O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

2019 jun 02 - 09:30 - Ds.Douma v/d Molen - Over de gezindheid van Christus

13 visualizações

Publicada em

preek n.a.v. Filippenzen 2: 1-18

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

2019 jun 02 - 09:30 - Ds.Douma v/d Molen - Over de gezindheid van Christus

 1. 1. Welkom Thema: ‘ Wat is jouw profiel? Over de gezindheid van Christus ʼ voorganger: Ds Douma-van der Molen uit Leek organist: Aukje Schaper DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 2 JUNI 2019
 2. 2. Zingen voor de dienst: ELB 162: 1, 2, 5 en 9 O God van hemel, zee en aard,
 3. 3. O God van hemel, zee en aard (EL 162) t. Chr. Wordsworth; m. J.B. Dykes; v. anoniem ELB 162: ①, 2, 5 en 9
 4. 4. O God van hemel, zee en aard (EL 162) t. Chr. Wordsworth; m. J.B. Dykes; v. anoniem ELB 162: 1, ②, 5 en 9
 5. 5. O God van hemel, zee en aard (EL 162) t. Chr. Wordsworth; m. J.B. Dykes; v. anoniem ELB 162: 1, 2, ⑤ en 9
 6. 6. O God van hemel, zee en aard (EL 162) t. Chr. Wordsworth; m. J.B. Dykes; v. anoniem ELB 162: 1, 2, 5 en ⑨
 7. 7. Welkom en Mededelingen Zingen intochtslied: Psalm 103: 8 en 9 (Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,)
 8. 8. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543 Psalm 103: ⑧ en 9
 9. 9. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543 Psalm 103: ⑧ en 9
 10. 10. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543 Psalm 103: 8 en ⑨
 11. 11. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543 Psalm 103: 8 en ⑨
 12. 12. Stil gebed Votum en Groet Zingen: Gezang 457: 1 en 3 Heilig, heilig, heilig!
 13. 13. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: ① en 3
 14. 14. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: ① en 3
 15. 15. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1 en ③
 16. 16. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1 en ③
 17. 17. Genadeverkondiging Johannes 15 1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
 18. 18. Zingen: Gezang 221: 1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
 19. 19. Wees gegroet, gij eersteling der dagen (LvdK 221) t. J.J.L. ten Kate; m. Herrnhut 1748 Gezang 221: ①
 20. 20. Wees gegroet, gij eersteling der dagen (LvdK 221) t. J.J.L. ten Kate; m. Herrnhut 1748 Gezang 221: ①
 21. 21. Wetslezing Kolossenzen 3 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
 22. 22. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
 23. 23. 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
 24. 24. Zingen: Gezang 221: 2 (Wees gegroet, gij eersteling der dagen,)
 25. 25. Wees gegroet, gij eersteling der dagen (LvdK 221) t. J.J.L. ten Kate; m. Herrnhut 1748 Gezang 221: ②
 26. 26. Wees gegroet, gij eersteling der dagen (LvdK 221) t. J.J.L. ten Kate; m. Herrnhut 1748 Gezang 221: ②
 27. 27. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen kinderlied ELB 445: Ik zag een kuikentje,
 28. 28. Kinderlied ELB 445: ①, r, 2, r en 3 1. Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels, waar het veilig zat tegen regen, tegen zonneschijn. Heer, zo wil ik bij U zijn.
 29. 29. Kinderlied ELB 445: 1, ⓡ, 2, r en 3 Refrein: In de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen, in de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, o Heer.
 30. 30. Kinderlied ELB 445: 1, r, ②, r en 3 2. U bent mijn toevlucht, U bent mijn sterkte, U bent mijn schuilplaats, U, o Heer.
 31. 31. Kinderlied ELB 445: 1, r, 2, ⓡ en 3 Refrein: In de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen, in de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, o Heer.
 32. 32. Kinderlied ELB 445: 1, r, 2, r en ③ 3. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat onder haar vleugels waar het veilig zat. Zoals dat kuikentje, klein en teer, wil ik schuilen, o Heer.
 33. 33. Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 18 Oproep tot eensgezindheid en ootmoed Lofzang of Christus Aansporing tot heilig leven (HSV)
 34. 34. 1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. 3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Filippenzen 2: 1 - 18
 35. 35. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich Filippenzen 2: 1 - 18
 36. 36. zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. 14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, 15 opdat u onberispelijk en Filippenzen 2: 1 - 18
 37. 37. oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, 16 door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. 17 Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. 18 En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij. Filippenzen 2: 1 - 18
 38. 38. Zingen: Psalm 86: 4 (Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,)
 39. 39. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551 Psalm 86: ④
 40. 40. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551 Psalm 86: ④
 41. 41. Verkondiging n.a.v. Filippenzen 2 vers 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, ‘ Wat is jouw profiel? Over de gezindheid van Christus ʼ
 42. 42. Zingen: Gezang 78: 1, 2 en 3 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
 43. 43. Laat me in u blijven, groeien, bloeien (LvdK 78) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Neumark Gezang 78: ①, 2 en 3
 44. 44. Laat me in u blijven, groeien, bloeien (LvdK 78) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Neumark Gezang 78: ①, 2 en 3
 45. 45. Laat me in u blijven, groeien, bloeien (LvdK 78) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Neumark Gezang 78: 1, ② en 3
 46. 46. Laat me in u blijven, groeien, bloeien (LvdK 78) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Neumark Gezang 78: 1, ② en 3
 47. 47. Laat me in u blijven, groeien, bloeien (LvdK 78) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Neumark Gezang 78: 1, 2 en ③
 48. 48. Laat me in u blijven, groeien, bloeien (LvdK 78) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Neumark Gezang 78: 1, 2 en ③
 49. 49. Dankgebed en Voorbeden Inzameling der gaven Zingen slotlied: ELB 140: (1, 2 en 3) Kroon Hem met gouden kroon,
 50. 50. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: ①, 2 en 3
 51. 51. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: ①, 2 en 3
 52. 52. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, ② en 3
 53. 53. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, ② en 3
 54. 54. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, 2 en ③
 55. 55. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, 2 en ③
 56. 56. Zegen Zingen: Amen, amen, amen
 57. 57. Gezegende zondag gewenst Vanavond dienst om 19:00, met Ds Hulshof uit Jubbega over het thema: ‘ Een muur van vuur ’ DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 2 JUNI 2019

×