Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

2022 dec 18 - Ds Bijlveld

 1. DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 18 DECEMBER 2022 Welkom Thema: ‘Advent is het verlangen de klok gelijk te laten lopen met Gods plan.’ voorganger: Ds Bijleveld uit Boornbergum organist: Johannes de Vries
 2. Zingen voor de dienst: Gezang 124: Nu daagt het in het oosten
 3. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius Gezang 124: ①, 2, 3, 4, 5
 4. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius Gezang 124: 1, ②, 3, 4, 5
 5. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius Gezang 124: 1, 2, ③, 4, 5
 6. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius Gezang 124: 1, 2, 3, ④, 5
 7. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius Gezang 124: 1, 2, 3, 4, ⑤
 8. Welkom en mededelingen
 9. Aansteken 4e Adventskaars
 10. Zingen intochtslied: Psalm 5: 1 Laat mij, mijn Koning tot U spreken
 11. Psalm 5: ①
 12. Stil Gebed Groet en bemoediging
 13. Zingen Glorialied: Gezang 434: 1 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 14. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen Gezang 434: ①, 5
 15. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen Gezang 434: ①, 5
 16. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen Gezang 434: 1, ⑤
 17. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen Gezang 434: 1, ⑤
 18. Gebed van verootmoediging
 19. Zingen: Psalm 5: 2 en 3 (Laat mij, mijn Koning tot U spreken)
 20. Psalm 5: ②, 3
 21. Psalm 5: 2,
 22. Genadeverkondiging
 23. Zingen: Gezang 127: 5 en 7 Ga, stillen in den lande
 24. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw Gezang 127: ⑤, 7
 25. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw Gezang 127: ⑤, 7
 26. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw Gezang 127: 5, ⑦
 27. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw Gezang 127: 5, ⑦
 28. Regel der dankbaarheid uit Mattheüs
 29. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Regel der dankbaarheid uit Mattheüs
 30. Zingen: Gezang 134: 1 en 2 Eer zij God in onze dagen
 31. Eer zij God in onze dagen (LvdK 134) t. W. Barnard; m. Franse volksmelodie Gezang 134: ①, 2
 32. Eer zij God in onze dagen (LvdK 134) t. W. Barnard; m. Franse volksmelodie Gezang 134: ①, 2
 33. Eer zij God in onze dagen (LvdK 134) t. W. Barnard; m. Franse volksmelodie Gezang 134: 1, ②
 34. Eer zij God in onze dagen (LvdK 134) t. W. Barnard; m. Franse volksmelodie Gezang 134: 1, ②
 35. Gebed om de Heilige Geest
 36. Zingen: Gezang 125: 3 en 4 (O kom, o kom, Immanuël)
 37. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem Gezang 125: ③, 4
 38. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem Gezang 125: ③, 4
 39. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem Gezang 125: 3, ④
 40. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem Gezang 125: 3, ④
 41. Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 - 25 De geboorte van Christus (HSV)
 42. 18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Mattheüs 1: 18 - 25
 43. 20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Mattheüs 1: 18 - 25
 44. 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. 24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; 25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus. Mattheüs 1: 18 - 25
 45. Zingen: ELB 106: 1 Midden in de winternacht
 46. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië ELB 106: ①
 47. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië ELB 106: ①
 48. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië ELB 106: ①
 49. Preek: ‘Advent is het verlangen de klok gelijk te laten lopen met Gods plan.’
 50. Lied na de verkondiging: Gezang 291: (1 en 2) Nooit kan 't geloof te veel verwachten
 51. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562 Gezang 291: ①, 2
 52. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562 Gezang 291: ①, 2
 53. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562 Gezang 291: 1, ②
 54. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562 Gezang 291: 1, ②
 55. Dankgebed en voorbede
 56. Collectes: QR-code voor uw gift. > > > 2/3 van de gift is voor de 1ste collecte 1/3 van de gift is voor de 2de collecte. Dit wordt aan het einde opnieuw getoond.
 57. Slotzang: Gezang 300: 1, 5 en 6 Eens, als de bazuinen klinken
 58. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales Gezang 300: ①, 5, 6
 59. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales Gezang 300: ①, 5, 6
 60. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales Gezang 300: 1, ⑤, 6
 61. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales Gezang 300: 1, ⑤, 6
 62. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales Gezang 300: 1, 5, ⑥
 63. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales Gezang 300: 1, 5, ⑥
 64. Zegen beantwoorden met zingen van Gezang 456: 3
 65. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor Gezang 456: ③
 66. Gezegende week gewenst QR-code voor uw gift: 2/3 van de gift is voor de 1ste en 1/3 is voor de 2de collecte DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 18 DECEMBER 2022
Anúncio