogids2014 2015 por
Kruibeke infogids2014 2015Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015Jan Duchau Zakelijke Dienstverlening
4.1K visualizações70 slides
Barend Foks magazine por
Barend Foks magazineBarend Foks magazine
Barend Foks magazineCerinca van Dam
2.1K visualizações64 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Programmaboekje Kraay Indoor Kerstmarathon Scherpenzeel 2015

Programmaboek 2014 por
Programmaboek 2014Programmaboek 2014
Programmaboek 2014vvop
1.3K visualizações68 slides
Familiespektakel Blixembosch 2016 por
Familiespektakel Blixembosch 2016Familiespektakel Blixembosch 2016
Familiespektakel Blixembosch 2016Twan van den Broek
986 visualizações12 slides
OF magazine december 2015 por
OF magazine december 2015OF magazine december 2015
OF magazine december 2015OF | Ondernemend Friesland
1.1K visualizações64 slides
Nieuwsbrief cd6 5 230412 por
Nieuwsbrief cd6 5 230412Nieuwsbrief cd6 5 230412
Nieuwsbrief cd6 5 230412Team Cal
268 visualizações4 slides
2017 rbs-jan-febr por
2017 rbs-jan-febr2017 rbs-jan-febr
2017 rbs-jan-febrRbs Jabbeke
263 visualizações14 slides
Boekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat por
Boekje Voor Op Vvopsite A4 FormaatBoekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat
Boekje Voor Op Vvopsite A4 Formaatguest002bac
359 visualizações48 slides

Similar a Programmaboekje Kraay Indoor Kerstmarathon Scherpenzeel 2015(20)

Programmaboek 2014 por vvop
Programmaboek 2014Programmaboek 2014
Programmaboek 2014
vvop1.3K visualizações
Familiespektakel Blixembosch 2016 por Twan van den Broek
Familiespektakel Blixembosch 2016Familiespektakel Blixembosch 2016
Familiespektakel Blixembosch 2016
Twan van den Broek986 visualizações
Nieuwsbrief cd6 5 230412 por Team Cal
Nieuwsbrief cd6 5 230412Nieuwsbrief cd6 5 230412
Nieuwsbrief cd6 5 230412
Team Cal268 visualizações
2017 rbs-jan-febr por Rbs Jabbeke
2017 rbs-jan-febr2017 rbs-jan-febr
2017 rbs-jan-febr
Rbs Jabbeke263 visualizações
Boekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat por guest002bac
Boekje Voor Op Vvopsite A4 FormaatBoekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat
Boekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat
guest002bac359 visualizações
Boekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat por guest002bac
Boekje Voor Op Vvopsite A4 FormaatBoekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat
Boekje Voor Op Vvopsite A4 Formaat
guest002bac365 visualizações
Boekje Vvop Voor Op De Site por guest002bac
Boekje Vvop Voor Op De SiteBoekje Vvop Voor Op De Site
Boekje Vvop Voor Op De Site
guest002bac1.1K visualizações
Showcase2017 por Paul Schaareman
Showcase2017Showcase2017
Showcase2017
Paul Schaareman114 visualizações
Rbs juli-augustus 2015 por Rbs Jabbeke
Rbs juli-augustus 2015Rbs juli-augustus 2015
Rbs juli-augustus 2015
Rbs Jabbeke514 visualizações
Programmaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdf por FeestcommissieHallum
Programmaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdfProgrammaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdf
Programmaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdf
FeestcommissieHallum1.7K visualizações
Programmaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdf por MartijnPolstra1
Programmaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdfProgrammaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdf
Programmaboekje Hallumerfeest 2023 PDF.pdf
MartijnPolstra132 visualizações
Nieuwsbrief cd6 4 120312 por Team Cal
Nieuwsbrief cd6 4 120312Nieuwsbrief cd6 4 120312
Nieuwsbrief cd6 4 120312
Team Cal367 visualizações
LC midzomer golfevent 23 juni 2017 por Jerry Speel RC
LC midzomer golfevent 23 juni 2017LC midzomer golfevent 23 juni 2017
LC midzomer golfevent 23 juni 2017
Jerry Speel RC119 visualizações
Nieuwsbrief #1 BMC4Life por BMC4Life
Nieuwsbrief #1 BMC4LifeNieuwsbrief #1 BMC4Life
Nieuwsbrief #1 BMC4Life
BMC4Life181 visualizações
championnats Herent sans peur 2014 por Fabrice Carlier
championnats Herent sans peur 2014championnats Herent sans peur 2014
championnats Herent sans peur 2014
Fabrice Carlier454 visualizações
Rbs sept-okt 2015 por Rbs Jabbeke
Rbs sept-okt 2015Rbs sept-okt 2015
Rbs sept-okt 2015
Rbs Jabbeke264 visualizações

Programmaboekje Kraay Indoor Kerstmarathon Scherpenzeel 2015

 • 1. INDOOR KERSTMARATHON S C H E R P E N Z E E L ( G L D ) 11 & 12 DECEMBER PROGRAMMABOEK JE
 • 2. Beste deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en belangstellenden, We heten u van harte welkom op de de Kraay indoor kerstmarathon Scher- penzeel. We zijn bijzonder blij dat Kraay Nijkerk BV wederom getekend heeft voor het hoofdsponsorschap. Blij ook dat we weer konden rekenen op een grote groep rubrieksponsoren, hindernissponsoren en bedrijven die een advertentie in dit programmaboekje plaatsten. Zonder al deze bedrijven is het onmogelijk om een indoor minimarathon te organiseren. Verder zijn er ook nog verschillende bedrijven die machines beschikbaar stellen die we kosteloos het hele weekend mogen gebruiken. Fantastisch! We danken alle bedrijven hartelijk voor hun bij- dragen! Onze dank gaat ook uit naar de vele vrijwilligers die zorgen dat alles iedere keer weer op rolletjes loopt, die allerlei hand- en spandiensten verrichten, die vaak ook nog eens niet direct zichtbaar zijn. Het is hartverwarmend hoe bestuur en leden van de Willaerruiters goedgemutst allemaal hun steentje bijdragen! We hopen dat de deelnemers mooie prestaties neer zullen zetten. We wensen iedereen; deelnemers, bezoekers, en vrijwilligers- in ieder geval heel veel ple- zier toe! We willen u ook alvast mede namens bestuur en leden van de Willaerruiters hele fijne kerstdagen en een prachtig 2016 toewensen! Namens de werkgroep Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel, Danny van de Glind, voorzitter Eefje van Harskamp - Peek Gerben van de Berkt Cees Meel Roseboom Wil Brethouwer Anker Eveline Roseboom Meel Teus van Harskamp Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 3. Bestel online uw bloemetje via: E info@vanvogelpoelbloemenplaza.nl T 030 - 2546485 F 030-2546267 MOET HET ECHT SCHOON WORDEN? Tel: 0318-514705 info@doornenbalbv.nl www.doornenbalbv.nl Uw erkende dealer Gebr. van Ravenhorst Boomverzorging Het adres voor het kappen en snoeien van bomen, het uitfrezen van stobben en het versnipperen van takken. Ook kunt u bij ons terecht voor openhaardhout Arnhemseweg 82 - 3832 GN Leusden - T. 06 51 57 54 53 E. info@gebr-vanravenhorst.nl - www.gebr-vanravenhorst.nl snoeien - rooien - frezen - versnipperen - haardhout - houtsnippers Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 4. Nieuweweg 61 6744 PL Ederveen, Holland Tel. +31(0)318 571298 Fax +31(0)318 573841 info@gerritsefourage.nl www.gerritsefourage.nl Gerritse Fourage & Transport VOOR AL U RUWVOEDERS & STROOISELS Gmp+ gecertificeerd sinds januari 2013 1x strooien, 3x voordeel! Officieel dealer van Lava3 boxstrooisel > voor info: 0318-571298 of www.gerritsefourage.nl Wedstrijd organisatie: Organisatie : Paardensportvereniging Willaerruiters Werkgroep Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel www.willaerruiters.nl Juryleden : mevrouw H. Nawijn uit Scherpenzeel (voorzitter) mevrouw M. Fokker uit Laren de heer J. Bijeman uit Maarssen Parcoursbouwer : de heer H. Zumbrink uit Houten Rekenkamer : Eefje van Harskamp - Peek (06-23260626) Wedstrijdleiding : Danny van de Glind (06-29198697) Wedstrijdsecretariaat : Eveline Roseboom Meel (06-46893032) Speaker : Jan Kuster Bouw/sleepploeg : leden van PSV De Willaerruiters leden van Het Lamme Handje Aankleding manege : Ineke van de Berkt - Yvonne Roman - Joke Appeldoorn Aankleding kantine : Ina Veldhuizen Hoefsmid : Cees Meel Roseboom (06-10601959) EHBO : via secretariaat (06-46893032) Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 5. Pensionstal Klein Heiligenberg Edy en Liesbeth Reemst Ursulineweg 1 3833 AA Leusden Mob: 06-51921782 www.pensionstal-kleinheiligenberg.nl Kampweg 19, Doorn • Telefoon (0343) 47 70 77 doorn@kusk.nl • www.kusk.nl KUSK adviseert, levert, installeert en inspecteert kachels, haarden, schouwen en rookkanalen op maat. K U S Khaarden en kachels Uw erkend installateur! K U S KGeeft je meer dan warmte Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Sportmassage voor paarden Christa van Ginkel Woudenberg Bel of mail voor informatie of afspraak: 06-40322920 christavanginkel@hotmail.com Paardenmassage Woudenberg
 • 6. Programma Vrijdag 11 december 2015 16.00 uur Parcours vrij voor verkenning 16.30 uur Parcours verkennen o.l.v. Cornelie de Geijter Pries voor deelnemers jeugdrubriek 18.00 uur Jeugdrubriek – met aansluitend prijsuitreiking 20.00 uur Parcours verkennen 20.30 uur Tweespan pony Zaterdag 12 december 2015 08.00 uur Enkelspan pony 11.20 uur Enkelspan paard 15.40 uur Tweespan paard 17.15 uur Tandem pony 17.45 uur Vierspan pony PAUZE 19.15 uur Finale enkelspan pony 19.50 uur Finale enkelspan paard 20.35 uur Finale vierspan paard 21.25 uur Finale tandem pony 21.35 uur Finale vierspan pony 21.55 uur Finale tweespan pony 22.20 uur Finale tweespan paard 22.35 uur Uitslag verloting Willaerruiters Aansluitend prijsuitreiking te voet Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015  Tuinaanleg  Onderhoud  Ontwerp  Sierbestrating  Beplanting  Tel. 06 – 18 16 32 19 www.gardenenjoy.nl info@gardenenjoy.nl Verlengde Oostsingel 45 3751 VN Bunschoten
 • 7. ABBH is het aannemer die samen met u uw project realiseert. Wij denken met u mee om uw droom te verwezenlijken. Aanbouw, nieuwbouw of renovatie? Uw wensen, wij het werk! www.aanbouw.abbh.nl |info@abbh.nl | 06–1310 8354 | Renswoude Waarom ABBH? • Kwaliteit staat voorop • Uw wensen staan centraal • Van advies tot uitvoering en afwerking • Korte bouwtijd mogelijk Makelaar nodig bel : 033-27724242 033-2862022 www.schimmelmakelaardij.nl www.funda.nl een kwestie van vertrouwen Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 NU OOK: Reinigen van terras, straatwerk en houtwerk
 • 8. Hoofdsponsor Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel: Kraay Nijkerk BV Aanhangwagens & Caravans - Trailers & Mensport Kraay Nijkerk is gevestigd in een ruim, modern en multifunctioneel gebouw aan de Jan Plassensteeg. Rechttoe, rechtaan, zonder overdreven opsmuk. Het pand biedt onderdak aan een showroom, werkplaats, ruitersportzaak met eigen zadel/tuigmakerij, de Power Horse-groothandel en een eigen binnenmanege. Lopend door de showroom vallen twee dingen meteen op: de ruimte is econo- misch ingedeeld en staat bomvol. De reden waarom, is meteen het tweede in het oog springende punt, namelijk de diversiteit in aanwezige recreatie-, marathon en overige menwagens. Dit alles ingesloten door een grote hoeveelheid kleinere en grotere trailers. Ondanks het feit dat de menwagens van Kraay steeds vaker op het wedstrijd terrein te zien zijn en verschillende kampioenen met de typerende oranje/blauw huiskleur van het bedrijf rondrijden, ademt het bedrijf van Kraay een sterke no-nonsense sfeer uit. Het gaat in Nijkerk met nuchter advies om de wagens, de doelstelling van de gebruiker en voor een groot deel het welzijn van het paard. Eigenaar Henk Kraay is ervaringsdeskundige en dat is aan alles te merken in zijn onderneming. Vooral in de basissport zijn menners zich lang niet altijd bewust van de moge- lijkheden en verbeteringen die er ook binnen hun sport voor handen zijn. Het huidige tijdperk met z’n nieuwe regels, andere benadering en technische mo- gelijkheden vraagt recreatie en wedstrijdgerichte menners hun materieel, paard en ook vooral zichzelf regelmatig onder de loep te nemen. Datzelfde geldt voor producenten en leveranciers binnen de sport. Kraay Nijkerk BV Aanhangwagens & Caravans Trailers & Mensport Jan Plassensteeg 18 3862 NL NIJKERK 033-2470538 www.kraaynijkerk.nl Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 9. TEXTIEL EN WONINGINRICHTING Bouwmeester tapijt | vinyl | laminaat | pvc | raamdecoratie | zonwering | meubelstoffering | textiel Laagerfseweg 66 3931 PG Woudenberg 033 - 286 12 48 bouwmeester91@zonnet.nl WWW.BOUWMEESTERWOUDENBERG.NL Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 10. Rubriek 1: jeugdrubriek J A N K U S T E R W I S S E L B E K E R Bekers voor de jeugdrubriek zijn aangeboden door mensociëteit Het Lamme Handje De aftrap van de Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel op vrijdag 11 de- cember is voor de jeugdrubriek; een rubriek ter bevordering van de mensport voor de jonge menners van 8 tot en met 17 jaar. Iemand die zich sinds jaar en dag met hart en ziel inzet voor de mensport en voor de minimarathon in het bijzonder, is Jan Kuster uit Tiel. Jan zette in een ver verleden de jeugdrubriek in de Betuwe op de kaart. Het enthousiasme waarmee hij als speaker de verrichtingen van de jongste menners omlijst, is bijzonder aanstekelijk. De jeugdige rijders dragen hem op handen. Jan zal ook bij de Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel de presentatie voor Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 zijn rekening nemen zoals alleen Jan dat kan. In de Betuwe wordt geen mi- nimarathon georganiseerd waar hij niet optreedt als speaker. Als blijk van waardering voor zijn be- vlogenheid heeft de werkgroep Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel ge- meend de JAN KUSTER WISSELBE- KER beschikbaar te moeten stellen. De snelste deelnemer in de jeugdrubriek zal de wisselbeker ten deel vallen. De allerbeste jeugdige rijders uit de re- gio zullen vrijdagavond 11 december vanaf 18.00 uur de strijd met elkaar aangaan. Winnaars: 2013 Lisa Brouwer - Barneveld 2014 Maaike Kraay - Nijkerk Rubriek 2: tweespan pony “DE PAARDENSCHUUR” RUITERSPORT prijs Geldprijzen zijn aangeboden door: De Paardenschuur Ruitersport Passie voor paarden, sfeervol en gezellig, dat is de beleving die u krijgt als u de winkel binnenstapt. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de paarden- wereld. Traditie, kwaliteit, expertise en mode impulsen vormen de basis van de winkel; net even anders dan andere winkels. “De Paardenschuur” Ruitersport is de winkel waar alles te koop is voor paarden, ruiters en menners. Onze enthousiaste medewerkers geven u graag vakkundig advies en nemen de tijd om samen met u al uw wensen door te nemen. De Paardenschuur Ruitersport Amerongerwetering 28 3958 MD Amerongen Tel. 0343- 457146 / www.paardenschuur.nl
 • 11. Hatro Ochten Bonegraafseweg 5 4051 CG OCHTEN Telnr. 0344 64 33 00 www.hatro.nl / info@hatro.nl Hatro Ochten Bonegraafseweg 5 4051 CG OCHTEN Telnr. 0344 64 33 00 www.hatro.nl / info@hatro.nl Heeft u al een vrijblijvende offerte aangevraagd? Kijk ook eens op onze website voor de actuele vacatures! Rubriek 4: enkelspan paard HATRO OCHTEN prijs Geldprijzen zijn aangeboden door: Hatro Ochten Hatro is een echt familiebedrijf uit de Betuwe en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende vervoersorganisatie. Flexibiliteit en service staan hoog in het vaandel! Om uw vervoer gegarandeerd vakkundig te laten verlopen, bent u bij Hatro aan het juiste adres! Hatro is van alle markten thuis: transport – ver- huizingen – touringcarvervoer. Kijk op onze website of neem telefonisch contact op. Hatro Ochten Bonegraafseweg 5 4051 CG Ochten Telefoon 0344-643300 www.hatro.nl/info@hatro.nl Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Rubriek 3: enkelspan pony BERGSTROOM BEHEER BV prijs Geldprijzen zijn aangeboden door: Bergstroom Beheer BV Bergstroom Beheer BV Apeldoornseweg 214 6731 SC Otterlo Telefoon 06-53419403 info@bergstroombeheer.nl
 • 12. Rubriek 5: tweespan paard HOEFSMEDERIJ CEES MEEL ROSEBOOM prijs Geldprijzen zijn aangeboden door: Hoefsmederij Cees Meel Roseboom Hoefsmederij Cees Meel Roseboom is gevestigd in Overberg en verzorgt het beslaan en bekappen van zowel paarden als pony’s in alle soorten en maten. Het werkgebied omvat de cirkel: Nieuwegein – Otterlo – Nijkerk – Geldermalsen. Hoefsmederij Cees Meel Roseboom Eindseweg 4 3959 AV Overberg Telefoon 06 - 10601959 hoefsmederij Cees Meel Roseboom de vakspecialist van de Utrechtse Heuvelrug Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 w w w . v l a s t r a n s . n l Rubriek 6: tandem pony VLASTRANS BV prijs Geldprijzen zijn aangeboden door: Vlastrans BV Vlastrans BV verzorgt het vervoer van levende dieren met een specialisatie van vervoer van varkens, zeugen en biggen naar slachterijen en exportverzamel- plaatsen binnen Nederland, België en Duitsland. Vervoer van ander vee, zoals schapen, koeien, kalveren en geiten, is ook mogelijk. Tevens maken wij gebruik van een geconditioneerde vrachtwagen welke verwarmd kan worden tot 70 gra- den. Dit zorgt ervoor dat alle ziektekiemen uit de laadruimte verwijderd zijn voordat er gestart wordt met laden. Vlastrans, voor vakkundig vervoer van vee. Vlastrans BV Barneveldsestraat 16 3925 MJ Scherpenzeel Telefoon 033-2589502 www.vlastrans.nl Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 13. Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Rubriek 8: vierspan paard JWR HORSE TRUCKS EDE prijs Geldprijzen zijn aangeboden door: JWR Horse Trucks Ede Gemak, comfort & veiligheid, voor ruiter & paard, zijn voor ons een pré. JWR ontwerpt samen met u een passende auto. Onze vakmensen staan altijd voor u klaar. Ook voor een verbouwing of voor onderdelen, bent u bij ons aan het juiste adres. JWR Horse Trucks Ede Ottostraat 8-10 6717 BG Ede Telefoon 0318 690 386 www.jwrtrucks.com Rubriek 7: vierspan pony MANEGE GROENEWOUDE prijs Geldprijzen zijn aangeboden door: Manege Groenewoude Manege Groenewoude is gelegen aan de rand van de gemeente Woudenberg in een bosrijke omgeving. Door haar ligging is de hele regio uitstekend bereikbaar. Manege Groenewoude biedt uitgebreide mogelijkheden tot het beoefenen van de paardensport variërend van recreatieve buitenritten in de directe omgeving tot het volgen van dressuur- en springlessen op wedstrijdniveau. Ook voor pen- sionstalling kunt u bij Manege Groenewoude terecht. Manege Groenewoude Ekris 38 3931 PX Woudenberg Telefoon 033-2861456 www.manege-groenewoude.nl
 • 14. Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Sponsor start/finish lijn: DE MENNER De Mensporttrailer is de (rijdende) winkel van De Menner. Bij De Menner kunt u terecht voor (bijna) alles voor de aangespannen paardensport. De Mensport- trailer bezoekt mensportwedstrijden en evenementen zoals Paard & Koets, Hor- se Event etc. En de Mensporttrailer wordt ook ingezet bij de de TUIG-PAS- SERVICE van De Menner. De Menner Uilebaardlaan 24 3772 PN Barneveld Telefoon 06-55536461 www.demenner.nl PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2016! www.demenner.nl Alles voor de aangespannen paardensport 06 - 555 36 46 1 info@demenner.nl Walet Bouwadvies en Bouwbegeleiding Leusbroekerweg 27 3831 JZ Leusden Telefoon 06-13016078 www.walet-bouw.nl
 • 15. Lunch, Diner, Terras, Uitgaanscafé, Catering, High Tea, High Wine, BBQ en meer… Marktstraat 23 Scherpenzeel 033 – 277 27 59 www.dekrommehoek.nl info@dekrommehoek.nl mensociëteit Het Lamme Handje wenst u een prettige wedstrijd ! Holleweg 1 Postbus 106 3925 ZJ Scherpenzeel Tel.033-2773738 Fax.033-2772228 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 16. Hindernissponsor brug: ROSEBOOM EDE Roseboom Ede is een familiebedrijf met een historie van ruim 65 jaar. De acti- viteiten bestaan onder meer uit: Aannemersbedrijf: grond-, weg- en waterbouw –slopen en asbest verwijdering – bodemsanering. Transportbedrijf: verticaal en horizontaal transport – zwaar transport - industriële verhuizingen. Roseboom Ede Galvanistraat 125 6716 AE Ede Telefoon 0318-696969 www.roseboomede.nl Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 17. Hindernissponsor: BOS RUITERSPORT EN MENSPORT Bos Ruitersport en Mensport is al meer dan 40 jaar een begrip in de ruitersport in Midden-Nederland. Met een winkeloppervlakte van zo’n 500 m2 is er volop keuze voor ruiter, paard en aanspanning. De medewerkers van Bos Ruitersport en Mensport helpen u graag met hun vakmanschap en deskundigheid. Bos Ruitersport en Mensport Hopeseweg 22 3927 CS Renswoude (nabij Scherpenzeel) Telefoon 033-2771433 www.bosruitersport.nl Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 EduCenter Bouw & Infra Woudenberg Opleidingscentrum voor toegepaste technieken voor gas, water, warmte en data/elektra. Veiligheidsopleidingen voor bouw, infra, installatietechniek, industrie, MKB en particulieren. Tel. 033 - 25 88 629 e-mail: info@educenterbouwinfra.nl Vraag onze uitgebreide informatiemap. Wij sturen u die graag. De beste weg naar vakbekwaamheid Vaktechnische opleidingen voor monteurs gas, water, warmte en data/elektra VCA trainingen en examens. Klassikaal én via e-learning Bedrijfshulpverlener Meerdere veiligheidtrainingen, waaronder ook Herkennen van asbest(-vezels) Alle hijs- en heftrainingen: Vorkhef- en reachtruck, hoogwerker, verreiker, veilig hijsen/aanslaan van lasten Machinist autolaadkraan, mobiele torenkraan, etc. www.educenterbouwinfra.nl
 • 18. Red Light District Amsterdam Je ziet ons ook overal... Hindernissponsor: TEKSTKAR.NL/TVKAR.NL TEKSTKAR.nl en TVKAR.nl zijn merknamen van Van Deuveren Traffic. TEKSTKAR heeft als werkterrein outdoor mobiele informatievoorzieningen t.b.v. bewegwijzering, wegenbouw, evenementen, crowdmanagement en aan- kondigingen door middel van diverse types ledschermen. TVKAR verhuurt di- verse soorten (mobiele) outdoor ledschermen aan allerlei soorten evenementen en wordt ook gebruikt voor reclame campagnes en sponsorpresentaties. Van Deuveren Traffic is VCA en ISO 9001 gecertificeerd Van Deuveren Traffic b.v. De Beek 16 3871 MS Hoevelaken Tel. 033-2582000 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 ‘t Zwarte land 32 3925 CK Scherpenzeel Tel. 033 - 277 11 75 www.zwaanautoservice.nl
 • 19. Woudenbergseweg 116 3953 MJ Maarsbergen Tel.nr. 0343-431100 Fax-nr. 0343-430800 E-mail: trucks@vd-burg.com Web: www.vd-burg.com WORKWEAR SIGNING PROJECTS www.twingroup.nl CONTACT 0318 576765 info@twingroup.nl LOCATIE Molenstraat 30B 3927 AC Renswoude Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 20. Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 basisparcours Landelijke Rijvereniging Willaerruiters JURY 11 10 2 8 7 6 1 13 5 4 A B C D E E A A B C D CB D E START FINISH ©2015 Hans Zumbrink BASISPARCOURS KERSTMARATHON 11-12-2015 12-12-2015 3 INUIT 9 12 SPONSOR HINDERNIS 10 SPONSOR HINDERNIS 5 SPONSOR HINDERNIS 8
 • 21. Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 22. Loonbedrijf en Grondwerken Schimmel Overberg B.V. www.schimmel-overberg.nl Spoorlaan 1 - Overberg - Tel. (0343) 46 11 48 Klein Landaas 7 3931 GC Woudenberg Tel 033-2861260 Fax 033-2864492 www.burgautomaterialen.nl BERKHOF BVS C H E R P E N Z E E L Tanktransport Kippertransport Volumetransport Zand & Grind Containers Sloopwerken Grondwerken Straatwerken Rioolwerken Beschoeiing Loonbedrijf Mesthandel Grondverzet Slootonderhoud Machineverhuur ISO 9001 / ISO 14001 & VCA** geCertIfICeerd BERKHOF BV | STATIONSWEG 454 | 3925 CH SCHERPENZEEL TELEFOON: 033 277 1480 | FAX: 033 277 4705 E-MAIL: INFO@BERKHOFBV.NL | WWW.BerKHOfBV.NL Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 23. DeelnemerslijstDeelnemerslijst Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 DIT IS NIET DE STARTVOLGORDE KIJK VOOR DE STARTVOLGORDE OP WWW.STARTLIJSTEN.NL Jeugdrubriek: Marit de Hoop - Lexmond Noa Koops – Hierden Jelle Leliveld – Utrecht Raymon Leliveld - Utrecht Jordy van Middendorp – Ermelo Marius Montauban - Stroe Gerryt Riemersma – Giekerk Astrid Weijts - Houten Sven Woudenberg – Maarsbergen Lotte Zaaijer - Tiel Tweespan pony: Rian van Arkel - Heesselt André van de Beek – Nijkerk Melanie van de Bunt - Ede Kessy de Feber – Putten Tamara Floor - Wieringerwerf Stefan van der Graaff – Ijzendoorn Bart de Heus – Waardenburg Sven Jansen - Nijkerkerveen Ariena Kleijer – Nijkerk Annette Neijenhuis - Barneveld Kim Oudshoorn - Hoogmade Ynskje Riemersma – Giekerk Suzanne Roman – Rhenen Daniëlle van Tuijl - Neerijnen Marjolein Waarle – Eemnes Cees Wijntjes - Hoogland Anne Zaayer – Wadenoyen Enkelspan pony: Anouk van de Beek – Putten Kees van de Beek – Hooglander- veen Demi van den Brink – Putten Denise van den Brink – Putten Ries Brouwer – Nijkerk Johan van Doorn - Leersum Geert van Dijk – Echteld Bas Dijkstra – Houten Kimberley van Ede - Renswoude Thijs Gerritsen – Maurik Dorien de Geijter – Uddel Tony Gorissen - Ijzendoorn Shelly Gribnau – Zwolle Janneke den Hartog - Ingen Johan de Hoop - Lexmond Wout Kok - Nijkerk Bert Koorn – Hippolytushoef Maaike Kraay - Nijkerk Maaike Kraay - Nijkerk Karen Kwint – Wijk bij Duurstede Rob Meijer - Hoorn Daphne van Middendorp - Ermelo Sabine Pannekoek - Zeewolde Yvonne Roman – Scherpenzeel Chantal Vermerris – Krabbedijke Mirjam Wage – Ingen Enkelspan paard: René van Beek - Houten Gert-Jan van Bennekom – Auster- litz Anton de Bruin - Barneveld Kimberley van Ede - Renswoude Wilco Fabrie – Bilthoven Jos Fokker - Soest Henk Geurtsen – Scherpenzeel Anouk de Geijter - Uddel Petra de Graaf – Nijkerk Bert van den Hater - Ochten Mardie van den Hater - Ochten Bas de Koning - Leerdam Eva Koops – Zeewolde Kees Koops - Zeewolde Storm Koot - Maarssen Alfons Kosterman – Ommeren Stefan van der Meijden - Herwij- nen Gijs de Raad - Culemborg Anniek Schuiling – Herveld Peter van de Steeg - Nijkerk Ronald Tomassen - Nieuwegein Wim Verweij - Veenendaal Calvin van Vogelpoel – Tull en ‘t Waal Mike van Wijk - Nieuwegein Judian Zaaijer - Ommeren Jet van Zetten - Zoelmond Tweespan paard: Bud de Gooijer - Eemnes Gert van den Hoek – Nijkerk Albert Hooijer – Oene Wybe Kramer – Nes aan de Am- stel Cees Meel Roseboom – Overberg Jan Toepoel - Hauwert Rob van Vogelpoel – Tull en ‘t Waal Anoeska de Vries – Kraggenburg Gijs Waaijenberg – Nijkerk Marjolein Waarle - Eemnes Jos Willemsen - Ederveen Teun Zaaijer - Ommeren
 • 24. Deelnemerslijst Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 DIT IS NIET DE STARTVOLGORDE Tandem pony: Gerben van de Berkt – Leusden Ingrid van Cleef - Tiel Dianne Legemaat – Overberg Dianne Legemaat – Overberg Jaap van der Wal – Veenwouden Vierspan pony: Hendrik-Jan Beekhuiszen – Zee- wolde Ian van Dasselaar - Nijkerk Huub van Geffen - Velddriel Rex Pannekoek - Zeewolde Janneke Schrijver - Tienhoven Eduard van der Ven – Utrecht Vierspan paard: Tom Leys – Lier (B) Huib Pater – Kootwijkerbroek Martin Zaadnoordijk - Maarn KIJK VOOR DE STARTVOLGORDE OP WWW.STARTLIJSTEN.NL Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 25. 06-50 587 560 Kolfschoterdijk 39 3931 NB WoudenbergMontage Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 26. Winnaars 2014 Jeugdrubriek: Maaike Kraay, Hooglanderveen Enkelspan pony: Kees van de Beek, Hooglanderveen Tweespan pony: Melanie van de Bunt, Ede Enkelspan paard: Bert van den Hater, Ochten Tweespan paard: Cees Meel-Roseboom, Overberg Tandem pony: Dianne Legemaat - van Bemmel, Overberg Langspan pony: Aart van de Kamp, Putten Langspan paard: Theo Timmermans, Varsseveld Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Winnaars 2013 Jeugdrubriek: Lisa Brouwer, Barneveld Enkelspan pony: Bas Dijkstra, Maarssen Tweespan pony: Govert de Koning, Leerdam Enkelspan paard: Bert van den Hater, Ochten Tweespan paard: Mike van Wijk, Nieuwegein Langspan pony: Marijke Hammink, Bornerbroek Langspan paard: René Schuiling, Herveld Leusderweg 151 3818 AC Amersfoort 033-4613090 hippostyle@hetnet.nl www.hippostyle.nl Voor ruiters en paarden met stijl
 • 27.     Melkinstallatie    Melkrobot     Melkkoeltanks silo tanks   Buizenvoorkoeler        Warmteterugwinning  Snel rubber matten         Urban drinkautomaat  Drinkwatersystemen        Stalventilatoren  Rovibec voersysteem        Stalgordijnen  De Boer stalinrichting en mestschuiven    Handelsonderneming  van Oosterom BV  Laagerfseweg 32 3931 PE  Woudenberg   Tel 033­2863071   ​oosterom.bv@hetnet.nl   www.vanoosterom­woudenberg.nl    Ederveen - www.trouwineenkoets.nl Stalhouderij Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Aantekeningen _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
 • 28. Routebeschrijving Manege Willaerruiters - Scherpenzeel Let op: de accommodatie is te bereiken vanaf de rondweg (de Dreef) Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude. Via 1e rotonde op Marktstraat = inrit naar Kulturhus de Breehoek, deze inrijden en dan niet links afslaan naar de parkeerplaats van de Breehoek maar doorrijden tot einde klinkerweg = ingang manege. Adres voor navigatiesysteem: Marktstraat 59 - Scherpenzeel (GLD) BUURTBEWONERS, WEES VERSTANDIG, KOM OP DE FIETS! Ook dealer van John Deere, Strautmann, Pottinger, en Hitachi grondverzet Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 29. Sponsoroverzicht Kusk haarden en kachels Doorn Alexander Peek Maakt Bunnik Paardenmassage Woudenberg Woudenberg Hondenschool Sammie Regio Utrecht Schimmel Makelaardij Woudenberg René van Beek Houten ABBH Renswoude Party-Centrum Boschzicht Scherpenzeel Ijssalon La Gallina Barneveld Textiel en Woninginrichting Bouwmeester Woudenberg Robbertsen Installatie Techniek Scherpenzeel Walet Bouwadvies en Bouwbegeleiding Leusden Zeker Zichtbaar Scherpenzeel Van Engelenhoven Brood & Banket Scherpenzeel De Kromme Hoek eet- en drinkhuys Scherpenzeel Bouwbedrijf Osnabrugge B.V. Scherpenzeel Mensociëteit Het Lamme Handje Overberg Besterly Paardenvoeders Ede Van der Brug Trucks & Trailers Maarsbergen Educenter Bouw & Infra Woudenberg Paardengebitverzorger J. van Ede Overberg Zwaan Autoservice Scherpenzeel Truckverhuur Woudenberg Maarsbergen TwinGroup Renswoude VOA Bouwmaterialen en Gereedschappen Scherpenzeel W. Mulder Aanhangwagens Woudenberg Schimmel Overberg Overberg Van der Burg Automaterialen Woudenberg Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Sponsoroverzicht Hoofdsponsor: Kraay Trailers en Mensport Nijkerk Rubrieksponsors: De Paardenschuur Ruitersport Amerongen Bergstroom Beheer BV Otterlo Hatro Ochten Ochten Hoefsmederij Cees Meel Roseboom Utrechtse Heuvelrug Vlastrans BV Scherpenzeel Manege Groenewoude Woudenberg JWR Horse Trucks Ede Ede Hindernissponsors: Roseboom Ede Ede Bos Ruitersport en Mensport Renswoude Tekstkar.nl Hoevelaken De Menner Barneveld Overige sponsors: G. van Donselaar v.o.f. Scherpenzeel Theehuis Monchouette Leusden Bloemenplaza.com Utrecht Doornenbal B.V. Veenendaal Gebroeders van Ravenhorst Leusden Het Leersumse Veld Leersum Gerritse Fourage &Transport Ederveen Pensionstal Klein Heiligenberg Leusden Garden Enjoy Bunschoten Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 30. Sponsoroverzicht Van der Burg Automaterialen Woudenberg Berkhof BV Scherpenzeel E.J. van Ginkel Bouw Woudenberg Willems Reclame Nijkerk Gert M & Zn Scherpenzeel Van Ginkel Agri Woudenberg HippoStyle Amersfoort Van de Glind Mechanisatie Barneveld MvL Bouw Scherpenzeel Handelsonderneming Van Oosterom BV Woudenberg Autoservice Centrum Scherpenzeel bv Scherpenzeel Stalhouderij Van Roekel Ederveen De Vor, Brandes & Co BV Werkhoven Adriaan Koppens Lunteren Fiasco Verhuur Scherpenzeel Landgoed Lockhorst Leusden d’Ouwe Steen Amersfoort Bouwmachines Midden Nederland Scherpenzeel H.W. van Duinkerken B.V. Scherpenzeel HUBO Van Deelen Renswoude Buro voor Bouwkunde Agrarisch Scherpenzeel Truck-parts.nu Woudenberg Hoefsmederij Henk van de Vendel Scherpenzeel e.o. Kraanverhuur Leusden Leusden Kapsalon ’t Schuurtje Scherpenzeel Wolfswinkel Reiniging Maarsbergen Van Oosten Tweewielers Nijkerk Dieselalarm Nijkerk Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Sponsoroverzicht Qmatras Nijkerk Verkeersschool Noordam Driebergen Country Mill Nijkerk ’t Hofland Hoveniersbedrijf Amersfoort e.o. Loon- en Grondverzetbedrijf Schimmel BV Scherpenzeel Johan van Veluw Putten Sport- en Dierenshop Woudenberg Woudenberg Peek Bouw & Infra Houten Den Boer Elektrotechniek BV Scherpenzeel Roseboom Ede Ede Houtense Vrienden Houten Anemone Horse Trucks Scherpenzeel VDG Events Renswoude De organisatie bedankt alle sponsors voor het mede mogelijk maken van de Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015!
 • 31. Tel.: 033 456 58 35 info@ouwesteen.nl De Zonnecel 1 3815 KN Amersfoort De mooiste tuin begint bij Kijk ook op www.ouwesteen.nl Volop inspiratie in onze showtuin! D’Ouwe Steen Uniek in bestratingsmaterialen en tuinaccessoires Landgoed Lockhorst Lockhorsterweg in Leusden Familie Pels Rijcken KERSTBOMENVERKOOP Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 32. Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 33. Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 06 25573682 Mob. telefoon: 06 25 57 36 82 KRAANVERHUUR LEUSDEN 06 20 17 19 90
 • 34. DIESELALARM WWW.DIESELTANKALARM.NL INFO@DIESELTANKALARM.NL Nog beter slapen dan thuis ��������� ���� • ������ • ������� • ���� ® Q op maat gemaakt voor u QMatras • Ampèrestraat 19G, 3861 NC Nijkerk • Tel 033-76 76 040 • Mob 06-25 136 188 • www.qmatras.nl • info@qmatras.nl Bel 0343-513772 voor meer informatie Verkeersschool Noordam Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 NU OOK: Verkoop van schaatsen en sleeën + schaatsen slijpen Van Oosten tweewielers Nijkerk is de grootste fietsspeciaalzaak van Nijkerk en omstreken. U kunt bij ons terecht voor een nieuwe E-bike, stadsfiets, transport- fiets, mountainbike, onderhoud en repa- ratie. Wij staan bekend om onze goede service. In de winkel verder een ruime voorraad onderdelen en accessoires. Wij zien u graag een keer in de winkel, de koffie wordt vers voor u gezet! Webshop
 • 35. Jan Plassensteeg 18A, 3862 NL NIJKERK, tel. 033 - 24 62 718 www.countrymillhorsesupport.nl | www.horsetackandtrailers.nl a member of HET GrooTsTE assorTimEnT paardEnsporT voor beginnend en professionele ruiter vindt u in onze showroom. Eigen rijhal voor aanmeten en aanpassen van zadels en tack! • agrarisch loonbedrijf • aannemer van grondwerken • handel in zand en grond • verhuur van trekkers en kippers • mobiele graafmachines en mini-graafmachines • shovels en minishovels • mechanische onkruidbestrijding Brinkkanterweg 20 - 3925 BA Scherpenzeel - Tel. (033) 277 3655 - Fax (033) 277 2887 www.loonbedrijfschimmel.nl Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 36. Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Sponsors van de loterij Ballonvaartcentrum van Manen Barneveld EMPAS Veenendaal de Witte Holevoet Scherpenzeel Multimate Woudenberg Lavie Womenswear Woudenberg van den Brandhof Diervoeders Renswoude Blokker Scherpenzeel Zwaan Autoservice Scherpenzeel Flower Power Woudenberg De Silo Woudenberg Pannenkoekenhuis Hans & Grietje Scherpenzeel Jumbo Scherpenzeel Hubo Renswoude De Weistaar Maarsbergen
 • 37. Geluidsschermen BMX- en Skatebanen Wijk- en Stadsparken Infrawerkzaamheden Inrichten woonwagencentra Bedrijfsgebouwen Grondsanering PPS Groenwerkzaamheden www.peekbv-houten.nl Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015
 • 38. Uw mobiliteitspartner in de paardensport! Kijk voor onze actuele voorraad: www.anemone.nl Glashorst 99 • 3925 BR Scherpenzeel • Telefoon +31 (0)33 - 470 1828 • Fax +31 (0)33 - 470 0197 • Email info@anemone.nl Vandaag kopen, morgen rijden! Anemone uw specialist in:  Nieuwe paardenauto’s  Gebruikte paardenauto’s  Verhuur  Taxaties  Verzekeringen  Leasing  Onderhoud en 24-uurs service  APK Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Verder vanuit een solide basis Bouw- en woonrijp maken Schuttersveld – Ede, bedrijventerrein A12 – A30 Roseboom - Ede is gevestigd in de Food Valley en is daarom voor de bedrijven in Food Valley de ideale partner. U bent bij ons aan het juiste adres voor o.a. grondwerk, zoals het bouw- en woonrijp maken van terreinen. Ook voor horizontaal en verticaal transport, hijswerk en industriële verhuizingen zijn wij u van dienst. De kracht van Roseboom – Ede is het in een vroeg stadium met de klant meedenken om zo de financieel beste oplossing te kunnen bieden. De realisatie is bij ons vervolgens in vertrouwde handen. Onze goede naam in de Food Valley is uw garantie. Galvanistraat 125 6716 AE Ede Postbus 211 6710 BE Ede Tel.: 0318 - 69 69 69 info@roseboomede.nl www.roseboomede.nl Aannemersbedrijf Roseboom: - slopen - bodemsanering - asbestverwijdering - grondverzet - bouw- woonrijp - turn-key projecten Roseboom Transport: - wegtransport - zwaar transport - kraanverhuur - heftruck verhuur - verreiker verhuur adv_A5.indd 1 31-08-11 16:26 Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel 2015 Alexander - Bas - Eefje - Inge - Jeroen - Kim - Lynn Mike - Nathalie - Pascal - René - Samantha - Stijn Wat ligt de rijbak er fantastisch bij hè?! Mede mogelijk gemaakt door de Houtense vrienden
 • 39. RENSWOUDE TEL.06 - 29 19 86 97 WWW.VDGEVENTS.NL Eventtrailer Eventsupport Catering Eventtrailer, dé mobiele feestlocatie tot wel 250 personen!