Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Dienst 19 maart 2023

 1. Dienst 19 maart 2023 voorganger: Ds. M. Sijstma- v. Oeveren Thema: Rots of struikelblok!
 2. Zingen JdH. 836 “Op die heuvel”
 3. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 4. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 5. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 6. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 7. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 8. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 9. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 10. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 11. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 12. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 13. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 14. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 15. Welkom Mededelingen
 16. Zingen Psalm 89 “Ik zal zo lang ik leef..”
 17. Psalm 89 (LB) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 18. Psalm 89 (LB) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 19. Psalm 89 (LB) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 20. Psalm 89 (LB) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 21. Psalm 89 (LB) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 22. Psalm 89 (LB) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 23. Stil Gebed Votum en Groet
 24. Gebed
 25. Zingen: Gezang 449 “ God enkel licht”
 26. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 27. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 28. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 29. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 30. Genadeverkondiging
 31. Zingen: Gezang 449 “ God enkel licht”
 32. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 33. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 34. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 35. God enkel licht (LvdK 449) v. A. van den Berg, A.C. den Besten; m. Cantique 1803
 36. Wetslezing
 37. Zingen: JdH. 80 “elk uur, elk ogenblik”
 38. Elk uur, elk ogenblik (JdH 80) t. A. Hawks-Sherwood; m. R. Lowry; v. M.S. Bromet
 39. Elk uur, elk ogenblik (JdH 80) t. A. Hawks-Sherwood; m. R. Lowry; v. M.S. Bromet
 40. Elk uur, elk ogenblik (JdH 80) t. A. Hawks-Sherwood; m. R. Lowry; v. M.S. Bromet
 41. Elk uur, elk ogenblik (JdH 80) t. A. Hawks-Sherwood; m. R. Lowry; v. M.S. Bromet
 42. Gebed
 43. Zingen: kinderlied ELB. 439 “Hoger dan de blauwe luchten”
 44. Hoger dan de blauwe luchten (EL 439) t. & m. A. de Vogel
 45. Hoger dan de blauwe luchten (EL 439) t. & m. A. de Vogel
 46. Hoger dan de blauwe luchten (EL 439) t. & m. A. de Vogel
 47. Kinderen mogen naar de kindernevendienst
 48. Schriftlezing
 49. 13Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.
 50. De belijdenis van Petrus 13Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi,
 51. 16Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 17En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.
 52. 19En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. 20Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.
 53. Eerste aankondiging van het lijden 21Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden,
 54. 23Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Aansporing tot zelfverloochening 24Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
 55. Zingen: opw. 518 “Heer, u kent en doorgrond mij”
 56. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 57. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 58. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 59. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 60. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 61. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 62. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 63. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 64. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 65. Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518) t. & m. M. Zimmer
 66. Preek
 67. 17En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 23Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
 68. Verkondiging
 69. Zingen: ELB. 198a 1,2 ElB. 198b 3,4 “Vaste Rots”
 70. Vaste rots van mijn behoud (EL 189a) t. A.M. Toplady; m. Iers; v. J. van der Waals
 71. Vaste rots van mijn behoud (EL 189a) t. A.M. Toplady; m. Iers; v. J. van der Waals
 72. Vaste rots van mijn behoud (EL 189a) t. A.M. Toplady; m. Iers; v. J. van der Waals
 73. Vaste rots van mijn behoud (EL 189a) t. A.M. Toplady; m. Iers; v. J. van der Waals
 74. Elb. 189b : 3 Ja, Gij zijt het die mij redt, van uw eigen strenge wet, van mijn eigen dwaze schuld die Gij delgt in uw geduld; God, die al mijn kwaad verdroeg, uw genade is genoeg.
 75. Dankgebed en Voorbeden
 76. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor de st. Frontiers 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
 77. Zingen: ELB. 371 “Mijn Jezus, ik houd van U”
 78. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 79. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 80. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 81. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 82. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 83. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 84. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 85. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 86. Zegen Amen, Amen, Amen