Moodlen aktiviteetit ja aineistot

mahdollisuudet
oppimisen edistämisessä
Kirsi Viitanen
2015
Moodlen aktiviteetit ja aineistot
C H A T
• Chat on tässä ja nyt (=reaaliaikaista)
keskustelua intensiivisesti kirjoittamalla.
• Chat-työkalu tukee graafisia hymiöitä,
ääntä, kuvia ja upotettua HTML:ää
• Chat-tuokiolla pitää olla aihe eli mieti
se etukäteen, rajaa ja kirjoita ohjeet
esille chattiin
• Chatillä voidaan järjestää mm. väittelyjä,
roolikeskusteluja ja erilaisia ohjaus-
keskusteluja ja pohdintatehtäviä esim.
pelisäännöistä
• Ota huomioon Chat-etiketti
Sanasto
• Sanaston voi tehdä joko kurssi opettaja ja/tai oppijat
voivat osallistua sen tekemiseen
• Se on yksi parhaista moduuleista,
jolla Moodle parantaa oppimista
verrattuna pelkkään luokka-
opetukseen.
 Kun oppijat osallistuvat sanaston tekemiseen, he antavat
ajatuksensa asiasta muiden käyttöön ja muut voivat antaa
huomiota ja jopa kehittää ajatusta eteenpäin.
• Sanastoa voi myös kerryttää kurssilta toiselle.
Sanasto
• Sanaston asiat voi järjestellä omiin
kategorioihin
• Osallistujat voivat kommentoida
asioita/kohteita/sanoja.
• Asiat voidaan arvioida eri asteikoilla,
jos niin halutaan
• Sanasto voidaan siirtää (viedä/tuoda)
XML-tiedostoa käyttäen.
• Oppijan tekemä asia voidaan
hyväksyttää kouluttajalla ennen kuin
se julkaistaan.
• Sanastosta voidaan hakea
tehokkaasti.
• Sanaston näkymää voidaan muuttaa
ja näyttää vaikkapa kuka kohdan on
tehnyt.
• Sanastosta voi satunnaisesti poimia
kohteen pääsivulle
• Henkilöitä, joista kirjoitetaan kuvaus
(biography)
• Kirja-arviointeja tai kirjareferaatti,
(oppijan + kirjan nimi) -> kouluttaja
arvioi referaatin
• Ohjeita jonkun asian tekemiseen
• Erilaisia kokoelmia
• Resurssihakemisto = ihmiset, laitteet,
tilat, välineet ...
• Kurssimuistiinpanot sanastoon ->
automaattilinkitys yhdistelee sanoja
muistiinpanoista muihin
kurssiaineistoihin
• Artikkelihakemisto
• Suosituimmat www-sivut
• Usein kysytyt kysymykset +
vastaukset
• Esittele itsesi -hakemisto osallistujille
Sanasto
• Vinkit ja vihjeet hakemisto
• Kielisanasto, mukana käännös ja
audiotiedosto ääntämisen harjoittelua
varten
• Hakemistona oppijoiden
miniprojekteille
• Ideointivälineenä, kaikki ideat/aiheet
nopeasti sanastoon, jossa niitä voi
jälkeenpäin katsoa
• Oppijoiden tekemät kysymykset:
oppijat tekevät kysymyksiä, mutta
kouluttajan on hyväksyttävä ne ennen
kuin muut näkevät ne --> kouluttaja ei
julkaise kysymyksiä sanastossa vaan
käyttääkin ne tenttityökalussa!
• Lausahdus hakemistona, kuka sanoi
"Carpe Diem!"
• Viikon oppija: joka viikko
näytetään oppijan kuva ilman
nimeä. Satunnainen sana
sanastosta -lohko näyttää joka
viikko vuorollaan jokaisen oppijan
kuvan kurssinpääsivulla.
• Samoin jokaisena päivänä voi
näyttää aina uuden vinkin tai
vihjeen
• Kielen sanasto kuvina tai kuvien
kanssa muistamista helpottamaan
Keskustelualue
• Asynkroninen työkalu: voit lukea ja
kirjoittaa silloin kuin on aikaa  voi
käyttää harkintaa ja kirjoittaa rauhassa
• Alueen voi tilata, jolloin saa uudet
viestit sähköpostiinsa
• Keskustelualueista (jos on paljon kurssilla) voi myös
etsiä asioita hakusanoilla
Keskustelualueen käyttö
• Vertaisarviointi: Oppimistehtävä laitetaan keskustelufoorumille ja muut antavat siitä
palautetta
• Kysymys ja vastaus -foorumilla opettaja laatii kysymyksen tai tehtävänannon ja oppijat
pohtivat sitä yhdessä ja laittavat vastauksen näkyville.
• Vierailevan asiantuntijan käyttäminen kurssilla, keskustelu oppijoiden ja asiantuntijan
välillä, asiantuntijan haastattelu
• Väittelyareenana
• Roolipelit ja tarinat; eläytyminen hahmoon ja kirjoittaminen siitä
• Usein kysytyt kysymykset
• Lukupiiri eli esim. 3 - 5 oppijan ryhmä, kaikki lukevat kirjan ja kirjan luettuaan kukin
tekee kysymyksen ja ryhmä vastaa siihen, vasta sitten pääsevät jatkamaan kurssilla
(kurssin alkukartoitus/alkutentti)
• Esittelyfoorumi, jossa jokainen voi esitellä itsensä ja tavoitteensa kurssille
• Parasta tällä kurssilla -foorumi, kouluttaja kerää parhaimpia viestejä ko. foorumille,
oppijat saavat kiitosta ja kehuja
• Oppijat tekevät ryhmissä (erilliset ryhmät, eivät näe toistensa työtä) vastauskehittelyä
ryhmätyöfoorumilla. Vastausajan umpeuduttua suljetaan ryhmätyöalueet, arvioidaan
lopputuotos ja siirretään kultakin ryhmätyöalueelta lopputuotos julkiselle foorumille. 
kaikki näkevät toistensa tuotokset arviointeineen ja voivat kommentoida.
Tentti• Tenttityökalua voi käyttää hajautetun harjoittelun (distributed
learning) toteuttamiseen.
• Opettaja voi järjestää opintojakson kuluessa useita testejä, joilla
oppija voi/täytyy testata omaa osaamistaan.
• On tärkeää osoittaa oppijalle hänen oma osaamis-
tasonsa ja saada hänet tietoiseksi omista kyvyistään.
Näin oppija ymmärtää oikeasti missä mennään ja
miten paljon hänen tulisi oman oppimisensa eteen vielä tehdä.
• Itsearviointi
• Oppijat voivat saada palautetta kahdella tapaa: oman osaamisensa
mukaan ja yleistä palautetta, mikä on kaikille sama. Lisäksi
– jokaiselle vastausvaihtoehdolle voidaan kirjoittaa palaute,
– palaute mille tahansa oikealle vastaukselle,
– palaute mille tahansa osittain oikealle vastaukselle tai
– palaute mille tahansa väärälle vastaukselle.
Moodlen tenttikysymykset
22.11.15 10
Tentti
• Monivalintakysymyksessä voi olla useampia oikeita vaihtoehtoja. Tällöin
vastaus voi olla myös osittain oikein.
• Vastausvaihtoehdoille voi määritellä myös negatiivisia pisteitä (=vähentävät
kokonaispisteitä)
• käytä palautetta niin, että oppija oppii niistä eli
ratkaisu tai vinkkejä ratkaisuun.
• Aikarajoitettuja tenttejä voi käyttää esim. alku- tai
lopputestaukseen
• Tentit voi myös määritellä niin, että oppija voi jatkaa sitä myöhemmin ja
aikaisemmat vastaukset pysyvät tallessa.
1. Kysymysten laatiminen ja kysymyspankin rakentaminen
2. Tentin asetukset
3. Tentin rakentaminen
4. Tentin tulos
OU-blog
• Blogit soveltuvat hyvin opetuskäytön välineiksi, ja
niiden käytöllä voidaan vastata varsin monenlaisiin
oppimistavoitteisiin.
• Niiden kautta on mahdollista jakaa tietoa,
kokemuksia ja materiaalia, toisaalta ne
myös mahdollistavat keskustelun ja ajatusten
vaihdon ja toimivat siten erinomaisina
välineinä opitun syventämisessä.
• Blogit myös auttavat kehittämään ajattelua, koska
ne vaativat perusteltujen mielipiteiden ja
näkemysten esittämistä.22.11.15 12
W i k i
• Wikiä käytetään yleensä yhteisen tehtävän tekemiseen
• Aiheiden tulee olla laajahkoja, jolloin niihin löytyy helposti erilaisia näkökulmia ja
aihepiirejä. Tällöin on helpompaa aloittaa kirjoittaminen!
• Voit luoda yhden laajahko teeman, jota kaikki työstävät tai jakaa sen pienempiin
alateemoihin, joita työstetään pienryhmissä
– jokaisen kirjoittajan/muokkaajan ajatukset nivotaan
samaan kokonaisuuteen, jolloin oppijan tietämys ja
ymmärrys asiaan paranee olennaisesti
• Wikiin voi luoda aloitussivun tai -sivuja
• Tarkista wikin kieliasetukset
• Yksittäisen oppijan omaa wikiä voidaan käyttää esim. muistiinpanojen tekoon ja
prosessikirjoittamiseen.
• Opettaja voi laittaa luennon otsikot valmiiksi wikiin (aloitussivu) ja oppija kirjoittaa
muistiinpanoja otsikoiden alle. (= ohjattu muistiinpanojen teko)
• Erilaiset ilmoittautumiset (taulukko) esim. ryhmiin, teemoihin tai työpaikkoihin
R S S -syötteet
• RSS (Really Simple Syndication) on
virallisen määritelmän mukaan XML-
kieleen perustuva sisältöprotokolla.
• Yksinkertaisemmin selitettynä RSS-syöte
on yleensä verkkopalvelun tarjoama
tiedosto, joka sisältää säännöllisesti
päivittyvää sisältöä.
• RSS-syöte voi sisältää esim. uusimmat
uutiset tai artikkelit tai muita
opintojakson kannalta merkittäviä
lähteitä.
• RSS-syötteen ideana on, että
verkkopalvelun käyttäjän ei tarvitse
vierailla palvelussa itse nähdäkseen, onko
sinne tullut uutta sisältöä.
• RSS-lukija käy tarkistamassa
säännöllisin väliajoin RSS-
syötteestä, onko sinne
ilmestynyt uutta sisältöä.
• Jos uutta sisältöä on julkaistu,
ohjelma ilmoittaa siitä
käyttäjälle samaan tyyliin kuin
hän saisi sähköpostia.
• RSS-syöte sisältää ainakin
uutisen otsikon ja URL-
osoitteen.
1 de 14

Recomendados

Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa por
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaOpetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaKirsiViitanen
1.7K visualizações16 slides
Autenttiset oppimistehtävät verkkossa por
Autenttiset oppimistehtävät verkkossaAutenttiset oppimistehtävät verkkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkkossaKirsiViitanen
797 visualizações11 slides
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa por
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossaVuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossaKirsiViitanen
1.1K visualizações12 slides
Autenttiset oppimistehtävät verkossa por
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaKirsiViitanen
1.6K visualizações11 slides
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussa por
Sulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussaSulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussa
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussaKirsiViitanen
1.3K visualizações61 slides
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu por
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuKirsiViitanen
2.3K visualizações42 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa por
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissaOpettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissaKirsiViitanen
1.1K visualizações23 slides
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa por
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaKirsiViitanen
4.6K visualizações28 slides
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet por
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
3.9K visualizações34 slides
Some opetuksessa por
Some opetuksessaSome opetuksessa
Some opetuksessaKirsiViitanen
1.6K visualizações29 slides
Ohjaus verkossa por
Ohjaus verkossaOhjaus verkossa
Ohjaus verkossaKirsiViitanen
2K visualizações24 slides
Aktivoivia opetusmenetelmiä por
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
57.4K visualizações74 slides

Mais procurados(20)

Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa por KirsiViitanen
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissaOpettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa
KirsiViitanen1.1K visualizações
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa por KirsiViitanen
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
KirsiViitanen4.6K visualizações
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet por Harto Pönkä
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä3.9K visualizações
Some opetuksessa por KirsiViitanen
Some opetuksessaSome opetuksessa
Some opetuksessa
KirsiViitanen1.6K visualizações
Ohjaus verkossa por KirsiViitanen
Ohjaus verkossaOhjaus verkossa
Ohjaus verkossa
KirsiViitanen2K visualizações
Aktivoivia opetusmenetelmiä por Anu Ylitalo
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo57.4K visualizações
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria por marjotavast
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriaTvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
marjotavast6.4K visualizações
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? por Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Matleena Laakso519 visualizações
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa por KirsiViitanen
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessaOhjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
KirsiViitanen804 visualizações
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por Anu Ylitalo
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Anu Ylitalo13.8K visualizações
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011 por Anu Ylitalo
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Anu Ylitalo2.6K visualizações
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por Anu Ylitalo
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Anu Ylitalo3.6K visualizações
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen por Riikka Lehto (Vanninen)
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)1.6K visualizações
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä por Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K visualizações
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa por KirsiViitanen
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussaArviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
KirsiViitanen585 visualizações
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011 por Anu Ylitalo
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
Anu Ylitalo667 visualizações
Verkko-ohjaus por Hanne Koli
Verkko-ohjausVerkko-ohjaus
Verkko-ohjaus
Hanne Koli4.8K visualizações
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008 por Eenariina Hämäläinen
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Eenariina Hämäläinen518 visualizações
opetusmenetelmat por Henriikka Lius
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat
Henriikka Lius3.1K visualizações

Similar a Moodlen aktiviteetit ja aineistot

Moodlen osallistavat tyokalut por
Moodlen osallistavat tyokalutMoodlen osallistavat tyokalut
Moodlen osallistavat tyokalutTuuli Kurkipää
2.2K visualizações23 slides
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21 por
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Matleena Laakso
170 visualizações42 slides
Lohja slideshare por
Lohja slideshareLohja slideshare
Lohja slideshareEenariina Hämäläinen
724 visualizações20 slides
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16 por
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16Matleena Laakso
3.2K visualizações23 slides
Pedagogin digitystä 9.12.20 por
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Matleena Laakso
210 visualizações33 slides
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla por
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaHarto Pönkä
3K visualizações42 slides

Similar a Moodlen aktiviteetit ja aineistot(20)

Moodlen osallistavat tyokalut por Tuuli Kurkipää
Moodlen osallistavat tyokalutMoodlen osallistavat tyokalut
Moodlen osallistavat tyokalut
Tuuli Kurkipää2.2K visualizações
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21 por Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Matleena Laakso170 visualizações
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16 por Matleena Laakso
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Matleena Laakso3.2K visualizações
Pedagogin digitystä 9.12.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
Matleena Laakso210 visualizações
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla por Harto Pönkä
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Harto Pönkä3K visualizações
Ikaalinen lukio sähköiset työtavat por Eenariina Hämäläinen
Ikaalinen lukio sähköiset työtavatIkaalinen lukio sähköiset työtavat
Ikaalinen lukio sähköiset työtavat
Eenariina Hämäläinen461 visualizações
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014 por Eenariina Hämäläinen
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Eenariina Hämäläinen1.1K visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Matleena Laakso540 visualizações
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por Matleena Laakso
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso8.1K visualizações
Yhteisöllisiä työtapoja verkossa por Eenariina Hämäläinen
Yhteisöllisiä työtapoja verkossaYhteisöllisiä työtapoja verkossa
Yhteisöllisiä työtapoja verkossa
Eenariina Hämäläinen666 visualizações
Opiskelijan Polku Opinnot por Oulu
Opiskelijan Polku OpinnotOpiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku Opinnot
Oulu687 visualizações
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 por Matleena Laakso
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Matleena Laakso888 visualizações
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20 por Matleena Laakso
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20
Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20
Matleena Laakso9.6K visualizações
Opetuksen digityökaluja 8.4.20 por Matleena Laakso
Opetuksen digityökaluja 8.4.20Opetuksen digityökaluja 8.4.20
Opetuksen digityökaluja 8.4.20
Matleena Laakso315 visualizações
Pedagogin digitystä 25.11.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
Matleena Laakso104 visualizações
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23 por Matleena Laakso
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Matleena Laakso15 visualizações
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa por Harto Pönkä
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaaVerkko-opetusta ja sosiaalista mediaa
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa
Harto Pönkä1.9K visualizações
Pedagogin digitystä 22.10.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso208 visualizações
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20 por Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20
Matleena Laakso303 visualizações

Mais de KirsiViitanen

Opiskelijan aktivointi luennolla por
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaKirsiViitanen
1.1K visualizações3 slides
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017 por
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017KirsiViitanen
416 visualizações57 slides
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa por
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaKirsiViitanen
591 visualizações29 slides
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa por
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussaArviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussaKirsiViitanen
1.5K visualizações51 slides
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa por
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessaPalaute oppimisessa ja ohjaamisessa
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessaKirsiViitanen
1.9K visualizações28 slides
Sosiaalinen toiminta ja viestintätyyli por
Sosiaalinen toiminta ja viestintätyyliSosiaalinen toiminta ja viestintätyyli
Sosiaalinen toiminta ja viestintätyyliKirsiViitanen
2.9K visualizações26 slides

Mais de KirsiViitanen(6)

Opiskelijan aktivointi luennolla por KirsiViitanen
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
KirsiViitanen1.1K visualizações
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017 por KirsiViitanen
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 2017
KirsiViitanen416 visualizações
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa por KirsiViitanen
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
KirsiViitanen591 visualizações
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa por KirsiViitanen
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussaArviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
KirsiViitanen1.5K visualizações
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa por KirsiViitanen
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessaPalaute oppimisessa ja ohjaamisessa
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa
KirsiViitanen1.9K visualizações
Sosiaalinen toiminta ja viestintätyyli por KirsiViitanen
Sosiaalinen toiminta ja viestintätyyliSosiaalinen toiminta ja viestintätyyli
Sosiaalinen toiminta ja viestintätyyli
KirsiViitanen2.9K visualizações

Moodlen aktiviteetit ja aineistot

 • 3. C H A T • Chat on tässä ja nyt (=reaaliaikaista) keskustelua intensiivisesti kirjoittamalla. • Chat-työkalu tukee graafisia hymiöitä, ääntä, kuvia ja upotettua HTML:ää • Chat-tuokiolla pitää olla aihe eli mieti se etukäteen, rajaa ja kirjoita ohjeet esille chattiin • Chatillä voidaan järjestää mm. väittelyjä, roolikeskusteluja ja erilaisia ohjaus- keskusteluja ja pohdintatehtäviä esim. pelisäännöistä • Ota huomioon Chat-etiketti
 • 4. Sanasto • Sanaston voi tehdä joko kurssi opettaja ja/tai oppijat voivat osallistua sen tekemiseen • Se on yksi parhaista moduuleista, jolla Moodle parantaa oppimista verrattuna pelkkään luokka- opetukseen.  Kun oppijat osallistuvat sanaston tekemiseen, he antavat ajatuksensa asiasta muiden käyttöön ja muut voivat antaa huomiota ja jopa kehittää ajatusta eteenpäin. • Sanastoa voi myös kerryttää kurssilta toiselle.
 • 5. Sanasto • Sanaston asiat voi järjestellä omiin kategorioihin • Osallistujat voivat kommentoida asioita/kohteita/sanoja. • Asiat voidaan arvioida eri asteikoilla, jos niin halutaan • Sanasto voidaan siirtää (viedä/tuoda) XML-tiedostoa käyttäen. • Oppijan tekemä asia voidaan hyväksyttää kouluttajalla ennen kuin se julkaistaan. • Sanastosta voidaan hakea tehokkaasti. • Sanaston näkymää voidaan muuttaa ja näyttää vaikkapa kuka kohdan on tehnyt. • Sanastosta voi satunnaisesti poimia kohteen pääsivulle • Henkilöitä, joista kirjoitetaan kuvaus (biography) • Kirja-arviointeja tai kirjareferaatti, (oppijan + kirjan nimi) -> kouluttaja arvioi referaatin • Ohjeita jonkun asian tekemiseen • Erilaisia kokoelmia • Resurssihakemisto = ihmiset, laitteet, tilat, välineet ... • Kurssimuistiinpanot sanastoon -> automaattilinkitys yhdistelee sanoja muistiinpanoista muihin kurssiaineistoihin • Artikkelihakemisto • Suosituimmat www-sivut • Usein kysytyt kysymykset + vastaukset • Esittele itsesi -hakemisto osallistujille
 • 6. Sanasto • Vinkit ja vihjeet hakemisto • Kielisanasto, mukana käännös ja audiotiedosto ääntämisen harjoittelua varten • Hakemistona oppijoiden miniprojekteille • Ideointivälineenä, kaikki ideat/aiheet nopeasti sanastoon, jossa niitä voi jälkeenpäin katsoa • Oppijoiden tekemät kysymykset: oppijat tekevät kysymyksiä, mutta kouluttajan on hyväksyttävä ne ennen kuin muut näkevät ne --> kouluttaja ei julkaise kysymyksiä sanastossa vaan käyttääkin ne tenttityökalussa! • Lausahdus hakemistona, kuka sanoi "Carpe Diem!" • Viikon oppija: joka viikko näytetään oppijan kuva ilman nimeä. Satunnainen sana sanastosta -lohko näyttää joka viikko vuorollaan jokaisen oppijan kuvan kurssinpääsivulla. • Samoin jokaisena päivänä voi näyttää aina uuden vinkin tai vihjeen • Kielen sanasto kuvina tai kuvien kanssa muistamista helpottamaan
 • 7. Keskustelualue • Asynkroninen työkalu: voit lukea ja kirjoittaa silloin kuin on aikaa  voi käyttää harkintaa ja kirjoittaa rauhassa • Alueen voi tilata, jolloin saa uudet viestit sähköpostiinsa • Keskustelualueista (jos on paljon kurssilla) voi myös etsiä asioita hakusanoilla
 • 8. Keskustelualueen käyttö • Vertaisarviointi: Oppimistehtävä laitetaan keskustelufoorumille ja muut antavat siitä palautetta • Kysymys ja vastaus -foorumilla opettaja laatii kysymyksen tai tehtävänannon ja oppijat pohtivat sitä yhdessä ja laittavat vastauksen näkyville. • Vierailevan asiantuntijan käyttäminen kurssilla, keskustelu oppijoiden ja asiantuntijan välillä, asiantuntijan haastattelu • Väittelyareenana • Roolipelit ja tarinat; eläytyminen hahmoon ja kirjoittaminen siitä • Usein kysytyt kysymykset • Lukupiiri eli esim. 3 - 5 oppijan ryhmä, kaikki lukevat kirjan ja kirjan luettuaan kukin tekee kysymyksen ja ryhmä vastaa siihen, vasta sitten pääsevät jatkamaan kurssilla (kurssin alkukartoitus/alkutentti) • Esittelyfoorumi, jossa jokainen voi esitellä itsensä ja tavoitteensa kurssille • Parasta tällä kurssilla -foorumi, kouluttaja kerää parhaimpia viestejä ko. foorumille, oppijat saavat kiitosta ja kehuja • Oppijat tekevät ryhmissä (erilliset ryhmät, eivät näe toistensa työtä) vastauskehittelyä ryhmätyöfoorumilla. Vastausajan umpeuduttua suljetaan ryhmätyöalueet, arvioidaan lopputuotos ja siirretään kultakin ryhmätyöalueelta lopputuotos julkiselle foorumille.  kaikki näkevät toistensa tuotokset arviointeineen ja voivat kommentoida.
 • 9. Tentti• Tenttityökalua voi käyttää hajautetun harjoittelun (distributed learning) toteuttamiseen. • Opettaja voi järjestää opintojakson kuluessa useita testejä, joilla oppija voi/täytyy testata omaa osaamistaan. • On tärkeää osoittaa oppijalle hänen oma osaamis- tasonsa ja saada hänet tietoiseksi omista kyvyistään. Näin oppija ymmärtää oikeasti missä mennään ja miten paljon hänen tulisi oman oppimisensa eteen vielä tehdä. • Itsearviointi • Oppijat voivat saada palautetta kahdella tapaa: oman osaamisensa mukaan ja yleistä palautetta, mikä on kaikille sama. Lisäksi – jokaiselle vastausvaihtoehdolle voidaan kirjoittaa palaute, – palaute mille tahansa oikealle vastaukselle, – palaute mille tahansa osittain oikealle vastaukselle tai – palaute mille tahansa väärälle vastaukselle.
 • 11. Tentti • Monivalintakysymyksessä voi olla useampia oikeita vaihtoehtoja. Tällöin vastaus voi olla myös osittain oikein. • Vastausvaihtoehdoille voi määritellä myös negatiivisia pisteitä (=vähentävät kokonaispisteitä) • käytä palautetta niin, että oppija oppii niistä eli ratkaisu tai vinkkejä ratkaisuun. • Aikarajoitettuja tenttejä voi käyttää esim. alku- tai lopputestaukseen • Tentit voi myös määritellä niin, että oppija voi jatkaa sitä myöhemmin ja aikaisemmat vastaukset pysyvät tallessa. 1. Kysymysten laatiminen ja kysymyspankin rakentaminen 2. Tentin asetukset 3. Tentin rakentaminen 4. Tentin tulos
 • 12. OU-blog • Blogit soveltuvat hyvin opetuskäytön välineiksi, ja niiden käytöllä voidaan vastata varsin monenlaisiin oppimistavoitteisiin. • Niiden kautta on mahdollista jakaa tietoa, kokemuksia ja materiaalia, toisaalta ne myös mahdollistavat keskustelun ja ajatusten vaihdon ja toimivat siten erinomaisina välineinä opitun syventämisessä. • Blogit myös auttavat kehittämään ajattelua, koska ne vaativat perusteltujen mielipiteiden ja näkemysten esittämistä.22.11.15 12
 • 13. W i k i • Wikiä käytetään yleensä yhteisen tehtävän tekemiseen • Aiheiden tulee olla laajahkoja, jolloin niihin löytyy helposti erilaisia näkökulmia ja aihepiirejä. Tällöin on helpompaa aloittaa kirjoittaminen! • Voit luoda yhden laajahko teeman, jota kaikki työstävät tai jakaa sen pienempiin alateemoihin, joita työstetään pienryhmissä – jokaisen kirjoittajan/muokkaajan ajatukset nivotaan samaan kokonaisuuteen, jolloin oppijan tietämys ja ymmärrys asiaan paranee olennaisesti • Wikiin voi luoda aloitussivun tai -sivuja • Tarkista wikin kieliasetukset • Yksittäisen oppijan omaa wikiä voidaan käyttää esim. muistiinpanojen tekoon ja prosessikirjoittamiseen. • Opettaja voi laittaa luennon otsikot valmiiksi wikiin (aloitussivu) ja oppija kirjoittaa muistiinpanoja otsikoiden alle. (= ohjattu muistiinpanojen teko) • Erilaiset ilmoittautumiset (taulukko) esim. ryhmiin, teemoihin tai työpaikkoihin
 • 14. R S S -syötteet • RSS (Really Simple Syndication) on virallisen määritelmän mukaan XML- kieleen perustuva sisältöprotokolla. • Yksinkertaisemmin selitettynä RSS-syöte on yleensä verkkopalvelun tarjoama tiedosto, joka sisältää säännöllisesti päivittyvää sisältöä. • RSS-syöte voi sisältää esim. uusimmat uutiset tai artikkelit tai muita opintojakson kannalta merkittäviä lähteitä. • RSS-syötteen ideana on, että verkkopalvelun käyttäjän ei tarvitse vierailla palvelussa itse nähdäkseen, onko sinne tullut uutta sisältöä. • RSS-lukija käy tarkistamassa säännöllisin väliajoin RSS- syötteestä, onko sinne ilmestynyt uutta sisältöä. • Jos uutta sisältöä on julkaistu, ohjelma ilmoittaa siitä käyttäjälle samaan tyyliin kuin hän saisi sähköpostia. • RSS-syöte sisältää ainakin uutisen otsikon ja URL- osoitteen.