Theatershow De Verleiders: 'We laten ons vrijwillig in de reet kijken'

Kim Noach
Kim NoachJournalist De Limburger em Mediahuis Limburg

Vijf acteurs op een podium verleiden je met een mix van amusement en maatschappelijk geëngageerd theater. De Verleiders hebben tijdens hun gezamenlijke zesde tour ‘#niksteverbergen’. Als zelfs Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, gaat twitteren over je voorstelling, weet je dat je een snaar geraakt hebt. Acteur Victor Löw (56) lacht aan de andere kant van de telefoonlijn. Vanuit zijn kleedkamer in het Haarlemse theater is er voorafgaande aan de voorstelling van die avond wel een paar minuten tijd om terug te blikken op de commotie die De Verleiders met #niksteverbergen eind januari veroorzaakten.

© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 10 april 2019
TheatershowDeVerleiders:‘Welaten
onsvrijwilliginonzereetkijken’
THEATER
TheatershowDeVerleiders:‘Welaten
THEATER
SITTARD
Vijf acteurs op een podium verleiden je met een mix van amusement en maatschappelijk
geëngageerd theater. De Verleiders hebben tijdens hun gezamenlijke zesde tour
‘#niksteverbergen’.
A
SITTARD
DOOR KIM NOACH
A
ls zelfs Kajsa Ollon-
gren,ministervanBin-
nenlandse Zaken, gaat
twitteren over je voor-
stelling, weet je dat je een snaar
geraakt hebt. Acteur Victor Löw
(56)lachtaandeanderekantvan
de telefoonlijn. Vanuit zijn kleed-
kamer in het Haarlemse theater
is er voorafgaande aan de voor-
stelling van die avond wel een
paar minuten tijd om terug te
blikken op de commotie die De
Verleiders met #niksteverbergen
eind januari veroorzaakten.
Wat was het geval? Het acteurs-
collectiefGeorgevanHouts,Tom
de Ket, Leopold Witte, Pierre
BokmaenVictorLöwtoertsinds
2012 als De Verleiders langs Ne-
derlandse theaters. De voorstel-
lingen zijn een cocktail van amu-
sement en feiten gemixt met fic-
tie, waarmee politiek en
maatschappelijk geëngageerde
onderwerpen in een ‘bijtende’
theatersaus gepresenteerd wor-
den aan het publiek.
MesscherpMesscherp
Verleiders-voorman en oprich-
ter George van Houts – vaak bij-
gestaan door best buddy Tom de
Ket – fileert telkens haarscherp
een thema dat veel mensen in de
samenleving raakt. In hun de-
buutshowwerddewereldvanon-
roerende zaken – met name de
frauduleuzekantdaarvan–vilein
geofferd in Casanova’s van de
Vastgoedfraude.OokdeAhold-fa-
milie ontkwam niet aan de mes-
scherpe pen van Van Houts in De
val van een superman.
In hun derde theatershow Door
debankgenomenkreeghetNeder-
landse bankenstelsel een oorvijg.
De show maakte zelfs zoveel los
dat de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid een
rapport aan de Tweede Kamer
presenteerde, waarin suggesties
werden gedaan voor een veran-
dering van het geldstelsel na een
succesvol burgerinitiatief van De
Verleiders. Slikken en Stikken
nam het ‘zieke’ zorgstelsel op de
hak en in Stem Kwijt was de poli-
tiek aan de beurt.
AIVD
In de huidige show #niksteverber-
genstaat(hetgebrekaan)privacy
terdiscussie.Inhungebruikelijke
sneltreinvaart krijgt het publiek
te horen hoe overheid, bedrijven
(denk aan de Googles van deze
wereld) en inlichtingendiensten
als AIVD volgens De Verleiders
massaal onze privacy schenden.
AandetafelvanDeWereldDraait
Door gaven de heren eind januari
een paar voorbeelden uit hun
show. Vooral inlichtingendienst
AIVD moest het daarbij ontgel-
den. Dat ging minister Ollongren
eenstaptever,wantdietwitterde
verontwaardigd dat de bewering
van De Verleiders te ver ging en
nietgestoeldwasopfeiten.Ollon-
gren: „De AIVD is geen toneel-
stuk en de mensen die bij de
AIVDwerkenhoudenNederland
veilig. Bínnen de grenzen van de
wet, met waarborgen voor onze
de
AIVD
privacy. Kom maar eens kijken,
heren.”
Dat leidde ertoe dat George van
Houts,TomdeKetenVictorLöw
infebruaribijdeAIVDopbezoek
gingen voor een stoomcursus
‘AIVD voor beginners’. Löw en-
thousiast:„Datbezoekisergleuk
geweest.WehebbenDickSchoof
(directeur-generaal van de
AIVD, red.) leren kennen. Ik heb
meteen bij onze kennismaking
gezegd dat ik alleen zaken wilde
horen, die ook naar buiten moch-
ten.Het‘bedrijfdathandeltinge-
heimen’ had ons bezoek keurig
voorbereid met koffie en lekker-
nijen.”
Er werd onder meer uitgelegd
hoe de AIVD op honderden loca-
ties kentekens met camera’s laat
registreren – via het ANPR: Au-
tomaticNumberPlateRecogniti-
on. Hiermee wil men fraude op-
sporen of ‘verdachte’ personen
volgen en aanhouden. Löw: „In
#niksteverbergen staat de macht
vancomputers,dataenkunstma-
tige intelligentie centraal en de
vraag of je als burger de totale
machtkwijtbent.”Indevoorstel-
ling verwoordt Löw als gewone
manvandestraateenkeeronom-
wonden het gevoel dat veel bur-
gers zullen herkennen: „We laten
ons allemaal vrijwillig in onze ei-
gen reet kijken.”
In de voorstelling speelt Löw –
net als zijn vier collega’s – een
aantal personages, maar vooral
ookzichzelf.„Detekstenzijndoor
George en Tom geschreven.
Waar bij andere voorstellingen
nog enige ruimte voor eigen in-
breng was, lag de tekst van deze
voorstellingvrijvast.”VanHouts
en De Ket hebben de ambitie ge-
had om de vaak taaie, gecompli-
ceerde wereld van big data, wet-
ten en de wereld van geheime in-
lichtingendiensten in hapklare
brokkenoptekunnendienenaan
het publiek.
GrappenGrappen
„Maar vergis je niet, er wordt tij-
dens deze voorstelling ook heel
veel gelachen. Ik lach me een
breuk, zeker omdat we vanuit de
zaal ook veel spontane reacties
vragen én krijgen. Drie grappen
per pagina, zoals een goed kome-
dieritme hoort te zijn.”
Löwsfavoriete‘Verleiders’-show
is de vastgoedfraude geweest,
klinkt het. „Omdat we daar een
heel mooie variatie aan beelden
en diverse karakters hebben
neergezet en de meeste theaters
bezocht hebben.” Als hij zelf zou
mogen kiezen, zou hij graag nog
eens een Verleiders-voorstelling
maken over de dood. Lachend:
„Maar dat thema zal door de an-
derennietomarmdworden.Ofer
nogeennieuweshowkomt?Ja,er
wordt wel gepraat over een nieu-
we reeks, dit zou de laatste zijn.
Maar we merken dat het toch
borrelt. Ik kan er verder niets
over zeggen, je hoort het wel.”
Zelfs De Verleiders hebben soms
iets te verbergen.
De Verleiders, #niksteverbergen, te zien
indetheatersinVenlo10april,Maastricht
11 april en Heerlen 16 april.
www.de-verleiders.nl
eschreven.
De Verleiders, v.l.n.r. Leopold Witte, Pierre Bokma, Tom de Ket , George van Houts en Victor Löw. FOTO RAYMOND VAN OLPHEN

Recomendados

Hoop is een wispelturige tante (5) por
Hoop is een wispelturige tante (5)Hoop is een wispelturige tante (5)
Hoop is een wispelturige tante (5)Kim Noach
51 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (3) por
Hoop is een wispelturige tante (3)Hoop is een wispelturige tante (3)
Hoop is een wispelturige tante (3)Kim Noach
33 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (2) por
Hoop is een wispelturige tante (2)Hoop is een wispelturige tante (2)
Hoop is een wispelturige tante (2)Kim Noach
44 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (1) por
Hoop is een wispelturige tante (1)Hoop is een wispelturige tante (1)
Hoop is een wispelturige tante (1)Kim Noach
20 visualizações1 slide
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor por
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorPinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorKim Noach
90 visualizações1 slide
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2) por
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Kim Noach
91 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais de Kim Noach

Theater op je hoofd (5) por
Theater op je hoofd (5)Theater op je hoofd (5)
Theater op je hoofd (5)Kim Noach
36 visualizações1 slide
Theater op je hoofd (4) por
Theater op je hoofd (4)Theater op je hoofd (4)
Theater op je hoofd (4)Kim Noach
78 visualizações1 slide
Theater op je hoofd (3) por
Theater op je hoofd (3)Theater op je hoofd (3)
Theater op je hoofd (3)Kim Noach
24 visualizações1 slide
Theater op je hoofd (2) por
Theater op je hoofd (2)Theater op je hoofd (2)
Theater op je hoofd (2)Kim Noach
57 visualizações1 slide
Theater op je hoofd por
Theater op je hoofd Theater op je hoofd
Theater op je hoofd Kim Noach
13 visualizações1 slide
Koningin van het levenslied 100 jaar por
Koningin van het levenslied 100 jaarKoningin van het levenslied 100 jaar
Koningin van het levenslied 100 jaarKim Noach
139 visualizações1 slide

Mais de Kim Noach(20)

Theater op je hoofd (5) por Kim Noach
Theater op je hoofd (5)Theater op je hoofd (5)
Theater op je hoofd (5)
Kim Noach36 visualizações
Theater op je hoofd (4) por Kim Noach
Theater op je hoofd (4)Theater op je hoofd (4)
Theater op je hoofd (4)
Kim Noach78 visualizações
Theater op je hoofd (3) por Kim Noach
Theater op je hoofd (3)Theater op je hoofd (3)
Theater op je hoofd (3)
Kim Noach24 visualizações
Theater op je hoofd (2) por Kim Noach
Theater op je hoofd (2)Theater op je hoofd (2)
Theater op je hoofd (2)
Kim Noach57 visualizações
Theater op je hoofd por Kim Noach
Theater op je hoofd Theater op je hoofd
Theater op je hoofd
Kim Noach13 visualizações
Koningin van het levenslied 100 jaar por Kim Noach
Koningin van het levenslied 100 jaarKoningin van het levenslied 100 jaar
Koningin van het levenslied 100 jaar
Kim Noach139 visualizações
Vuurwerk voor de jarige job por Kim Noach
Vuurwerk voor de jarige jobVuurwerk voor de jarige job
Vuurwerk voor de jarige job
Kim Noach248 visualizações
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize por Kim Noach
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie FalizeVrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Kim Noach125 visualizações
De kleine generaal van het slagwerk por Kim Noach
De kleine generaal van het slagwerkDe kleine generaal van het slagwerk
De kleine generaal van het slagwerk
Kim Noach188 visualizações
Van perstribune naar wedstrijdveld por Kim Noach
Van perstribune naar wedstrijdveldVan perstribune naar wedstrijdveld
Van perstribune naar wedstrijdveld
Kim Noach401 visualizações
Van een reünie van The Police was nooit sprake por Kim Noach
Van een reünie van The Police was nooit sprakeVan een reünie van The Police was nooit sprake
Van een reünie van The Police was nooit sprake
Kim Noach68 visualizações
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven por Kim Noach
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot levenThorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Kim Noach63 visualizações
Ook mode en musical tellen mee in 2021 por Kim Noach
Ook mode en musical tellen mee in 2021Ook mode en musical tellen mee in 2021
Ook mode en musical tellen mee in 2021
Kim Noach125 visualizações
'Limburg derde culturele hotspot' por Kim Noach
'Limburg derde culturele hotspot''Limburg derde culturele hotspot'
'Limburg derde culturele hotspot'
Kim Noach46 visualizações
‘Armin van Buuren is een superlieve gast’ por Kim Noach
‘Armin van Buuren is een superlieve gast’ ‘Armin van Buuren is een superlieve gast’
‘Armin van Buuren is een superlieve gast’
Kim Noach216 visualizações
Keihard uit je comfortzone met Sally por Kim Noach
Keihard uit je comfortzone met SallyKeihard uit je comfortzone met Sally
Keihard uit je comfortzone met Sally
Kim Noach54 visualizações
Verleidelijke pasta van Angelica por Kim Noach
Verleidelijke pasta van AngelicaVerleidelijke pasta van Angelica
Verleidelijke pasta van Angelica
Kim Noach63 visualizações
Heerlen als decor megamusical 'De Opstand' por Kim Noach
Heerlen als decor megamusical 'De Opstand'Heerlen als decor megamusical 'De Opstand'
Heerlen als decor megamusical 'De Opstand'
Kim Noach237 visualizações
Groots minihuis por Kim Noach
Groots minihuisGroots minihuis
Groots minihuis
Kim Noach203 visualizações
Nieuw bloed voor Tefaf por Kim Noach
Nieuw bloed voor TefafNieuw bloed voor Tefaf
Nieuw bloed voor Tefaf
Kim Noach277 visualizações

Theatershow De Verleiders: 'We laten ons vrijwillig in de reet kijken'

  • 1. © Copyright 2019 Dagblad DeLimburger. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 10 april 2019 TheatershowDeVerleiders:‘Welaten onsvrijwilliginonzereetkijken’ THEATER TheatershowDeVerleiders:‘Welaten THEATER SITTARD Vijf acteurs op een podium verleiden je met een mix van amusement en maatschappelijk geëngageerd theater. De Verleiders hebben tijdens hun gezamenlijke zesde tour ‘#niksteverbergen’. A SITTARD DOOR KIM NOACH A ls zelfs Kajsa Ollon- gren,ministervanBin- nenlandse Zaken, gaat twitteren over je voor- stelling, weet je dat je een snaar geraakt hebt. Acteur Victor Löw (56)lachtaandeanderekantvan de telefoonlijn. Vanuit zijn kleed- kamer in het Haarlemse theater is er voorafgaande aan de voor- stelling van die avond wel een paar minuten tijd om terug te blikken op de commotie die De Verleiders met #niksteverbergen eind januari veroorzaakten. Wat was het geval? Het acteurs- collectiefGeorgevanHouts,Tom de Ket, Leopold Witte, Pierre BokmaenVictorLöwtoertsinds 2012 als De Verleiders langs Ne- derlandse theaters. De voorstel- lingen zijn een cocktail van amu- sement en feiten gemixt met fic- tie, waarmee politiek en maatschappelijk geëngageerde onderwerpen in een ‘bijtende’ theatersaus gepresenteerd wor- den aan het publiek. MesscherpMesscherp Verleiders-voorman en oprich- ter George van Houts – vaak bij- gestaan door best buddy Tom de Ket – fileert telkens haarscherp een thema dat veel mensen in de samenleving raakt. In hun de- buutshowwerddewereldvanon- roerende zaken – met name de frauduleuzekantdaarvan–vilein geofferd in Casanova’s van de Vastgoedfraude.OokdeAhold-fa- milie ontkwam niet aan de mes- scherpe pen van Van Houts in De val van een superman. In hun derde theatershow Door debankgenomenkreeghetNeder- landse bankenstelsel een oorvijg. De show maakte zelfs zoveel los dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een rapport aan de Tweede Kamer presenteerde, waarin suggesties werden gedaan voor een veran- dering van het geldstelsel na een succesvol burgerinitiatief van De Verleiders. Slikken en Stikken nam het ‘zieke’ zorgstelsel op de hak en in Stem Kwijt was de poli- tiek aan de beurt. AIVD In de huidige show #niksteverber- genstaat(hetgebrekaan)privacy terdiscussie.Inhungebruikelijke sneltreinvaart krijgt het publiek te horen hoe overheid, bedrijven (denk aan de Googles van deze wereld) en inlichtingendiensten als AIVD volgens De Verleiders massaal onze privacy schenden. AandetafelvanDeWereldDraait Door gaven de heren eind januari een paar voorbeelden uit hun show. Vooral inlichtingendienst AIVD moest het daarbij ontgel- den. Dat ging minister Ollongren eenstaptever,wantdietwitterde verontwaardigd dat de bewering van De Verleiders te ver ging en nietgestoeldwasopfeiten.Ollon- gren: „De AIVD is geen toneel- stuk en de mensen die bij de AIVDwerkenhoudenNederland veilig. Bínnen de grenzen van de wet, met waarborgen voor onze de AIVD privacy. Kom maar eens kijken, heren.” Dat leidde ertoe dat George van Houts,TomdeKetenVictorLöw infebruaribijdeAIVDopbezoek gingen voor een stoomcursus ‘AIVD voor beginners’. Löw en- thousiast:„Datbezoekisergleuk geweest.WehebbenDickSchoof (directeur-generaal van de AIVD, red.) leren kennen. Ik heb meteen bij onze kennismaking gezegd dat ik alleen zaken wilde horen, die ook naar buiten moch- ten.Het‘bedrijfdathandeltinge- heimen’ had ons bezoek keurig voorbereid met koffie en lekker- nijen.” Er werd onder meer uitgelegd hoe de AIVD op honderden loca- ties kentekens met camera’s laat registreren – via het ANPR: Au- tomaticNumberPlateRecogniti- on. Hiermee wil men fraude op- sporen of ‘verdachte’ personen volgen en aanhouden. Löw: „In #niksteverbergen staat de macht vancomputers,dataenkunstma- tige intelligentie centraal en de vraag of je als burger de totale machtkwijtbent.”Indevoorstel- ling verwoordt Löw als gewone manvandestraateenkeeronom- wonden het gevoel dat veel bur- gers zullen herkennen: „We laten ons allemaal vrijwillig in onze ei- gen reet kijken.” In de voorstelling speelt Löw – net als zijn vier collega’s – een aantal personages, maar vooral ookzichzelf.„Detekstenzijndoor George en Tom geschreven. Waar bij andere voorstellingen nog enige ruimte voor eigen in- breng was, lag de tekst van deze voorstellingvrijvast.”VanHouts en De Ket hebben de ambitie ge- had om de vaak taaie, gecompli- ceerde wereld van big data, wet- ten en de wereld van geheime in- lichtingendiensten in hapklare brokkenoptekunnendienenaan het publiek. GrappenGrappen „Maar vergis je niet, er wordt tij- dens deze voorstelling ook heel veel gelachen. Ik lach me een breuk, zeker omdat we vanuit de zaal ook veel spontane reacties vragen én krijgen. Drie grappen per pagina, zoals een goed kome- dieritme hoort te zijn.” Löwsfavoriete‘Verleiders’-show is de vastgoedfraude geweest, klinkt het. „Omdat we daar een heel mooie variatie aan beelden en diverse karakters hebben neergezet en de meeste theaters bezocht hebben.” Als hij zelf zou mogen kiezen, zou hij graag nog eens een Verleiders-voorstelling maken over de dood. Lachend: „Maar dat thema zal door de an- derennietomarmdworden.Ofer nogeennieuweshowkomt?Ja,er wordt wel gepraat over een nieu- we reeks, dit zou de laatste zijn. Maar we merken dat het toch borrelt. Ik kan er verder niets over zeggen, je hoort het wel.” Zelfs De Verleiders hebben soms iets te verbergen. De Verleiders, #niksteverbergen, te zien indetheatersinVenlo10april,Maastricht 11 april en Heerlen 16 april. www.de-verleiders.nl eschreven. De Verleiders, v.l.n.r. Leopold Witte, Pierre Bokma, Tom de Ket , George van Houts en Victor Löw. FOTO RAYMOND VAN OLPHEN