Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Waterschap Reest en Wieden(20)

Anúncio

Mais de Klimaatverbond Nederland(17)

Último(20)

Anúncio

Waterschap Reest en Wieden

 1. Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Karst Spijkervet Waterschap Reest en Wieden
 2. Reest en Wieden • beheergebied 137.500 ha • inwoners 217.683 • 322.900 vervuilingseenheden • 13 gemeenten; 2 provincies
 3. Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid Watersysteem Afvalwaterzuivering Begroting € 2,9 miljard (+ 1,3 miljard investeringen) Waarvan helft inkoop en uitbesteding bedrijfsleven: € 2 miljard Energieverbruik 10 PJ
 4. Klimaat grote uitdaging waterbeheer • Zeespiegelstijging • Afvoer grote rivieren • Veranderende neerslag • Droogte periodes • Hitte stress
 5. Ambities • 40 % duurzame waterschapsenergie in 2020  Biogas en elektriciteit  Restwarmte uit gezuiverd afvalwater  Windenergie (zuiveringen en dijken)  (Waterkracht)  .. • terugwinnen van grondstoffen • KAS
 6. Kansen energie • Warmte uit rioolwater. • Biogas efficiënt inzetten  Verstromen  Mobiliteit  Groen gas • Bestuurlijk:  maximaal maatschappelijk rendement  Open communicatie
 7. Warmte uit effluent
 8. Meppel Energie – Waterschap Reest en Wieden biogas Eengezinswoningen WKO-aansluiting individuele warmtepomp Agrariër(s) Meergezinswoningen WKO-aansluiting (koeling) warmtepomp biogas-WKK Piek/noodketel effluent Verwarming slib Houtketel winter biogas-WKK zomer Piek/noodketel Verwarming door gebruik snoeihout Verwarming door gebruik biogas Verwarming door gebruik bodem
 9. CADoS
 10. Biogas • Meso- en thermofiele vergisting • Fosfaat terugwinning
 11. Waterschap als partner • Waterschappen zitten volop in een duurzame transitie • Kansen in biobased economie • Duurzaamheid is niet duur! • De mooiste kansen kunnen we alleen oppakken met gemeenten, bedrijfsleven en burgers.
 12. Concrete Acties Energieakkoord 2014 •Kansenkaart Afvalwaterketen •Congres Afvalwaterketen november 2014 •Onderzoek veiligheidsaspecten windmolens bij dijken (STOWA) •Handreiking Wind en Zon •Rapportage Zonnepanelen voor burgers op waterschapsterrein •Juridische handreiking levering van energie en grondstoffen •Intervisie 3 projecten plaatsing windmolens en zonnepanelen •Mogelijke aansluiting poldergemalen bij MJA (2015) •Digitale kaart duurzame energie (website) •Project Mobiliteit (stimuleringsprogramma Lean and Green) •Aanbevelingen rekenmethodiek duurzame investeringen
 13. • www.energiefabriek.com • www.grondstoffenfabriek.com • www.samenwerkenaanwater.nl/ • www.uvw.nl • www.klimaatactieprogramma.nl 14

Notas do Editor

 1. Voorstellen
 2. Ligging waterschap ¾ in Drenthe ¼ in Overijssel Niet de kleinste, wel laagste aantal inw per km2 Benchmark 2013, lage kosten structuur, relatief hoge heffingen. 2000 ha aan meren, 30000 ha natuurgebieden Dwingelderveld, Wieden en Weerribben en 6 geheel inliggende gemeenten, Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Midden Drenthe en Westerveld
 3. Waterveiligheid (veilig wonen en werken achter de dijken) Watersysteem (droge voeten, voldoende water) Afvalwaterzuivering (huishoudens en bedrijven) grootste doorbraak op medisch gebied. Begroting € 2,9 miljard (+ 1,3 miljard investeringen) Waarvan helft inkoop en uitbesteding bedrijfsleven: € 2 miljard Energieverbruik staat gelijk aan 250.000 huishoudens
 4. Zeespiegelstijging ook voor ons actueel. Grote rivieren zorgen voor voeding ijsselmeer, verlaging afvoercapaciteit zedemuden (en stroink) Hoge intensiteit veroorzaakt overlast ( voorbeeld aangeven adhv kaartje Naast de overlast van te veel, dreigt een veel grotere schade door droogte en beschikbaarheid zoet water Door water en groen in het stedelijk gebied te helpen brengen, worden steden beter bestand tegen extremen
 5. tussen (boeren)bedrijven, gemeente, waterschap en drinkwaterbedrijf Maar: Schoenmaker blijf bij je leest!
 6. In Raalte ligt het zwembad valk bij de RWZI. Warmte uit het gezuiverde water (effluent) wordt ingezet voor het opwarmen van het zwembad (met een warmtepomp!, (opmerking Hans G: het is dus geen ‘overtollige warmte!’))
 7. Of een alternatief: warmte uit wilgen ipv biogas en elektriciteit uit panelen
 8. Zuivering voorziet in eigen energiebehoefte Terugwinning fosfaat in de vorm van struviet De energiefabriek voorziet op dit moment in de totale energie behoefte van de zuivering Momenteel wordt TDH gebouwd voor meer gas en minder slib; indien surplus aan gas andere toepassing zoeken. Mobiliteit? Kansen voor efficiënte inzet van opgewekt biogas Kansen voor vergisten reststromen (zuivel)industrie
 9. Zuivering voorziet in eigen energiebehoefte Terugwinning fosfaat in de vorm van struviet De energiefabriek voorziet op dit moment in de totale energie behoefte van de zuivering Momenteel wordt TDH gebouwd voor meer gas en minder slib; indien surplus aan gas andere toepassing zoeken. Mobiliteit? Kansen voor efficiënte inzet van opgewekt biogas Kansen voor vergisten reststromen (zuivel)industrie
Anúncio