Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Wandelen met Hem

 1. Welkom Voorganger ds Malipaard organist Johannes de Vries Thema: “Wandelen in Hem”
 2. VDD HOE STERVENSKOUD DE DAGEN nav de aardbeving en de oorlog ♫ Al heeft Hij ons verlaten
 3. Hoe stervenskoud de dagen als bruut de aarde beeft; de nachten stikvol vragen: neemt God meer dan Hij geeft? Is dit wat Hij bedoelde toen Hij de wereld schiep? Dat Hij toen niet voorvoelde de pijn, zo fel, zo diep...
 4. Is Hij soms niet almachtig, niet werkelijk in staat om wereldwijd daadkrachtig te weren wat ons schaadt? Waar is Hij nu, die Koning, die huis en haard belooft? Geen warmte en geen woning - ons leven: weggeroofd!
 5. Of ga ik nu vér over de grens van mijn verstand? God sprak toch nooit: Ik tover op slag onwrikbaar land? De aarde, moeder aarde, kreunt van geboortepijn, maar als zij eenmaal baarde zal die vergeten zijn!
 6. Dit ene mag ik hopen: de hemel voert een strijd, wrikt dichte deuren open - zendt hulp, verlost, bevrijdt. Die dag zal zeker komen! Hoe prachtig zal dat zijn: warm zonlicht, groene bomen - God zal almachtig zijn!
 7. Welkom Voorganger ds Malipaard organist Johannes de Vries Thema: “Wandelen in Hem” Welkomstwoord
 8. Dorcas in Syria. Scheuren in ons kantoor, de schrik is groot, maar Dorcas medewerkers zijn meteen de straat op gegaan om te inventariseren welke hulp nodig is.
 9. Normaal gesproken wordt de tot ziekenhuis omgebouwde zeecontainer gebruikt als vrouwenkliniek, nu is hij ingezet voor medische hulp aan slachtoffers van de aardbeving.
 10. Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan plannen voor uitbreiding van de hulpverlening. Samen met lokale kerken worden er maaltijden, kleding en dekens uitgedeeld.
 11. Naast praktische hulp zet Dorcas haar expertise in op het gebied van psychosociale hulpverlening. De aardbeving is de zoveelste traumatische ervaring voor de mensen. We doen dit met geld van grote donoren én van geld wat individuele mensen geven, rechtstreeks of bijvoorbeeld via een collecte in kerken. Samen kunnen we het verschil maken!
 12. Intochtlied P 106 – 1, 22 Looft nu de Heer, want Hij is goed
 13. Psalm 106 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 14. Psalm 106 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 15. Psalm 106 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 16. Psalm 106 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 17. Stil gebed Votum en groet Klein gloria
 18. Ere zij de Vader - Klein Gloria(EL 254) m. anoniem
 19. G 446 – 1, 3 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 20. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 21. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 22. Leefregel gevolgd door P 16 - 3
 23. Psalm 16 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. L. Bourgeois 1551
 24. Psalm 16 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. L. Bourgeois 1551
 25. Gebed ter verootmoediging en doorwerking van de Heilige Geest
 26. Kinderlied Jezus is de goede Herder
 27. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman refrein:
 28. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 29. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman refrein:
 30. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 31. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman refrein:
 32. De kinderen gaan naar hun eigen ruimte.
 33. Lezen Kolossenzen 2 : 1 – 10 HSV Met Christus gestorven en opgewekt
 34. 21Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien, 2opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
 35. 3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. 4En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen. 5Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. 6Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
 36. 7 geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
 37. 9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
 38. Opw 221 Prijs de Heer
 39. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 40. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 41. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 42. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 43. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 44. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 45. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 46. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 47. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 48. Prijst de Heer met blijde galmen (Opw 221) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer
 49. “Wandelen in Hem” 6Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 7 geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
 50. G 466 – 1, 3 Als God, mijn God, maar voor mij is
 51. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539
 52. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539
 53. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539
 54. Als God, mijn God maar voor mij is (LvdK 466) t. J.J.L. ten Kate; m. Leipzig 1539
 55. Dankgebeden en voorbeden
 56. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor Dorcas noodhulp 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
 57. Geloofsbelijdenis
 58. Opw 277 Machtig God
 59. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 60. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 61. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 62. Zegen, gevolgd door P 121 - 4
 63. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 64. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 65. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is Dorcas noodhulp 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
Anúncio