Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1

K
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
EDU-556DL Διαδικτυακή και Μικτή Μάθηση
Από την
Αβράμη Κωνσταντίνα
U154N2209
Διδάσκουσα: κ.Αβρααμίδου Άντρη
Χειμερινό τετράμηνο 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Εφαρμογή μικτής μάθησης στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 Δημοτικό Σχολείο Νομού Ηρακλείου
 Γ’ Τάξη
 Μάθημα: Ιστορία
 Ενότητα: Μινωικός πολιτισμός
 Διδακτικές ώρες: 3 ώρες face to face
2 εβδομάδες εξ αποστάσεως
 Μέθοδος διδασκαλίας:
 μικτή μάθηση
 ανακαλυπτική- ενεργητική μάθηση
 ομαδοσυνεργατική μάθηση
 Μέσα: βιβλία,πίνακας,πηλός,
Η/Υ, Skype, chat, e-mail, διαδραστικές ασκήσεις,
online εκπαιδευτικά παιχνίδια
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Οι μαθητές:
 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη
μινωική Κρήτη
 Να γνωρίσουν το ανάκτορο της Κνωσού
 Να έρθουν σε επαφή με την καθημερινότητα
των Μινωιτών
 Να γνωρίσουν στοιχεία της μινωικής τέχνης
 Να εκφράσουν τις προσωπικές
τους απόψεις
 Να μάθουν να σέβονται τις
απόψεις των συμμαθητών τους
 Να εργαστούν σε ομάδες και
σε μια πιθανή προβληματική
κατάσταση να την επιλύσουν
στα πλαίσια της ομάδας
 Να χρησιμοποιήσουν τη
φαντασία τους και τη
δημιουργικότητά τους
 Να εξοικειωθούν με τον
ηλεκτρονικό
υπολογιστή και τις εφαρμογές
του
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
 Παρουσίαση PowerPoint με τα θέματα της
διδασκαλίας (καθημερινή ζωή,τέχνη) και
παρουσίαση εικόνων π.χ. αγγεία,σκεύη κ.ά. από τις
ιστοσελίδες www.ime.gr και www.exlporecrete.gr .
 Καταγραφή των πιο αξιοπρόσεκτων σημείων της
παρουσίασης στον πίνακα.
 Συζήτηση και δραστηριότητες με quiz σχετικά με
τον πολιτισμό των Μινωιτών,αφού τα παιδιά
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 5 ατόμων.
 Σχεδιάγραμμα στον πίνακα με το παλάτι της
Κνωσού
Ζητήθηκε από τις ομάδες να προετοιμάσουν μια
εργασία για το Μινωικό πολιτισμό και να την
παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. Για την
προετοιμασία κρίθηκε αναγκαίο οι ομάδες να
εργαστούν εκτός σχολείου.
 Chat με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων,εντυπώσεων και διευκρινίσεων
 Ανταλλαγή e-mails για ανατροφοδότηση
 Δημιουργία κολλάζ
 Παρουσίαση
 Ασκήσεις και online εκπαιδευτικά παιχνίδια για
εμπέδωση και αξιολόγηση με παιγνιώδη τρόπο με
συνεχή ανατροφοδότηση (www.e-yliko.gr ,
www.pi-schools.gr)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία,
οι διδακτικοί στόχοι επετεύχθηκαν σε
μεγαλύτερο βαθμό και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτέλεσε κίνητρο για τους
μαθητές. Το ενδιαφέρον τους ήταν έντονο και η συμμετοχή
τους άμεση.
Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών ήταν ομαλή.
Προωθήθη η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία χωρίς
προβλήματα.
Η συμμετοχή της εκπαιδευτικού μείωσε τα επίπεδα άγχους
των λιγότερο έμπειρων μαθητών.
Αναπτύχθηκαν οι επικοινωνιακές δεξιότητες με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία.
Πιο εύκολη κατανόηση των νέων πληροφοριών.
Οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία για ανάλογη
διδασκαλία στο μέλλον.
Αρνητικά αποτελέσματα
Μαθητές με μικρότερη εμπειρία στη
χρήση ημεκτρονικού υπολογιστή
έδειξαν σημάδια φόβου και
άγχους.
Καθυστέρηση λόγω της ενασχόλησης
των μαθητών με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Οι μαθητές παίρνουν πρωτοβουλίες και αυτενεργούν.
Ανακαλύπτουν τη νέα γνώση χρησιμοποιώντας δημιουργικά
τη φαντασία τους. Συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν
δείχνοντας σεβασμό στις απόψεις των άλλων.
Αναγνωρίζουν τη σημασία των Νέων Τεχνολογιών κατά τη
διαδικασία της μάθησης.
 Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί αφήνοντας το περιθώριο για
αυτοδιδασκαλία των μαθητών. Συντονίζει τις ομάδες και τις
διάφορες δραστηριότητες. Ανατροφοδοτεί συνεχώς τους
μαθητές (συμπεριφορά,γνώσεις).
 Προϋπόθεση για την ομαλή ελέλιξη της μικτής διδασκαλίας
αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες
και η διαβεβαίωση πως δεν κρίνονται ως προς τη χρήση
των τεχνολογικών μέσων. Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού
με τις Nέες Tεχνολογίες θεωρείται αναγκαία. Ακόμη η
ύπαρξη κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών είναι
απαραίτητη.
 Βιβλιογραφία
Βρασίδας Χ.,Ζεμπύλας Μ.,Πέτρου Α. (2005). Σύγχρονα
παιδαγωγικά μοντέλα και ο ρόλος της Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας. Ρετάλης Σ. (επιμ.) Οι Προηγμένες Τεχνολογίες
Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης
Μαϊστρέλλης Σ.,Καλύβη Ε.,Μιχαήλ Μ. (2008).Ιστορία Γ’
Δημοτικού: Από τη μυθολογία στην Ιστορία (βιβλίο
δασκάλου), Αθήνα:ΟΕΔΒ
Ματσαγγούρας Η. (2008). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
και μάθηση, Αθήνα:Γρηγόρη
Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην
εποχή της πληροφορίας, Ολική προσέγγιση (Α’ τόμος),
Αθήνα: Αριστοτέλης Ράπτης
 Διαδικτυακοί τόποι
www.grayharriman.com/blended_learning.htm
http://e-
mathisi2011.wikispaces.com/Μικτή+Μάθηση+Blended+Learning
http://eprl.korinthos.uop.gr/wiki.index.php./Ηλεκτρονική_μάθηση_Μοντ
έλα_ηλεκτρονικής_μάθησης
http://dide-
peiraia.att.sch.gr/plinetp/images/stories/files/imerida_plinet/mikti&eksa
tomikevmeni.pdf
www.explorecrete.gr
www.ime.gr
www.pi-schools.gr
www.e-yliko.gr
1 de 11

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

σχεδιασμός μικτής μάθησηςσχεδιασμός μικτής μάθησης
σχεδιασμός μικτής μάθησης
Stauros Tasios466 visualizações
Educ556 dl  lms - edmodoEduc556 dl  lms - edmodo
Educ556 dl lms - edmodo
Yiota Koumpouli625 visualizações
Mikti&eksatomikevmeniMikti&eksatomikevmeni
Mikti&eksatomikevmeni
Vasilis Sotiroudas2.2K visualizações
Educ 556-LMS-EdmodoEduc 556-LMS-Edmodo
Educ 556-LMS-Edmodo
Konst276493 visualizações
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησηςΜελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
christina tsoumeleka265 visualizações
Εκπαιδευτικό σενάριο ΑliceΕκπαιδευτικό σενάριο Αlice
Εκπαιδευτικό σενάριο Αlice
Nikolaos Bakopoulos1.7K visualizações
Elias fotiadis u134n1254_educ_556_ergasia_1Elias fotiadis u134n1254_educ_556_ergasia_1
Elias fotiadis u134n1254_educ_556_ergasia_1
EliasFotiadis286 visualizações
τεχνολογία στο γυμνάσιοτεχνολογία στο γυμνάσιο
τεχνολογία στο γυμνάσιο
stella markaki321 visualizações

Similar a Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1(20)

εξ αποστασεως εκπαιδευσηεξ αποστασεως εκπαιδευση
εξ αποστασεως εκπαιδευση
Georgia Klostraki2.2K visualizações
ενημερωση γονεων β΄ταξησενημερωση γονεων β΄ταξησ
ενημερωση γονεων β΄ταξησ
Papanikolaougiannis592 visualizações
New technologies in educationNew technologies in education
New technologies in education
Sofia Rallatou1.1K visualizações
Educ 556 dl_ergasia_3Educ 556 dl_ergasia_3
Educ 556 dl_ergasia_3
katiltsiou375 visualizações
μελετη περιπτωσης Educ556μελετη περιπτωσης Educ556
μελετη περιπτωσης Educ556
Maria Tzm307 visualizações
ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Styliana Andreou280 visualizações
Blendedlearning powerpointBlendedlearning powerpoint
Blendedlearning powerpoint
mariapavlou7194 visualizações
Αρχές ΜάθησηςΑρχές Μάθησης
Αρχές Μάθησης
gkantidou1.8K visualizações
Learning by doingLearning by doing
Learning by doing
Αναστασία Μπεγέτη372 visualizações

Último(20)

Compassionate LeadershipCompassionate Leadership
Compassionate Leadership
Niki Anandi Koulouri10 visualizações
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
56ο Γυμνάσιο Αθήνας6 visualizações
Αυτόχθονες λαοίΑυτόχθονες λαοί
Αυτόχθονες λαοί
Dimitra Mylonaki154 visualizações
Ανθρώπινα δικαιώματαΑνθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινα δικαιώματα
ssuser43d27b72 visualizações
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
κεφαλαιο 36.pdfκεφαλαιο 36.pdf
κεφαλαιο 36.pdf
ssuser43d27b19 visualizações
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 visualizações
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 37.pdfΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 37.pdf
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 37.pdf
ssuser43d27b32 visualizações
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou52 visualizações
Φλάβιος Ηράκλειος.docxΦλάβιος Ηράκλειος.docx
Φλάβιος Ηράκλειος.docx
eucharis5 visualizações
Ζαν Πολ Μαρά.pptxΖαν Πολ Μαρά.pptx
Ζαν Πολ Μαρά.pptx
eucharis8 visualizações
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 4.1 και 4.2.docxΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 4.1 και 4.2.docx
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 4.1 και 4.2.docx
Roula Michalopoulou14 visualizações
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki8 visualizações

Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1

 • 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης EDU-556DL Διαδικτυακή και Μικτή Μάθηση Από την Αβράμη Κωνσταντίνα U154N2209 Διδάσκουσα: κ.Αβρααμίδου Άντρη Χειμερινό τετράμηνο 2015
 • 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Εφαρμογή μικτής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  Δημοτικό Σχολείο Νομού Ηρακλείου  Γ’ Τάξη  Μάθημα: Ιστορία  Ενότητα: Μινωικός πολιτισμός  Διδακτικές ώρες: 3 ώρες face to face 2 εβδομάδες εξ αποστάσεως  Μέθοδος διδασκαλίας:  μικτή μάθηση  ανακαλυπτική- ενεργητική μάθηση  ομαδοσυνεργατική μάθηση  Μέσα: βιβλία,πίνακας,πηλός, Η/Υ, Skype, chat, e-mail, διαδραστικές ασκήσεις, online εκπαιδευτικά παιχνίδια
 • 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι μαθητές:  Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη μινωική Κρήτη  Να γνωρίσουν το ανάκτορο της Κνωσού  Να έρθουν σε επαφή με την καθημερινότητα των Μινωιτών  Να γνωρίσουν στοιχεία της μινωικής τέχνης
 • 4.  Να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις  Να μάθουν να σέβονται τις απόψεις των συμμαθητών τους  Να εργαστούν σε ομάδες και σε μια πιθανή προβληματική κατάσταση να την επιλύσουν στα πλαίσια της ομάδας  Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους  Να εξοικειωθούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις εφαρμογές του
 • 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  Παρουσίαση PowerPoint με τα θέματα της διδασκαλίας (καθημερινή ζωή,τέχνη) και παρουσίαση εικόνων π.χ. αγγεία,σκεύη κ.ά. από τις ιστοσελίδες www.ime.gr και www.exlporecrete.gr .  Καταγραφή των πιο αξιοπρόσεκτων σημείων της παρουσίασης στον πίνακα.  Συζήτηση και δραστηριότητες με quiz σχετικά με τον πολιτισμό των Μινωιτών,αφού τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 5 ατόμων.  Σχεδιάγραμμα στον πίνακα με το παλάτι της Κνωσού
 • 6. Ζητήθηκε από τις ομάδες να προετοιμάσουν μια εργασία για το Μινωικό πολιτισμό και να την παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. Για την προετοιμασία κρίθηκε αναγκαίο οι ομάδες να εργαστούν εκτός σχολείου.  Chat με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων,εντυπώσεων και διευκρινίσεων  Ανταλλαγή e-mails για ανατροφοδότηση  Δημιουργία κολλάζ  Παρουσίαση  Ασκήσεις και online εκπαιδευτικά παιχνίδια για εμπέδωση και αξιολόγηση με παιγνιώδη τρόπο με συνεχή ανατροφοδότηση (www.e-yliko.gr , www.pi-schools.gr)
 • 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία, οι διδακτικοί στόχοι επετεύχθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτέλεσε κίνητρο για τους μαθητές. Το ενδιαφέρον τους ήταν έντονο και η συμμετοχή τους άμεση. Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών ήταν ομαλή. Προωθήθη η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία χωρίς προβλήματα. Η συμμετοχή της εκπαιδευτικού μείωσε τα επίπεδα άγχους των λιγότερο έμπειρων μαθητών.
 • 8. Αναπτύχθηκαν οι επικοινωνιακές δεξιότητες με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Πιο εύκολη κατανόηση των νέων πληροφοριών. Οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία για ανάλογη διδασκαλία στο μέλλον. Αρνητικά αποτελέσματα Μαθητές με μικρότερη εμπειρία στη χρήση ημεκτρονικού υπολογιστή έδειξαν σημάδια φόβου και άγχους. Καθυστέρηση λόγω της ενασχόλησης των μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Οι μαθητές παίρνουν πρωτοβουλίες και αυτενεργούν. Ανακαλύπτουν τη νέα γνώση χρησιμοποιώντας δημιουργικά τη φαντασία τους. Συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν δείχνοντας σεβασμό στις απόψεις των άλλων. Αναγνωρίζουν τη σημασία των Νέων Τεχνολογιών κατά τη διαδικασία της μάθησης.  Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί αφήνοντας το περιθώριο για αυτοδιδασκαλία των μαθητών. Συντονίζει τις ομάδες και τις διάφορες δραστηριότητες. Ανατροφοδοτεί συνεχώς τους μαθητές (συμπεριφορά,γνώσεις).  Προϋπόθεση για την ομαλή ελέλιξη της μικτής διδασκαλίας αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και η διαβεβαίωση πως δεν κρίνονται ως προς τη χρήση των τεχνολογικών μέσων. Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τις Nέες Tεχνολογίες θεωρείται αναγκαία. Ακόμη η ύπαρξη κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών είναι απαραίτητη.
 • 10.  Βιβλιογραφία Βρασίδας Χ.,Ζεμπύλας Μ.,Πέτρου Α. (2005). Σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και ο ρόλος της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Ρετάλης Σ. (επιμ.) Οι Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης Μαϊστρέλλης Σ.,Καλύβη Ε.,Μιχαήλ Μ. (2008).Ιστορία Γ’ Δημοτικού: Από τη μυθολογία στην Ιστορία (βιβλίο δασκάλου), Αθήνα:ΟΕΔΒ Ματσαγγούρας Η. (2008). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα:Γρηγόρη Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Ολική προσέγγιση (Α’ τόμος), Αθήνα: Αριστοτέλης Ράπτης