‘Armin van Buuren is een superlieve gast’

Kim Noach
Kim NoachJournalist De Limburger em Mediahuis Limburg

Als Lost Frequencies scoort Felix de Laet (25) uit Brussel de ene na de andere hit met zijn vrolijke dancemelodieën, zoals zijn doorbraak ‘Are you with me’. Tienduizenden jongeren scanderen zijn naam als hij draait op festivals als Tomorrowland, Coachella of Lollapalooza. Op Witte Donderdag is hij eenmalig in Complex Maastricht.

© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 17 april 2019
DANCE
‘Armin
vanBuuren
iseen
superlieve
gast’
DANCE
‘Armin
BRUSSEL/MAASTRICHT
V
BRUSSEL/MAASTRICHT
DOOR KIM NOACH
Als Lost Frequencies scoort Felix de Laet (25) uit Brussel de ene na de andere hit met zijn
vrolijke dancemelodieën, zoals zijn doorbraak ‘Are you with me’. Tienduizenden jongeren
scanderen zijn naam als hij draait op festivals als Tomorrowland, Coachella of
Lollapalooza. Morgen, op Witte Donderdag, is hij eenmalig in Complex Maastricht.
V
anuit zijn Brusselse
thuishaven klinkt een
vrolijk‘hallodaar’door
de telefoon. Felix de
Laet(25),beterbekendonderzijn
deejaynaam Lost Frequencies, is
weer even terug op het ‘nest’ in
Belgiëna eensuccesvoloptreden
in Turkije afgelopen weekend.
Hij moest er niet alleen draaien,
maarisookinzijneigenwoorden
„superexcited” dat hij aanstor-
mendtalentkonscoutenvoorzijn
eigen platenlabel Found Fre-
quencies. Dat label richtte hij in
2017 op samen met Armada Mu-
sic waar ‘trancegod’ Armin van
Buuren de scepter zwaait.
Superlief
Dat hij opgenomen is in de suc-Dat hij opgenomen is in de suc-
cesvollestalvanVanBuuren,lijkt
nog steeds een beetje onwerke-
lijk, klinkt het vanuit Brussel. „Ik
kijkechtopnaarArminvanBuu-
ren. Hij loopt al zoveel jaren mee
in deze wereld en is altijd trouw
gebleven aan zijn muzikale lijn,
trance. Armin is een superlieve
gast.”Nooitteberoerdomadvies
te geven, maar nee, ‘coach’ is te
zwaar uitgedrukt, daarvoor zijn
de agenda’s van de twee heren
veel te druk.
ZoisDeLaetopditmomentdruk
met de afronding van het lang-
verwachtetweedealbum–deop-
volger van zijn debuut Less is
Moreuit2016–datbeginjuniinde
winkels moet liggen. „Over drie
wekenmoetikallesklaarhebben.
Dat is superspannend. Of mijn
sound veranderd is? Het is mis-
schien meer elektronisch. Maar
de rode draad in mijn werk blijft
toch melodische zang. Ik heb bij-
voorbeeld geen instrumentale
liedjes.” Veel meer wil hij niet
kwijt over zijn nieuwe materiaal.
„Iktesttijdensmijnoptredensre-
gelmatig nieuw materiaal, dat
wordt heel enthousiast ontvan-
gen.”
Endanheefthijrecentooknogde
hitAmericanBoyvanKanyeWest
enEstellevoorzienvaneenvrolij-
ke Lost Frequencies-saus: „Het
wassupercoolomdatnummerte
remixen.Daaropgaathetpubliek
helemaal los. Ik ben een fan van
Kanye, die man is een keigrote
sampler, ik heb echt respect voor
zijn talent. Nee, ik heb hem nog
niet zelf ontmoet.”
Met de zomer in aantocht is hij
daarnaast druk met de voorbe-
reidingen van nieuwe liveshows.
Vorigjaardebuteerdehijmeteen
heuse band op Tomorrowland,
het zesdaagse Belgische dance-
festival waar jaarlijks 400.000
bezoekers op af komen. Een pri-
meur op Tomorrowland waar
elektronische dancemusic –
EDM – leidend is.
EconomiestudentEconomiestudent
De Laet had er zijn eigen podium
en nodigde een bevriende drum-
mer, zanger, gitarist uit om sa-
men met hem – als toetsenist – te
spelen. Dat experiment smaakt
zeker naar meer, vertelt hij. „Ik
kijkerechtnaaruitommijnnieu-
wesongstespelen.Voorlopigheb
ik twee liveshows gepland voor
deze zomer, maar dat kunnen er
zo maar meer worden.”
Daarvoor moet je wel een eind
reizen, want De Laet is zelden in
deBeneluxtevinden,zogewildis
hij wereldwijd. Morgen, op Witte
Donderdag, debuteert hij in
Maastricht. Voor een inmiddels
uitverkocht Complex. Het maakt
de jonge deejay niet uit waar hij
staat, zijn enthousiasme geldt
voorallefans.„Ikkijkweluitnaar
het optreden in Maastricht, om-
dathetrelatiefdichtbijBrusselis
enikdezekeerookmijnvrienden
heb uitgenodigd, dat maakt het
extra leuk.”
Het is moeilijk voor te stellen dat
De Laet in 2014 nog een ‘gewone’
economiestudent was die een
etage in het Brusselse huis van
zijnvaderbewoondeendaarafen
toe met slechts zijn laptop en
hoofdtelefoon voor de lol liedjes
mixte. Het was zijn remix van de
single Are you with me van de
Amerikaanse zanger Easton
Corbin waarmee hij wereldwijd
doorbrak als deejay.
Hitmachine
Zijn alias Lost Frequencies refe-
Hitmachine
Zijn alias Lost Frequencies refe-
reert aan zijn muzikale inspira-
tiebronnen: oude, vaak onbeken-
de en ‘verloren’ liedjes, melodie-
en of geluiden. Het is niet in
woorden uit te leggen waarom
zijn liedjes bijna standaard hits
worden. Van Beautiful Life (dat
door Studio Sport gebruikt werd
in de tune van de Olympische
SpelenRioin2016)tothetzomer-
seCrazyuit2017waarvoorhijsa-
menwerktemethetNederlandse
deejayduo Zonderling.
Hijheefteengoedoorvoorlekker
in het gehoor liggende toeganke-
lijke melodieën, die vanwege de
zang vaak een vrolijke ‘poppy’
sound hebben en daarom door
veel radiostations opgenomen
worden in de playlists.
AviciiAvicii
De Laet blijft er nuchter onder.
Hijzegtzichzelfteblijvendoorzo
veelmogelijktijddoortebrengen
met vrienden en familie die hem
metbeidebenenopdegrondhou-
den.Zijnlevenbestaatooknietal-
leen uit werk, hij laat bewust da-
gen vrij, zodat hij vrienden kan
zien,indachtigdelessendiehijen
anderejongedeejaysopgestoken
hebben na de tragische dood van
collega Avicii. Of deejays als
Hardwell, alias van Robbert van
de Corput die in 2018 voorlopig
stopte met werken om weer ‘ge-
woon’ Robbert te kunnen zijn.
Dat is precies wat De Laet doet
als hij in Brussel is. Daar leidt hij
een leven als elke andere 25-jari-
ge, op stap met zijn vrienden,
wandelen met zijn honden, spor-
tenenalsjehemechtblijwiltma-
ken: een paar uur wakeboarden.
„Bodyguards? Die heb ik thuis
niet nodig. In sommige clubs
word ik wel herkend, maar ik zeg
altijd dat Belgen het liefste volk
zijn dat er bestaat. Niemand zal
me lastigvallen, iedereen is altijd
superlief voor me.”
www.lostfrequencies.com
Ikbeneenfanvan
Kanye,ikhebecht
respectvoorzijn
talent.
Felix de Laet
Felix de Laet alias deejay Lost Frequencies. FOTO RAFAEL DEPROST

Recomendados

Verslag pandafest 2015 por
Verslag pandafest 2015Verslag pandafest 2015
Verslag pandafest 2015Paperwall Online Magazine
217 visualizações3 slides
rockwerchteropdonderdag por
rockwerchteropdonderdagrockwerchteropdonderdag
rockwerchteropdonderdagbibliotheekmoorslede
248 visualizações15 slides
LiveGuide21 LR por
LiveGuide21 LRLiveGuide21 LR
LiveGuide21 LRSven Bersee
722 visualizações20 slides
Van een reünie van The Police was nooit sprake por
Van een reünie van The Police was nooit sprakeVan een reünie van The Police was nooit sprake
Van een reünie van The Police was nooit sprakeKim Noach
68 visualizações1 slide
Review paradise lost en lucifer 6 oktober 2015 trix antwerpen por
Review paradise lost en lucifer 6 oktober 2015 trix antwerpenReview paradise lost en lucifer 6 oktober 2015 trix antwerpen
Review paradise lost en lucifer 6 oktober 2015 trix antwerpenPaperwall Online Magazine
89 visualizações2 slides
Stage November 2008 por
Stage November 2008Stage November 2008
Stage November 2008guest34fa55
168 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Similar a ‘Armin van Buuren is een superlieve gast’

Achtergronden gasten 9 juni por
Achtergronden gasten 9 juniAchtergronden gasten 9 juni
Achtergronden gasten 9 juniAR Tekst en Beeld.
413 visualizações3 slides
A New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nl por
A New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nlA New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nl
A New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nlJazz Trio JazzTraffic
791 visualizações32 slides
Steinsetuin malherbe-muziek-bands por
Steinsetuin malherbe-muziek-bandsSteinsetuin malherbe-muziek-bands
Steinsetuin malherbe-muziek-bandsMaurits Malherbe
226 visualizações9 slides
Hemels geluk vinden in Hell por
Hemels geluk vinden in Hell Hemels geluk vinden in Hell
Hemels geluk vinden in Hell Kim Noach
11 visualizações1 slide
Hortus Festival 2015 Programmaboek por
Hortus Festival 2015 ProgrammaboekHortus Festival 2015 Programmaboek
Hortus Festival 2015 ProgrammaboekJohannes Bosgra
442 visualizações24 slides
What a marketer needs from you! por
What a marketer needs from you!What a marketer needs from you!
What a marketer needs from you!Gilles de Sitter
235 visualizações53 slides

Similar a ‘Armin van Buuren is een superlieve gast’ (20)

Achtergronden gasten 9 juni por AR Tekst en Beeld.
Achtergronden gasten 9 juniAchtergronden gasten 9 juni
Achtergronden gasten 9 juni
AR Tekst en Beeld.413 visualizações
A New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nl por Jazz Trio JazzTraffic
A New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nlA New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nl
A New Performance and Lecture Show ! www.jazztraffic.nl
Jazz Trio JazzTraffic791 visualizações
Steinsetuin malherbe-muziek-bands por Maurits Malherbe
Steinsetuin malherbe-muziek-bandsSteinsetuin malherbe-muziek-bands
Steinsetuin malherbe-muziek-bands
Maurits Malherbe226 visualizações
Hemels geluk vinden in Hell por Kim Noach
Hemels geluk vinden in Hell Hemels geluk vinden in Hell
Hemels geluk vinden in Hell
Kim Noach11 visualizações
Hortus Festival 2015 Programmaboek por Johannes Bosgra
Hortus Festival 2015 ProgrammaboekHortus Festival 2015 Programmaboek
Hortus Festival 2015 Programmaboek
Johannes Bosgra442 visualizações
What a marketer needs from you! por Gilles de Sitter
What a marketer needs from you!What a marketer needs from you!
What a marketer needs from you!
Gilles de Sitter235 visualizações
JazzTrio JazzTraffic CD: "JAZZ FROM THE NIGHT BEFORE" www.jazztraffic.nl por Jazz Trio JazzTraffic
JazzTrio JazzTraffic CD: "JAZZ FROM THE NIGHT BEFORE" www.jazztraffic.nlJazzTrio JazzTraffic CD: "JAZZ FROM THE NIGHT BEFORE" www.jazztraffic.nl
JazzTrio JazzTraffic CD: "JAZZ FROM THE NIGHT BEFORE" www.jazztraffic.nl
Jazz Trio JazzTraffic1K visualizações
Verslag antwerp judgement night trix antwerpen 23 januari 2016 por Paperwall Online Magazine
Verslag antwerp judgement night trix antwerpen 23 januari 2016Verslag antwerp judgement night trix antwerpen 23 januari 2016
Verslag antwerp judgement night trix antwerpen 23 januari 2016
Paperwall Online Magazine135 visualizações
Verslag coldrain, while she sleeps en bullet for my valentine trix antwerpen ... por Paperwall Online Magazine
Verslag coldrain, while she sleeps en bullet for my valentine trix antwerpen ...Verslag coldrain, while she sleeps en bullet for my valentine trix antwerpen ...
Verslag coldrain, while she sleeps en bullet for my valentine trix antwerpen ...
Paperwall Online Magazine119 visualizações
Stage Juni 2008 por guest34fa55
Stage Juni 2008Stage Juni 2008
Stage Juni 2008
guest34fa55263 visualizações
Program Atabal in Belgium por Atabal
Program Atabal in BelgiumProgram Atabal in Belgium
Program Atabal in Belgium
Atabal 41 visualizações
Velibor Weller Brochure binnenkant por Velibor Weller
Velibor Weller Brochure binnenkantVelibor Weller Brochure binnenkant
Velibor Weller Brochure binnenkant
Velibor Weller153 visualizações
Verslag kvelertak, anthrax en slayer ab brussel 17 november 2015 por Paperwall Online Magazine
Verslag kvelertak, anthrax en slayer ab brussel 17 november 2015Verslag kvelertak, anthrax en slayer ab brussel 17 november 2015
Verslag kvelertak, anthrax en slayer ab brussel 17 november 2015
Paperwall Online Magazine102 visualizações
Steve Reich in de Doelen por leussink
Steve Reich in de DoelenSteve Reich in de Doelen
Steve Reich in de Doelen
leussink1.5K visualizações
De Frivole Framboos - Portret De Streekkrant 2014 por Valerie De Groodt
De Frivole Framboos - Portret De Streekkrant 2014De Frivole Framboos - Portret De Streekkrant 2014
De Frivole Framboos - Portret De Streekkrant 2014
Valerie De Groodt153 visualizações
De Streekkrant Portret De Frivole Framboos por Valerie De Groodt
De Streekkrant Portret De Frivole FramboosDe Streekkrant Portret De Frivole Framboos
De Streekkrant Portret De Frivole Framboos
Valerie De Groodt164 visualizações
Maastricht beleeft 'Nacht van de Klassieke Muziek' por Kim Noach
Maastricht beleeft 'Nacht van de Klassieke Muziek'Maastricht beleeft 'Nacht van de Klassieke Muziek'
Maastricht beleeft 'Nacht van de Klassieke Muziek'
Kim Noach75 visualizações
Nina zingt en alles komt goed por Kim Noach
Nina zingt en alles komt goedNina zingt en alles komt goed
Nina zingt en alles komt goed
Kim Noach78 visualizações

Mais de Kim Noach

Hoop is een wispelturige tante (5) por
Hoop is een wispelturige tante (5)Hoop is een wispelturige tante (5)
Hoop is een wispelturige tante (5)Kim Noach
51 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (3) por
Hoop is een wispelturige tante (3)Hoop is een wispelturige tante (3)
Hoop is een wispelturige tante (3)Kim Noach
33 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (2) por
Hoop is een wispelturige tante (2)Hoop is een wispelturige tante (2)
Hoop is een wispelturige tante (2)Kim Noach
44 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (1) por
Hoop is een wispelturige tante (1)Hoop is een wispelturige tante (1)
Hoop is een wispelturige tante (1)Kim Noach
20 visualizações1 slide
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor por
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorPinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorKim Noach
90 visualizações1 slide
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2) por
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Kim Noach
91 visualizações1 slide

Mais de Kim Noach(20)

Hoop is een wispelturige tante (5) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (5)Hoop is een wispelturige tante (5)
Hoop is een wispelturige tante (5)
Kim Noach51 visualizações
Hoop is een wispelturige tante (3) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (3)Hoop is een wispelturige tante (3)
Hoop is een wispelturige tante (3)
Kim Noach33 visualizações
Hoop is een wispelturige tante (2) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (2)Hoop is een wispelturige tante (2)
Hoop is een wispelturige tante (2)
Kim Noach44 visualizações
Hoop is een wispelturige tante (1) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (1)Hoop is een wispelturige tante (1)
Hoop is een wispelturige tante (1)
Kim Noach20 visualizações
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor por Kim Noach
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorPinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Kim Noach90 visualizações
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2) por Kim Noach
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Kim Noach91 visualizações
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1) por Kim Noach
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1)
Kim Noach57 visualizações
Wandelrubriek De Limburger por Kim Noach
Wandelrubriek De Limburger Wandelrubriek De Limburger
Wandelrubriek De Limburger
Kim Noach49 visualizações
Theater op je hoofd (5) por Kim Noach
Theater op je hoofd (5)Theater op je hoofd (5)
Theater op je hoofd (5)
Kim Noach36 visualizações
Theater op je hoofd (4) por Kim Noach
Theater op je hoofd (4)Theater op je hoofd (4)
Theater op je hoofd (4)
Kim Noach78 visualizações
Theater op je hoofd (3) por Kim Noach
Theater op je hoofd (3)Theater op je hoofd (3)
Theater op je hoofd (3)
Kim Noach24 visualizações
Theater op je hoofd (2) por Kim Noach
Theater op je hoofd (2)Theater op je hoofd (2)
Theater op je hoofd (2)
Kim Noach57 visualizações
Theater op je hoofd por Kim Noach
Theater op je hoofd Theater op je hoofd
Theater op je hoofd
Kim Noach13 visualizações
Koningin van het levenslied 100 jaar por Kim Noach
Koningin van het levenslied 100 jaarKoningin van het levenslied 100 jaar
Koningin van het levenslied 100 jaar
Kim Noach139 visualizações
Vuurwerk voor de jarige job por Kim Noach
Vuurwerk voor de jarige jobVuurwerk voor de jarige job
Vuurwerk voor de jarige job
Kim Noach248 visualizações
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize por Kim Noach
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie FalizeVrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Kim Noach125 visualizações
De kleine generaal van het slagwerk por Kim Noach
De kleine generaal van het slagwerkDe kleine generaal van het slagwerk
De kleine generaal van het slagwerk
Kim Noach188 visualizações
Van perstribune naar wedstrijdveld por Kim Noach
Van perstribune naar wedstrijdveldVan perstribune naar wedstrijdveld
Van perstribune naar wedstrijdveld
Kim Noach401 visualizações
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven por Kim Noach
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot levenThorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Kim Noach63 visualizações
Ook mode en musical tellen mee in 2021 por Kim Noach
Ook mode en musical tellen mee in 2021Ook mode en musical tellen mee in 2021
Ook mode en musical tellen mee in 2021
Kim Noach125 visualizações

‘Armin van Buuren is een superlieve gast’

  • 1. © Copyright 2019 Dagblad DeLimburger. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 17 april 2019 DANCE ‘Armin vanBuuren iseen superlieve gast’ DANCE ‘Armin BRUSSEL/MAASTRICHT V BRUSSEL/MAASTRICHT DOOR KIM NOACH Als Lost Frequencies scoort Felix de Laet (25) uit Brussel de ene na de andere hit met zijn vrolijke dancemelodieën, zoals zijn doorbraak ‘Are you with me’. Tienduizenden jongeren scanderen zijn naam als hij draait op festivals als Tomorrowland, Coachella of Lollapalooza. Morgen, op Witte Donderdag, is hij eenmalig in Complex Maastricht. V anuit zijn Brusselse thuishaven klinkt een vrolijk‘hallodaar’door de telefoon. Felix de Laet(25),beterbekendonderzijn deejaynaam Lost Frequencies, is weer even terug op het ‘nest’ in Belgiëna eensuccesvoloptreden in Turkije afgelopen weekend. Hij moest er niet alleen draaien, maarisookinzijneigenwoorden „superexcited” dat hij aanstor- mendtalentkonscoutenvoorzijn eigen platenlabel Found Fre- quencies. Dat label richtte hij in 2017 op samen met Armada Mu- sic waar ‘trancegod’ Armin van Buuren de scepter zwaait. Superlief Dat hij opgenomen is in de suc-Dat hij opgenomen is in de suc- cesvollestalvanVanBuuren,lijkt nog steeds een beetje onwerke- lijk, klinkt het vanuit Brussel. „Ik kijkechtopnaarArminvanBuu- ren. Hij loopt al zoveel jaren mee in deze wereld en is altijd trouw gebleven aan zijn muzikale lijn, trance. Armin is een superlieve gast.”Nooitteberoerdomadvies te geven, maar nee, ‘coach’ is te zwaar uitgedrukt, daarvoor zijn de agenda’s van de twee heren veel te druk. ZoisDeLaetopditmomentdruk met de afronding van het lang- verwachtetweedealbum–deop- volger van zijn debuut Less is Moreuit2016–datbeginjuniinde winkels moet liggen. „Over drie wekenmoetikallesklaarhebben. Dat is superspannend. Of mijn sound veranderd is? Het is mis- schien meer elektronisch. Maar de rode draad in mijn werk blijft toch melodische zang. Ik heb bij- voorbeeld geen instrumentale liedjes.” Veel meer wil hij niet kwijt over zijn nieuwe materiaal. „Iktesttijdensmijnoptredensre- gelmatig nieuw materiaal, dat wordt heel enthousiast ontvan- gen.” Endanheefthijrecentooknogde hitAmericanBoyvanKanyeWest enEstellevoorzienvaneenvrolij- ke Lost Frequencies-saus: „Het wassupercoolomdatnummerte remixen.Daaropgaathetpubliek helemaal los. Ik ben een fan van Kanye, die man is een keigrote sampler, ik heb echt respect voor zijn talent. Nee, ik heb hem nog niet zelf ontmoet.” Met de zomer in aantocht is hij daarnaast druk met de voorbe- reidingen van nieuwe liveshows. Vorigjaardebuteerdehijmeteen heuse band op Tomorrowland, het zesdaagse Belgische dance- festival waar jaarlijks 400.000 bezoekers op af komen. Een pri- meur op Tomorrowland waar elektronische dancemusic – EDM – leidend is. EconomiestudentEconomiestudent De Laet had er zijn eigen podium en nodigde een bevriende drum- mer, zanger, gitarist uit om sa- men met hem – als toetsenist – te spelen. Dat experiment smaakt zeker naar meer, vertelt hij. „Ik kijkerechtnaaruitommijnnieu- wesongstespelen.Voorlopigheb ik twee liveshows gepland voor deze zomer, maar dat kunnen er zo maar meer worden.” Daarvoor moet je wel een eind reizen, want De Laet is zelden in deBeneluxtevinden,zogewildis hij wereldwijd. Morgen, op Witte Donderdag, debuteert hij in Maastricht. Voor een inmiddels uitverkocht Complex. Het maakt de jonge deejay niet uit waar hij staat, zijn enthousiasme geldt voorallefans.„Ikkijkweluitnaar het optreden in Maastricht, om- dathetrelatiefdichtbijBrusselis enikdezekeerookmijnvrienden heb uitgenodigd, dat maakt het extra leuk.” Het is moeilijk voor te stellen dat De Laet in 2014 nog een ‘gewone’ economiestudent was die een etage in het Brusselse huis van zijnvaderbewoondeendaarafen toe met slechts zijn laptop en hoofdtelefoon voor de lol liedjes mixte. Het was zijn remix van de single Are you with me van de Amerikaanse zanger Easton Corbin waarmee hij wereldwijd doorbrak als deejay. Hitmachine Zijn alias Lost Frequencies refe- Hitmachine Zijn alias Lost Frequencies refe- reert aan zijn muzikale inspira- tiebronnen: oude, vaak onbeken- de en ‘verloren’ liedjes, melodie- en of geluiden. Het is niet in woorden uit te leggen waarom zijn liedjes bijna standaard hits worden. Van Beautiful Life (dat door Studio Sport gebruikt werd in de tune van de Olympische SpelenRioin2016)tothetzomer- seCrazyuit2017waarvoorhijsa- menwerktemethetNederlandse deejayduo Zonderling. Hijheefteengoedoorvoorlekker in het gehoor liggende toeganke- lijke melodieën, die vanwege de zang vaak een vrolijke ‘poppy’ sound hebben en daarom door veel radiostations opgenomen worden in de playlists. AviciiAvicii De Laet blijft er nuchter onder. Hijzegtzichzelfteblijvendoorzo veelmogelijktijddoortebrengen met vrienden en familie die hem metbeidebenenopdegrondhou- den.Zijnlevenbestaatooknietal- leen uit werk, hij laat bewust da- gen vrij, zodat hij vrienden kan zien,indachtigdelessendiehijen anderejongedeejaysopgestoken hebben na de tragische dood van collega Avicii. Of deejays als Hardwell, alias van Robbert van de Corput die in 2018 voorlopig stopte met werken om weer ‘ge- woon’ Robbert te kunnen zijn. Dat is precies wat De Laet doet als hij in Brussel is. Daar leidt hij een leven als elke andere 25-jari- ge, op stap met zijn vrienden, wandelen met zijn honden, spor- tenenalsjehemechtblijwiltma- ken: een paar uur wakeboarden. „Bodyguards? Die heb ik thuis niet nodig. In sommige clubs word ik wel herkend, maar ik zeg altijd dat Belgen het liefste volk zijn dat er bestaat. Niemand zal me lastigvallen, iedereen is altijd superlief voor me.” www.lostfrequencies.com Ikbeneenfanvan Kanye,ikhebecht respectvoorzijn talent. Felix de Laet Felix de Laet alias deejay Lost Frequencies. FOTO RAFAEL DEPROST