Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Noordwolde zingt met ...Fries Mannen Ensemble

 1. Welkom
 2. Lied voor de dienst ELB 166 Vader, U loven wij
 3. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 4. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 5. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 6. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 7. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 8. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 9. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 10. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen
 11. Welkom & gebed
 12. Het Fries Mannen Ensemble zingt voor ons
 13. Er is een God die hoort Vreugde of blijdschap, droefheid of smart Er is een God, er is een God Stort bij hem uit, o mens toch uw hart Er is een God die hoort Ga steeds naar hem om hulp en om raad Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord Er is een God die hoort
 14. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal Heer van het al, Heer van het al Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal Heerser van 't gans heelal Want onze schepper, koning der aard Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort Hij is de God die hoort
 15. Van oost tot west, van zuid tot noord Mens, zegt het voort, mens zegt het voort Wordt 's Heren liefde alom gehoord Mensenkind, zegt het voort Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen Maar zoek het heil bij Jezus alleen Dat al uw hoop op hem is gericht Jezus is 't eeuwig licht
 16. Lord I strech my hands to You Heer, ik strek mijn handen naar U uit, geen andere hulp dan Uw hulp heb ik nodig. Waar zou ik toch naartoe moeten gaan als U mij zou verlaten. O Heer, ik geef mijn ziel aan U, ik zoek Uw zorg en liefde.
 17. Niets anders heb ik nodig dan Uw zegeningen. Heer, ik vraag U, geef mij geloof en help mij te begrijpen. En Here, wanneer ik dit leven ga verlaten, houd mij dan toch in uw hand.
 18. ELB 343 Heer, onze God, hoe heerlijk
 19. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (HH 591) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 20. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (HH 591) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 21. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (HH 591) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 22. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (HH 591) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 23. Gedicht
 24. Het Fries Mannen Ensemble zingt voor ons
 25. Heer mijn hart zoekt U te vinden, hemelhoog en wereldwijd, draag mij op uw zachte adem door de voren van de tijd. Draag mij door de sterrennacht, Heer, hoe groot is mijn verlangen, drenk de ziel, die U verwacht heel mijn hart wil U ontvangen.
 26. Heer, zoek woning in mijn leven, zie mij vol ontferming aan, vreugdevol met U verweven, wil ik door het leven gaan. Neem de gruwel van het kwaad, onderwerp, die mij belagen, leer mij leven naar Uw maat, Heer, wees antwoord op mijn vragen
 27. Heer mijn hart zoekt U te vinden, hemelhoog en wereldwijd, draag mij op uw zachte adem door de voren van de tijd. Draag mij door de laatste nacht, naar het land voorbij de dreven, draag mij, Heer, voorbij de tijd, draag mij aan de dood ontheven.
 28. Here I am Lord Ik, de Heer van zee en lucht Ik hoorde het verdriet van de mensen Allen die dwalen in duisternis en zonde Mijn hand zal hen redden Want ik maakte de sterren Ik zal hun duisternis helder maken Wie wil mijn licht bij hen brengen?
 29. refrein: Hier ben ik Heer. Ik ben het! Ik hoorde Uw stem in de nacht. Als U mij leid zal ik gaan.
 30. Ik de Heer van wind en vuur Ik zal de armen en de lammen vertroosten Ik geef een feest voor hen Ik geef mijn leven voor hen! Wie zal ik sturen? Hier ben ik Heer!
 31. P 133 Zie toch hoe goed hoe lieflijk…..
 32. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 33. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 34. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 35. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 36. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 37. We lezen uit de bijbel
 38. Jesaja 53 : 3 t/m 5 HSV 3Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
 39. onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
 40. Gedicht & toelichting
 41. Het Fries Mannen Ensemble zingt voor ons
 42. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek; daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
 43. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan, de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam. Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij. Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid.
 44. Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar. U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar. Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag.
 45. Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat Gij doet is goed. Lees mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed.
 46. Heer ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij Uw wegen duister, zie ik vraag U niet: waarom ? Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom.
 47. Laat mij niet mijn lot beslissen: Zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind.
 48. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
 49. Zingen JdH 150 Welk een vriend is onze Jezus
 50. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 51. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 52. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 53. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 54. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 55. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 56. Presentatie collecte doel
 57. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor FME 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
 58. Het Fries Mannen Ensemble zingt voor ons
 59. Roll Jordan roll, Roll Jordan roll, Ik wil naar de hemel als ik sterf om de Jordaan te horen rollen. O broeder, je had er bij moeten zijn. Ja mijn Heer om in het koninkrijk te zitten, om de Jordaan te horen rollen.
 60. Hear, wes mei ús oant’t in oare kear Hear, wes mei ús oant’t in oare kear. Wol oant wersjen oer ús weitsje; lit gjin kwea ús rigen reitsje. Hear wês mei ús oan’t in oare keer.
 61. Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol ús mei jo wjukken hoedzje, stypje as de stoarmen woedzje. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
 62. Hear, wês mei ús oant in oare kear. Wol de wegen foar ús sljochtsje, ús net nei ús sûnden rjochtjse. Hear wês mei ús oant in oare kear.
 63. Hear, wês mei ús oant in oare kear, as wy wurch en warleas binne, lit ús dan troch Jo oerwinne. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
 64. Zingen ELB 170 Groot is Uw trouw, o Heer
 65. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 66. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 67. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 68. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chisholm; m. W.R. Runyan
 69. Dankgebed gevolgd door ELB 378
 70. Vader ik aanbid U (EL 378) t. & m. T. Coelho
 71. Vader ik aanbid U (EL 378) t. & m. T. Coelho
 72. Vader ik aanbid U (EL 378) t. & m. T. Coelho
 73. Dankwoord & Slotlied “Eens zal op die grote morgen”
 74. Eens zal op de grote morgen (JdH 199) t. & m. A. Pronk
 75. Eens zal op de grote morgen (JdH 199) t. & m. A. Pronk
 76. Eens zal op de grote morgen (JdH 199) t. & m. A. Pronk
 77. Eens zal op de grote morgen (JdH 199) t. & m. A. Pronk
 78. Eens zal op de grote morgen (JdH 199) t. & m. A. Pronk
 79. Eens zal op de grote morgen (JdH 199) t. & m. A. Pronk
 80. Eens zal op de grote morgen (JdH 199) t. & m. A. Pronk
 81. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor FME 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
Anúncio