Energjia dhe Burimet e Energjisë

ENERGJIA. BURIMET E ENERGJISE.
OBJEKTIVAT:
- Ç’KUPTOJMË ME MADHESINË FIZIKE, ENERGJI?
- CILAT JANË FORMAT BAZË TË ENERGJISË?
- CILAT JANË DY FORMAT E SHNDËRRIMIT TË ENERGJISË?
ENERGJIA:
Energjia është aftësia e një sistemi për të kryer punë.
FORMAT E ENERGJISE:
Energjia kinetike lidhet me lëvizjen e sistemit ose të pjesëve përbërëse të tij.
Energjia potenciale lidhet me bashkëveprimin e pjesëve të sistemit.
FORMAT E SHNDERRIMIT TE ENERGJISE:
Puna (A) vlerëson shndërrimin e energjisë makroskopike të një sistemi në energji
makroskopike ose mikroskopike të një sistemi tjetër dhe anasjelltas.
Nxehtësia (Q) vlerëson shndërrimin e energjisë mikroskopike po në energji
mikroskopike, ashtu edhe në energji mikroskopike.
LLOJET E NDRYSHE TE ENERGJISE
Energjia Kimike.
Energjia Elektrike.
Energjia e Erës.
Energjia Termale.
Energjia Diellore.
Energjia Bërthamore (nga ndarja e atomit).
ROLI I ENERGJISE NE AKTIVITETIN NJEREZOR
Energjia Kimike
Ushqimi na jep energjinë e nevojshme per të cilën ka nevojë qeliza që të funksionojë. Ajo është energjia që
ndodhet në lidhjet që bashkojnë mes tyre atomet që formojnë molekulat e ushqimeve, e quajtur Energji
Kimike. Të gjitha substancat me të cilat ushqehemi, qofshin ato qe vijnë nga kafshët apo bimet përmbajnë
energji kimike që shfaqet si flakë dhe nxehtësi kur digjen ushqimet. Energjia që mund të përdoret nga qelizat
përmbahet në molekulën e një sheqeri te thjeshtë, glukozës. Reaksioni i djegies se glukozës, që në qeliza
çliron energjinë e nevojshme për veprimtarinë e tyre, quhet frymemarrje qelizore. Fotosinteza është procesi
me anë të të cilit bimët përdorin energjinë e diellit për të prodhuar oksigjen, duke u nisur nga CO2 dhe nga
H2O, molekula organike te pasura me energji kimike si glukoza. Energjia kimike është energjia e rezervuar në
lidhjet ndërmjet atomeve ose molekulave të lëndës. Kjo energji çlirohet,për shembull, në trajtën e energjisë
termike gjatë djegies së lëndëve të ndryshme.
Energjia Bërthamore
Energjia bërthamore është një burim i cmuar që mund të përdorim për të evituar degradimin e mëtejshëm të
planetit, dhe për të mbuluar nevojat me energji të një popullsie gjithnjë në rritje dhe përbën një rrezik serioz
si për njerëzimin ashtu edhe për planetin Tokë.
Energjia Elektrike
Është një formë energjie e përftuar nga energjia elektrike potenciale.
Energjia Diellore (solare)
Energjia e Erës
Energjia Termale
Mbështet pothuaj të gjithë jetën në tokë nëpërmjet fotosintezës që nga shfaqja e organizmit të parë. Njerëzit e
përdorin energjinë diellore për ndriçim, ngrohtësi, rritjen e të korrave dhe për shndërrimin e fuqisë diellore në
energji elektrike. Nxehtësia e krijuar nga dielli përcakton klimën (moti) dhe ndërrimin e stinëve në tokë.
Nxirret nga rrjedha e ajrit duke përdorur turbinat e erës apo velat për të prodhuar energji mekanike ose elektrike.
Mullinjtë e erës janë përdorur për fuqinë e tyre mekanike, pompat e erës për pompimin e ujit, dhe velat për të
lëvizur anijet. Energjia e erës si një alternativë e karburanteve fosile, është e bollshme, e ripërtëritshme, e
shpërndarë gjerësisht, e pastër, nuk prodhon emetimet e gazit serrë gjatë operacionit, dhe përdor shumë pak tokë.
Efektet në mjedis janë shumë më pak problematike se ato të burimeve të energjisë jo-ripërtëritshme.
Në termodinamike energjia termale I referohet energjisë së brendshme, I pranishëm në një sistem për shkak të
temperatures së tij.
NGROHJA GLOBALE & EFEKTI SERE
Ngrohja globale është rritja e temperaturës mesatare afër sipërfaqes së Tokës dhe oqeaneve
që nga gjysma e shekullit të 20-të e në vazhdim. Temperatura e globit është rritur me 0,74 ±
0,18 °C gjatë 100 vjetëve deri në fund të vitit 2005. Grupi Ndërqeveritar i ndryshimit të klimës
(IPCC) konkludoi që rritja e temperaturës qysh në mes të shekullit të 20-të është rezultat i rritjes
së koncentrimit të gazit të efektit serrë. Fenomeni natyral i tillë si variacioni diellor dhe vullkanet
kishin një efekt të vogël ngrohjeje nga kohët para industriale te viteve 1950 dhe një efekt te
vogël freskues nga viti 1950 e në vazhdim. Këto konkluzione bazë kanë qenë konstatuar nga të
paktën 30 shoqata shkencëtarësh dhe akademi shkencash duke përfshirë të gjithë akademitë
kombëtare të shkencës në shumicën e vendeve të industrializuara. Ndërsa individë shkencëtarë
kanë theksuar mos aprovimin me këto gjetje, shumica dërmuese e shkencëtarëve punuan mbi
marrëveshjen e ndryshimit të klimës mbi bazën e konkluzioneve kryesore të IPCC.
Efekti serë
Në pranverën e hershme temperaturat e ajrit, veçanërisht natën janë të ulëta. Nëse e masim
temperaturën e ajrit në brendësi të serrës do të shohim se ajo është shumë më e lartë se jashtë
serrës. Kjo dukuri ngjan për arsye se serra funksionon si një ventil njëkrahesh. Mbulesa e serrës
gjatë ditës lejon depërtimin e rrezeve të diellit, mirëpo nxehtësinë e krijuar brenda serrës e ruan
dhe kështu nuk e lejon të dalë jashtë. Një proces i ngjashëm zhvillohet edhe në planet dhe në
atmosferën e tokës. Siç dihet dielli bën ngrohjen e sipërfaqes së tokës dhe vazhdimisht nxehtësia
rrezaton në drejtim të atmosferës duke dashur ta lëshojë atë. Në sajë të pranisë së disa gazrave
në atmosferë siç janë dioksidi i karbonit, avulli i ujit dhe metani pengohet shpërndarja e
tërësishme e nxehtësisë prej tokës në gjithësi. Ky proces i ngrohjes së atmosferës është i njohur
si efekt i serrës. Sikur të mos ishte ky proces, toka do të ishte shumë më e ftohtë.
KURSIMI I ENERGJISE
Për të kontribuar në pakësimin e konsumit të energjisë dhe rrjedhimisht në
ngadalësimin e faktorëve që sjellin ngrohjen globale, gjithsecili prej nesh mund t’ia
nisë nga shtëpia e tij. Më poshtë do të rëndisim disa mënyra për të kursyer energjinë
në shtëpi. Kjo do të thotë se do të harxhoni më pak energji dhe do të paguani më pak
para.
Ndryshoni llambat e zakonshme duke vendosni llamba ekologjike. Një ndër mënyrat
më të thjeshta për të zvogëluar konsumin e energjisë elektrike është të zëvendësoni
llambat e zakonshme me ato ekonomike. Në Shqipëri ka filluar prej vitesh tregtimi i
llambave të tilla, madje edhe llambat fluoreshente. Konsumojnë pak energji dhe janë
të madhësive të ndryshme , 12 herë më afatgjata se ato të zakonshmet.
DISA KOMPONENTE PER KURSIMIN E ENERGJISE
Frigoriferi.
Ky elektroshtepiak kaq i domosdoshem për ne, është një nga konsumatoret më të
medhenj të energjise. Konsumon edhe me shumë së kondicioneri. Prandaj
keshillohet që dera e tij të mos qëndrojë për një kohë shumë të gjatë e hapur, të
mos vendosen gjera të ngrohta në frigorifer dhe të mos lejohet formimi i akullit në
pjesën e pasme të tij. Gjithashtu, nëse jeni në kërkim të një frigoriferi te ri, kini
parasysh diçka: sa më i madh frigoriferi, aq me shumë harxhon.
Kondicioneri.
Shumë i nevojshem ne ambientet familjare, sidomos gjatë diteve të nxehta të
verës. Këshillohet që, në verë, temperatura e kondicionerit të qëndrojë stabël në
25 gradë Celsius, kurse në dimer temperatura perfekte është 20 gradë Celsius.
Gjatë verës keshillohet që të përdoret edhe freskuesja, në mënyrë që ajri i ftohtë
të shpërndahet në të gjithë dhomën.
Televizori.
TV Plazma janë konsumatoret me të mëdhenj të energjisë, prandaj nese doni të
kurseni, zgjidhni një LCD. Por ndryshimi qëndron edhe tek madhësia, prandaj
midis një 32” dhe një 55”, zgjidhni të parin.
Kompjuteri.
Fikeni kompjuterin nëse nuk do e përdorni për më shumë se 20 min. Reduktoni
kontrastin dhendriçimin e ekranit. Ndërroje desktop-in për një lap-top, sepse
harxhon më pak energji. Ndërroje ekranin e vjetër të kompjuterit me një LCD, për
të njëjtën arsye.
BURIMET E RINOVUESHME DHE TE PARINOVUESHME
Burimet e rinovueshme janë gjitha burimet që lidhen me rrezatimin e Diellit,
si dritor ashtu edhe termik të tij, janë burime të rinovueshme. Tek burimet e
parinovueshme hyjnë si: energjia diellore, energjia hidrike, energjia e baticave e
zbaticave, energjia e erës. Në këtë grup të burimeve të rinovueshme hyn edhe
energjia gjeotermike, që është energjia që çlirohet drejt nga Toka në formë avulli.
Burimet e parinovueshme janë lëndët djegëse si qymyri, nafta, gazi natyral,
janë formuar përgjatë miliona vjetësh nga dekompozimi i bimëve. Në shkallë
botërore, rreth 90% e energjisë që përdoret prodhohet nga lëndët djegëse.
Vlerësimet tregojnë se rezervat e shfrytëzueshme tokësore të lëndës djegëse janë
shumë të kufizuara; ato mund të mjaftojnë mbase edhe për një shekull apo disa
dhjetëra vjeçarë. Kjo i bën këto burime të parinovueshme.
”
“
Projekt në Fizikë “ Energjia dhe Burimet e Energjisë ”
Punoi: Klajdi Proko
Klasa: XII
D
1 de 10

Recomendados

Ngrohja globale por
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.4K visualizações8 slides
energjia por
energjia energjia
energjia ANA KOSHI
27.1K visualizações29 slides
Energjia, llojet dhe perdorimi por
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiBlerinaMuobega
34.8K visualizações7 slides
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
110K visualizações9 slides
Prodhimi i energjise por
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23.1K visualizações13 slides
Hebrenjtë në Shqipëri por
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
38.6K visualizações30 slides
Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiKlarisa Klara
57.8K visualizações18 slides
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
76.6K visualizações23 slides
Energjia Diellore por
Energjia DielloreEnergjia Diellore
Energjia Dielloredritan sadikaj
47.9K visualizações25 slides
Projekt gjeografie klasa 9 por
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9S Gashi
22.9K visualizações50 slides
ENERGJIA ...!!!! por
ENERGJIA ...!!!!ENERGJIA ...!!!!
ENERGJIA ...!!!!#MesueseAurela Elezaj
15.3K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por mikaela basha
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha38.6K visualizações
Mjedisi por Klarisa Klara
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara57.8K visualizações
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.6K visualizações
Energjia Diellore por dritan sadikaj
Energjia DielloreEnergjia Diellore
Energjia Diellore
dritan sadikaj47.9K visualizações
Projekt gjeografie klasa 9 por S Gashi
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K visualizações
Energjia llojet por Klodjan Hoxha
Energjia llojetEnergjia llojet
Energjia llojet
Klodjan Hoxha26.8K visualizações
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme por Sa Ide
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeNdikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Sa Ide39K visualizações
energjia dhe burimet e energjise por ornela rama
energjia dhe burimet e energjise energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise
ornela rama78.5K visualizações
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike por koralda
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
koralda43.3K visualizações
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. por enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti59.1K visualizações
Kimi- Hekuri por Admin Nuriu
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
Admin Nuriu54.8K visualizações
Ndryshimet klimatike por Kamila Hysenllari
Ndryshimet klimatikeNdryshimet klimatike
Ndryshimet klimatike
Kamila Hysenllari16.6K visualizações
Filozofia gjate shekullit XVII por Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K visualizações
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access por Rexhino Kovaci
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessNdërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Rexhino Kovaci5.2K visualizações
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi por Alimerko Brunilda
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperiLojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Alimerko Brunilda27.2K visualizações
Metalet por EraldVula
MetaletMetalet
Metalet
EraldVula18K visualizações
Projekt historie por S Gashi
Projekt historieProjekt historie
Projekt historie
S Gashi32.5K visualizações
Hekuri ,elementi kimik me vlere... por Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.9K visualizações
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.3K visualizações

Destaque

Energjia por
EnergjiaEnergjia
Energjiaornela rama
22.4K visualizações32 slides
projekt fizike por
projekt fizikeprojekt fizike
projekt fizikexhesiona pera
55.3K visualizações13 slides
Fizika ne jeten e perditshme por
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
169.9K visualizações37 slides
Resurset e pariperteritshme- powerpoint por
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointEniLikaj
26.4K visualizações57 slides
Energjia diellore por
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia dielloreMaja
12K visualizações16 slides
Hidrocentralet por
HidrocentraletHidrocentralet
HidrocentraletErgi Nushi
21.4K visualizações12 slides

Destaque(19)

Energjia por ornela rama
EnergjiaEnergjia
Energjia
ornela rama22.4K visualizações
projekt fizike por xhesiona pera
projekt fizikeprojekt fizike
projekt fizike
xhesiona pera55.3K visualizações
Fizika ne jeten e perditshme por An An
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
An An169.9K visualizações
Resurset e pariperteritshme- powerpoint por EniLikaj
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
EniLikaj26.4K visualizações
Energjia diellore por Maja
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia diellore
Maja 12K visualizações
Hidrocentralet por Ergi Nushi
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
Ergi Nushi21.4K visualizações
Energjia e Eres por dritan sadikaj
Energjia e EresEnergjia e Eres
Energjia e Eres
dritan sadikaj44.8K visualizações
Energjia gjeotermale por Klotilda Gjoci
Energjia gjeotermaleEnergjia gjeotermale
Energjia gjeotermale
Klotilda Gjoci5.6K visualizações
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri por Erdi Dibra
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta QymyriLëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri
Erdi Dibra34.3K visualizações
Centralet Berthamore por Ergi Nushi
Centralet BerthamoreCentralet Berthamore
Centralet Berthamore
Ergi Nushi12.7K visualizações
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj" por Joana Eltjona Ymeraj
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Joana Eltjona Ymeraj35.7K visualizações
Energjia Berthamore por MartinGega98
Energjia Berthamore Energjia Berthamore
Energjia Berthamore
MartinGega9829K visualizações
Projekt fizike por Ueda Rrukaj
Projekt fizikeProjekt fizike
Projekt fizike
Ueda Rrukaj53.4K visualizações
Projekt fizikë por Xhoana Pepa
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë
Xhoana Pepa32.7K visualizações
Projekt (fizike) klasa 10 por Mehmet Emiri
Projekt (fizike)  klasa 10Projekt (fizike)  klasa 10
Projekt (fizike) klasa 10
Mehmet Emiri20.7K visualizações
Projekt Fizik - Elektriciteti por Marinela Abedini
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - Elektriciteti
Marinela Abedini45K visualizações
Projekt: Fizika Berthamore por Denis Lezo
Projekt: Fizika BerthamoreProjekt: Fizika Berthamore
Projekt: Fizika Berthamore
Denis Lezo9.6K visualizações
Projekt Fizike Tema: Energjia e se ardhmes por Iris Sakej
Projekt Fizike Tema: Energjia e se ardhmesProjekt Fizike Tema: Energjia e se ardhmes
Projekt Fizike Tema: Energjia e se ardhmes
Iris Sakej9.5K visualizações

Similar a Energjia dhe Burimet e Energjisë

Energjia e Rinovueshme (Clean energy) por
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)Klea Medini
493 visualizações22 slides
Shtepite ekologjike por
Shtepite ekologjikeShtepite ekologjike
Shtepite ekologjikeLeonard Proko
2.4K visualizações13 slides
Energjia diellore por
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia dielloreQlirimDubova
720 visualizações16 slides
Ndotja termike por
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike Darla Evangjeli
50.7K visualizações18 slides
Energjite e rinovueshme por
Energjite e rinovueshmeEnergjite e rinovueshme
Energjite e rinovueshmeLeonard Proko
9K visualizações28 slides
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazë por
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazëKlima dhe ndertesa - Koncepte bazë
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazëAlbania Energy Association
7.3K visualizações47 slides

Similar a Energjia dhe Burimet e Energjisë(20)

Energjia e Rinovueshme (Clean energy) por Klea Medini
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Klea Medini493 visualizações
Shtepite ekologjike por Leonard Proko
Shtepite ekologjikeShtepite ekologjike
Shtepite ekologjike
Leonard Proko2.4K visualizações
Energjia diellore por QlirimDubova
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia diellore
QlirimDubova720 visualizações
Ndotja termike por Darla Evangjeli
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike
Darla Evangjeli50.7K visualizações
Energjite e rinovueshme por Leonard Proko
Energjite e rinovueshmeEnergjite e rinovueshme
Energjite e rinovueshme
Leonard Proko9K visualizações
Shnderrimet e energjise (uji) por FialdoMema
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
FialdoMema15.6K visualizações
Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit por Marjo Xhani
Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit
Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit
Marjo Xhani113 visualizações
Ndryshimet Klimaterike por Ergi Nushi
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
Ergi Nushi6.7K visualizações
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT por roni45
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOTNDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT
roni451.4K visualizações
Ngrohja qëndrore por Veton Sopjani
Ngrohja qëndroreNgrohja qëndrore
Ngrohja qëndrore
Veton Sopjani22.6K visualizações
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener... por InxhinieriMjedisi
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener...Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener...
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener...
InxhinieriMjedisi1.3K visualizações
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI por InxhinieriMjedisi
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI
InxhinieriMjedisi1.2K visualizações
Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat... por Anja Cami
Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat...Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat...
Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat...
Anja Cami14.4K visualizações
Teknologji XII por Denis Lezo
Teknologji XIITeknologji XII
Teknologji XII
Denis Lezo1.8K visualizações
energjia diellore por andi skorra
energjia dielloreenergjia diellore
energjia diellore
andi skorra3K visualizações
Energjia dhe ndotja e mjedisit por Eneo Petoku
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisit
Eneo Petoku41.5K visualizações
Ndryshimet klimatike por EstherLu3
Ndryshimet klimatikeNdryshimet klimatike
Ndryshimet klimatike
EstherLu31.7K visualizações
Luka halili kl 11b por Luka Halili
Luka halili kl 11bLuka halili kl 11b
Luka halili kl 11b
Luka Halili958 visualizações

Energjia dhe Burimet e Energjisë

 • 1. ENERGJIA. BURIMET E ENERGJISE. OBJEKTIVAT: - Ç’KUPTOJMË ME MADHESINË FIZIKE, ENERGJI? - CILAT JANË FORMAT BAZË TË ENERGJISË? - CILAT JANË DY FORMAT E SHNDËRRIMIT TË ENERGJISË?
 • 2. ENERGJIA: Energjia është aftësia e një sistemi për të kryer punë. FORMAT E ENERGJISE: Energjia kinetike lidhet me lëvizjen e sistemit ose të pjesëve përbërëse të tij. Energjia potenciale lidhet me bashkëveprimin e pjesëve të sistemit. FORMAT E SHNDERRIMIT TE ENERGJISE: Puna (A) vlerëson shndërrimin e energjisë makroskopike të një sistemi në energji makroskopike ose mikroskopike të një sistemi tjetër dhe anasjelltas. Nxehtësia (Q) vlerëson shndërrimin e energjisë mikroskopike po në energji mikroskopike, ashtu edhe në energji mikroskopike.
 • 3. LLOJET E NDRYSHE TE ENERGJISE Energjia Kimike. Energjia Elektrike. Energjia e Erës. Energjia Termale. Energjia Diellore. Energjia Bërthamore (nga ndarja e atomit).
 • 4. ROLI I ENERGJISE NE AKTIVITETIN NJEREZOR Energjia Kimike Ushqimi na jep energjinë e nevojshme per të cilën ka nevojë qeliza që të funksionojë. Ajo është energjia që ndodhet në lidhjet që bashkojnë mes tyre atomet që formojnë molekulat e ushqimeve, e quajtur Energji Kimike. Të gjitha substancat me të cilat ushqehemi, qofshin ato qe vijnë nga kafshët apo bimet përmbajnë energji kimike që shfaqet si flakë dhe nxehtësi kur digjen ushqimet. Energjia që mund të përdoret nga qelizat përmbahet në molekulën e një sheqeri te thjeshtë, glukozës. Reaksioni i djegies se glukozës, që në qeliza çliron energjinë e nevojshme për veprimtarinë e tyre, quhet frymemarrje qelizore. Fotosinteza është procesi me anë të të cilit bimët përdorin energjinë e diellit për të prodhuar oksigjen, duke u nisur nga CO2 dhe nga H2O, molekula organike te pasura me energji kimike si glukoza. Energjia kimike është energjia e rezervuar në lidhjet ndërmjet atomeve ose molekulave të lëndës. Kjo energji çlirohet,për shembull, në trajtën e energjisë termike gjatë djegies së lëndëve të ndryshme. Energjia Bërthamore Energjia bërthamore është një burim i cmuar që mund të përdorim për të evituar degradimin e mëtejshëm të planetit, dhe për të mbuluar nevojat me energji të një popullsie gjithnjë në rritje dhe përbën një rrezik serioz si për njerëzimin ashtu edhe për planetin Tokë.
 • 5. Energjia Elektrike Është një formë energjie e përftuar nga energjia elektrike potenciale. Energjia Diellore (solare) Energjia e Erës Energjia Termale Mbështet pothuaj të gjithë jetën në tokë nëpërmjet fotosintezës që nga shfaqja e organizmit të parë. Njerëzit e përdorin energjinë diellore për ndriçim, ngrohtësi, rritjen e të korrave dhe për shndërrimin e fuqisë diellore në energji elektrike. Nxehtësia e krijuar nga dielli përcakton klimën (moti) dhe ndërrimin e stinëve në tokë. Nxirret nga rrjedha e ajrit duke përdorur turbinat e erës apo velat për të prodhuar energji mekanike ose elektrike. Mullinjtë e erës janë përdorur për fuqinë e tyre mekanike, pompat e erës për pompimin e ujit, dhe velat për të lëvizur anijet. Energjia e erës si një alternativë e karburanteve fosile, është e bollshme, e ripërtëritshme, e shpërndarë gjerësisht, e pastër, nuk prodhon emetimet e gazit serrë gjatë operacionit, dhe përdor shumë pak tokë. Efektet në mjedis janë shumë më pak problematike se ato të burimeve të energjisë jo-ripërtëritshme. Në termodinamike energjia termale I referohet energjisë së brendshme, I pranishëm në një sistem për shkak të temperatures së tij.
 • 6. NGROHJA GLOBALE & EFEKTI SERE Ngrohja globale është rritja e temperaturës mesatare afër sipërfaqes së Tokës dhe oqeaneve që nga gjysma e shekullit të 20-të e në vazhdim. Temperatura e globit është rritur me 0,74 ± 0,18 °C gjatë 100 vjetëve deri në fund të vitit 2005. Grupi Ndërqeveritar i ndryshimit të klimës (IPCC) konkludoi që rritja e temperaturës qysh në mes të shekullit të 20-të është rezultat i rritjes së koncentrimit të gazit të efektit serrë. Fenomeni natyral i tillë si variacioni diellor dhe vullkanet kishin një efekt të vogël ngrohjeje nga kohët para industriale te viteve 1950 dhe një efekt te vogël freskues nga viti 1950 e në vazhdim. Këto konkluzione bazë kanë qenë konstatuar nga të paktën 30 shoqata shkencëtarësh dhe akademi shkencash duke përfshirë të gjithë akademitë kombëtare të shkencës në shumicën e vendeve të industrializuara. Ndërsa individë shkencëtarë kanë theksuar mos aprovimin me këto gjetje, shumica dërmuese e shkencëtarëve punuan mbi marrëveshjen e ndryshimit të klimës mbi bazën e konkluzioneve kryesore të IPCC. Efekti serë Në pranverën e hershme temperaturat e ajrit, veçanërisht natën janë të ulëta. Nëse e masim temperaturën e ajrit në brendësi të serrës do të shohim se ajo është shumë më e lartë se jashtë serrës. Kjo dukuri ngjan për arsye se serra funksionon si një ventil njëkrahesh. Mbulesa e serrës gjatë ditës lejon depërtimin e rrezeve të diellit, mirëpo nxehtësinë e krijuar brenda serrës e ruan dhe kështu nuk e lejon të dalë jashtë. Një proces i ngjashëm zhvillohet edhe në planet dhe në atmosferën e tokës. Siç dihet dielli bën ngrohjen e sipërfaqes së tokës dhe vazhdimisht nxehtësia rrezaton në drejtim të atmosferës duke dashur ta lëshojë atë. Në sajë të pranisë së disa gazrave në atmosferë siç janë dioksidi i karbonit, avulli i ujit dhe metani pengohet shpërndarja e tërësishme e nxehtësisë prej tokës në gjithësi. Ky proces i ngrohjes së atmosferës është i njohur si efekt i serrës. Sikur të mos ishte ky proces, toka do të ishte shumë më e ftohtë.
 • 7. KURSIMI I ENERGJISE Për të kontribuar në pakësimin e konsumit të energjisë dhe rrjedhimisht në ngadalësimin e faktorëve që sjellin ngrohjen globale, gjithsecili prej nesh mund t’ia nisë nga shtëpia e tij. Më poshtë do të rëndisim disa mënyra për të kursyer energjinë në shtëpi. Kjo do të thotë se do të harxhoni më pak energji dhe do të paguani më pak para. Ndryshoni llambat e zakonshme duke vendosni llamba ekologjike. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të zvogëluar konsumin e energjisë elektrike është të zëvendësoni llambat e zakonshme me ato ekonomike. Në Shqipëri ka filluar prej vitesh tregtimi i llambave të tilla, madje edhe llambat fluoreshente. Konsumojnë pak energji dhe janë të madhësive të ndryshme , 12 herë më afatgjata se ato të zakonshmet.
 • 8. DISA KOMPONENTE PER KURSIMIN E ENERGJISE Frigoriferi. Ky elektroshtepiak kaq i domosdoshem për ne, është një nga konsumatoret më të medhenj të energjise. Konsumon edhe me shumë së kondicioneri. Prandaj keshillohet që dera e tij të mos qëndrojë për një kohë shumë të gjatë e hapur, të mos vendosen gjera të ngrohta në frigorifer dhe të mos lejohet formimi i akullit në pjesën e pasme të tij. Gjithashtu, nëse jeni në kërkim të një frigoriferi te ri, kini parasysh diçka: sa më i madh frigoriferi, aq me shumë harxhon. Kondicioneri. Shumë i nevojshem ne ambientet familjare, sidomos gjatë diteve të nxehta të verës. Këshillohet që, në verë, temperatura e kondicionerit të qëndrojë stabël në 25 gradë Celsius, kurse në dimer temperatura perfekte është 20 gradë Celsius. Gjatë verës keshillohet që të përdoret edhe freskuesja, në mënyrë që ajri i ftohtë të shpërndahet në të gjithë dhomën. Televizori. TV Plazma janë konsumatoret me të mëdhenj të energjisë, prandaj nese doni të kurseni, zgjidhni një LCD. Por ndryshimi qëndron edhe tek madhësia, prandaj midis një 32” dhe një 55”, zgjidhni të parin. Kompjuteri. Fikeni kompjuterin nëse nuk do e përdorni për më shumë se 20 min. Reduktoni kontrastin dhendriçimin e ekranit. Ndërroje desktop-in për një lap-top, sepse harxhon më pak energji. Ndërroje ekranin e vjetër të kompjuterit me një LCD, për të njëjtën arsye.
 • 9. BURIMET E RINOVUESHME DHE TE PARINOVUESHME Burimet e rinovueshme janë gjitha burimet që lidhen me rrezatimin e Diellit, si dritor ashtu edhe termik të tij, janë burime të rinovueshme. Tek burimet e parinovueshme hyjnë si: energjia diellore, energjia hidrike, energjia e baticave e zbaticave, energjia e erës. Në këtë grup të burimeve të rinovueshme hyn edhe energjia gjeotermike, që është energjia që çlirohet drejt nga Toka në formë avulli. Burimet e parinovueshme janë lëndët djegëse si qymyri, nafta, gazi natyral, janë formuar përgjatë miliona vjetësh nga dekompozimi i bimëve. Në shkallë botërore, rreth 90% e energjisë që përdoret prodhohet nga lëndët djegëse. Vlerësimet tregojnë se rezervat e shfrytëzueshme tokësore të lëndës djegëse janë shumë të kufizuara; ato mund të mjaftojnë mbase edhe për një shekull apo disa dhjetëra vjeçarë. Kjo i bën këto burime të parinovueshme.
 • 10. ” “ Projekt në Fizikë “ Energjia dhe Burimet e Energjisë ” Punoi: Klajdi Proko Klasa: XII D