O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
u	
  tolkku:	
  
Jok

iseen	
  
oggaam
kkiä	
  bl
15	
  vin

Paytrail	
  13.2
.2014	
  

©	
  Katle
en
eiootot a,	
  
ta.@...
Vinkki	
  

1	
  

Vastaa	
  saam
iisi	
  
kommentteihin	
  
ei	
  
yksi	
  
kaksi	
  
kolme	
  
kommen(eja	
   kommen-	
   kommen-a	
   kommen-a	
  
tta	
  
ätät	
  vastaama
Jos	
  j
lukijoiden	
  
in,	
  
kommentteih
	
  

ei	
  
yksi	
  
kaksi	
  
kolme	
  
kommen(eja	...
tta	
  
ätät	
  vastaama
Jos	
  j
lukijoiden	
  
in,	
  
kommentteih
	
  
le	
  enää	
  
iitä	
  ei	
  pian	
  tu
n
ollenk...
Vinkki	
  

2	
  

Pitkän	
  otsik
on	
  pitää	
  
olla	
  perusteltu	
  
Pitkän	
  otsikon	
  riskit	
  

ei	
  mahdu	
  
tuittiin	
  

	
  
ei	
  voi
ä	
  
lmäill
si
i	
  
peast
no
katke
syött a...
Jos	
  pitkäl
le	
  
otsikolle	
  
ei	
  ole	
  
perusteit
a,	
  se	
  
pitää	
  lyhe
ntää.	
  
 fanin	
  lisää,	
  
Slush	
  sai	
  meistä	
  yhden
(elee	
  :)	
  
Paytrail	
  tykkää	
  ja	
  suosi
	
  
kit	
  –	
  Jo...
Vinkki	
  

3	
  

Lopeta	
  naiiv
it

	
  

loppukysymykset	
  
Vinkki	
  

3	
  

Lopeta	
  naiiv
it
n	
  
	
  sijaa
Sen
avun	
   inen	
  on	
  
m
pyytä
OK.	
  

	
  

loppukysymykset	
...
Ei	
  näin:	
  

	
  
aan	
  
inka	
  sinä	
  pyrit	
  sitou(am
Ku
saaneet	
  
	
  Entä	
  	
  mitkä	
  asiat	
  ovat	
  
...
vaikkapa	
  näin:	
  
Vaan	
  

	
  
an	
  
	
  juuri	
  kirjaa	
  verkkokaup
Kokoamme
elevä	
  
e.	
  MarkkinoinEa	
  käs...
Vinkki	
  

4	
  

Usko	
  omaan
	
  
postaukseesi	
  
Vinkki	
  

4	
  

Usko	
  omaan
	
  
postaukseesi	
  
Jaa	
  tekstiäsi	
  
somessa	
  (ei	
  
kymmeneen	
  
kertaan,	
  m...
On	
  huo
no	
  mer
k
jos	
  tyk
kääjiä	
   ki,	
  
on
vähem
män	
  ku 	
  
in	
  
johtory
h
jäseniä mässä	
  on	
  
.	
  
Vinkki	
  

5	
  

Pidä	
  kappal
eet	
  
kohtuumittaisina	
  
Laita	
  kapp
aleeseen	
  k
orkeintaan
•  3	
  virke
	
  
ttä	
  tai	
  
•  45	
  sana
a.	
  
Laita	
  kapp
aleeseen	
  k
orkeintaan
•  3	
  virke
	
  
ttä	
  tai	
  
•  45	
  sana
a.	
  
e	
  
a	
  virk n	
  
n	
  e...
Kun	
  on	
  erikoistu(u,	
  voidaan
	
  erikoistua	
  
vielä	
  lisää.	
  Saa(aa	
  olla,	
  e(ä
	
  vaikkapa	
  
jonkin	...
Pro	
  tip:	
  
Pro	
  tip:	
  

us	
  
tä	
  posta ella	
  
i,	
  et
uolehd llä	
  kappale
H
ye
lkaa	
  lyh yhyeen	
  
a
y	
  l
a	
  päät...
Pro	
  tip:	
  

us	
  
tä	
  posta ella	
  
i,	
  et
uolehd llä	
  kappale
H
ye
lkaa	
  lyh yhyeen	
  
a
y	
  l
a	
  päät...
Vinkki	
  

6	
  

Aloita	
  posta

us	
  

tehokkaasti	
  
rro,	
  mitä	
  teit	
  
Älä	
  ke
	
  kirjoi(amista:	
  
ennen
	
  
joi(amaan	
  
un	
  minua	
  pyyde-in	
  kir
K
upoiss...
Varo	
  toimi(ajan	
  
oljenkor(a:	
  

	
  
Olen	
  seurannut	
  suurella	
  mielenkiinnolla	
  
viimeaikaista	
  keskust...
Älä	
  aloita	
  kliseellä:	
  

	
  
Joulusesonki	
  tulee,	
  oletko

	
  valmis?	
  
Aloita	
  vaikka	
  
ä	
  väi(eellä:	
  
tömäkäll
	
  
ia.	
  
aa	
  ilman	
  ongelm
au p p

Ei	
  ole	
  verkkok
	
  
*	
...
Jos	
  joudut	
  
taustoi(amaan,	
  tee	
  
se	
  mielenkiintoisesE.	
  
	
  
Vanha	
  versio:	
  
JärjesEmme	
  Slushissa...
Voit	
  aloi(aa	
  myös	
  
kolmen	
  sarjalla:	
  
	
  

”Mä	
  en	
  luota	
  verkkokauppoihin.	
  Niistä	
  
ostaminen	...
Vinkki	
  

7	
  

Voit	
  laittaa	
  
otsikkoon	
  jo
	
  
valmiiksi	
  hashtagin	
  
Mallisuoritus
:	
  

yntyy	
  
Mistä	
  s
uvoisa	
  
a
uppa?	
  
rkkoka
#ve
Vinkki	
  

8	
  

Käytä	
  mehe
viä	
  
sanoja	
  
Ei	
  tylsiä	
  sanoja	
  

hyvä	
  
onnistunut	
  
kiva	
  

Vaan	
  ominta
keista	
  kieltä	
  
	
  
ehtoisa
a	
  
muhev...
Vinkki	
  

9	
  

Intertekstua

alisuus	
  

puree	
  
Mallisuoritus
:	
  

auhaa,	
  
Joulur
toa	
  ja	
  
vää	
  tah 	
  
hy
vereita
ka
Muokk
aa
tutusta 	
  
	
  
ilmaisu
st
laulun a	
  tai	
  
	
  sanois
ta	
  
uusi.	
  

auhaa,	
  
Joulur
toa	
  ja	
  
vää...
Muokk
aa
tutusta 	
  
	
  
ilmaisu
st
laulun a	
  tai	
  
	
  sanois
ta	
  
uusi.	
  

auhaa,	
  
Joulur
toa	
  ja	
  
vää...
Ei	
  näin:	
  

a	
  
onki	
  sa –	
  
s
Jouluse ikkeelle	
  
li
uttajat	
  
k ul
n	
  
Joulu	
  o
aupan	
  
k
verkko ika...
Ei	
  näin:	
  

a	
  
onki	
  sa –	
  
s
Jouluse ikkeelle	
  
li
uttajat	
  
k ul
n	
  
Joulu	
  o
aupan	
  
k
verkko ika...
Vinkki	
  

10	
  
Käytä	
  tehok

einona	
  

alkusointua	
  
Mallisuoritus
:	
  

rempi	
  
Pa
oehto	
  
vaiht
alille	
  
PayP
Ei	
  näin:	
  

t	
  
malaise t	
  
o
Mitä	
  su dottava
	
  o
luttajat selta	
  
ku
ai
suomal palta	
  
au
erkkok essa?	...
Ei	
  näin:	
  

t	
  
malaise t	
  
o
Mitä	
  su dottava
	
  o
luttajat selta	
  
ku
ai
suomal palta	
  
au
erkkok essa?	...
Pro	
  tip	
  in	
  
English:	
  
Pro	
  tip	
  in	
  
English:	
  

	
  
teration
lli
e	
  best	
  a th	
  text	
  
Th
o
rks	
  in	
  b iation.	
  
wo
ronu...
Vinkki	
  

11	
  

Tee	
  enemm
än	
  
vinkkiotsikoita	
  
Mallisuoritus
:	
  

velun	
  
kaspal
Asia
mättö-­‐
	
  välttä
5
	
  
myyttä
Ei	
  näin:	
  

n	
  
samise
k
rkkoma uus?	
  
Ve
tulevais
Ei	
  näin:	
  

n	
  
samise
k
rkkoma uus?	
  
Ve
tulevais

Vaan	
  n
ä

in:	
  

Kuusi	
  tap
aa
verkossa	
   	
  maksaa...
Pro	
  tip:	
  
Pro	
  tip:	
  

,	
  
inkkejä äsi	
  
at	
  v
un	
  lista aalla	
  vinkill
K
rh
loita	
  pa iseksi	
  paras	
  
a
	
  to
...
Pro	
  tip:	
  

,	
  
inkkejä äsi	
  
at	
  v
un	
  lista aalla	
  vinkill
K
rh
loita	
  pa iseksi	
  paras	
  
a
	
  to
...
Vinkki	
  

12	
  
Kokoa	
  posta

us	
  ikään	
  ku

bulletlistaksi	
  

in	
  
Mallisuoritus
:	
  
Vinkki	
  

13	
  

Lopeta	
  
napakasti	
  
Varo	
  laimeaa	
  
lopetusta:	
  

	
  

Nyt	
  tekisi	
  mieleni	
  rönsyillä	
  
siihen,	
  
miten	
  voit	
  varmistaa...
Varo	
  yleistoivotusta:	
  

	
  

Otetaan	
  yhdessä	
  syksyn	
  ses
ongista	
  
kaikki	
  irE!	
  
Kiteytä:	
  

	
  
Jokainen	
  verkkokauppa	
  on
	
  kesken.	
  
Kehitystyö	
  on	
  ikuista.	
  
	
  
*	
  *	
  *	
  
	
...
Vinkki	
  

14	
  

Varo	
  
rykäisykehyksiä	
  
Vinkki	
  

14	
  

Varo	
  
	
  
kehys
y
ykäis 	
  
R
	
  turha nen	
  
on
n
stus	
  e a	
  
alu
inaist
vars
.	
  
asiaa
...
yös	
  
	
  
äitän	
  m
V
	
  Slushin
,	
  e(ä
ahvas4
v
li	
  
henki	
  o inen.	
  
tu
ainutlaa

Slushin	
  henki	
  oli	
...
yös	
  
	
  
äitän	
  m
V
	
  Slushin
,	
  e(ä
ahvas4
v
li	
  
henki	
  o inen.	
  
tu
ainutlaa

Slushin	
  henki	
  oli	
...
Vinkki	
  

15	
  
Sinulla	
  on	
  lu

pa	
  

olla	
  hauska	
  
siaa	
  ja	
  
	
  a
ta	
  90	
  % 	
  tai	
  
Kirjoi
ä
	
  viihde( 	
  
10	
  %
.
aa-­‐aikaa
vap
	
  
siaa	
  ja	
  
	
  a
ta	
  90	
  % 	
  tai	
  
Kirjoi
ä
	
  viihde( 	
  
10	
  %
.
aa-­‐aikaa
vap
	
  
	
  
t	
  aikaan 	
...
 
ihoviimeinen
V
pro	
  tip:	
  
 
ihoviimeinen
V
pro	
  tip:	
  

Viihdy(ävä	
  
blogi	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ei	
  
viihdy(ävä	
  
blogi	
  
E...
 
ihoviimeinen
V
pro	
  tip:	
  

Viihdy(ävä	
  
Hömppää
blogi	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ei	
  
Turhaa
viihdy(ävä	...
 
ihoviimeinen
V
pro	
  tip:	
  

Viihdy(ävä	
  
Hömppää
blogi	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ei	
  
Turhaa
viihdy(ävä	...
 
ihoviimeinen
V
pro	
  tip:	
  

a	
  
faktaa	
  j 	
  
ttä	
  
uista,	
  e itataan	
  eri
M
	
  m
iihdettä
v
a.	
  
ksel...
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
Bisnesbloggaamisen perusteet
Avançar
Próximos SlideShares
Bisnesbloggaamisen perusteet
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

15 vinkkiä bisnesbloggaamiseen

Baixar para ler offline

Kävin pitämässä Joku tolkku -koulutuksen Paytraililla. (www.jokutolkku.fi) Ensimmäiset 15 bloggausvinkkiä on koostettuna näille dioille.

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

15 vinkkiä bisnesbloggaamiseen

 1. 1. u  tolkku:   Jok iseen   oggaam kkiä  bl 15  vin Paytrail  13.2 .2014   ©  Katle en eiootot a,   ta.@i  
 2. 2. Vinkki   1   Vastaa  saam iisi   kommentteihin  
 3. 3. ei   yksi   kaksi   kolme   kommen(eja   kommen-   kommen-a   kommen-a  
 4. 4. tta   ätät  vastaama Jos  j lukijoiden   in,   kommentteih   ei   yksi   kaksi   kolme   kommen(eja   kommen-   kommen-a   kommen-a  
 5. 5. tta   ätät  vastaama Jos  j lukijoiden   in,   kommentteih   le  enää   iitä  ei  pian  tu n ollenkaan.   ei   yksi   kaksi   kolme   kommen(eja   kommen-   kommen-a   kommen-a  
 6. 6. Vinkki   2   Pitkän  otsik on  pitää   olla  perusteltu  
 7. 7. Pitkän  otsikon  riskit   ei  mahdu   tuittiin     ei  voi ä   lmäill si i   peast no katke syött aa   een-­‐ lukija ssa   Pitkän  otsiko n  edut     sisältää monta   aa   vainsan a saattaa   kiinnittää   huomion   massiivi-­‐ suudellaan  
 8. 8. Jos  pitkäl le   otsikolle   ei  ole   perusteit a,  se   pitää  lyhe ntää.  
 9. 9.  fanin  lisää,   Slush  sai  meistä  yhden (elee  :)   Paytrail  tykkää  ja  suosi   kit  –  Joulun   Paytrailin  joululahjavin miehelle,   lahjat  verkkokaupasta   hia  liikkujalle     naiselle,  lihansyöjälle  j   härpäke  –   systeemi,  pankkinapit,   Maksu ennen   ä  kutsuit  palveluamme   miksi  sin kuin  opit  kielemme?     usko   Kuonon  Kormilainen  ei   okauppa  ja   maksumuureihin,  verkk t  koiramedian   erilaiset  verkkopalvelu tulonlähteeksi       ajat  liikkeelle  –   Joulusesonki  saa  kulu( ta  aikaa      on  verkkokaupan  paras Joulu   Slush  sai  me istä  fanin,  P aytrail   peuku(aa  : )     Joulun  hi-la hjat  verkkok aupasta  my liikkujalle  ja ös    lihansyöjäll e.     Maksusyste emi,  pankkin apit,  härpäk mitä  niitä  n e  –   yt  onkaan?     Kuonon  Kor milainen  ja   koiramedian tulonlähtee   t     Joulu  on  ver kkokaupan   parasta  aika   a    
 10. 10. Vinkki   3   Lopeta  naiiv it   loppukysymykset  
 11. 11. Vinkki   3   Lopeta  naiiv it n    sijaa Sen avun   inen  on   m pyytä OK.     loppukysymykset  
 12. 12. Ei  näin:     aan   inka  sinä  pyrit  sitou(am Ku saaneet    Entä    mitkä  asiat  ovat   asiakkaasi? ,  e(ä   u(umaan  niin  vahvasE sinut  vaku n  toistuvasE   let  sitoutunut  ostamaa o  saanut   aikasta?  Missä  olet  itse samasta  p  ja  jäänyt   rityisen  hyvää  palvelua e aaksi?    Elaavaksi  kanta-­‐asiakk useammin meille!   a  ihmeessä  Eeto  myös   Ja
 13. 13. vaikkapa  näin:   Vaan     an    juuri  kirjaa  verkkokaup Kokoamme elevä   e.  MarkkinoinEa  käsi( perustajall aamme   sken.  Auta  meitä!  Kaip luku  on  ke pienen   rityisesE  siihen,  miten   vinkkejä  e kinoitua   udjeEn  yri(äjä  saa  mark b kauppaansa.  
 14. 14. Vinkki   4   Usko  omaan   postaukseesi  
 15. 15. Vinkki   4   Usko  omaan   postaukseesi   Jaa  tekstiäsi   somessa  (ei   kymmeneen   kertaan,  mutta   kerran  tai   kahdesti).  
 16. 16. On  huo no  mer k jos  tyk kääjiä   ki,   on vähem män  ku   in   johtory h jäseniä mässä  on   .  
 17. 17. Vinkki   5   Pidä  kappal eet   kohtuumittaisina  
 18. 18. Laita  kapp aleeseen  k orkeintaan •  3  virke   ttä  tai   •  45  sana a.  
 19. 19. Laita  kapp aleeseen  k orkeintaan •  3  virke   ttä  tai   •  45  sana a.   e   a  virk n   n  ek palee e:  siinä  o Kap k dinvir raavat   on  y  Seu äasia. oivat  olla   pä et  v virkke kejä,   rk esime uksia  ja   n tarken uksia.   it tausto
 20. 20. Kun  on  erikoistu(u,  voidaan  erikoistua   vielä  lisää.  Saa(aa  olla,  e(ä  vaikkapa   jonkin  urheilulajin  tai  muu n   harrastegenren  koko  varus te-­‐  ja   tarvikerepertuaarin  tarjoam inen   edelly(ää  liian  suuria  inves tointeja.   Samalla  tuotemäärä  räjähtä ä  käsiin  ja   punainen  lanka  katoaa.  Väh entämällä   tuotekategorioita  ja  lisääm ällä   tuotevariaaEoita  tarkkaan   vali(ujen   segmen-en  odotuksia  vas taavaksi,   syvennetään  kulu(ajan  kiin nostusta.   Osoitetaan,  e(ä  ollaan  par haita  siinä  mitä   tehdään.  Näin  luodaan  asia kkaille   ainutlaatuista  lisäarvoa,  m yynE  kasvaa  ja   kilpailijoiden  harmaa  massa  jää  kauas   taakse.  Vaikka  kohderyhm ä  ei   koEmarkkinoilla  olisi  suure n  suuri,  saa(aa   markkinapotenEaalia  löyty ä  ulkomailta.   RohkeasE  erikoistuva  verkk okauppa  voi   siis  olla  kansainvälinen  jo  s yntyessään.   Kun  on  erikoistu(u,  voidaan  erikoistua   vielä  lisää.  Saa(aa  olla,  e(ä  vaikkapa   jonkin  urheilulajin  tai  muun   harrastegenren  koko  varuste-­‐  ja   tarvikerepertuaarin  tarjoaminen   edelly(ää  liian  suuria  investointeja.   Samalla  tuotemäärä  räjähtää  käsiin  ja   punainen  lanka  katoaa.     Vähentämällä  tuotekategorioita  ja   lisäämällä  tuotevariaaEoita  tarkkaan   vali(ujen  segmen-en  odotuksia   vastaavaksi,  syvennetään  kulu(ajan   kiinnostusta.  Osoitetaan,  e(ä  ollaan   parhaita  siinä  mitä  tehdään.  Näin  luodaan   asiakkaille  ainutlaatuista  lisäarvoa,  myynE   kasvaa  ja  kilpailijoiden  harmaa  massa  jää   kauas  taakse.     Vaikka  kohderyhmä  ei  koEmarkkinoilla   olisi  suuren  suuri,  saa(aa   markkinapotenEaalia  löytyä  ulkomailta.   RohkeasE  erikoistuva  verkkokauppa  voi   siis  olla  kansainvälinen  jo  syntyessään.  
 21. 21. Pro  tip:  
 22. 22. Pro  tip:   us   tä  posta ella   i,  et uolehd llä  kappale H ye lkaa  lyh yhyeen   a y  l a  päätty een.   j es kappale le   ale  =  al app Lyhyt  k iä.   iv kolme  r
 23. 23. Pro  tip:   us   tä  posta ella   i,  et uolehd llä  kappale H ye lkaa  lyh yhyeen   a y  l a  päätty een.   j es kappale le   ale  =  al app Lyhyt  k iä.   iv kolme  r Verkkote kstissä  vo i   kirjoittaa  myös  niin   lyhyen  ka ppaleen,  e ttä   siinä  on  v ain  yksi  ti ivis   virke.  
 24. 24. Vinkki   6   Aloita  posta us   tehokkaasti  
 25. 25. rro,  mitä  teit   Älä  ke  kirjoi(amista:   ennen   joi(amaan   un  minua  pyyde-in  kir K upoissa,  oli   imitusajoista  verkkoka to aiheeseen   lkuun  hankalaa  löytää   a punaista  lankaa.  
 26. 26. Varo  toimi(ajan   oljenkor(a:     Olen  seurannut  suurella  mielenkiinnolla   viimeaikaista  keskustelua  suomalaisten   yritysten  digitalisoitumisesta,   kansainvälisestä  verkkokaupasta  ja   ostamisen  murroksesta.  Suomalaisen   yrityselämän  kykyä  uudistua  ja  mukautua   muutokseen  on  arvioitu  ja  arvosteltu.    
 27. 27. Älä  aloita  kliseellä:     Joulusesonki  tulee,  oletko  valmis?  
 28. 28. Aloita  vaikka   ä  väi(eellä:   tömäkäll   ia.   aa  ilman  ongelm au p p Ei  ole  verkkok   *  *  *     ksia.   a  maksuvaikeu ain Asiakkaalla  on     *  *  *     as.   s  on  paras  asiak ka Palau(ava  asia
 29. 29. Jos  joudut   taustoi(amaan,  tee   se  mielenkiintoisesE.     Vanha  versio:   JärjesEmme  Slushissa  Twi( er-­‐kilpailun   yrityksille.  Pyysimme  osalli stujia   kuvaamaan  liikeideaansa  j a  voi(ajaksi   valikoitui  tämä  twii-.     Uusi  versio:   JärjesEmme  Slushissa  Twi( er-­‐kilpailun   yrityksille.  Pyysimme  osalli stujia   kuvaamaan  pe#ämätöntä   liikeideaansa.  Voi(ajaksi  v alikoitui   laajassa  kansanäänestykses sä  tämä   twii-.    
 30. 30. Voit  aloi(aa  myös   kolmen  sarjalla:     ”Mä  en  luota  verkkokauppoihin.  Niistä   ostaminen  on  äly(ömän  hidasta.   Verkkokauppojen  asiakasEedot  vuotaa   minne  sa(uu.”     *  *  *     Löytyikö  uusi  verkkokauppa?  Oliko   täynnä  kiinnostavaa  tavaraa?  Mistä   Eedät,  onko  kauppa  luote(ava?  
 31. 31. Vinkki   7   Voit  laittaa   otsikkoon  jo   valmiiksi  hashtagin  
 32. 32. Mallisuoritus :   yntyy   Mistä  s uvoisa   a uppa?   rkkoka #ve
 33. 33. Vinkki   8   Käytä  mehe viä   sanoja  
 34. 34. Ei  tylsiä  sanoja   hyvä   onnistunut   kiva   Vaan  ominta keista  kieltä     ehtoisa a   muhev s   railaka rupsahtanut   scheisse   kuoleva     huono paha   tehdä suori   ttaa   tuhertaa   väkertää   luoda  
 35. 35. Vinkki   9   Intertekstua alisuus   puree  
 36. 36. Mallisuoritus :   auhaa,   Joulur toa  ja   vää  tah   hy vereita ka
 37. 37. Muokk aa tutusta     ilmaisu st laulun a  tai    sanois ta   uusi.   auhaa,   Joulur toa  ja   vää  tah   hy vereita ka
 38. 38. Muokk aa tutusta     ilmaisu st laulun a  tai    sanois ta   uusi.   auhaa,   Joulur toa  ja   vää  tah   hy vereita ka Mutta  varo  kliseitä.   Älä  kirjoita  ”Hei  me   blogataan”  tai   ”Ihanat  blogit   rannalla”.  
 39. 39. Ei  näin:   a   onki  sa –   s Jouluse ikkeelle   li uttajat   k ul n   Joulu  o aupan   k verkko ikaa   arasta  a p
 40. 40. Ei  näin:   a   onki  sa –   s Jouluse ikkeelle   li uttajat   k ul n   Joulu  o aupan   k verkko ikaa   arasta  a p Vaan  n ä in:   Joulu  seso ngeista   jaloin   tai   Ostokset,  ostokset,  ne   riemun  he lkkäilee  
 41. 41. Vinkki   10   Käytä  tehok einona   alkusointua  
 42. 42. Mallisuoritus :   rempi   Pa oehto   vaiht alille   PayP
 43. 43. Ei  näin:   t   malaise t   o Mitä  su dottava  o luttajat selta   ku ai suomal palta   au erkkok essa?   v ud levaisu tu
 44. 44. Ei  näin:   t   malaise t   o Mitä  su dottava  o luttajat selta   ku ai suomal palta   au erkkok essa?   v ud levaisu tu Vaan  n ä in:   Verkkoka upan  väyl ä   tulevaisuu teen   tai   Suomalai nen  suosi i   verkkoka uppaa  
 45. 45. Pro  tip  in   English:  
 46. 46. Pro  tip  in   English:     teration lli e  best  a th  text   Th o rks  in  b iation.   wo ronunc and  p eyeshadow  +  idea  =   missmatc h  in  text   eyeshadow  +  entity  =   missmatc h  in   pronuncia tion   church  +  c hair  =  ma tch  in   both  text   and   pronuncia tion  
 47. 47. Vinkki   11   Tee  enemm än   vinkkiotsikoita  
 48. 48. Mallisuoritus :   velun   kaspal Asia mättö-­‐  välttä 5   myyttä
 49. 49. Ei  näin:   n   samise k rkkoma uus?   Ve tulevais
 50. 50. Ei  näin:   n   samise k rkkoma uus?   Ve tulevais Vaan  n ä in:   Kuusi  tap aa verkossa    maksaa   turvallise sti   tai   Neljä  kein oa verkkoma  pilata   ksaminen  
 51. 51. Pro  tip:  
 52. 52. Pro  tip:   ,   inkkejä äsi   at  v un  lista aalla  vinkill K rh loita  pa iseksi  paras   a  to a  säästä i.   j eks viimeis n   t  lukija a.   tse in  palki ttä  lopuss Nä sa  e kä  alus se
 53. 53. Pro  tip:   ,   inkkejä äsi   at  v un  lista aalla  vinkill K rh loita  pa iseksi  paras   a  to a  säästä i.   j eks viimeis n   t  lukija a.   tse in  palki ttä  lopuss Nä sa  e kä  alus se Älä  kirjoit a  triviaale ja   vinkkejä,   jotka  joka inen   tietää.   ”Säilytä  tu nnusluku si   erillään  p ank ei  ole  vink kikortista”   ki.   itsestääns Se  on   elvyys.  
 54. 54. Vinkki   12   Kokoa  posta us  ikään  ku bulletlistaksi   in  
 55. 55. Mallisuoritus :  
 56. 56. Vinkki   13   Lopeta   napakasti  
 57. 57. Varo  laimeaa   lopetusta:     Nyt  tekisi  mieleni  rönsyillä   siihen,   miten  voit  varmistaa,  e(ä   verkkokauppasi  asiakaspalv elu  on     hyvää,  jopa  erinomaista.  A iheesta   pitänee  kirjoi(aa  erillinen   teksE.  
 58. 58. Varo  yleistoivotusta:     Otetaan  yhdessä  syksyn  ses ongista   kaikki  irE!  
 59. 59. Kiteytä:     Jokainen  verkkokauppa  on  kesken.   Kehitystyö  on  ikuista.     *  *  *     Yksikään  asiakas  ei  ole  var ma  asiakas,   ennen  kuin  hän  ostaa.  Eik ä  hän   silloinkaan  ole  varma.     *  *  *     Vain  joulupukki  on  varma   tavarantoimi(aja.  Muiden  kanssa  joudut   säätämään.      
 60. 60. Vinkki   14   Varo   rykäisykehyksiä  
 61. 61. Vinkki   14   Varo     kehys y ykäis   R  turha nen   on n stus  e a   alu inaist vars .   asiaa rykäisykehyksiä  
 62. 62. yös     äitän  m V  Slushin ,  e(ä ahvas4 v li   henki  o inen.   tu ainutlaa Slushin  henki  oli   ainutlaatuinen.  
 63. 63. yös     äitän  m V  Slushin ,  e(ä ahvas4 v li   henki  o inen.   tu ainutlaa Slushin  henki  oli   ainutlaatuinen.   Tiedän  siis,  e(ä  se   vaaEi  resursseja,  ja   maksaa  rahaa.   Ymmärrän,  e(ä  aina   ei  ole  mahdollista  olla   väli(ömäsE   saatavilla.     Se  vaaEi   res maksaa  r ursseja  ja   ahaa.   Aina  ei  o le   mahdolli sta   väli(ömä olla   sE   saatavilla .    
 64. 64. Vinkki   15   Sinulla  on  lu pa   olla  hauska  
 65. 65. siaa  ja    a ta  90  %  tai   Kirjoi ä  viihde(   10  % . aa-­‐aikaa vap  
 66. 66. siaa  ja    a ta  90  %  tai   Kirjoi ä  viihde(   10  % . aa-­‐aikaa vap     t  aikaan   a Näin  sa telmän. is ikin  yhd uni
 67. 67.   ihoviimeinen V pro  tip:  
 68. 68.   ihoviimeinen V pro  tip:   Viihdy(ävä   blogi               Ei   viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi            Fakta-­‐    blogi  
 69. 69.   ihoviimeinen V pro  tip:   Viihdy(ävä   Hömppää blogi               Ei   Turhaa viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi           Runsaasti   kilpailtu  tila;   lukija  saa   faktan   muualtakin  Fakta-­‐    blogi  
 70. 70.   ihoviimeinen V pro  tip:   Viihdy(ävä   Hömppää blogi               Ei   Turhaa viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi           Uuuh!  Täällä  on   tavoitetilasi. Runsaasti   kilpailtu  tila;   lukija  saa   faktan   muualtakin  Fakta-­‐    blogi  
 71. 71.   ihoviimeinen V pro  tip:   a   faktaa  j   ttä   uista,  e itataan  eri M  m iihdettä v a.   kseleill a t   onnistu n  faktalla,   Jos   ää dyttäm maineeseen.   viih lla   t  matka ole Viihdy(ävä   Hömppää blogi               Ei   Turhaa viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi           Uuuh!  Täällä  on   tavoitetilasi. Runsaasti   kilpailtu  tila;   lukija  saa   faktan   muualtakin  Fakta-­‐    blogi  
 • KimmoHuovilainen1

  Apr. 25, 2017
 • JaanaJakovlev

  Apr. 17, 2015
 • Mervi_R

  May. 21, 2014
 • JanneAnsaharju

  Mar. 27, 2014
 • Hurmerinta

  Mar. 3, 2014
 • KatiAalto

  Feb. 20, 2014
 • timorainio

  Feb. 19, 2014
 • jonnamuurinen

  Feb. 19, 2014
 • nlappalainen

  Feb. 19, 2014
 • saukkis

  Feb. 19, 2014
 • TechnopolisOnline

  Feb. 19, 2014
 • Tuija

  Feb. 19, 2014

Kävin pitämässä Joku tolkku -koulutuksen Paytraililla. (www.jokutolkku.fi) Ensimmäiset 15 bloggausvinkkiä on koostettuna näille dioille.

Vistos

Vistos totais

2.562

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

48

Ações

Baixados

26

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

12

×