Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(20)

Anúncio

Similar a De groene kracht, met nieuwe energie uit de regio Arnhem Nijmegen(20)

Anúncio

Último(20)

De groene kracht, met nieuwe energie uit de regio Arnhem Nijmegen

 1. Hoe zet je als gemeente een stip op de horizon (missie, visie, strategie) Masterclass Energietransitie, 12 juni 2014 – Richard van Loosbroek
 2. = = + Samenwerking De Groene Kracht MARN & MRA zijn GR’en milieusamenwerking. Stadsregio heeft geen programma milieu. Milieu/energie/klimaat als integraal onderwerp, raakvlakken met overige beleidsvelden. Ruimtelijke consequenties duurzame energie maakt regionale samenwerking en afstemming essentieel. Stadsregio als juiste schaalniveau voor energie
 3. • Als gemeenten samenwerken in de regio: alleen ga je sneller, samen kom je verder • In 2010 verzoek van MARN en MRA aan stadsregio om samen te werken aan energie- en klimaatvraagstukken op regionaal niveau • Samenwerkingsagenda 2011-2014 bevat regionale en lokale projecten die bijdragen aan energietransitie en het beperken van CO2- uitstoot Start van De Groene Kracht
 4. Belang De Groene Kracht . “We zijn de eerste generatie die klimaat-verandering ervaart en de laatste die er iets aan kan doen” - Niet alleen vanwege klimaat (CO2-reductie). - Oók economische kans (EMT-sector). Inzet op energietransitie als economische motor. - Potentie om huidige energiekosten optimaal te benutten. Jaarlijks energiekosten stadsregio (€1,7 mrd/jr) werkt aansprekend
 5. De regio is in beweging! Steeds meer gemeenten ambities en programma’s Burgers nemen het initiatief en investeren en ondernemers en onderwijs naar MVO Rijk, provincie en De Groene Kracht ondersteunen met programma’s en projecten Stadsregio verandert Europa heeft visie en middelen (Horizon 2020)
 6. Gezamenlijke ambitie Doelen Routekaart: - 16% hernieuwbare energie in 2020 - Energieneutraal in 2050 In perspectief: Energieakkoord gaat voor 16% in 2023 en 14% in 2020 (was 16% in 2020). Doorrekening toont aan dat dit haalbaar is, mits iedereen meewerkt en alles meezit.
 7. Praktische vertaalslag Stip op de horizon koppelen aan regio, niet aan individuele gemeenten! Ambities peloton ‘opplussen’ m.b.v. koplopers Uitwisselen van resultaten mogelijk, elke gemeente op eigen snelheid Uitvoering 2014 binnen huidige budgettaire kaders, jaarlijks monitoren
 8. Doorkijk vervolg Stip op de horizon voor 2020 en 2050 Monitoring energie maakt inzichtelijk waar we staan (2011: 11% duurzame energie) Continuïteit nodig: Samenwerkingsagenda 2011-2014 eindigt. Hoe kunnen we daarna verder?
 9. Samenwerking loont en levert een forse bijdrage aan de regionale energietransitie en de regionale economie

Notas do Editor

 1. [overgenomen van ppt van 2012, even terug pakken] Een aantal regioraadsleden kent De groene kracht alleen van het aftikken in de regioraad.
 2. 1. Gemeenten hebben programma’s zoals Arnhem Energy made in Arnhem of Nijmegen met Power2 Nijmegen, steeds meer gemeenten hebben beleid en projecten gericht op meer energiebesparing en meer duurzame energie. De VNG gaat ons daar vanaf dit jaar ook in ondersteunen namens het Rijk. Recent is DEC Liemers van start gegaan, echt goeie ontwikkeling! 2. Burgers nemen steeds meer het initiatief en investeren steeds meer in duurzame energie en isolatie van hun woning. Ze richten corporaties op om samen energie te gaan opwekken. De samenleving wordt steeds energieker en is in beweging. Het is als overheid nog niet makkelijk om hier mee om te gaan, maar we beginnen het te leren. 3. Het bedrijfsleven wordt steeds duurzamer (MVO) en loopt vaak voorop in kennis en het nemen van risico’s. Het onderwijs is niet veel anders. Het is de kunst om als overheid samen met deze partners in te spelen op de behoeften in de samenleving. 4. In dit samenspel spelen ook het Rijk en de provincie naast de partners in de Groene Kracht een rol, ze helpen met aanpassingen in het beleid en middelen. 5. Tot slot Europa. Bureau Brussel van de stadsregio toont steeds weer aan dat we in de regio inspelen op Europese kansen en dat we op de kaart staan. Niet voor niets is gemeente Nijmegen genomineerd voor de groenste en duurzaamste gemeente (Green Capital Award) http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen/nijmegen-wil-titel-groenste-en-duurzaamste-stad-van-europa-1.4063850
Anúncio