O slideshow foi denunciado.

שגיאה, נסה שנית: למה המיקרו-קופי בעברית כל כך משעמם ואיך לשנות את זה

1

Compartilhar

Carregando em…3
×
1 de 40
1 de 40

שגיאה, נסה שנית: למה המיקרו-קופי בעברית כל כך משעמם ואיך לשנות את זה

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

 1. 1. ‫מיקרו־קופי‬- ‫המילים‬‫הפזורים‬ ‫המשפטים‬ ‫ושברי‬ ‫הקטנות‬‫בממשק‬ ‫תפריטים‬,‫שדות‬,‫הודעות‬‫ואישור‬ ‫שגיאה‬,‫כפתורים‬,‫ועוד‬ ‫הנחיות‬. ‫החריקות‬ ‫צמצום‬ [‫השמישות‬ ‫שיפור‬ ‫וההמרות‬]
 2. 2. ‫שגיאה‬ ‫הודעות‬ ‫למנוע‬
 3. 3. ‫חששות‬ ‫להפיג‬‫המשתמש‬ ‫של‬
 4. 4. ‫איך‬ ‫להנחות‬ ‫בממשק‬ ‫להשתמש‬
 5. 5. ‫ובחירות‬ ‫פעולות‬ ‫למשתמש‬ ‫להסביר‬
 6. 6. ‫מיקרו־קופי‬- ‫המילים‬‫הפזורים‬ ‫המשפטים‬ ‫ושברי‬ ‫הקטנות‬‫בממשק‬ ‫החריקות‬ ‫צמצום‬ [‫השמישות‬ ‫שיפור‬ ‫וההמרות‬] ‫הקשר‬ ‫חיזוק‬ ‫והאמון‬ [‫החוויה‬ ‫שיפור‬ ‫הרגשית‬]
 7. 7. ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 8. 8. ‫בטעמים‬ ‫עשירה‬ ‫עוצמתית‬ ‫תערובת‬ ‫מלא‬ ‫גוף‬ ‫ובעלת‬,‫פולי‬ ‫המשלבת‬ ‫ערביקה‬‫מקולומביה‬ ‫מובחרים‬, ‫ומזרח‬ ‫ברזיל‬‫אפריקה‬. ‫הקלייה‬‫יוצרת‬ ‫המיוחדת‬‫ארומות‬ ‫תווים‬ ‫המשלבות‬‫פירותיים‬, ‫וניחוחות‬ ‫עדינה‬ ‫חמיצות‬‫קלייה‬ ‫חזקים‬‫ושוקולדיים‬.
 9. 9. ‫ולידציה‬ ‫בעיית‬.‫שוב‬ ‫נסה‬ ‫אנא‬.
 10. 10. ‫הקפה‬ ‫את‬ ‫מריחים‬ ‫כבר‬?‫יודעים‬ ‫אנחנו‬,‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫אבל‬ ‫אצלנו‬ ‫רשומים‬ ‫לא‬ ‫הסיסמה‬ ‫או‬.‫בבקשה‬ ‫שוב‬ ‫נסו‬. ‫הסיסמה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫לא‬?
 11. 11. >‫המותג‬ ‫עם‬ ‫המילולית‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫אפיינו‬,‫והעיצוב‬ ‫החוויה‬ ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 12. 12. www.bit.ly/1c212Fl
 13. 13. •‫של‬ ‫הקול‬MailChimp‫מוּכר‬ ‫הוא‬,‫ידידותי‬,‫ישיר‬,‫לכול‬ ‫ומעל‬–‫אנושי‬. •‫כמו‬ ‫בקיצורים‬ ‫ומשתמש‬ ‫טוב‬ ‫חבר‬ ‫אל‬ ‫כמו‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬"don’t" ‫במקום‬"do not"‫מדברים‬ ‫רגילים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫ככה‬ ‫כי‬. •‫הטקסטים‬‫כדי‬ ‫קטנות‬ ‫באותיות‬ ‫יהיו‬ ‫ובכפתורים‬ ‫בטפסים‬‫לחזק‬ ‫את‬‫אי‬-‫המותג‬ ‫של‬ ‫הרשמיות‬. •‫טעות‬ ‫עושים‬ ‫או‬ ‫מתבאסים‬ ‫כשאנשים‬,MailChimp‫וסימפתי‬ ‫מבין‬ ‫תמיד‬, ‫זה‬ ‫את‬ ‫מראות‬ ‫שלו‬ ‫וההודעות‬. ‫של‬ ‫הקול‬MailChimp
 14. 14. >‫המותג‬ ‫עם‬ ‫המילולית‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫אפיינו‬,‫והעיצוב‬ ‫החוויה‬ ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1 >‫מיקרו‬ ‫שלבו‬-‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מוקדם‬ ‫בעיצוב‬ ‫אמיתי‬ ‫קופי‬
 15. 15. ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 16. 16. ‫עתיקת‬ ‫המחיצה‬ ‫את‬ ‫שובר‬ ‫האינטרנט‬‫היומין‬‫בין‬ ‫שלישית‬ ‫אפשרות‬ ‫ומציג‬ ‫הדיבור‬ ‫לשפת‬ ‫הכתיבה‬ ‫שפת‬: ‫כתובה‬ ‫שפה‬-‫דבּורה‬. ‫מתוך‬:‫אינטרנטית‬ ‫עברית‬●‫כרמל‬‫וייסמן‬‫גונן‬ ‫ואילן‬
 17. 17. ‫עילגת‬ ‫בשפה‬ ‫שלי‬ ‫ללקוחות‬ ‫לכתוב‬?!
 18. 18. ‫ובעברית‬... ‫דוא‬ ‫למלא‬ ‫יש‬"‫חוקי‬ ‫ל‬
 19. 19. >‫מתבניות‬ ‫לגמרי‬ ‫היפטרו‬ >‫במקומן‬–‫שיחה‬ ‫צרו‬,‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 20. 20. ‫ובעברית‬...
 21. 21. ‫בהצלחה‬ ‫התבצעה‬ ‫ההרשמה‬! ‫המשך‬
 22. 22. ‫המתן‬ ‫אנא‬
 23. 23. ‫יקר‬ ‫לקוח‬,‫פיקדונות‬ ‫נמצאו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בחשבון‬ ‫וחסכונות‬. ‫בהפקדה‬ ‫מתחיל‬ ‫גדול‬ ‫חיסכון‬ ‫כל‬ ‫קטנה‬ ‫אחת‬): ‫החיסכון‬ ‫או‬ ‫הפיקדון‬ ‫את‬ ‫בחר‬ ‫והתחל‬ ‫שלך‬ ‫למטרות‬ ‫שמתאימים‬ ‫עכשיו‬ ‫לחסוך‬. ‫להציג‬ ‫נתונים‬ ‫אין‬ ‫או‬ ‫תוצאות‬ ‫נמצאו‬ ‫לא‬
 24. 24. >‫מתבניות‬ ‫לגמרי‬ ‫היפטרו‬ >‫במקומן‬–‫שיחה‬ ‫צרו‬,‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1 >‫על‬ ‫דלגו‬‫המהוגן‬ ‫הניסוח‬,‫תגידו‬ ‫פשוט‬‫זה‬ ‫את‬ -‫זהב‬ ‫כלל‬:‫לא‬‫שלא‬ ‫מילה‬ ‫כותבים‬‫אומרים‬ ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2
 25. 25. ‫הדוא‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הזן‬"‫שלך‬ ‫ל‬ ‫הסיסמא‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫נשלח‬ ‫ואנו‬ ▼‫סיסמא‬ ‫שכחתי‬ ‫דוא‬ ‫הזן‬"‫ל‬ ‫שלח‬ ‫הסיסמא‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫לאן‬? ▼‫סיסמא‬ ‫שכחתי‬ ‫מייל‬ ‫כתובת‬ ‫שלח‬
 26. 26. ‫לשלם‬ ‫תרצו‬ ‫איך‬? ‫תשלום‬ ‫שיטת‬ ‫בחרו‬:
 27. 27. ‫ובסיום‬ ‫להירשם‬ ‫יש‬ ‫רשום‬ ‫ואינך‬ ‫במידה‬ ‫לצורך‬ ‫זה‬ ‫בעמוד‬ ‫הזדהות‬ ‫לבצע‬ ‫התהליך‬ ‫הפיצה‬ ‫לרכישת‬ ‫מעבר‬. ‫להרשמה‬ ‫כאן‬ ‫לחץ‬ ‫עכשיו‬ ‫הירשם‬.‫וסיימנו‬ ‫דקות‬ ‫שתי‬. ‫הפיצה‬ ‫על‬ ‫לך‬ ‫שומרים‬ ‫אנחנו‬. ‫מהירה‬ ‫להרשמה‬
 28. 28. ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1 ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫בהתחלה‬,‫הזכר‬ ‫מבעיית‬ ‫התעלמו‬/‫נקבה‬ #3 I–‫שלכם‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫את‬ ‫כתבו‬,‫שיוצא‬ ‫איך‬ II–‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬ ‫לפי‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫החליטו‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫של‬(‫הלקוח‬ ‫החלטת‬,‫יש‬ ‫אם‬) III–‫המדיניות‬ ‫לפי‬ ‫שכתבתם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ותקנו‬ ‫דייקו‬
 29. 29. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬
 30. 30. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬
 31. 31. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬ .3‫א‬ ‫לשון‬-‫מגדרית‬
 32. 32. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬ .3‫א‬ ‫לשון‬-‫מגדרית‬ .4‫נקבה‬ ‫לשון‬
 33. 33. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬ .3‫א‬ ‫לשון‬-‫מגדרית‬ .4‫נקבה‬ ‫לשון‬ .5‫למתקדמים‬:‫המשתמש‬ ‫לפי‬/‫ת‬
 34. 34. ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫מהחוויה‬ ‫חלק‬ ‫קופי‬ #1 ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫בהתחלה‬,‫הזכר‬ ‫מבעיית‬ ‫התעלמו‬/‫נקבה‬ #3 ‫מיקרו‬ ‫לכתוב‬ ‫איך‬-‫בעברית‬ ‫מצוין‬ ‫קופי‬
 35. 35. ‫תודה‬! ‫שיהיה‬ ‫טוב‬ ‫יום‬
 1. 1. ‫מיקרו־קופי‬- ‫המילים‬‫הפזורים‬ ‫המשפטים‬ ‫ושברי‬ ‫הקטנות‬‫בממשק‬ ‫תפריטים‬,‫שדות‬,‫הודעות‬‫ואישור‬ ‫שגיאה‬,‫כפתורים‬,‫ועוד‬ ‫הנחיות‬. ‫החריקות‬ ‫צמצום‬ [‫השמישות‬ ‫שיפור‬ ‫וההמרות‬]
 2. 2. ‫שגיאה‬ ‫הודעות‬ ‫למנוע‬
 3. 3. ‫חששות‬ ‫להפיג‬‫המשתמש‬ ‫של‬
 4. 4. ‫איך‬ ‫להנחות‬ ‫בממשק‬ ‫להשתמש‬
 5. 5. ‫ובחירות‬ ‫פעולות‬ ‫למשתמש‬ ‫להסביר‬
 6. 6. ‫מיקרו־קופי‬- ‫המילים‬‫הפזורים‬ ‫המשפטים‬ ‫ושברי‬ ‫הקטנות‬‫בממשק‬ ‫החריקות‬ ‫צמצום‬ [‫השמישות‬ ‫שיפור‬ ‫וההמרות‬] ‫הקשר‬ ‫חיזוק‬ ‫והאמון‬ [‫החוויה‬ ‫שיפור‬ ‫הרגשית‬]
 7. 7. ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 8. 8. ‫בטעמים‬ ‫עשירה‬ ‫עוצמתית‬ ‫תערובת‬ ‫מלא‬ ‫גוף‬ ‫ובעלת‬,‫פולי‬ ‫המשלבת‬ ‫ערביקה‬‫מקולומביה‬ ‫מובחרים‬, ‫ומזרח‬ ‫ברזיל‬‫אפריקה‬. ‫הקלייה‬‫יוצרת‬ ‫המיוחדת‬‫ארומות‬ ‫תווים‬ ‫המשלבות‬‫פירותיים‬, ‫וניחוחות‬ ‫עדינה‬ ‫חמיצות‬‫קלייה‬ ‫חזקים‬‫ושוקולדיים‬.
 9. 9. ‫ולידציה‬ ‫בעיית‬.‫שוב‬ ‫נסה‬ ‫אנא‬.
 10. 10. ‫הקפה‬ ‫את‬ ‫מריחים‬ ‫כבר‬?‫יודעים‬ ‫אנחנו‬,‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫אבל‬ ‫אצלנו‬ ‫רשומים‬ ‫לא‬ ‫הסיסמה‬ ‫או‬.‫בבקשה‬ ‫שוב‬ ‫נסו‬. ‫הסיסמה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫לא‬?
 11. 11. >‫המותג‬ ‫עם‬ ‫המילולית‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫אפיינו‬,‫והעיצוב‬ ‫החוויה‬ ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 12. 12. www.bit.ly/1c212Fl
 13. 13. •‫של‬ ‫הקול‬MailChimp‫מוּכר‬ ‫הוא‬,‫ידידותי‬,‫ישיר‬,‫לכול‬ ‫ומעל‬–‫אנושי‬. •‫כמו‬ ‫בקיצורים‬ ‫ומשתמש‬ ‫טוב‬ ‫חבר‬ ‫אל‬ ‫כמו‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬"don’t" ‫במקום‬"do not"‫מדברים‬ ‫רגילים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫ככה‬ ‫כי‬. •‫הטקסטים‬‫כדי‬ ‫קטנות‬ ‫באותיות‬ ‫יהיו‬ ‫ובכפתורים‬ ‫בטפסים‬‫לחזק‬ ‫את‬‫אי‬-‫המותג‬ ‫של‬ ‫הרשמיות‬. •‫טעות‬ ‫עושים‬ ‫או‬ ‫מתבאסים‬ ‫כשאנשים‬,MailChimp‫וסימפתי‬ ‫מבין‬ ‫תמיד‬, ‫זה‬ ‫את‬ ‫מראות‬ ‫שלו‬ ‫וההודעות‬. ‫של‬ ‫הקול‬MailChimp
 14. 14. >‫המותג‬ ‫עם‬ ‫המילולית‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫אפיינו‬,‫והעיצוב‬ ‫החוויה‬ ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1 >‫מיקרו‬ ‫שלבו‬-‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מוקדם‬ ‫בעיצוב‬ ‫אמיתי‬ ‫קופי‬
 15. 15. ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 16. 16. ‫עתיקת‬ ‫המחיצה‬ ‫את‬ ‫שובר‬ ‫האינטרנט‬‫היומין‬‫בין‬ ‫שלישית‬ ‫אפשרות‬ ‫ומציג‬ ‫הדיבור‬ ‫לשפת‬ ‫הכתיבה‬ ‫שפת‬: ‫כתובה‬ ‫שפה‬-‫דבּורה‬. ‫מתוך‬:‫אינטרנטית‬ ‫עברית‬●‫כרמל‬‫וייסמן‬‫גונן‬ ‫ואילן‬
 17. 17. ‫עילגת‬ ‫בשפה‬ ‫שלי‬ ‫ללקוחות‬ ‫לכתוב‬?!
 18. 18. ‫ובעברית‬... ‫דוא‬ ‫למלא‬ ‫יש‬"‫חוקי‬ ‫ל‬
 19. 19. >‫מתבניות‬ ‫לגמרי‬ ‫היפטרו‬ >‫במקומן‬–‫שיחה‬ ‫צרו‬,‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1
 20. 20. ‫ובעברית‬...
 21. 21. ‫בהצלחה‬ ‫התבצעה‬ ‫ההרשמה‬! ‫המשך‬
 22. 22. ‫המתן‬ ‫אנא‬
 23. 23. ‫יקר‬ ‫לקוח‬,‫פיקדונות‬ ‫נמצאו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בחשבון‬ ‫וחסכונות‬. ‫בהפקדה‬ ‫מתחיל‬ ‫גדול‬ ‫חיסכון‬ ‫כל‬ ‫קטנה‬ ‫אחת‬): ‫החיסכון‬ ‫או‬ ‫הפיקדון‬ ‫את‬ ‫בחר‬ ‫והתחל‬ ‫שלך‬ ‫למטרות‬ ‫שמתאימים‬ ‫עכשיו‬ ‫לחסוך‬. ‫להציג‬ ‫נתונים‬ ‫אין‬ ‫או‬ ‫תוצאות‬ ‫נמצאו‬ ‫לא‬
 24. 24. >‫מתבניות‬ ‫לגמרי‬ ‫היפטרו‬ >‫במקומן‬–‫שיחה‬ ‫צרו‬,‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1 >‫על‬ ‫דלגו‬‫המהוגן‬ ‫הניסוח‬,‫תגידו‬ ‫פשוט‬‫זה‬ ‫את‬ -‫זהב‬ ‫כלל‬:‫לא‬‫שלא‬ ‫מילה‬ ‫כותבים‬‫אומרים‬ ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2
 25. 25. ‫הדוא‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הזן‬"‫שלך‬ ‫ל‬ ‫הסיסמא‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫נשלח‬ ‫ואנו‬ ▼‫סיסמא‬ ‫שכחתי‬ ‫דוא‬ ‫הזן‬"‫ל‬ ‫שלח‬ ‫הסיסמא‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫לאן‬? ▼‫סיסמא‬ ‫שכחתי‬ ‫מייל‬ ‫כתובת‬ ‫שלח‬
 26. 26. ‫לשלם‬ ‫תרצו‬ ‫איך‬? ‫תשלום‬ ‫שיטת‬ ‫בחרו‬:
 27. 27. ‫ובסיום‬ ‫להירשם‬ ‫יש‬ ‫רשום‬ ‫ואינך‬ ‫במידה‬ ‫לצורך‬ ‫זה‬ ‫בעמוד‬ ‫הזדהות‬ ‫לבצע‬ ‫התהליך‬ ‫הפיצה‬ ‫לרכישת‬ ‫מעבר‬. ‫להרשמה‬ ‫כאן‬ ‫לחץ‬ ‫עכשיו‬ ‫הירשם‬.‫וסיימנו‬ ‫דקות‬ ‫שתי‬. ‫הפיצה‬ ‫על‬ ‫לך‬ ‫שומרים‬ ‫אנחנו‬. ‫מהירה‬ ‫להרשמה‬
 28. 28. ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫קופי‬ ‫מהחוויה‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ #1 ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫בהתחלה‬,‫הזכר‬ ‫מבעיית‬ ‫התעלמו‬/‫נקבה‬ #3 I–‫שלכם‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫את‬ ‫כתבו‬,‫שיוצא‬ ‫איך‬ II–‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬ ‫לפי‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫החליטו‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫של‬(‫הלקוח‬ ‫החלטת‬,‫יש‬ ‫אם‬) III–‫המדיניות‬ ‫לפי‬ ‫שכתבתם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ותקנו‬ ‫דייקו‬
 29. 29. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬
 30. 30. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬
 31. 31. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬ .3‫א‬ ‫לשון‬-‫מגדרית‬
 32. 32. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬ .3‫א‬ ‫לשון‬-‫מגדרית‬ .4‫נקבה‬ ‫לשון‬
 33. 33. ‫זכר‬ ‫לעניין‬ ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬/‫נקבה‬ .1‫זכר‬ ‫לשון‬ .2‫רבים‬ ‫לשון‬ .3‫א‬ ‫לשון‬-‫מגדרית‬ .4‫נקבה‬ ‫לשון‬ .5‫למתקדמים‬:‫המשתמש‬ ‫לפי‬/‫ת‬
 34. 34. ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫החשיבו‬-‫מהחוויה‬ ‫חלק‬ ‫קופי‬ #1 ‫למשתמש‬ ‫תכתבו‬ ‫אל‬,‫אתו‬ ‫דברו‬ #2 ‫בהתחלה‬,‫הזכר‬ ‫מבעיית‬ ‫התעלמו‬/‫נקבה‬ #3 ‫מיקרו‬ ‫לכתוב‬ ‫איך‬-‫בעברית‬ ‫מצוין‬ ‫קופי‬
 35. 35. ‫תודה‬! ‫שיהיה‬ ‫טוב‬ ‫יום‬

×