O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pendidikan seni visual_tahun_4

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Pendidikan seni visual_tahun_4

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4MINGGU BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN / AKTIVITI 1 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Menggambar Memperkenal jenis- dapat: -Buku jenis cetakan 1. memperkenalkan Sumber Tajuk: teknik cetakan dalam Pendidikan Membuat gambar Aras 2 U menggambar Seni KBSR secara cetakkan Menghasilkan dan 2. menyedari wujudnya dari pelbagai memasukkan pelbagai bahan di -Huraian bahan cetakan dalam persekitaran yang Sukatan ( tumbuhan ) gambar ( ICT ) boleh digunakan Pelajaran sebagai cetakan -Modul Pendidikan seni Visual PPK 2002 Nilai : Bahan bantu mengajar: 2&3 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan; Menggambar Melihat dan dapat; Buku berbincang 1. menggunakan teknik sumber Tajuk: berkenaan hasil stensilan dalam pendidikan Membuat gambar cetakan stensilan kegiatan membuat Seni KBSR dengan teknik gambar stensilan ( haiwan ) Aras 2 U 2. meningkatkan Huraian Melukis dan kemahiran dalam Sukatan menebuk gambar menghasilkan karya Pelajaran binatang ( ICT ) yang kreatif. 3. menghasilkan karya Modul Aras 3 U secara berkumpulan Pendidikan Murid boleh memilih Seni Visual teknik cetakan PPK 2002 mudah seperti : 1. stensilan Nilai: 2. capan 3. percikan 4. gosokkan Bahan Aras 4 bantu Mempamerkan hasil mengajar: kerja Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 2. 2. 4 Bidang: Aras 1 Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Menggambar Memerhari benda- dapat: benda di 1. mempertingkatkan Buku Tajuk: persekitaran kemahiran tentang Sumber Membuat gambar olahan warna. Pendidikan dengan teknik Aras 2 2. memahami warna dan Seni KBSR catan Melukis objek konsep perspektif (saiz ( pemandangan ) (pemandangan) objek dekat dan jauh) Huraian yang menampakkan Sukatan objek jauh dan pelajaran dekat ( ICT ) Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Bahan bantu mengajar5&6 Bidang : Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan Menggambar Membuat beberapa dapat: cetakan jari pada 1. mempertingkatkan Buku Tajuk: permukaan kertas kemahiran Sumber Membuat gambar kawalan otot dan jari Pendidikan dengan cetakan Aras 2 U dalam Seni KBSR jari Memberi tema menghasilkan ( Flora dan Fauna ) tertentu contoh; gubahan Huraian -ibu & anak ayam 2. menunjukkan daya Sukatan -bunga dan alam kreativiti Pelajaran fantasi ( TKP ) dalam penghasilan gubahan Modul Aras 3 U 3. Menimbulkan Pendidikan Membuat kemasan keseronokkan Seni Visual pada hasil kerja menghasilkan karya PPK 2002 (membingkai) Nilai: Bahan bantu mengajar: Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 3. 3. 7 Bidang Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Rekaan dan corak Menunjukkan dapat; contoh-contoh corak 1. menghasilkan corak Buku Tajuk bebas dengan menggunakan Sumber Mencorak dengan pelbagai teknik Pendidikan menggunakan Aras 2 U 2. membuat corak di Seni KBSR pelbagai teknik ( Membuat reka corak atas kertas warna corak bebas ) bebas dengan Huraian menggunakan kertas Sukatan warna Pelajaran Aras 3 U Modul Menampal hasil Pendidikan corak pada kertas Seni Visual lukisan PPK 2002 ( TKP ) Nilai: Aras 4 U Mempamerkan hasil Bahan kerja bantu mengajar:8&9 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Rekaan dan corak Menunjukkan dapat; beberapa contoh 1. menyedari teknik Buku Tajuk: corak secara stained stained glass dapat Sumber Membuat corak glass digunakan untuk kerja- Pendidikan secara stained kerja hiasan Seni KBSR glass Aras 2 U 2. menekap dan melukis (flora dan fauna) Menekap dan gambar Huraian melukis gambar 3. meningkatkan Sukatan yang disediakan oleh kemahiran dalam Pelajaran guru pembahagian ruang, memotong, Modul Aras 3 U menebuk, Pendidikan Memotong , menggunting dan Seni Visual menebuk dan menampal PPK 2002 menampal corak pada stained glass Nilai: Aras 4 U Bahan Mempamerkan hasil bantu kerja dan mengajar: menggunakan hasil kerja untuk hiasan objek seperti terendak lampu, kekisi dan sebagainya Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 4. 4. Pada akhir pelajaran murid Aras 1 U dapat; Rujukan: Bidang: Menunjukkan contoh 1. meningkatkan10 & 11 Rekaan dan corak bentuk-bentuk kemahiran Buku geometri (BCB) dalam penggunaan Sumber Tajuk; tekapan Pendidikan Membuat corak Aras 2 U 2. menghubungkaitkan Seni KBSR dengan mengubah Melakar berbagai corak dengan benda arah acuan bentuk geometri dipersekitaran. Huraian tekapan pada kertas tebal 3 menggunakan bentuk Sukatan ( corak geometri ) untuk dijadikan geometri bagi Pelajaran acuan menghasikan corak 4. meningkatkan Modul Aras 3 U kawalan Pendidikan Memotong lakaran psikomotor Seni Visual bentuk geometri dan PPK 2002 menandakan titik pusat bagi kertas Nilai: acuan yang dibuat Aras 4 U Bahan Meletak kertas bantu acuan dan mengajar; memusing untuk menukarkan arah Aras5 U Warnakan corak yang terhasil Aras 6 Mempamerkan hasil kerja Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 5. 5. 12 Bidang: Aras1 U Pada akhir palajaran murid Rujukan: Rekaan dan corak Memerhati dan dapat: mengkaji jenis 1. menyedari terdapat Buku Tajuk: sayuran yang pelbagai jalinan pada Sumber Membuat reka mempunyai lapisan keratan rentas sayur- Pendidikan corak secara kelopak sayuran. Seni capan 2. menghasilkan menggunakan Aras 2 U kemahiran memotong, Huraian sayur-sayuran Memotong sayuran dan membuat capan. Sukatan ( kertas pembalut dengan pelbagai 3. menghasilkan corak Pelajaran hadiah ) cara contoh: dengan pelbagai menegak susunan contoh; Modul melintang - separuh jatuh Pendidikan - orgee Seni Visual Aras 3 U - balikan dan PPK 2002 Membuat corak sebagainya dalam pelbagai Nilai: susunan contoh; selang-seli berjalur Bahan atau bantu susunan mengajar: berjidar (BCB) Aras 4 U Mempamerkan hasil kerja Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 6. 6. 13 , 14 & Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: 15 Rekaan dan corak Memerhati dan dapat: mengkaji sumber 1. menghasilkan corak Buku Tajuk: alam untuk melalui olahan motif Sumber Memperkenalkan mendapatkan idea 2. menyusun olahan motif Pendidikan cara mencipta contoh; pada kertasn lukisan Seni KBSR motif berdasarkan -karangan laut dan mewarna dengan sumber alam pensil warna Huraian ( hidupan air ) Aras 2 U 3. memilih olahan motif Sukatan Membuat lakaran ( yang sesuai dan Pelajaran stylisation ) ( ICT ) disusun untuk rupa benda alam diwarnakan Modul yang dipilih 4. mewarna olahan motif Pendidikan yang telah dipilih Seni Visual Aras 3 U 5. menampal pada PPK 2002 Menyusun dan kertaa atau tin mewarna-untuk Nilai: pemilihan motif yang sesuai Aras 4 U Bahan Menyusun olahan bantu pada kertas lukisan mengajar: Mewarna dan menampal pada kotak atau tin Aras 6 U Mempamerkan hasil kerja Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 7. 7. 16 & 17 Bidang: Aras 1 Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Membentuk dan Memperlihatkan dapat; membuat binaan jenis-jenis binaan 3D Buku seperti pasu, kerusi 1.memperkembangkan Sumber Tajuk: dan lain-lain daya kreativiti Pendidikan Arca dari bahan 2.mempelbagaikan Seni KBSR kutipan Aras 2 penggunaan jenis Memilih bahan yang bahan dalam ciptaan Huraian sesuai di persekitaran 4. memupuk sikap Sukatan untuk binaan arca bekerjasama Pelajaran 5. memperkembangkan Aras 3 pemahaman tentang Modul Membuat binaan bentuk, ruang dan Pendidikan arca dengan imbangan Seni Visual pelbagai cara PPK 2002 seperti; cantuman Nilai: ikatan selitan potongan Bahan bantu Aras 4 mengajar; Mempamerkan hasil kerja Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 8. 8. Rujukan:18 & 19 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Membentuk dan Berbincang dapat: Buku membuat binaan mengenai contoh 1. memperkembangkan Sumber mobail – daya kreativiti dalam Pendidikan Tajuk: menerangkan binaan Seni Membuat mobail tentang imbangan, 2. meningkatkan dari teknik stained pergerakan dan lain- kesedaran hubungan Huraian glass lain ( TKP ) antara bentuk, Sukatan imbangan dan Pelajaran Aras 2 U pergerakan dalam Membentuk dawai ruang modul atau buluh untuk 3. mempertingkatkan Pendidikan dijadikan objek kemahiran dalam Seni Visual ( KMD ) teknik menghasilkan PPK 2002 mobail Aras 3 U 4. bekerjasama dengan Menampal stained penuh keseronokkan Nilai: glass pada objek Aras 4 U Mengikat mobail Aras 5 U Bahan Mempamerkan hasil bantu mengajar; Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 9. 9. 20 & 21 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Membentuk dan Melihat contoh- dapat: membuat binaan contoh terendak Buku lampu 1. memperkembangkan Sumber Tajuk: daya kreativiti dalam Pendidikan Membuat binaan Aras 2 U membentuk 3D Seni terendak lampu Membincangkan 2. mempertingkatkan mengenai jenis-jenis kesedaran hubungan Huraian terendak lampu dari antara bentuk dan Sukatan segi bahan dan cara imbangan Pelajaran buatan 3. mempertingkatkan kemahiran Modul Aras 3 U mencantum dan Pendidikan Menyediakan alatan menyusun Seni Visual yang diperlukan 4. memberi kesedaran PPK 2002 fungsi hasil kerja dalam Aras 4 U kegunaan harian Memotong Nilai: beberapa keping kertas mengikut ukuran yang sama Aras 5 Bahan U Mencantum dua bantu sudut kertas yang mengajar: bertentangan Aras 6 U Sambungkan kesemua kertas yang telah dicantum hujungnya Aras 7 U Pasangkan tali untuk digantung dan dipamerkan (rujuk HSP tahap 2 m/s 51 ) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 10. 10. 22, 23 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: & 24 Membentuk dan Membuat dapat; membuat binaan perbincangan 1. memperkembangkan Buku tentang contoh- daya kreativiti murid Sumber Tajuk: contoh mobail: 2. meningkatkan kesedaran Pendidikan Membuat mobail -gantungan hubungan antara bentuk, Seni dari dawai yang -pergerakan untuk imbangan dan dibentuk hiasan pergerakan Huraian Sukatan Aras 2 U Pelajaran Memberi gambar- gambar haiwan (ICT) Modul Pendidikan Aras 3 U Seni Visual Membentuk dawai PPK 2002 men jadi objek Aras 4 U Nilai: Mengikat dan menggantung objek Aras 5 U pamerkan hasil kerja Bahan bantu (HSP m/s 46) mengajar:25 & 26 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Membentuk dan Memperdengarkan dapat; membuat binaan lagu bertema lagu Buku persandingan (TKP) 1. memperkembangkan Sumber Tajuk: daya kreativiti Pendidikan Membuat binaan Aras 2 U membentuk objek 3D Seni model bekas Perbincangan 2. memupuk sikap Huraian bunga telur mengenai contoh- bekerjasama dengan Sukatan contoh bekas bunga cermat Pelajaran telur (ICT) 3. dapat Modul menghubungkaitkan Pendidikan Aras 3 U kerja membentuk Seni Visual Membuat bekas dengan kebudayaan PPK 2001 bunga telur dengan menggunakan Nilai: pelbagai bentuk - perca kain - kad ucapan/raya Bahan - cawan kertas bantu mengajar: Aras 4 U Menghias bekas bunga telur Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 11. 11. 27, 28 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: & 29 Membentuk dan Menunjukkan contoh dapat: membuat binaan congkak dan Buku memainkannya (TKP) 1. memperkembangkan Sumber Tajuk: daya kreativiti dalam Pendidikan Membuat binaan Aras 2 U membuat binaan seni model papan Membincangkan model congkak cara membina alat 2. memperkuatkan Huraian mainan congkak koordinasi mata dan Sukatan tangan Pelajaran Aras 3 U 3. menggalakkan Memperkenalkan penggunaan bahan- Modul bahan yang akan bahan yang mudah Pendidikan digunakan Seni Visual - polistrein PPK 2002 - mangkuk kertas - biji getah Nilai: - guli Aras 4 U Bahan Membuat model bantu congkak mengajar: Aras 5 U Menghias alat permainan congkak Aras 6 U Mempamerkan hasil kerja dan mengadakan pertandingan congkak (HSP m/s 53 – 54) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 12. 12. 30, 31 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: & 32 Membentuk dan Bercerita tentang dapat: membuat binaan watak sedih, Buku gembira, marah dll. 1. meningkatkan Sumber Tajuk: (TKP) kemahiran mereka Pendidikan Membuat topeng cipta secara kreatif Seni serkup Aras 2 U 2. membuat hiasan yang Berbincang dan sesuai untuk watak Huraian melakarkan watak 3. melakonkan watak Sukatan tertentu Pelajaran Aras 3 U Modul Melakarkan Pendidikan wajah/rupa watak Seni Visual yang dipilih PPK 2002 Aras 4 U Membuat topeng Nilai: menggunakan - kad manila - karung kertas Bahan bantu Aras 5 U mengajar: Menghias topeng Aras 6 U Mempamerkan hasil kerja (HSP m/s 57 – 58) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 13. 13. 33 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Membentuk dan Menggumpulkan dapat: membuat binaan gambar haiwan Buku 1. membentuk model Sumber Tajuk; Aras 2 U haiwan secara Pendidikan Membentuk secara Memilih satu gambar seimbang Seni lipatan dan haiwan yang sesuai 2. dapat meningkatkan guntingan kemahiran membentuk Huraian Aras 3 U dan menggunting Sukatan Melipat kad manila 3. menghias model Pelajaran dan melakar bentuk haiwan secara kreatif haiwan Modul pendidikan Aras 4 U Seni Visual Menggunting lipatan PPk 2002 mengikut lakaran Aras 5 U Nilai: Membuka lipatan dan menghias Bahan Aras 6 U bantu Mempamerkan hasil mengajar; kerja (HSP m/s 59 – 60) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 14. 14. 34, 35 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: & 36 Membentuk dan Menyenaraikan jenis- dapat; membuat binaan jenis perabot di Buku rumah 1. mengetahui bahan, sumber Tajuk: bentuk dan teknik Pendidikan Membuat set Aras 2 U pelbagai jenis perabot Seni perabot Memberikan contoh- 2. menghubungkan seni contoh jenis perabot dengan mata Huraian ( ICT ) pelajaran KH Sukatan 3. mengolah bahan pelajaran Aras 3 U untuk menjadi model Mengumpulkan Modul bahan yang sesuai Pendidikan untuk membuat Seni Visual perabot PPK 2002 - kotak - batang ais krim Nilai: - sepit baju Aras 4 U Membina model Bahan dengan cara bantu - cantuman mengajar: - selitan - ikat - tampal Aras 5 U Menghias dan mempamerkan model perabot ( HSP 62 63 ) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 15. 15. 37 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Mengenal kraf Membincang dapat; tradisional mengenai pasu dan Buku labu yang terdapat 1. membentuk labu Sumber Tajuk: di persekitaran dengan cara lingkaran Pendidikan Membuat labu dan picitan Seni secara lingkaran Aras 2 U 2. melicin dan menghias dan picitan Melakarkan pelbagai labu Huraian bentuk labu 3. menghargai hasil kerja Sukatan Pelajaran Aras 3 U Menyediakan Modul plastersain Pendidikan Seni Visual Aras 4 U PPK 2002 Memproses bentuk labu secara lingkaran dan picitan Nilai: Aras 5 U Melicinkan labu Bahan dengan bahan yang bantu sesuai mengajar: - belakang sudu - buluh Aras 6 U Menghias labu Aras 7 U Mereka pantun 4 kerat bertemakan labu (HSP m/s 66 – 67) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 16. 16. 38 - 39 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Mengenal kraf Perbincangan dapat: Tradisional mengenai hiasan diri Buku daripada manik Sumber Tajuk: contoh: 1. pengetahuan dalam Pendidikan Seni manik untuk - aksesori menyusun manik Seni hiasan secara terancang Aras 2 U 2. meningkatkan Huraian Menguji kepantasan kemahiran psikomotor Sukatan mencucuk manik 3. menghasilkan Pelajaran dalam peraduan gubahan seni manik ( TKP ) Modul Pendiidkan Aras 3 U Seni Visual Mengumpulkan PPK 2002 manik mengikut saiz Nilai: Aras 4 U Mengumpulkan bahan yang Bahan diperlukan untuk bantu mencucuk manik mengajar: contoh; - tali tangsi - benang kasar Aras 5 U Menyusun dan menyucuk manik mengikut saiz, bentuk dan warna Aras 6 U Mengulangi kegiatan 4 dan 5 sehingga menjadi beberapa lapisan Aras 7 U Mempamerkan hasil kerja (HSP m/s 70 – 71 ) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 17. 17. 40 Bidang: Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan: Mengenal kraf Menunjukkan contoh dapat; tradisional kelarai Buku Contoh; 1. mengetahui beberapa Sumber Tajuk: - tikar mengkuang nama kelarai Pendidikan Memperkenalkan - tudung saji 2. menyedari setiap seni beberapa jenis kelarai mempunyai kelarai anyaman sendiri Huraian Aras 2 U 3. memupuk nilai Sukatan Memperkenalkan kemasan Pelajaran jenis kelarai - anak ikan/mata Modul bilis Pendidikan - tampuk manggis Seni Visual PPk 2002 Aras 3 U Melakar kelarai pada Nilai: kertas berpetak Aras 4 U Membuat anyaman Bahan kelarai berdasakan bantu model yang dibuat mengajar; - dengan kertas warna Aras 5 U Membingkai hasil kerja (HSP m/s 72 – 73 ) Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 18. 18. Aras 1 U Pada akhir pelajaran murid Rujukan;41 - 42 Bidang; Membuat kajian dapat; Mengenal kraf tentang ukiran Buku Tradisional sabun. 1. menghargai seni Sumber - objek sebenar ukiran tradisional Pendidikan Tajuk: - gambar 2. mengetahui bahan Seni Mengenal seni keris,parang dan alat yang ukiran timbul yang digunakan dalam Huraian mudah Aras 2 U ukiran Sukatan Memperkenalkan 3. menghasilkan seni Pelajaran bahan dan alat ukiran tradisional dari yang akan diukir sabun Modul - sabun pendidikan - lilin Seni Visual - pisau ukir/pisau PPk 2002 lipat Nilai; Aras 3 U Melakar motif tradisional atas kertas Bahan bantu Aras 4 U mengajar: Memindahkan motif ke atas kertas Aras 5 U Memindahkan motif ke atas bahan yang dipilih( sabun) Aras 6 U Menentukan ruang yang terpaksa diluakkan Aras 7 U Membuat kemasan dan mempamerkan hasil kerja - Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 19. 19. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINEhttp://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • MaharaniMin

  Mar. 21, 2013
 • abdmuizzmohamed

  Dec. 26, 2013

Vistos

Vistos totais

3.113

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

163

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

2

×