O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Panduan Tingkah
Laku Moral
SOH YU XUAN
FOO SU YI
TEO WOON CHUN
ELMK3013 PENGENALAN KEPADA KONSEP MORAL
Selepas pembentangan ini, anda akan
mengetahui…
 Panduan tingkah laku moral
 Peraturan agama
 Peraturan adat
 Undang-u...
Panduan Tingkah Laku Moral
Peraturan Moral
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN MORAL
 Satu hasil kajian tentang betul atau salah tingkah laku manusia
 Selari dan ...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN MORAL (sambungan)
 Prinsip Peraturan Moral:
 Prinsip Autonomi, Prinsip Keadilan, Pr...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN MORAL (sambungan)
2. Prinsip Keadilan
 Keadilan menyebabkan seseorang menghormati ha...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN MORAL (sambungan)
3. Prinsip Altruisme
 Maksud Altruisme: simpati, belas kasihan, ke...
Apakah kita parkir di petak
yang betul?
Mungkinkah saya parkir di
tempat orang?
Mungkinkah kenderaan saya
menghalang keret...
Panduan Tingkah Laku Moral
Peraturan Agama
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN AGAMA
 Berdasarkan rukun dan prinsip yang terdapat dalam sesuatu agama
 Meliputi ha...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN AGAMA (sambungan)
 Peraturan agama dengan jelas telah menetapkan:
 perkara-perkara ...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN AGAMA (sambungan)
• Bersifat tetap, tidak boleh berubah, tercatat dalam kitab suci
• ...
Panduan Tingkah Laku Moral
Peraturan Adat
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN ADAT
 Konsep adat:
 Satu kebiasaan hidup manusia dalam masyarakat dan budaya.
 Men...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN ADAT (sambungan)
 sangat berbeza dengan agama.
 tidak tertulis dan tidak ada pengas...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN ADAT (sambungan)
Ciri-ciri
Peraturan
Adat
Dicipta oleh manusia secara kolektif, tiada...
Panduan Tingkah Laku Moral
Peraturan
Undang-undang
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN UNDANG-UNDANG
 Konsep peraturan:
 Norma, nilai dan peraturan sesebuah masyarakat ya...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN UNDANG-UNDANG (sambungan)
 Bersifat tersurat dan tegas
 Penghayatan kepatuhannya be...
Panduan Tingkah Laku Moral
PERATURAN UNDANG-UNDANG (sambungan)
Undang-undang dicipta, dilulus
dan dikuatkuasakan oleh auto...
Panduan Tingkah Laku Moral
Kesan kepada
Pembentukan Sahsiah
Individu
Panduan Tingkah Laku Moral
KESAN KEPADA PEMBENTUKAN SAHSIAH INDIVIDU
Kesan Positif Kesan Negatif
Peraturan-peraturan yang ...
TERIMA KASIH.
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ELMK3013 Pengenalan kepada Konsep Moral: Panduan tingkah laku moral

5.539 visualizações

Publicada em

Pendidikan Moral Elektif Teras ELMK3013

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

ELMK3013 Pengenalan kepada Konsep Moral: Panduan tingkah laku moral

 1. 1. Panduan Tingkah Laku Moral SOH YU XUAN FOO SU YI TEO WOON CHUN ELMK3013 PENGENALAN KEPADA KONSEP MORAL
 2. 2. Selepas pembentangan ini, anda akan mengetahui…  Panduan tingkah laku moral  Peraturan agama  Peraturan adat  Undang-undang  Peraturan moral  Kesan panduan tingkah laku moral dalam pembentukan sahsiah individu  Kesan positif dan contoh  Kesan negatif dan contoh
 3. 3. Panduan Tingkah Laku Moral Peraturan Moral
 4. 4. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN MORAL  Satu hasil kajian tentang betul atau salah tingkah laku manusia  Selari dan berdasarkan satu set peraturan, undang-undang yang sistematik tentang tanggapan atau matlamat yang terbaik (unggul) untuk masyarakat  Bersifat autonomous (secara bersendirian tanpa kawalan) dan bersifat rasional  Ciri-ciri peraturan moral:  Berbeza mengikut budaya  Berubah-ubah  Ciptaan manusia  Tiada pengasas  Hak masyarakat, bukan bersifat individu  Tidak dikuatkuasakan kecuali yang berkait dengan undang-undang
 5. 5. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN MORAL (sambungan)  Prinsip Peraturan Moral:  Prinsip Autonomi, Prinsip Keadilan, Prinsip Altruisme 1. Prinsip Autonomi  Keputusan dan tindakan seseorang lakukan haruslah bebas daripada dipengaruhi atau dipaksa oleh orang lain.  Autonomi dikaitkan dengan tujuan yang tersirat dan niat sebenar seseorang itu melakukan sesuatu. Contoh: menderma darah  Tingkah laku akan dianggap “tidak bermoral” sekiranya pertimbangan, persetujuan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang itu kerana ‘dipengaruhi’ atau dengan tujuan tersirat (tersembunyi), walaupun tingkah laku tersebut memberi kesan baik.
 6. 6. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN MORAL (sambungan) 2. Prinsip Keadilan  Keadilan menyebabkan seseorang menghormati hak orang lain, tidak sombong, tamak dan menyalahgunakan kebebasan.  Keadilan juga bermaksud ‘memihak kepada kebenaran’ dan ‘tidak berat sebelah’.  Prinsip ini merentas budaya, bangsa, agama dan keturunan (dikenali sebagai nilai universal). Oleh itu, keadilan tersebut perlu diaplikasikan dalam semua perkara kehidupan manusia iaitu kita perlu adil pada semua orang termasuk haiwan dan alam sekitar.  Contoh amalan keadilan:  Tidak menyusahkan orang lain  Memberi bantuan kepada orang yang memerlukan  Beratur dan tidak berebut-rebut  Ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul
 7. 7. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN MORAL (sambungan) 3. Prinsip Altruisme  Maksud Altruisme: simpati, belas kasihan, kepedulian, menghormati orang lain, mengutamakan orang lain, mengambil berat tentang keselesaan dan kebajikan orang lain  Sebelum melakukan sesuatu, kita perlu melihat sama ada perbuatan tersebut memberi kesan buruk kepada orang lain atau tidak.  Prinsip ini mampu menimbulkan perasaan simpati, belas kasihan, berperikemanusiaan, mengambil berat kebajikan orang lain dan menghilangkan sifat individualistik, sikap mementingkan diri sendiri, perasaan ego, prasangka, kebencian dan tamak.
 8. 8. Apakah kita parkir di petak yang betul? Mungkinkah saya parkir di tempat orang? Mungkinkah kenderaan saya menghalang kereta lain? Adakah saya parkir terlalu dekat dengan kenderaan lain? Fikirlah…
 9. 9. Panduan Tingkah Laku Moral Peraturan Agama
 10. 10. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN AGAMA  Berdasarkan rukun dan prinsip yang terdapat dalam sesuatu agama  Meliputi hampir keseluruhan aspek kehidupan  Peraturan ini termaktub dalam kitab-kitab suci agama dan kepercayaan masing- masing seperti:  Al-Quran – Islam  Injil – Kristian  Bhagawadgita – Hindu  Tripitaka – Buddha  Taurat – Yahudi  Guru Granth Sahib – Sikh  Wu Jing dan Si Shin – Konfusius
 11. 11. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN AGAMA (sambungan)  Peraturan agama dengan jelas telah menetapkan:  perkara-perkara yang wajib dan patut dilakukan  batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar  Konsep dosa dan pahala  Balasan-balasan yang akan diterima oleh penganut jika mengingkari larangan dan tegahan yang dinyatakan  Peraturan agama agak TEGAS kerana ingin membentuk manusia mengikut prinsip yang telah digariskan.  Kepatuhan kepada peraturan agama lebih mendalam berbanding dengan peraturan moral dan etika kerana rasa bertanggungjawab itu bukan setakat hubungan dengan sesame manusia tetapi juga memikul amanah dari Tuhan.
 12. 12. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN AGAMA (sambungan) • Bersifat tetap, tidak boleh berubah, tercatat dalam kitab suci • Mempunyai disiplin yang kuat dan ketat, tiada pengecualian • Prinsip-prinsip dalam peraturan agama jelas secara tersurat dan tidak boleh dimanipulasikan mengikut masa dan keadaan • Bukan ciptaan manusia (kecuali agama dunia) • Penganut wajib mematuhinya • Bersifat mutlak dan universal • Mempunyai ‘kekuatan moral’ dan ‘kesedaran tinggi’ untuk patuh • Melibatkan hubungan manusia dengan manusia, dengan alam dan Tuhan • Ada nabi sebagai penyampai dan pengasas kepercayaan Ciri-ciri Peraturan Agama
 13. 13. Panduan Tingkah Laku Moral Peraturan Adat
 14. 14. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN ADAT  Konsep adat:  Satu kebiasaan hidup manusia dalam masyarakat dan budaya.  Menurut Kamus Dewan (1989), adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan turun menurun (sejak dahulu kala) dalam sesuatu masyarakat.  Dr. R. Van Dijk (n.d.) menyatakan bahawa adat ialah semua kesusilaan dan kebiasaan dalam semua lapangan hidup, juga semua peraturan tingkah laku.  Syed Alwi (n.d.) mengatakan adat adalah peraturan-peraturan hidup yang dipusakai daripada datuk nenek kita dan yang diperturunkan daripada bapa kepada anak atau daripada yang tua kepada yang muda dengan kaedah ditunjuk, diajar, ditegur dan disapa dan tidak dengan secara bertulis.  Peraturan adat meliputi soal kepercayaan, cara hidup, ajaran, teguran dan pantang larang.
 15. 15. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN ADAT (sambungan)  sangat berbeza dengan agama.  tidak tertulis dan tidak ada pengasasnya secara individu.  dipengaruhi dengan kepercayaan lama, moral semasa dan sejagat. Peraturan adat diwarisi dan tidak diajar secara formal.  terdedah dengan penghakisan, diketepikan dan tidak diamalkan kerana peredaran zaman.  Ada kemungkinan berbeza dan bertentangan dengan kaum  Bersifat setempat berbanding moral yang lebih bersifat universal  Adat bertujuan memelihara kesopanan dan kesusilaan (selari dengan peraturan moral). Oleh itu, orang yang tidak mematuhi peraturan adat dianggap sebagai tidak bermoral.
 16. 16. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN ADAT (sambungan) Ciri-ciri Peraturan Adat Dicipta oleh manusia secara kolektif, tiada pengsas Cara hidup manusia yang mementingkan sifat perlakuan dan emosi yang baik Disampaikan secara lisan melalui nasihat, teguran, ditunjuk dan teladan. Diwarisi dari satu generasi ke generasi Pentaksiran peraturan adat berbeza mengikut kaum, masa dan tempat. Berubah, mengalami proses pengubahsuaian dan juga perlupusan
 17. 17. Panduan Tingkah Laku Moral Peraturan Undang-undang
 18. 18. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN UNDANG-UNDANG  Konsep peraturan:  Norma, nilai dan peraturan sesebuah masyarakat yang boleh membentuk tingkah laku dengan watak seseorang itu lahir daripada kepatuhan individu terhadap autoriti yang sah (Weber, n.d.).  Austrinm (n.d.) menyifatkan peraturan undang-undang sebagai satu perintah yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada rakyat dan sekiranya perintah itu tidak ditaati, pihak pemerintah akan menggunakan kekerasan supaya undang-undang itu dipatuhi.  Semua peraturan undang-undang bertulis secara rasmi, walaupun semua orang tidak berpeluang mengetahuinya secara terperinci tetapi kita boleh mengelak daripada didenda atau dihukum apabila melanggar peraturan undang-undang.
 19. 19. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN UNDANG-UNDANG (sambungan)  Bersifat tersurat dan tegas  Penghayatan kepatuhannya berbanding dengan agama dan moral boleh dipertikaikan.  Tahap kepatuhan terhadap peraturan undang-undang kebanyakannya bersifat luaran kerana banyak bergantung kepada sejauh mana penguatkuasaan dilakukan. (Jika tiada penguatkuasa, seseorang individu mungkin akan melanggar undang-undang.)  Peraturan moral merujuk kepada peraturan undang-undang. Oleh itu, seseorang yang melanggar peraturan akan dianggap tidak bermoral.
 20. 20. Panduan Tingkah Laku Moral PERATURAN UNDANG-UNDANG (sambungan) Undang-undang dicipta, dilulus dan dikuatkuasakan oleh autoriti. Merupakan alat kawalan sosial dan bahan rujukan bagi sesuatu kesalahan Wajib dipatuhi oleh setiap individu. Setiap kesalahan akan didenda dengan wang ringgit atau penjara. Kejahilan terhadap suatu peraturan undang-undang tidak boleh dijadikan alasan bagi membela diri daripada tuduhan atau kawalan. Pelaksanaan yang tegas, tiada unsur pilih kasih, belas kasihan, tolak ansur atau kronisme dalam pelaksanaan undang-undang. CIRI-CIRI PERATURAN UNDANG-UNDANG
 21. 21. Panduan Tingkah Laku Moral Kesan kepada Pembentukan Sahsiah Individu
 22. 22. Panduan Tingkah Laku Moral KESAN KEPADA PEMBENTUKAN SAHSIAH INDIVIDU Kesan Positif Kesan Negatif Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan mampu menjadi panduan semua orang bagi mementuk sahsiah individu. Masyarakat akan mematuhi peraturan-preaturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan tidak akan mengamalkan amalan moral dengan hati yang ikhlas. Contoh: Dengan munculnya pelbagai peraturan, masyarakat akan mengikut peraturannya untuk memastikan setiap tindakannya adalah bermoral. Contoh: Kanak-kanak sekolah rendah tidak membuang sampah di kawasan sekolah kerana patuh dengan peraturan, bukan kerana penghayatan moral sebenar atau pertimbangan bebas.
 23. 23. TERIMA KASIH.

×