O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Joel 3

180 visualizações

Publicada em

Voorganger dhr Kamphuis
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Joel 3

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Joh de Vries
 2. 2. VDD JdH 82 Zouden wij ook eenmaal …
 3. 3. Zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt, en aan d' altijd groene zomen, Christus' Kerk Zijn lof steeds zingt?
 4. 4. Refrein: Laat ons streven eens te komen, aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, waar aan d' altijd groene zomen, Christus' Kerk 't Hosanna zingt.
 5. 5. Zalig, heerlijk zal 't ons wezen, daar, verlost van zonde en pijn, rein van alle smet genezen, meer dan d' englen Gods te zijn.
 6. 6. Refrein: Laat ons streven eens te komen, aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, waar aan d' altijd groene zomen, Christus' Kerk 't Hosanna zingt.
 7. 7. Laat ons in die hope leven; God, Die ons haar vreugde biedt, wil Zijn Geest als pand ons geven, dat genade ons is geschied.
 8. 8. Refrein: Laat ons streven eens te komen, aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, waar aan d' altijd groene zomen, Christus' Kerk 't Hosanna zingt.
 9. 9. Haastig spoedt ons leven henen, maar het uur breekt spoedig aan, dat, van hemelglans omschenen, saam voor Jezus' troon wij staan.
 10. 10. Refrein: Laat ons streven eens te komen, aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, waar aan d' altijd groene zomen, Christus' Kerk 't Hosanna zingt.
 11. 11. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Joh de Vries
 12. 12. ELB 371 Mijn Jezus, ik houd van U
 13. 13. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 14. 14. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 15. 15. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 16. 16. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 17. 17. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 18. 18. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 19. 19. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 20. 20. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 21. 21. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 22. 22. ELB 299 Welk een vriend is onze Jezus
 23. 23. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 24. 24. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 25. 25. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 26. 26. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 27. 27. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 28. 28. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 29. 29. Gebed
 30. 30. Opw 44 Geprezen zij de Heer, ……
 31. 31. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. & m. J. van INgen Schenau; m. T. Ame
 32. 32. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. & m. J. van INgen Schenau; m. T. Ame
 33. 33. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. & m. J. van INgen Schenau; m. T. Ame
 34. 34. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. & m. J. van INgen Schenau; m. T. Ame
 35. 35. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. & m. J. van INgen Schenau; m. T. Ame
 36. 36. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. & m. J. van INgen Schenau; m. T. Ame
 37. 37. Lezen Joël 3 (HSV) Profetie van Gods oordeel over de vijanden
 38. 38. 1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
 39. 39. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
 40. 40. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken. 4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon, en alle gebieden van Filistea?
 41. 41. Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht.
 42. 42. 6 U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. 7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren.
 43. 43. 8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de Judeeërs. Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba verkopen, aan een volk ver weg, want de HEERE heeft het gesproken.
 44. 44. 9 Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen:
 45. 45. Ik ben een held. 11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen!
 46. 46. 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!
 47. 47. 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij
 48. 48. in het dal van de dorsslede. 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven.
 49. 49. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.
 50. 50. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.
 51. 51. 19 Egypte zal worden tot een woestenij, Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. 20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven,
 52. 52. Jeruzalem van generatie op generatie. 21 Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion.
 53. 53. Opw 320 Ere zij aan God
 54. 54. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 55. 55. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 56. 56. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 57. 57. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 58. 58. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 59. 59. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 60. 60. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 61. 61. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 62. 62. Verkondiging
 63. 63. ELB 203 Genade zo oneindig groot
 64. 64. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 65. 65. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 66. 66. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 67. 67. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 68. 68. Dankgebed
 69. 69. Collecte 1ste jeugdwerk 2de eigen gemeente
 70. 70. Opw 377 Wat de toekomst brengen …
 71. 71. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 72. 72. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 73. 73. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 74. 74. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 75. 75. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 76. 76. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 77. 77. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 78. 78. Zegen, 3 x amen

×