Anúncio

‘de boodschap van de groene regenboog’

Kerkgemeente
21 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

‘de boodschap van de groene regenboog’

 1. Welkom Voorganger ds van Harten organist Joh. de Vries Thema: “de boodschap van de groene regenboog” Viering Heilig Avondmaal
 2. VDD P 84 - 1, 3, 6 (OB) Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot
 3. Psalm 84 (Berijming 1773)
 4. Psalm 84 (Berijming 1773)
 5. Psalm 84 (Berijming 1773)
 6. Psalm 84 (Berijming 1773)
 7. Psalm 84 (Berijming 1773)
 8. Psalm 84 (Berijming 1773)
 9. Welkom Voorganger ds van Harten organist Joh. de Vries Thema: “de boodschap van de groene regenboog” Viering Heilig Avondmaal Mededelingen
 10. P 93 – 1, 2, 4 De Heer is Koning
 11. Psalm 93 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 12. Psalm 93 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 13. Psalm 93 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 14. Stil gebed Votum en groet aansluitend Opw 320 Ere zij aan God, de Vader
 15. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 16. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 17. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 18. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 19. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 20. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 21. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 22. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 23. Gebed
 24. Kinderlied Een wijs man bouwde….
 25. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 26. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 27. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 28. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 29. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 30. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 31. Wij gaan naar de kindernevendienst, tot straks!!
 32. Lezen Gen. 9 : 8 – 17 HSV Noach
 33. 8En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: 9 En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 10en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe.
 34. 11Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. 12En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:
 35. 13Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. 14Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 15dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees.
 36. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 16Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 17God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.
 37. JdH 847 Rust, mijn ziel, uw God is Koning
 38. 1. Rust, mijn ziel! uw God is Koning, Heel de wereld Zijn gebied; Alles wisselt op Zijn wenken, Maar Hij zelf verandert niet.
 39. 2. Ieder woelt hier om verand'ring, En betreurt ze dag aan dag, Hunkert naar hetgeen hij zien zal, Wenst terug 't geen hij eens zag.
 40. 3. Rust, mijn ziel! uw God is Koning, Wees tevreden met uw lot; Zie hoe alles hier verandert En verlang alleen naar God.
 41. Lezen Openbaring 4 HSV Lof van de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren
 42. 41Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 2En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. 3En Hij Die daar zat,
 43. zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. 4En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.
 44. 5En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God. 6En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.
 45. 7En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. 8En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige,
 46. Die was, Die is, en Die komt! 9En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, 10wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:
 47. 11U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
 48. P73 – 9, 10 Nu blijf ik bij U voor altijd
 49. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 50. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 51. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 52. Psalm 73 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 53. Preek Openbaring 4:3ᴮ ‘de boodschap van de groene regenboog’
 54. G 457 Heilig, heilig, heilig
 55. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 56. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 57. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 58. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 59. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 60. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 61. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 62. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 63. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor Cubamigos 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
 64. Lezing Avondmaalsformulier gevolgd door G 399 - 1, 3
 65. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 66. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 67. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 68. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 69. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 70. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 71. Viering HA gevolgd door G 399 - 6
 72. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 73. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 74. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 75. Gebeden, gevold door ELB 263 – 1, 3, 4, 5
 76. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 77. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 78. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 79. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 80. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 81. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 82. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 83. refrein: Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 84. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor Cubamigos 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
 85. Slotlied 770 Ik zal er zijn
 86. Hoe wonderlijk mooi – Ik zal er zijn (HH 460) t. H. Maat; m. K. Bán, A. Roest
 87. Hoe wonderlijk mooi – Ik zal er zijn (HH 460) t. H. Maat; m. K. Bán, A. Roest
 88. Hoe wonderlijk mooi – Ik zal er zijn (HH 460) t. H. Maat; m. K. Bán, A. Roest
 89. Hoe wonderlijk mooi – Ik zal er zijn (HH 460) t. H. Maat; m. K. Bán, A. Roest
 90. Hoe wonderlijk mooi – Ik zal er zijn (HH 460) t. H. Maat; m. K. Bán, A. Roest
 91. Zegen, aansluitend slotrefrein opw 770
 92. Hoe wonderlijk mooi – Ik zal er zijn (HH 460) t. H. Maat; m. K. Bán, A. Roest
 93. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor Cubamigos 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
Anúncio