Heerlen als decor megamusical 'De Opstand'

Kim Noach
Kim NoachJournalist De Limburger em Mediahuis Limburg

Met een podium zo groot als een voetbalveld, een cast van 30 à 40 acteurs, scriptschrijver Theu Boermans (Soldaat van Oranje) en regisseur Servé Hermans (Toneelgroep Maastricht) aan boord, moet megamusical De Opstand in Heerlen een knalfuif worden waarmee IBA haar expojaar in Parkstad extra glans geeft. Nu nog financiers vinden voor dit miljoenenproject.

© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 19 maart 2019
Heerlendecormegamusical‘DeOpstand’Heerlendecormegamusical‘DeOpstand’
MUSICAL
HEERLEN
DOOR KIM NOACH
HEERLENMet een podium zo
groot als een
voetbalveld, een cast
van 30 à 40 acteurs,
scriptschrijver Theu
Boermans (Soldaat
van Oranje) en
regisseur Servé
Hermans
(Toneelgroep
Maastricht) aan
boord, moet
megamusical De
Opstand in Heerlen
een knalfuif worden
waarmee IBA haar
expojaar in Parkstad
extra glans geeft. Nu
nog financiers vinden
voor dit
miljoenenproject.
Het script ligt klaar, net als de tech-
nischespecificatiesvoorhetbuiten-
gewone grote speelveld waar tus-
sen de dertig à veertig spelers en
soms ook paarden verschijnen.
Componist Jan-Willem Rozen-
boom(vastepianistGuusMeeuwis)
schrijftdemuziek,FransvanDeur-
sen de liedteksten. Op papier is me-
gamusical De Opstand in kannen en
kruiken.
Nu is het zaak dat de gezamenlijke
initiatiefnemers zoals IBA Park-
stad, gemeente Heerlen en provin-
cie Limburg fluks aan de slag gaan
om geldschieters te vinden om dit
miljoenenproject van papier om te
zetteninpraktijk. Betrokkenpartij-
en willen niet zeggen wat de ge-
raamdekostenzijn,maarhetisdui-
delijk dat het om vele miljoenen
gaat.
Ger Koopmans (CDA, cultuur) na-
mensdeprovincieLimburgverant-
woordelijkgedeputeerdewasgiste-
ren, volgens een woordvoerder:
„Vanwege de gebeurtenissen in
Utrecht niet bereikbaar voor com-
mentaar.” IBA Parkstad meldt: „Op
dit moment zijn er voor de produc-
tiefase geen middelen door IBA
Parkstadgereserveerd,maaruiter-
aardzalIBA,netalsdeanderepart-
ners, zijn netwerk en contacten in-
zetten om deze productie tot een
succes te maken.” Regisseur Servé
Hermans: „Ik kan op dit moment
geenantwoordgevenopvragen,wil
ik het gaande proces niet frustre-
ren.Watikkanzeggen,isdatwesa-
men met alle betrokken partijen dit
projecttoteensucceswillenmaken.
Een proefballonnetje? Nee, zeker
niet. Alle betrokken partijen heb-
ben de ontwikkelingsfase gefinan-
cierd.Datdoejeniet,alsjedenktdat
het project geen kans van slagen
heeft.”
Pop-up
‘De Opstand’ is een musical die een‘De Opstand’ is een musical die een
halfjaarlangopgevoerdzalworden
inHeerlenvooreenzaalmeteenca-
paciteit van 1100 plaatsen. Servé
Hermans kannoggeenexacteloca-
tie noemen omdat er achter de
schermen druk onderhandeld
wordt. Punt is namelijk dat het om
een geheel nieuw te bouwen pop-
uptheater gaat, legt Hermans uit.
„We hebben achttien bestaande lo-
caties bekeken, maar stuiten tel-
kens op beperkingen.”
Daar komt bij dat je met zo’n grote
muziektheaterproductie met een
looptijd van een half jaar - grofweg
182 dagen vermenigvuldigt met
1100 plekken per keer - ruim
200.000 bezoekers soepel moet
kunnen aan- en afvoeren. Dat bete-
kent een goede toegangswegen en
voldoende parkeerplekken. Maar
ook zijn er ruimtes in het pop-up-
theaternodigvoorhoreca,toilet-en
kleedruimten en ontvangstmoge-
lijkheden.
Willem
Hermanszegttemikkenoppubliek
Willem
Hermanszegttemikkenoppubliek
iet alleen uit de ‘zuidelijke Neder-
landen’ zoals de provincies Lim-
burg en Brabant, maar ook op het
Vlaams achterland. De Duitse
grensregio’s zijn niet in beeld van-
wege de taalbarrière.
De musical vertelt het verhaal van
de eerste tien jaar van de tachtigja-
rige oorlog waarin Willem van
Oranje de zuidelijke Nederlanden
moest bevrijden uit de handen van
de Spaanse overheerser koning Fi-
lipsII.Demusicalmoeteind2020in
première gaan en zal lopen tot zo-
mer van 2021.
Een
proefballonnetje?
Nee,zekerniet.
Allebetrokken
partijenhebbende
ontwikkeling
gefinancierd.Dat
doejeniet,alsje
denktdathet
projectgeenkans
vanslagenheeft.
Regisseur Servé Hermans
Spektakel in musicals
Grote spektakelmusi-
cals zijn al jaren een
trend. Soldaat van
Oranje is daarvan
uiteraard een prachtig
voorbeeld in ons land
met 2,8 miljoen
bezoekers sinds de
première in 2010.
Musicals met
serieuze, zelfs ‘zware’
thema’s zijn niet
alleen in ons land
populair. In België
scoort de Vlaamse
Studio 100 al jaren
met hun musicals
over de wereldoorlo-
gen. Eerst met de
productie ‘14-18’ en
nu met ‘40-45’, de
Vlaamse tegenhanger
van ‘onze’ Soldaat
van Oranje. Vlakbij
Antwerpen is speciaal
voor deze musical een
gigantische hal
gebouwd met
bewegende tribunes,
spektakel alom.
Impressie van ‘De Opstand’. FOTO BERNHARD HAMMER/PLANET X

Recomendados

Hoop is een wispelturige tante (5) por
Hoop is een wispelturige tante (5)Hoop is een wispelturige tante (5)
Hoop is een wispelturige tante (5)Kim Noach
51 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (3) por
Hoop is een wispelturige tante (3)Hoop is een wispelturige tante (3)
Hoop is een wispelturige tante (3)Kim Noach
33 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (2) por
Hoop is een wispelturige tante (2)Hoop is een wispelturige tante (2)
Hoop is een wispelturige tante (2)Kim Noach
44 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (1) por
Hoop is een wispelturige tante (1)Hoop is een wispelturige tante (1)
Hoop is een wispelturige tante (1)Kim Noach
20 visualizações1 slide
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor por
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorPinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorKim Noach
90 visualizações1 slide
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2) por
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Kim Noach
91 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais de Kim Noach

Theater op je hoofd (5) por
Theater op je hoofd (5)Theater op je hoofd (5)
Theater op je hoofd (5)Kim Noach
36 visualizações1 slide
Theater op je hoofd (4) por
Theater op je hoofd (4)Theater op je hoofd (4)
Theater op je hoofd (4)Kim Noach
78 visualizações1 slide
Theater op je hoofd (3) por
Theater op je hoofd (3)Theater op je hoofd (3)
Theater op je hoofd (3)Kim Noach
24 visualizações1 slide
Theater op je hoofd (2) por
Theater op je hoofd (2)Theater op je hoofd (2)
Theater op je hoofd (2)Kim Noach
57 visualizações1 slide
Theater op je hoofd por
Theater op je hoofd Theater op je hoofd
Theater op je hoofd Kim Noach
13 visualizações1 slide
Koningin van het levenslied 100 jaar por
Koningin van het levenslied 100 jaarKoningin van het levenslied 100 jaar
Koningin van het levenslied 100 jaarKim Noach
139 visualizações1 slide

Mais de Kim Noach(20)

Theater op je hoofd (5) por Kim Noach
Theater op je hoofd (5)Theater op je hoofd (5)
Theater op je hoofd (5)
Kim Noach36 visualizações
Theater op je hoofd (4) por Kim Noach
Theater op je hoofd (4)Theater op je hoofd (4)
Theater op je hoofd (4)
Kim Noach78 visualizações
Theater op je hoofd (3) por Kim Noach
Theater op je hoofd (3)Theater op je hoofd (3)
Theater op je hoofd (3)
Kim Noach24 visualizações
Theater op je hoofd (2) por Kim Noach
Theater op je hoofd (2)Theater op je hoofd (2)
Theater op je hoofd (2)
Kim Noach57 visualizações
Theater op je hoofd por Kim Noach
Theater op je hoofd Theater op je hoofd
Theater op je hoofd
Kim Noach13 visualizações
Koningin van het levenslied 100 jaar por Kim Noach
Koningin van het levenslied 100 jaarKoningin van het levenslied 100 jaar
Koningin van het levenslied 100 jaar
Kim Noach139 visualizações
Vuurwerk voor de jarige job por Kim Noach
Vuurwerk voor de jarige jobVuurwerk voor de jarige job
Vuurwerk voor de jarige job
Kim Noach248 visualizações
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize por Kim Noach
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie FalizeVrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Kim Noach125 visualizações
De kleine generaal van het slagwerk por Kim Noach
De kleine generaal van het slagwerkDe kleine generaal van het slagwerk
De kleine generaal van het slagwerk
Kim Noach188 visualizações
Van perstribune naar wedstrijdveld por Kim Noach
Van perstribune naar wedstrijdveldVan perstribune naar wedstrijdveld
Van perstribune naar wedstrijdveld
Kim Noach401 visualizações
Van een reünie van The Police was nooit sprake por Kim Noach
Van een reünie van The Police was nooit sprakeVan een reünie van The Police was nooit sprake
Van een reünie van The Police was nooit sprake
Kim Noach68 visualizações
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven por Kim Noach
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot levenThorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Kim Noach63 visualizações
Ook mode en musical tellen mee in 2021 por Kim Noach
Ook mode en musical tellen mee in 2021Ook mode en musical tellen mee in 2021
Ook mode en musical tellen mee in 2021
Kim Noach125 visualizações
'Limburg derde culturele hotspot' por Kim Noach
'Limburg derde culturele hotspot''Limburg derde culturele hotspot'
'Limburg derde culturele hotspot'
Kim Noach46 visualizações
‘Armin van Buuren is een superlieve gast’ por Kim Noach
‘Armin van Buuren is een superlieve gast’ ‘Armin van Buuren is een superlieve gast’
‘Armin van Buuren is een superlieve gast’
Kim Noach216 visualizações
Keihard uit je comfortzone met Sally por Kim Noach
Keihard uit je comfortzone met SallyKeihard uit je comfortzone met Sally
Keihard uit je comfortzone met Sally
Kim Noach54 visualizações
Theatershow De Verleiders: 'We laten ons vrijwillig in de reet kijken' por Kim Noach
Theatershow De Verleiders: 'We laten ons vrijwillig in de reet kijken'Theatershow De Verleiders: 'We laten ons vrijwillig in de reet kijken'
Theatershow De Verleiders: 'We laten ons vrijwillig in de reet kijken'
Kim Noach219 visualizações
Verleidelijke pasta van Angelica por Kim Noach
Verleidelijke pasta van AngelicaVerleidelijke pasta van Angelica
Verleidelijke pasta van Angelica
Kim Noach63 visualizações
Groots minihuis por Kim Noach
Groots minihuisGroots minihuis
Groots minihuis
Kim Noach203 visualizações
Nieuw bloed voor Tefaf por Kim Noach
Nieuw bloed voor TefafNieuw bloed voor Tefaf
Nieuw bloed voor Tefaf
Kim Noach277 visualizações

Heerlen als decor megamusical 'De Opstand'

  • 1. © Copyright 2019 Dagblad DeLimburger. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 19 maart 2019 Heerlendecormegamusical‘DeOpstand’Heerlendecormegamusical‘DeOpstand’ MUSICAL HEERLEN DOOR KIM NOACH HEERLENMet een podium zo groot als een voetbalveld, een cast van 30 à 40 acteurs, scriptschrijver Theu Boermans (Soldaat van Oranje) en regisseur Servé Hermans (Toneelgroep Maastricht) aan boord, moet megamusical De Opstand in Heerlen een knalfuif worden waarmee IBA haar expojaar in Parkstad extra glans geeft. Nu nog financiers vinden voor dit miljoenenproject. Het script ligt klaar, net als de tech- nischespecificatiesvoorhetbuiten- gewone grote speelveld waar tus- sen de dertig à veertig spelers en soms ook paarden verschijnen. Componist Jan-Willem Rozen- boom(vastepianistGuusMeeuwis) schrijftdemuziek,FransvanDeur- sen de liedteksten. Op papier is me- gamusical De Opstand in kannen en kruiken. Nu is het zaak dat de gezamenlijke initiatiefnemers zoals IBA Park- stad, gemeente Heerlen en provin- cie Limburg fluks aan de slag gaan om geldschieters te vinden om dit miljoenenproject van papier om te zetteninpraktijk. Betrokkenpartij- en willen niet zeggen wat de ge- raamdekostenzijn,maarhetisdui- delijk dat het om vele miljoenen gaat. Ger Koopmans (CDA, cultuur) na- mensdeprovincieLimburgverant- woordelijkgedeputeerdewasgiste- ren, volgens een woordvoerder: „Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht niet bereikbaar voor com- mentaar.” IBA Parkstad meldt: „Op dit moment zijn er voor de produc- tiefase geen middelen door IBA Parkstadgereserveerd,maaruiter- aardzalIBA,netalsdeanderepart- ners, zijn netwerk en contacten in- zetten om deze productie tot een succes te maken.” Regisseur Servé Hermans: „Ik kan op dit moment geenantwoordgevenopvragen,wil ik het gaande proces niet frustre- ren.Watikkanzeggen,isdatwesa- men met alle betrokken partijen dit projecttoteensucceswillenmaken. Een proefballonnetje? Nee, zeker niet. Alle betrokken partijen heb- ben de ontwikkelingsfase gefinan- cierd.Datdoejeniet,alsjedenktdat het project geen kans van slagen heeft.” Pop-up ‘De Opstand’ is een musical die een‘De Opstand’ is een musical die een halfjaarlangopgevoerdzalworden inHeerlenvooreenzaalmeteenca- paciteit van 1100 plaatsen. Servé Hermans kannoggeenexacteloca- tie noemen omdat er achter de schermen druk onderhandeld wordt. Punt is namelijk dat het om een geheel nieuw te bouwen pop- uptheater gaat, legt Hermans uit. „We hebben achttien bestaande lo- caties bekeken, maar stuiten tel- kens op beperkingen.” Daar komt bij dat je met zo’n grote muziektheaterproductie met een looptijd van een half jaar - grofweg 182 dagen vermenigvuldigt met 1100 plekken per keer - ruim 200.000 bezoekers soepel moet kunnen aan- en afvoeren. Dat bete- kent een goede toegangswegen en voldoende parkeerplekken. Maar ook zijn er ruimtes in het pop-up- theaternodigvoorhoreca,toilet-en kleedruimten en ontvangstmoge- lijkheden. Willem Hermanszegttemikkenoppubliek Willem Hermanszegttemikkenoppubliek iet alleen uit de ‘zuidelijke Neder- landen’ zoals de provincies Lim- burg en Brabant, maar ook op het Vlaams achterland. De Duitse grensregio’s zijn niet in beeld van- wege de taalbarrière. De musical vertelt het verhaal van de eerste tien jaar van de tachtigja- rige oorlog waarin Willem van Oranje de zuidelijke Nederlanden moest bevrijden uit de handen van de Spaanse overheerser koning Fi- lipsII.Demusicalmoeteind2020in première gaan en zal lopen tot zo- mer van 2021. Een proefballonnetje? Nee,zekerniet. Allebetrokken partijenhebbende ontwikkeling gefinancierd.Dat doejeniet,alsje denktdathet projectgeenkans vanslagenheeft. Regisseur Servé Hermans Spektakel in musicals Grote spektakelmusi- cals zijn al jaren een trend. Soldaat van Oranje is daarvan uiteraard een prachtig voorbeeld in ons land met 2,8 miljoen bezoekers sinds de première in 2010. Musicals met serieuze, zelfs ‘zware’ thema’s zijn niet alleen in ons land populair. In België scoort de Vlaamse Studio 100 al jaren met hun musicals over de wereldoorlo- gen. Eerst met de productie ‘14-18’ en nu met ‘40-45’, de Vlaamse tegenhanger van ‘onze’ Soldaat van Oranje. Vlakbij Antwerpen is speciaal voor deze musical een gigantische hal gebouwd met bewegende tribunes, spektakel alom. Impressie van ‘De Opstand’. FOTO BERNHARD HAMMER/PLANET X